Çelik Yapılar Cilt: 2 Sanayi Yapıları

Çelik Yapılar Cilt: 2 Sanayi Yapıları

108.00TL 120.00TL

Yazar: Cemal Eyyubov

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2015

Sayfa Sayısı: 594

Boyut: 19.5 x 27.5 cm

Kullanım dışı

9789755115580

Title:  

Ülkemizde sanayinin hızla gelişmesi daha yüksek üretim kapasitesine sahip sanayi yapılarının tasarımı ve yapımını zorunlu hale getirmiştir. Çağdaş üretim tekniği, makine mekanizmalarının ve donanımlarının montajı, bakımı ve tamirinin gerçekleştirilmesini sağlayabilmek için büyük yükseldiğe ve açıklığa sahip üretim alanlarının yapımı gerekmektedir. Sanayi yapısı tasarımı ve yapımı, rasyonel taşıyıcı sistem ve elemanlarının, teşkili ve tekniklerinin uygulanması prensipleri bu kitapta yer almaktadır.
Sanayinin gelişmesi, üretim-makine mekanizmalarının ve donanımlarının zamanla yenilenmesine ve yapının kullanım şartlarının değişmesine neden ol maktadır. Kullanımda oian yapı taşıyıcı sisteminin muayenesi ve güçlendirilmesi yöntemlerinin hazırlanması ve uygulanmasını gerektirir. Yapı güvenliği ve uzun ömürlülüğünün temini tedbirlerinin hazırlanması, yapım ve kullanımı süresinde uygulama yöntemleri de bu kitapta verilmiştir.
Sanayi yapısı üretim tekniğinin uygulandığı binaları (sanayi binaları), hammadde ve ürünlerin nakli sistemleri (estakadlar, yollar, yerüstü ve yeraltı geçit sistemleri vs.), sıvı ve gaz malzemelerinin depolama tankları, rezervuarlar, silolar, enerji üretim ve nakli sistemleri, üretim tekniği atıklarının arıtılması ve temizlenmesi sistemleri, sosyal kültür ve konut binaları gibi bina ve mühendislik yapılarının bir arada homojen olarak kullanılabildiği üretim tekniği kompleksidir.
Biz burada ancak sanayi binalarının konstrüktif özellikleri taşıyıcı sisteminin hesaplanması ve tasarımı esaslarını açıklamaya çalışacağız. Sanayi binaları taşıyıcı sistemleri üretim tekniğine bağlı olarak çok katlı ve tek katlı olarak tasarlanmaktadır.
Sanayi binaları taşıyıcı sistemine etken yüklerin ve tesirlerinin karakteri ve büyüklüğüne, taşıyıcı sistemi elemanlarının geometrik ölçülerine bağlı olarak sanayi binası taşıyıcı sistemi malzemesi betonarme veya çelik olarak kabul edilebilir. Dünyanın farklı gelişmiş ülkelerinde yapılan proje örnekleri verilerinin istatistiksel olarak incelenmesi aşağıdaki sonuçları ortaya koymuştur. Eğilmeye çalışan taşıyıcı sistem elamanlarının (sanayi binası kirişleri) açıklığı 24m’ye kadar olduğunda betonarmeden, 30m’ye eşit ve yukarı olduğunda ise çelikten yapılması daha ekonomik olmaktadır. Çok katlı binalarda ise taşıyıcı sisteminin malzemesinin, kolonlar arası mesafeler 6m’ye eşit ve küçük olduğunda betonarme, 6m’den büyük olduğunda ise çelik olarak kabul edilmesi daha ekonomiktir.
Çelik yapılar 2 cilt sanayi yapıları kitabı 7 bölümden oluşmaktadır. 1- Bölümde sanayi binalarının tasarım, 2-bölümde sanayi binası taşıyıcı sisteminin hesaplanma esasları verilmiştir, 3- bölümde ise sanayi binası taşıyıcı sistemi elemanlarının hesaplanması ve teşkilleri yer almaktadır. Kitabın 4-bölümünde sanayi binalarında rijitlik bağlantılarının hesaplanması ve teşkilleri 5 bölümünde sanayi binalarında ek çalışma alanlarının tasarım esasları,6 bölümünde ise çok katlı sanayi binalarının taşıyıcı sisteminin tasarım esasları verilmiştir. Çelik yapılar 2 cilt kitabının 7 bölümünde çelik yapıların taşıyıcı sistemi ve elemanlarının muayenesi, güçlendirilmesi ve onarımı prensipleri yer almaktadır.
Çelik Yapılar 1 ve 2 cilt kitapları 1984 yılından Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisleri bölümlerinde hazırladığım ders notları esas alınarak düzenlenmiştir.Bu kitabın yazılmasında 1962 yılından Azerbaycan Bilimler Akademisi ve Mimarlık Komitesinin Araştırma Enstitülerinde Çelik Yapılar ve Deprem Mühendisliği konularında yaptığım deneysel ve teorik araştırma sonuçlarına dayanarak tertip olunan Bilimsel Araştırma Raporlarından da faydalanılmıştır.
Kitabın tertibi ve çizimlerinin hazırlanmasında büyük emek vermiş olan öğrencilerim Tuncer Altuner, Berat Ertekin, Yasin Alakır, Şükran Genç, Mehmet Bayır, Engin Girgin, Emre Aytaç ve
isimlerini şuan hatırlayamadığım diğer öğrencilerime teşekkür ederim. Bu kitap benim öğrencilerimle uzun yıllar boyu yaptığım ortak çalışma sonucunda meydana gelmiştir. Ayrıca bana her zaman büyük desteklerini eksik etmeyen Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tefaruk Haktanır, aynı bölümün Yapı Anabilim Dalı Başkam Prof.Dr.Cengiz Duran ATİŞ ve öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Canan Yılmaz’a teşekkür ederim.
Kitap üniversitelerimizin İnşaat Mühendisliği bölümleri öğrencileri için ders notu olarak tertip edilmiştir. Çelik yapı projeleri ve çelik yapı yapımında çalışmakta olan meslektaşlarıma da bu kitabın faydalı olacağı kanaatindeyim.
Araiık 2010
Prof. Dr. Cemal Eyyubov

YAZAR HAKKINDA
1938 yılında Azerbeycan’da doğan Cemal EYYUBOV, 1961 Yılında Azerbeycan Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1969 yılında doktor, 1971 yılında doçent derecelerini aldı. 1992 yılına kadar Azerbeycan Bilimler Akademisi, İnşaat Mühendisleri Üniversitesinde çalıştı. 1992-1995 yılında Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev yaptı. 1995-2001 yılları arasında Yozgat Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Halen Erciyes Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Prof. Dr. Cemal EYYUBOV’un “Deprem Mühendisliği ve Çelik Yapılar” konusunda Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde yayınlanmış 100’den fazla bilimsel eser ve 5 kitabı bulunmaktadır.


İÇİNDEKİLER
Sanayi Binalarının Tasarım Esasları
Sanayi Binalarının Sınıflandırılması
Sanayi Binası Taşıyıcı Sistemi Elemanları
Sanayi Binası Taşıyıcı Sistemi Enine Çerçevesi
Sanayi Binası Taşıyıcı Sisteminin Sınıflandırılması
Sanayi Binası Taşıyıcı Sisteminin Plan Dizaynı
Bölüm 2 Sanayi Binası Taşıyıcı Sisteminin Hesaplama Esasları
Sanayi Binası Enine Çerçevesinin Genel Ölçülerinin Tayini
Bir Açıklıklı Çerçevelerin Genel Ölçülerinin Tayini
Çok Katlı Çerçevelerin Genel Ölçülerinin Tayini
Sanayi Binası Enine Çerçevesinin Hesaplanması
Sanayi Binası Enine Çerçevesinin Hesaplama Modelinin Tertibi
Sanayi Binası Enine Çerçevesine Etken Yükler
Sabit Yüklerin Hesaplanması
Kar Yükünün Hesaplanması
Rüzgar Yükünün Hesaplanması
Kren Yüklerinin Hesaplanması
Bir Katlı Sanayi Binasına Etken Deprem Yüklerinin Hesaplanması
Sanayi Binası Taşıyıcı Sistemine Etken Yangın Yüklerinin Hesaplanması
Enine Çerçevenin Statik Hesabı
Çözümlü Problemler
Sanayi Binası Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Hesaplanması ve Teşkilleri
Sanayi Binası Kolonları
Sanayi Binası Kolonlarının Sınıflandırılması
Sanayi Binası Kolonlarının Hesaplanması
Kolon Çubuğunun Hesaplanması
Kolon Başlığının Hesaplanması ve Teşkili
Kolon Kiriş Birleşimlerinin Mafsallı Teşkilli Durumu
Kolonun Yukarı ve Aşağı Kısımlarının Birleştirilmesinin Teşkilleri ve
Hesaplanması
Kolon Çubuklarının Ekleri
Kolon Ayaklan
Eksenel Basınca Çalışan Kolon Ayakları
Eksenel Basınca Çalışan Kolon Ayaklarının Teşkilleri
Eksenel Basınca Çalışan Kolon Ayaklarının Hesaplanması
Eksantrik Basınca Çalışan Kolon Ayaklarının Hesaplanması ve Teşkili
Eksantrik Basınca Çalışan Kolon Ayağı Ankraj Bidonlarının Hesaplanması
Çatı Taşıyıcı Sistemleri
Çatı Aşıkları
Doiu Gövdeli Çatı Âşıklarının Hesaplanması
Gergi Çubuklarının Hesaplanması
Sanayi Binalarında Kirişler
Özel Kiriş Konstrüksiyonları
Çok Malzemeli Kirişler
Taşıyıcı Elemanları Farklı Çeliklerden Yapılan Kirişler
Karma Kirişler
Gergi Çubuklu Kirişler
Öngerilmeli Kirişler
Dolu Gövdeli Kirişlerde Ongenime Uygulamaları
Narin Gövdeli Kirişler
Narin Gövdeli Kirişlerin Davranışları
Narin Gövdeli Kirişlerin Konstrükiif Teşkilleri
Narin Gövdeli Kirişlerin SNIP11-23-81’e Bağlı Hesaplanması
Narin Gövdeli Kirişlerin Tasarımı
Oluklu Gövdeli Kirişler
Oluklu Gövdeli Kirişlerin Hesaplanması
Petek Kirişler
Petek Kirişlerin Hesaplanması
Petek Kirişlerin SNIP 11-23-81’e Göre Hesaplanması
Petek Kirişlerin Tasarımı
Krenaltı Taşıyıcı Sistemler
Krenaltı Taşıyıcı Sistemlere Etken Yükler
Krenaltı Kirişlerin Yük Altında Çalışması
Dolu Gövdeli Krenaltı Kirişler
Dolu Gövdeli Krenaltı Kreşlerin Hesaplaorulšr > Krenaltı Kafes Kirişler
Kren Hareketinin Üst Başlığı Üzere Gerçekleştirilen Krenaltı Kafes
Kirişleri
Kren Hareketinin Alt Başlığı Üzere Gerçekleştirilen Krenaltı Kafes Kirişleri
Fren Kirişleri
Krenaltı Taşıyıcı Sistemlerin Birleşimlerinin Teşkilleri
Köprülü Kren Rayları ve Onların Krenaltı Kirişler ile Birleştirilmesi
Çatı Kirişleri
Dolu Gövdeli Hafif Çatı Kirişleri
Kafes Şekilli Hafif Çatı Kirişleri
Kafes Şekilli Ağır Çatı Kirişleri
Çatıaltı Kirişleri
Öngerilmeli Çatı ve Çatıaltı Kafes Kirişleri
Çekme Çubuklarının En Kesitleri ve Bu En Kesitlerde Öngerme
Elemanlarının Yerleştirilmesi
Öngerilmeli Çatı Kafes Kirişlerinin Statik Hesaplanması
Öngerilmeli Kafes Kirişlerin Çubuklarının En Kesitlerinin
Boyutlandırılması
Çok Basamaklı Öngerilme Uygulanan Kafes Kirişleri
Kolon-Kiriş Birleşimlerinin Teşkili ve Hesaplanması
Çözümlü Problemler
Sanayi Binalarında Rijitlik Bağlantıları
Kolonlar Arası Bağlantılar
Kolonlar Arası Rijitlik Bağlantılarının Hesaplanması
Kolonlar Arası Bağlantılara Etkiyen Sıcaklık Değişkenliğinden Oluşan
Yüklerin Hesaplanması
Kolonlar Arası Rijitlik Bağlantılarına Etkiyen Rüzgar Yüklerinin Hesaplanması
Kolonlar Arası Rijitlik Bağlantılarına Etldyen Deprem Yüklerinin Hesaplanması
Kolonlar Arası Rijitlik Perdesi Elemanlarında İç Kuvvetlerin Hesaplanması
Kolonlar Arası Rijitlik Bağlantılarının En Kesitlerinin Boyutlandırılması
Çatı Kirişleri Arası Rijitlik Bağlantısı Sistemleri
Çatı Kirişleri Arası Rijitlik Bağlantılarının Hesaplanması
Çatı Kirişleri Arası Yatay Rijitlik Bağlantılarının Hesaplanması
Çatı Kirişleri Arası Yatay Rijitlik Bağlantılarının
Rüzgar Yükü Etkisinde Hesaplanması
Çatı Kirişleri Arası Yatay Rijitlik Bağlantılarının Deprem Yükleri
Etkisinde Hesaplanması
Çatı Kirişleri Arası Düşey Rijitlik Bağlantısı Elemanlarının Hesaplanması
Düşey Rijitlik Bağlantılarının Rüzgar Yükleri Etkisinde Hesaplanması Düşey Rijitlik Bağlantılarına Etkiyen Deprem Yüklerinin Hesaplanması
Sanayi Binası Çatı Altı Kirişlerinin Hesaplanması
Sanayi Binalarında Kuşaklar
Sanayi Binalarında Kuşakların Konstrüktif Teşkilleri
Kuşak Taşıyıcı Sistemi Elemanlarının Hesaplanması -
Sanayi Binası Rijitlik Perdesi Elemanlarının Enkesitlerinin
Boyutlandırılmasmda Yük Kombinasyonları
Rijitlik Perdesi Kolonlarının Enkesitlerinin
Boyutlandırılmasmda Yük Kombinasyonları
Makaslar Arası Rijitlik Bağlantıları Elemanlarının
Boyutlandırılmasmda Yük Kombinasyonları
Sanayi Binalarında Rijitlik Bağlantısı Elemanlarının Konstrüktif Şekilleri
Kolonlar Arası Rijitlik Perdesi Elemanlarının Davranışları
Rijitlik Perdesi Elemanlarının Konstrüktif Teşkili

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın