Betonart Mimarlık ve Tasarım Dergisi 79. Sayı / Beton(arme) ile Karşılaşmalar

Betonart Mimarlık ve Tasarım Dergisi 79. Sayı / Beton(arme) ile Karşılaşmalar

100.00TL

Yazar: Kolektif

Marka: Betonart

Basım Tarihi: 2023

Sayfa Sayısı:

Boyut: 22.0 x 30.0 cm

Kullanım dışı

9772536492010

Title:  

Ürün Açıklaması

etonart, İlke Tekin’in konuk editörlüğünde hazırlanan 79. sayısıyla, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin beton(arme) ile modernleşme yolculuğundan öyküler sunuyor.

Konuk editör İlke Tekin,  giriş yazısında temanın ele alınış biçimini şöyle açıklıyor: 

“(…) Beton(arme) teknolojisi diğer teknolojik yenilikler gibi bulunduğu dönemin gerçekliğini çerçeveleyen, gündelik hayatımızı ve anlam dünyamızı şekillendiren bir güce sahip. Bir yandan kendisi dönüşürken, 20. yüzyıl boyunca estetik ve yapısal potansiyelleriyle mekânları şekillendirmiş ve her coğrafyada o yere özgü belirli eylem ve yöntemlerle uygulanmış bir yapı teknolojisi. Betonun rolü üretici aktörlerin ilişkilerinde kullanılan bir araç olmanın çok daha ötesinde. Betonart 79, mimarlık disiplini içindeki bilgi ve yöntem alanının ötesinde toplumun beton teknolojisi ile olan ilişkisinin tarihsel bir izleğini oluşturmayı amaçlıyor ve toplumun betonla nasıl tanıştığı, onu nasıl deneyimlediği, ele aldığı ve yorumladığını farklı bağlamlarda inceliyor. Kent ölçeğinden malzeme ölçeğine, döneminin mimari, hukuki ve sosyo-ekonomik bağlamlarıyla ilişkili olarak betonu ele alan okumalarla, temsil dünyasından yapı endüstrisine, altyapı inşasından konut politikalarına betonun gelişimindeki ideolojik ve kültürel itici güçleri aktaran tartışmaları içeriyor.”

Sayıda Alev Erkmen, betonun anlam dünyasını anıtlar üzerinden yorumluyor ve geçmişten kopuşla özdeşleşen beton(arme) ile modernleşmede yine bir yenilik olarak ortaya çıkan anıtın buluştuğu örnekleri tartışıyor. Erkmen aynı zamanda Türkiye’nin beton(arme) anıtlarına ilişkin sunduğu ön-envanter çalışmasıyla İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne betonun anıt üretimlerindeki yolculuğunu resmediyor.

Hilal Tuğba Örmecioğlu, altyapıya odaklanarak bir yapım geleneğine dönüştüğü Erken Cumhuriyet Dönemi’nde “milli inşaat teknolojisinin gurur kaynakları olarak dergilerin kapağını süsleyen” betonarme köprülerin inşasına odaklanıyor.

Mehmet Şener bu dönemde müteahhitlerin malzemeye ilişkin deneyimlerini, kaygılarını ve motivasyonlarını açığa çıkaran anılarda ve arşivlerde betonarmenin inşasını aktarıyor.

Deniz Dokgöz aynı onyıllarda betonarmenin temsillerini ele aldığı yazısında, eskiye karşı yeni malzemelerin kent dokusunda yarattığı değişimi ve dönemin yeni konut imgesini dışa vuran betonarme konutların halk tarafından nasıl algılandığını dönemin karikatürleri üzerinden tartışıyor.

Sayıda İstanbul Kadıköy’deki betonarme konutlara odaklanan İdil Erkol, 1950’lerden itibaren eski ahşap konakların ve betonarme villaların yerini alan betonarme apartmanların Kadıköy’de kentsel mekânın dönüşümündeki rolünü aktarıyor ve betonun bir yapı malzemesi olarak deneyimlendiği ve test edildiği uygulama alanından örnekler sunuyor.

Zeynep Erdeveci’nin metninde beton, devlet eliyle konut üretiminin önemli aktörlerinden biri olan Emlak Bankası’nın 75 yılı aşkın tarihinde ortaya çıkıyor. Erdeveci, ülke genelinde birçok kentte iz bırakan ve inşa pratiklerinin dönüşümünde etkili bir kurum olan Emlak Bankası’nın üretimlerini inceliyor.

Betonun İstanbul kıyılarındaki yolculuğunu sosyo-ekolojik bağlamda inceleyen Esra Sert, ocak madenciliği faaliyetlerinden çimento fabrikalarına, kıyı ıslahından asbest kullanımına betonun ekosistem üzerindeki etkilerini karmaşık ilişkiler ağı içinde yer alan toplumsal aktörleri tartışarak sunuyor. 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın katkılarıyla Yapı Tasarım Yarışması’na özel hazırlanan bölümde, yarışmanın 8-9 Aralık 2023 tarihlerinde yüz yüze gerçekleşen jüri toplantılarında yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan projeler tanıtılıyor.

79. sayının kapak tasarımı ise konuk editör İlke Tekin’in imzasını taşıyor.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın