Atıksu Arıtma Yapılarının Projelendirilmesi

Atıksu Arıtma Yapılarının Projelendirilmesi

81.00TL 90.00TL

Yazar: Ahmet Samsunlu

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 282

Boyut: 16.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755115474

Title:  

Dünyada hızlı nüfus artışı çevre kirlenmesini birlikte getirmiştir. Kullanılan suların arıtılmadan yüzeysel sulara verilmesi, bu suların içme suyu kaynağı, sulama suyu, dinlenme ve yüzme yöreleri olarak kullanılmasını engellemiştir. Çevre koruması konusundaki yatırımların önemli bir kısmı kanalizasyon yapımına ve kullanılmış suların arıtılmasına ayrılmaktadır.
Çevre Mühendisliği Bölümünde okutmakta olduğum Kullanılmış Suların Arıtılması derslerinde öğrencilerimize yardımcı olacağına inandığım bu kitabı hazırlamış bulunuyorum. Her geçen gün önem kazanmakta olan bu konuda tüm mühendislerin, bilimcilerin, imalatçıların ve uygulayıcıların yakın işbirliği yapmaları ve birlikte çalışmaları gereklidir. Bu kitabın hazırlanmasında, yararlanılan kaynaklar kısmında belirtilen kaynaklardan faydalandım. Bu yayınlardan bazı kısımlar aynen alınmıştır.
Bu kitabın daha da geliştirilebilmesi için meslektaşlarımın ve faydalananların önerilerini bekliyorum.
Kitabın hazırlanmasında bana büyük yardımları olan Doç.Dr. Füsun ŞENGÜL’e, Yrd.Doç.Dr. Adem ÖZER’e, Y.Çev.Müh. Davut ÖZDAĞLAR’a, Y.Çev.Müh.Ayşegük İYİLİKÇİ’ye, Y.Kim. Enver KÜÇÜKGÜL’e, çizimleri ile büyük emeği geçen Bayram DİKMENTEPE’ye, yazımını yapan Ayşe TOPÇU’ya, Nesrin DEV’e, Seçil PINARBAŞI’na, Türkan YAPRAK’a, Gönül ÇELİKAG’a, basımına imkan sağlayan Mühendislik Fakültesi Yetkililerine, basımını gerçekleştiren Nusret ONARCILAR ve Tayyip DEREBOYLU’ya çok teşekkür ederim.
Prof.Dr.-İng. Ahmet SAMSUNLU
İstanbul, 2010
Atık Suların Arıtılması kitabımın Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nce 1987 yılında yapılan 1. Baskısı, 1991 yılında değişiklik yapılmadan aynen basılmıştır.
2006 yılında Atık Suların Arıtılması kitabım , proje ve problem kısmı haricinde ki bölümleri tarafımdan genişletilerek Birsen Yayınevi tarafından basılmıştır.
Atıksu Arıtma Yapılarının Projelendirilmesi konusu ülkemizde giderek önem kazanmış olup bu konuda muhtelif yayınlarda projelendirme örneklerine rastlanmasına rağmen, bir projenin tüm olarak bir arada kullanıma sunulmasının faydalı olduğunu düşündüğümden 1987 yılında yayınlanan Atık Suların Arıtılması kitabımın proje ve problem kısmı genişletilerek ve yeni eklemeler yapılarak bu kitap yayma hazırlanmıştır.
Bu kitapta verilen projelendirme örnekleri öğrenci bitirme ödevleri olup tarafımdan gözden geçirilmiş ve gerekli görülen eklemeler yapılmıştır. Ayrıca ülkemiz ve yurtdışında inşa edilen atıksu arıtma tesislerine ait uygulama örnekleri hakkında bir kısım kitaba eklenmiştir.
Kitap hazırlanırken yabancı kaynaklar yanında ülkemizde yayınlanan eserlerden geniş bir şekilde faydalanılmıştır. Bazı örnekler bu kaynaklardan aynen alınmıştır.
Bu kitabın daha da geliştirilebilmesi için meslektaşlarımın ve faydalananların önerilerini bekliyorum.
Kitabın bu hazırlanmasında katkısı olan Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Prof. Dr. Cumali KINACI, Prof. Dr. Lütfü AKÇA, Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, Doç. Dr. Güçlü İNSEL ile Çevre Müh. Seval Gaye KARADAĞ’a ve İSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederim.
Prof.Dr.-İng. Ahmet SAMSUNLU
İstanbul, 2010

İÇİNDEKİLER
ARITMA TESİSLERİNE AİT UYGULAMA ÖRNEKLERİ
YURT DIŞINDAN ÖRNEKLER
Almanya’dan Örnekler
İleri Arıtma Örnekleri
Membran Kullanım Örnekleri
Arıtma Tesisi Yenileme Örnekleri
YURT İÇİNDEN ÖRNEKLER
Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi
Tesis Hakkında Genel Bilgiler
Arıtma Tesisinin Üniteleri Ve Tanımları
Giriş Kanalı ve Giriş Pompa İstasyonu
Izgara Binası
Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
Giriş Debi Ölçüm Kanalı
Ön Çökeltme Tankları
Selektör / Biyo-Fosfor Tankı
Havalandırma Tankları
Son Çökeltme Tankları
Çıkış Debi Ölçüm Kanalı
Ön Çamur Yoğunlaştırıcı
Çamur Çürütücü Tank ve Çamur Çürütme Binası
İkincil Çamur Yoğunlaştırıcı
Gaz Depolama Tankı
Gaz Meşalesi
Çamur Susuzlaştırma Binası
Kayseri Atıksu Arıtma Tesisinin İşleyişi
Atıksu Yolu
Çamur Yolu
Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
Tuzla Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ
ÇORLU İLİ KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ
Çorlu İlçesi Hakkında Genel Bilgi
Coğrafi Yapısı
Bitki Örtüsü Ve Topraklar
İklim
Akarsular
Yer Altı Zenginlikleri
Sağlık Kuruluşları
Atıksu Arıtma Tesisleri
Nüfus Değerlerinin Hesaplanması
2023 Yılındaki Nüfus Değeri Hesabı
2038 Yılındaki Nüfus Değeri Hesabı
Atıksular ve Yük Hesapları
Evsel Atıksular
2023 Yılı İçin Evsel Atıksu Yük Hesabı
2038 Yılı İçin Evsel Atıksu Yük Hesabı
Endüstriyel Atıksular
Mezbaha Atıksuları
Debi Hesabı
2023 Yılı İçin Debi Hesabı
2038 Yılı İçin Debi Hesabı
Izgara
Izgara Öncesi Bağlantı Kanalı
Çubuk Sayısının Bulunması ve Izgara Yapısı Boyutlarının Hesabı
Izgara Çubukları Arasındaki Yük Kaybı Hesabı
Izgaralarda Tutulan Katı Madde Miktarı
Kum Tutucu Hesabı
Havalandırmalı Kum Tutucu
Hava İhtiyacı
Kum Miktarı
Parşal Savağı
Ön Çöktürme Havuzu
Giriş yapısının Boyutlandırılması
Giriş Borusu Hesabı
Orifıs Tipi Giriş Tertibatı ve Giriş
Kanalında Hız Kontrolü
Stengel Tipi Giriş Tertibatı (Alternatif)
Savak Yapısının Boyutlandırılması
Çamur Haznesi ve Borusunun Hesabı
Çıkış Yapısının Boyutlandırılması
Havalandırma Havuzu
2023 Yılı için Hesaplamalar
Havalandırma Havuzu Giriş Değerleri
Biyolojik Havuz Hacmi
Fazla Çamur Miktarı
Atılacak Çamur Miktarı ve Debisi
Geri Devir Oranı (R)
Diğer Önemli Karakteristiklerin Kontrolü
Havalandırma Havuzlarının Giriş Yapıları
Havalandırma Havuzlarının Çıkış Yapılan
Teorik Oksijen ve Hava İhtiyacının Hesabı
Difîizör Hesabı
2038 Yılı için Hesaplamalar
Havalandırma Havuzu Giriş Değerleri
Biyolojik Havuz Hacmi
Fazla Çamur Miktarı
Atılacak Çamur Miktarı
Atılacak Çamur Debisi
Geri Devir Oranı (R)
Diğer Önemli Karakteristiklerin Kontrolü..
Iavalandırma Havuzlarının Giriş Yapıları
Tavalandırma Havuzlarının Çıkış Yapıları
Teorik Oksijen ve Hava İhtiyacının Hesabı
Difüzör Hesabı
Son Çökeltim Havoızu
2023 Yılı için Çöktürme Havuzu
Debi, Havuzun Yüzey Alanı ve Çap Hesaplamaları.
Katı Madde Yükünün Hesabı
Son Çöktürme Havuzu Derinliğinin Hesabı
Bekletme Süresi Hesabı
Giriş Yapısı
Çıkış Yapısı
2038 Yılı için Çöktürme Havuzu
Debi, Havuzun Yüzey Alanı ve Çap Hesaplamaları.
Katı Madde Yükünün Hesabı
Klorlama Tesisatı
Klorlama Havuzu Giriş Yapısı
Klorlama Havuzu Çıkış Yapısı
Klorinatörün Hesabı
Deşarj(Mansap) Yapıları
Hidrolik Profilin Çıkartılması
Hidrolik Profil Çıkartılırken Dikkat Edilmesi
Gereken Başlıca Prensipler
Deşarj Noktası Son Çöktürme Havuzu Arası
Son Çöktürme - Havalandırma Havuzları Arası
Havalandırma Havuzu Ön Çöktürme Havuzu Arası
Ön çöktürme Havuzu Kum Tutucu Arası
Kum Tutucu Izgara arası
Izgara Terfi Merkezi Arası
Terfi Merkezi
Alternatif Biyolojik Sistemlerin Hesaplan
Damlatmak Filtreler
Yüksek Hızlı Damlatmalı Filtre Boyutlandırılması..
Stabilizasyon Havuzları
Alg ve Oksijen Üretimi
Havuz Hacmi
Havuz Geometrisi
Çamur Birikimi
Mekanik Havalandırmalı Havuzlar (Lagünler)
Arıtma Tesisinde Çamur Bertarafmın Projelendirilmesi
Amaç ve Kapsam
Çamur Bertarafı
Çürütülecek Çamur Miktarının Hesabı
Çürütülecek Toplam Çamur Miktarı Hesabı
Çamur Yoğunlaştırma
Karıştırma Tankı

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın