Buhar Kazanları

Buhar Kazanları

72.00TL

Yazar: Fahrettin Küçükşahin

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 512

Boyut: 13.5 x 21.0 cm

Kullanım dışı

9789755115047

Title:  

Ürün Açıklaması

KAZAN DEYİMLERİ, KAZAN YAKITLARI ve YANMA, BUHAR ÜRETİMİ ve TERMODİNAMİK, ALEV BORULU KAZANLAR, SU BORULU KAZANLAR, KAZANLARIN DONANIMLARI, BUHAR KAZANLARINDA OLUŞABİLECEK ARIZALAR, KAZANLARDA KOROZYON, SU ISLAHI ve SU DENEYLERİ, KAZAN DAİRESİNDE EMERCENSİ İŞLEMLER, İŞLETMEYE İLİŞKİN SORUNLAR ve GİDERİLMELERİ
ÖNSÖZ
Son yıllarda dünya denizlerinde, buhar türbinleri ile yürütülen gemi sayısı giderek artmaktadır. Özellikle LNG ve LPG tankerleri ile yüksek hızlı konteyner gemileri vb.i buhar türbinleri ile donatılmaktadır. Bu tür gemilerde yüksek basınç ve sıcaklıkta kızgın buhar üreten ve çoğu zaman iki dramlı veya "D” türü adı verilen kazanlar kullanılmaktadır.
Türlü “Klâs kuruluşlarının” yıllıkları incelendiğinde, motorlu gemi sayısının toplam içinde elân çok büyük miktarda olduğu görülmektedir. Oysa, birinci paragrafta sözü edilen gemilerin tonajları çok yüksektir. Yüksek tonajlı bir LNG tankerinin taşıdığı yük, motorlu gemi sayısını önemli şekilde yükselten bir kostere göre, 20-30 misli daha fazladır. Kıyaslamada makine gücü kriter olarak alınırsa, benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Her türlü gemi yapımında ön plâna çıkan Güney Kore’de çok sayıda (37 adet) büyük tonajlı LNG tankerinin yapımı sürmektedir. Bu gemilerin makinelerinin gücü 30 bin kilovatın üzerindedir. Bunlara yakın bir gelecekte, ellişerlik iki paket halinde 100 geminin ilâve edileceği de bilinmektedir.
Birçok ülkenin armatörlük kuruluşları, payplayna göre çok daha pahalı bir işletme olan, gemi ile doğal gaz taşımacılığına dönmekte ve böylece ülkelerinde, en kritik günlerde doğal gaz gaz vanalarının kapatılması sonucu oluşabilecek rizikoyu gidermeye çalışmaktadırlar.
Türk deniz ticaret filosunda buhar türbinleri ile yürütülen gemiler bulunmamakla birlikte, yukarda belirtilen hususlar, buhar türbinleri, buhar kazanları ve buhar ve besleme suyu konularında, Türk denizcilerine daha fazla ve ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Denizcilik eğitimi ve öğretimi verilen kuruluşların yetkilileri de zaten bir hayli zayıflamış olan ve kuvvetli bir rüzgârla kolayca şekil değiştirebilen müfredat programlarını güçlendirmek için çaba ve emek sarfetmek zorununu duymalıdır.
“Gemi buhar kazanları” kitabım 10 bölümden oluşmaktadır. Eserin ikinci bölümünü “Yakıtlar ve yanma” konusu kapsamaktadır. Bu bölümde ayrıntılı bir şekilde yanma olayı ve baca gazı emisyonlarının üzerinde durulmasının nedeni, onların çevreye olan zararlı etkilerini bir kez daha gündeme getirmek içindir. Ayrıca, yakıtlar ve yanma bölümünün sonunda oldukça geniş bir biçimde “Isı aktarımı” veya “Isı transferinden” söz edilmektedir. Ancak bu konu, öğrenciler için daha yararlı olacağı düşüncesiyle, genel ısı aktarımı şekline dönüştürülmüştür.
Kitabın hazırlanması sırasında, ülkemizde yayınlanan bazı buhar kazanları kitaplarında olduğu gibi, ısıtma yüzeylerinin hesaplanmasına ilişkin konuların yer alıp almaması konusunda, uzun bir süre karar veremedim. Sonuç olarak, bu konuyu üniversitelerimiz makine fakültelerinin hocalarına bırakmayı uygun gördüm.
Ülkemizde “Buhar kazanları” konusunda basılı eser sayısı, hemen hemen bir elin parmakları kadar... Bu noktadan yaklaşıldığında, oldukça geniş bir şekilde hazırlanan kitabımın önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyor, basımında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla...
F. KÜÇÜKŞAHİN Temmuz/2008 SAHRAYICEDİT

İçindekiler
BUHAR DEYİMLERİ
Giriş
Kazan Deyimleri ve Özet Tanımlamalar I Buhar Kazanı
Kazanların Tam Yük Kapasitesi Kazanların Aşırı Yük Kapasitesi Süperhiyter Çıkış Basıncı Buhar Dramı Basıncı İşletme Basıncı İşletme Sıcaklığı Tasarım (Dizayn) Basıncı
Tasarım veya Dizayn Sıcaklığı I Kazan verimi Kazan Dairesi Verimi Isıtma Yüzeyleri Kazanların Büyüklüğü Buhar Üretme Gücü Izgara Yüzeyi Yükü Külhan Ocak
Ocak Yüklemesi îuhar Bölgesi I Su Bölgesi Buhar Tutma Süresi Su Dolaşımı (Sirkülasyonu)
Kazan Beygir Gücü Tuz Miktarı
Kazan türünün seçimi Kaynakça
KAZAN YAKITLARI VE YANMA
Giriş
Sıvı Yakıtlar
Ham Petrol Ham Petrolün Yapısı Fuel Oiller
Fuel Oillerin Sakıncaları Depolama Sorunları Yüksek Sıcaklık Korrozyonu Alçak Sıcaklık Korrozyonu Aşındırıcı maddeler Yakıt Bakterileri
Fuel Oillerin Özellikleri Viskozite Son Analiz
Sıvı Yakıtların Isı Değerleri Sıvı Yakıtların Üst Isı Değeri Sıvı Yakıtların Alt Isı değeri Yoğunluk
Sıvı Yakıtların Yanma Özellikleri Akma noktası Su ve Tortu Karbon Atıkları Kül içeriği Asfaltenler Kükürt İçeriği Katalitik Partiküller
Yanma
Sıvı Yakıtların Yanmasında Kimyasal Tepkimeler Sıvı Yakıtlar için Gerekli Kuramsal Hava Miktarı Fazla Hava Katsayısı Azot Oksitleri Isıl (Termik) NOx.
Yakıt NOx'i
Normalden Küçük Miktarda Fazla Hava Servis Dışı Börnerler
NOx'lerin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri Asit Yağmurları Partikül Maddeler
Buhar Üretim tesislerinde NO Emisyonu Denetimi Katalitik Olmayan Azaltma Teknolojisi Katalitik Azaltma Teknolojisi
Kükürt Oksitleri Kükürt Dioksitin kontrolü
Partikül Maddeler
a>1 olduğu Zaman Yanma Ürünlerinin Bileşimi
a>1 Olduğu Zaman Kuru Yanma Ürünleri Yeterli Olmayan Hava ile Yanma
Yanma Sıcaklığı Ocak sıcaklığı ’üksek Ocak Sıcaklığının Sağlanması Ocak Sıcaklığının Hesaplanması
Sayısal Örnekler Sayısal Örnek 1 Sayısal Örnek 2 Gerçek Hava ve Duman Gazı Miktan Teorik Gaz Miktarı Alt Isı Değeri Ocak Sıcaklığı
Buhar Kazanlarında Yakıt Tüketimi Sayısal Örnek 3 Sayısal Örnek 4 Sayısal Örnek 5
Gaz Yakıtlar Doğal Gaz Petrol Gazı
Kömürden Elde Edilen Gaz Yakıtlar Kok Fırını Gazı Yüksek Fırın Gazı Su Gazı Endüstri Gazı Gazsızlaştırma Yan Ürünü
Gaz Yakıtlarda Yanma Minimum Oksijen Miktarı Teorik Hava Miktarı
Buhar Kazanlarında Kayıplar
Buhar Kazanlarında Verim Kazan Genel Verimi Ocak Verimi Isıtma Yüzeyi Verimi
Börner Kontrol Sistemleri
El ile Denetleme El İle Uzaktan Otomatik Kontrol Otomatik Kontrol
lsı Aktarımı (transferi) iletim ile ısı aktarımı (transferi)
Düz bir Saç veya Duvardan Isı Geçişi
Birleşik Duvardan iletimle Isı Geçişi
ince ve Homojen bir Silindirden iletimle Isı Geçişi
Birleşik bir Silindirden Isı Geçişi
Küresel bir Duvardan Isı Geçişi
Taşımınla Isı Geçişi Isıl Işınım ile Isı Geçişi
Toplam Isı Geçişi
Düz bir Duvar ile Toplam Isı Aktarımı
Silindirik Duvardan Toplam Isı Transferi
Küresel bir Duvardan Isı Geçişi
Kanatlı (Finli) Yüzeylerden Isı Geçişi
iki Duvar Arasındaki Sıvı Katmanından Isı Aktarımı
BUHAR ÜRETİMİ ve BUHAR TERMODİNAMİĞİ
Buhar Üretimi Su Buharı (Stim)
Termodinamik Çevrimler Karno Çevrimi Rankin (Rankine) Çevrimi Rihiyterli Çevrimler Rejeneratif Çevrim Entropi Diyagramı Mutlak Sıcaklık-Entropi (T-S) Diyagramı Entalpi-Entropi (h-S) Diyagramı T-S ve h-S Diyagramlarının Kıyaslanmaları
ALEV ve DUMAN BORULU KAZANLAR
Alev ve Duman Borulu Kazanlar
Ters Alev Borulu Kazanlar
Alev Borulu Kazanların Bileşenleri Kazan Zarfı ve Aynaları Külhanlar Cehennemlikler Alev ve Payanda Boruları Payandalar Duman Sandığı Baca Yolu (Apteyk)
Baca
Egzoz Gazı Isısından Yararlanma Buhar Üretimi Alev Borulu Atık Isı Kazanları
SU BORULU GEMİ KAZANLARI Bölüm 5
Genel
Su Borulu Kazanların Türleri
Kalın Su Borulu Heder Türü Kazanlar
İnce Su Borulu Heder Türü Kazanlar
Dram Türü Kazanlar Üç Dramlı Kazanlar Disüperhiyter iki Dramlı (D Türü) Kazanlar
Alev ve Su Borulu Kazanlar
Yardımcı Kazanlar
Alev Borulu Atık Isı Kazanları
Su Borulu Atık Isı Kazanları
Doğal Çekimli Atık Isı Kazanları Cebrî Çekimli (Draftlı) Atık Isı Kazanları
Paket Kazanlar
[Su Borulu Kazanların Bileşenleri \ Dramlar
Buhar Dramları Isu Dramları
Hederler
Su Boruları
Ocaklar
Su Borulu Kazanlarda Kullanılan Isı Alıp Vericiler üperhiyter Radyan Süperhiyter Konveksiyon Süperhiyter Birleşik veya Kombine Süperhiyterter
Süperhiyter Sıcaklığının Denetlenmesi Damper veya Deflektör Yardımcı Bömer Atemperatör Süperhiyter Kondenseri Ayrı Fayraptı Süperhiyter Su Püskürtme Sistemi Disüperhiyter Süperhiyterin Temizliği
Ekonomayzer
Ekonomayzerlerin Operasyonu
Hava Isıtıcısı (Erhiyter)
Hava Isıtıcılarının Sınıflandırılması Borulu Hava Isıtıcıları Levha Türü Hava Isıtıcıları Lüngjtröm Hava Isıtıcıları Stim Serpantinli Hava Isıtıcıları
Hava Isıtıcılarının Bakımı Hava Isıtıcılarında Hava Kaçaklan Hava Sıcaklığı
Cebrî Dolaşlmlı Kazanlar Sulzer’in Tek Borulu Kazanı
Akaryakıtla Fayraplı Su Borulu Kazanlarda Ön Hazırlık Bloverlerin Hazırlanması Isıtma Borularının kullanımı Yakıt Isıtıcılarının Devreye Alınması Yanma için Gerekli Basınç Fayrap ve Kazanların Devreye Alınmaları Atomizörlerin Tutuşturulması Bömerlerde Çıtırdama Ek Bömerlerin Yakılması
Akaryakıt Yakan Bir Kazanın Fayrabı Verimli Yakma Yöntemleri
Üretilen Buhar Miktarı Yakıt Basıncının Ayarlanması Kullanılacak Börnerlerin Sayısı Yükün değiştirilmesi Basınç Alanı
Hava ile Yakıtın Karıştırılması Mekanik Püskürtme Yöntemi İnce Yakıt Püskürtülmesi Temiz Atomizörlerin Etkisi Yakıt Devrelerinde Hava Hücreleri Gerekli Oksijen Miktarı Tam Yanma
Baca Gazlarında Kayıplar Yanma Sırasında Ocağın Görünüşü Beyaz Alev Altın Renkli Alev Aldatıcı Durulukta Hava Duman Göstergeleri Yanma Havasının Sağlanması Baca Çekmesi (Draft)
Ocakta Yakıt Buharları Kuvvetlendirilmiş Draft Operasyonu Hava Basıncındaki Değişme Hava Kaçakları Atomizör Uçlarında Kurum Ocak Konisi Çok Geniş Ocak Koni Açısı Çok Dar Uygun Ocak Koni Açısı Atomizörlere İtina Streynerlerin Temizliği Akaryakıtın Isıtılması Yakıtın Sıcaklığı Yakıtın Tanklarda Isıtılması
Fuel Oil Isıtıcıları Fuel Oil Isıtıcılarının Operasyonu Fuel Oil Isıtıcılarında su Fuel Oil Isıtıcılarında Yakıt Kaçakları Fuel Oil Isıtıcılarının Denenmesi Fuel Oil Isıtıcılarının Temizlenmesi
Tanklardaki Isıtma Borularının denetlenmesi Yakıt Sayaçları
Duman Yeterli Olmayan Hava Beyaz Duman Borularda Aşırı Kurum Borularda Sert Karbon Birikintileri
Ocaklarda Yakıt Birikmesi Börnerler için Meşale Kullanılması Atomizörleri Yakma Sırası Hızlı Buhar Tutulmasından Kaçınma Ağır Yakıtla Fayrap Kazanın Söndürülmesi Hava Klapelerinin Kapatılması Hava Basıncının Sürdürülmesi Su Seviyesinin Düzenlenmesi Atomizörierin Çıkarılması
Akaryakıtla Fayraplı Kazanlarda Ocak Tepmesi Ocak Tepmelerine Karşı Alınacak Önlemler
Akaryakıt Yangınlarına Karşı Önlemler Akaryakıt Yangınları ile Savaş Bloverlerin Kullanımı Fuel Oil Isıtıcılarında Kaçaklar Fuel Oilde su Gemiye Yakıt Alınması Çıtırdamayı Önleme Dinlendirme Tanklarında Su Tıkalı Atomizörler
Servis pompalarında Emmenin Kaybolması Kazan Dairelerinde Aydınlatma Ocak Duvarlarından Tuğla Düşmesi Buhar Kazanlarının Kapatılma ve Korunmaları Kazanların Elleçlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar Kazanların Korunması Kazanların Su ile Dolu Muhafazası Kazanların Kuru Olarak Muhafazası Sahilden Buhar Alınması Yakıt Devreleri Fuel Oil ile Fayraplı Kazanların Yakıt Devreleri
Fuel Oil Devrelerinin Donanımları
Fuel Oil Devrelerinin Bileşenleri Fuel Oil Tankları ve bunların donanımları Fuel Oil Pompaları Fuel Oil Pompası Regülâtörü
Buhar Kazanlarının Hava Sistemleri Doğal Baca Çekmesi Zorlu Baca Çekmesi Kuvvetlendirilmiş Baca Çekmesi Aspiratörlü Baca Çekmesi
Hava Sistemi Donanımları
Hava Bloverleri
Draft Geyiç Kaynakça

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”