Çözümlü Örneklerle Yapı Statiği

Çözümlü Örneklerle Yapı Statiği

99.00TL 110.00TL

Yazar: Hüsnü Can

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: Aralık 2014

Sayfa Sayısı: 647

Boyut: 17.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755112459

Title:  
YAPI STATİĞİ – Hüsnü Can

ÖNSÖZ
İlk olarak 1980 yılında basılan daha sonra ikinci ve üçüncü baskısı yapılan ve baskısı tükenen bu kitap, Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda A.D.M.M.A İnşaat Mühesdisliği bö-lümünde başlayan ve Gazi Üniversitesinde devam eden eğitim çalışmalarım ile mühesdis- lik çalışmalarımın ve yurtdışı gözlemlerimin ortaya koyduğu uzun bir sürenin ürünü olup, okuyucuların yoğun talebi üzerine dördüncü baskı olarak tekrar basılmıştır. İnşaat Mühen¬disliği disiplininin en temel kavramlarının içeren Yapı Statiği, İnşaat Mühendisliği eğitimi ile ilgili olan Meslek Yüksek Okulları, Teknik Eğitim Fakülteleri, Mühendislik Mimarlık Fakülteleri gibi kurumlarda verilen temel derslerden birisidir. Bahsedilen kurumlarda eği¬tim alan öğrencilere, Yapı Statiği kavramlarım tanıtabilmeyi amaçlayan bu kifap, uygula¬mada bulunan bir boşluğu doldurarak, meslek ile ilgilenen mühendislere de yardımcı olma¬yı amaçlamaktadır. Hem eğitim hem de pratik yönü bulunan bu kitabın hazırlanışında, te¬orik bakış açısından uzak kalınmaya özen gösterilmiştir.

Kitabın hazırlanışı esnasında gözden kaçan husularm bulunması ve konuların ele alı¬nışında işlenmesinde ve açıklanmasında ortaya çıkabilecek değişik görüşlerin tarafıma bil¬dirilmesini bekler, yakın ilginize şimdiden teşekkür ederim. Bu kitabın hazırlanmasında ya¬rarlandığım değerli kaynak sahiplerine de teşekkür ederim.

Bu kitabı büyük bir titizlikle kontrol eden meslektaşlarım Dr. Sabahattin AYKAÇ ve Dr. Bengi AYKAÇ’a şükranlarımı sunarım. Ayrıca kitabın hazırlanmasında manevi desteği¬ni esirgemeyen eşim Türkan CAN’a teşekkür ederim.

Mühendislerimize, teknik elemanlarımıza, mühendis ve teknik eleman adaylarımıza yararlı olması dileklerimle....

Ekim 2008, Ankara

Prof. Dr. Hüsnü Can

İÇİNDEKİLER
İZOSTATİK SİSTEMLERİN ANALİZİ

YAPI TASARIMININ AMAÇLARI

YAPI STATİĞİ ANALİZİNDE İZLENECEK YOL,

STATİK

Kabuller

YÜKLER

İç yükler

' Dış Yüklerin Sınıflandırılası

Yayılı Yükün Şiddeti

Yayılı Yükün Bileşkesi ve Yeri

DENGE DENKLEMLERİ

Denge

Denge Denklemleri

Uzaysa! Sistemlerde Denge Koşulu

Düzlemsel Sistemlerde Denge Koşulu

MESNET ÇEŞİTLERİ

Sabit Mesnet

Hareketli Mesnet

Ankastre Mesnet

PandülAyak

Elastik Ankastre Mesnetler

İZOSTATİK YE HİPERSTATİK SİSTEMLER

Dolu Gövdeli Düzlemsel Sistemlerde Hiperstatiklik

Düzlemsel Kafes Sistemlerde Hiperstatiklik

TAŞIYICI SİSTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI

YAPI STATİĞİ PROBLEMLERİNİN ANALİZİ

Dış Yüklerin Analizi

Dış Yüklerin işaret Kuralları

KİŞİRLER

Kiriş Çeşitleri

Kirişlere Etkiyen Yükler

Kirişlerin Mesnet Reaksiyonlarının Bulunması

ÇERÇEVELER

Çerçevelerin Mesnet Reaksiyonları

Bağlı Çerçeveler

İÇ KUVVETLERİN ANALİZİ

İç Kuvvetlerin İşaret Kuralları

Kesit Tesirleri Diyagramları (M.N.V)

Örnek Problemler

YAYILI YÜK, KESME KUVVETİ VE EĞİLME MOMENTİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

Basit Kirişte Yayılı Yükten Oluşan Kesit Tesirleri

Üçgen Yükleme Altında Basit Kirişte Kesit Tesirleri

Konsol Kirişte Yükten Oluşan Kesit Tesirleri

Üçgen Yükleme Altında Konsol Kirişte Oluşan Kesit Tesirleri

Örnek Problem

Vasıtalı Yükler

Çerçevelerde Kesit Tesirleri

Bina Kirişlerine Döşemeden Yük Dağılımı

GERKER KİRİŞLERİ

Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerleştirme Kuralları

Gerber Kirişlerinin Sistematik Olarak Çözümleri

Gerber Kirişlerinin Mafsal Yerlerinin Saptanması

KAFES SİSTEMLER

Bir Kafes Sistemin Tanımı

Kafes Sistemlerin Sınıflandırılması

Kafes Sistemlerde Hesap Yöntemleri

Düğüm Noktalarının Dengesi Yöntemi

Kafes Sistemlerin Kesim Yöntemi ile Hesabı (Ritter)

Kafes Sistemlerin Grafik Çözümü (Maxwell Diyagramı)

ÜÇ MAFSALLI SİSTEMLER

Üç Mafsallı Sistemlerin Hesap Yöntemleri .

Üç Mafsallı Kemer'ler

Üç Mafsallı Kemerlerin Kesit Tesirleri

En Ekonomik Kemer Eğrisi

TESİR ÇİZGİLERİ

Basit Kirişte Mesnet Reaksiyonlarının Tesir Çizgileri

Kesme Kuvveti Tesir Çizgisi

Moment Tesir Çizgisi

Gerber Kirişlerinin Tesir Çizgileri

Basit Kirişte Maksimum Eğilme Momentlerini Veren Yük Durumları

Katar Yükleri Altında Basit Kirişte Maksimum Değerlerin Bulunması Kafes Kirişlerin Tesir Çizgileri

HİPERSTATİK SİSTEMLERİN ANALİZİ

Cross (Moment Dağıtma) Yöntemi

Ankastrelik Momentleri

Cross Yönteminin Sürekli Kirişlere Uygulanması

Cross Yönteminin Çerçevelere Uygulanması

Cros Yönteminin Simetrik Sistemlere Uygulanması

Cross Yönteminin Deplasman Yapan Sistemlere Uygulanması

Cross Yönteminin Mesnet Çökmelerinde Uygulanması

Sürekli Kirişlerde Kesit Tesirlerini Max ve Min Yapan

Yükleme Durumları

Çok Katlı Çerçevelerde Cross Yönteminin Uygulanması Örnekleri

KISALTILMIŞ CROSS BİRO YÖNTEMİ (PCA MOMENT DAĞITMA YÖNTEMİ)

ÇERÇEVELERİN YATAY YÜKLERE GORE YAKLAŞIK YÖNTEMLERLE ANALİZİ

Muto Yöntemi

Smith Yöntemi

Yatay Çerçeve (Portal) Yöntemi

YAPI STATİĞİNİN BETONARME BİR BİNADA UYGULANMASI

Örnek Problem

KONULARA GORE ÇOZUMLU ÖRNEK PROBLEMLER TABLOLAR

Eşit Açıklıklı Sürekli Kişirlerde Max Moment Değerini Veren Katsayılar

Kafes Kirişlerin Çubuk Kuvvetlerinin Bulunmasında Kullanılan (C) Katsayıları

Çeşitli Yükleme Durumlarında Tek Katlı Çerçevelerde Mesnet Reaksiyonları ve Kesit Tesirleri Diyagramları

Çeşitli Yük Durumlarına Göre Ankastrelik Momentleri ve Reaksiyonları

Çok Rastlanan Yükleme Durumlarında Kirişlerde Oluşan Ankastr Momentleri

iki Ucu Ankastre Kirişler

Dört Kenarından Oturmuş Çift Yönde Donatılı Dikdörtgen Plaklar Moment (a) Katsayıları (TS 500)

Tablalı Kirişlerin Atalet Momenti (A) Katsayısı

Kesitlerin, Atalet Momenti, Mukavemet Momenti ve

Atalet Yarıçapı

TABLOLARIN KULLANILMASINA AİT ÖRNEKLER

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın