Arketon İSTANBUL ÜZERİNE Kitaplar Seti

Arketon İSTANBUL ÜZERİNE Kitaplar Seti

%33 İNDİRİM
70.35TL 105.00TL

Yazar: Cengiz Can – Atilla Yücel

Marka: Arketon Yayınları

Basım Tarihi: 2020

Sayfa Sayısı: 440

Boyut: 15.5 x 23.5 cm

Stokta

9786056688006

Title:  

DURAN HER ŞEY HAREKETEDİYOR

2018’de yitirdiğimiz Atilla Yücel,akademisyen ve entelektüel kimliğiyle mimarlık dünyasının önde gelen kişileriarasında yer alıyordu.İstanbul üzerine yazdığı metinlerden oluşan kitap, kentinmodernleşme öyküsünden mimarlığına, siluet sorunundan 19.yüzyıl sıra evlerine,Taksim Meydanı’ndan Galata ve Pera’ya uzanan geniş bir çerçeve çiziyor.
Atilla Yücel, kitaba yazdığı önsözde şöyle diyor: “İstanbulYazıları, üzerinde binlerce, on binlerce yazının, yapıtın, düşün inşaedildiği bir gerçekliğin, İstanbul’un kent mekânı ve mimarlık ile ilgiligörünümleri üzerine üretilmiş bazı satırların bir derlemesi. İstanbul bir kent,aynı zamanda bir kavram, aynı zamanda, yüzyıllar boyunca oluşmuş bir tarihselbirikime dayanan bir kültürün, bir aidiyetin adı, bir külliyatın nesnesi, belkibir mitos. Bugünün karmaşık megapol gerçekliği, farklı dönemlerdeki daha sadebir kozmopolit varoluşun küresel dinamikler sonucunda her gün yeniden biçimkazanmakta olan bir başka katmanı. İstanbul külliyatı edebiyattan düşünceye vebilime bu katmanlaşmanın farklı dönemlerini, farklı izlerini, farklıizlenimlerini içeriyor.
İstanbul Yazıları  bu zengin ve farklılıklar içeren külliyat içindebir küçük halka olduğu kadar yazar açısından aynı zamanda kendi düşünce veyazın yaşamının bir halkası, başka mekânlarla, başka deneyimlerle, başkadüşüncelerle ve başka metinlerle ilişkileri var. Çünkü her metin nesnesini dilegetirirken kendi öyküsünü ve kendi gerçekliğini de içinde barındırır ve örtülübiçimde de olsa ifşa eder.”

 

İSTANBUL'UN YABANCI VELEVANTEN MİMARLARI

Cengiz Can'ın, son dönem Osmanlı mimarlığınınönemli bir yönünü ele aldığı çalışması Arketon kitapları arasındaki yerinialdı. Can'ın, 1993'te bir tez çalışması olarak kaleme aldığı araştırma, titizbir editoryal süreç sonunda kitap formatına aktarıldı. Aykut Köksal'ın bu kitapiçin çektiği fotoğraflarla bütünlenen çalışma, Melling'den Fossati kardeşlere,Barborini'den Montani'ye, Vallaury'den D'Aronco'ya, Mongeri'ye uzanıyor.Haklarında çok az bilgi sahibi olunan mimarları da ele alan Can, bir dönemi tümboyutlarıyla gözler önüne seriyor.

Aykut Köksal, kitabın "Sunuş"yazısının bir bölümünde şunları söylüyor: "Cengiz Can’ın kitabı, daha önceyüzeysel bilgilerle tanınan, yaşamları üzerine çok az şey bilinen yabancı veLevanten mimarların, Osmanlı mimarlığının modernleşme sürecinin nihai noktasındabelirleyici ve tayin edici bir rol yüklendiklerini ortaya koyuyor. Can, bumimarların yaşamını, hiç bakılmamış kaynaklara giderek araştırıyor ve yerleşmişbelirli önyargıları çürütüyor. Örneğin, 'yabancı' olarak bilinen kimimimarların 'Osmanlı Levanten mimarları' olduğunu saptıyor. Cengiz Can’ın elealdığı mimarların önemli bir bölümünün İtalyan ya da İtalyan asıllı Levantenoldukları ise hemen göze çarpıyor. Can, bu olgunun da altını çiziyor,gerekçelerini irdeliyor.

Yabancı ve Levanten mimarların üretimleri,18. yüzyılın Osmanlı mimarlığıyla keskin bir kopuş gösterir. Bu kopuş özellikleOsmanlı modernleşmesinin sonucu olan yeni yapı programlarının gelenekselprogramlara göre daha baskın olmasında görülüyor. Ayrıca, 19. yüzyıl Osmanlımodernleşmesinin aynı yüzyılın Avrupa mimarlığıyla koşutluklar taşıdığınısöylemek yanlış olmaz. 19. yüzyılın seçmeci yaklaşımları İstanbul’da üretimyapan bu mimarlarda da yankılarını bulur.

İstanbul’da çalışan Fossati, D’Aronco gibiyabancı mimarlar, Avrupa’nın her kentinde üretimleri saygıyla karşılanabilecekyaratıcı ve yetkin tasarımcılardır. Özellikle D’Aronco’nun Art Nouveauyapıları, Avrupa’da boy gösteren 'erken Modernist' çizginin, eşzamanlı olarakOsmanlı başkentinde görülen seçkin ve unique örneklerini oluşturur. Cengiz Can,bu mimarları ele alırken, Osmanlı modernleşmesinin gölgede kalmış bir yönüneilişkin geniş bir çerçeve sunuyor."

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın