Çözümlü Örneklerle Yapı Statiği

Çözümlü Örneklerle Yapı Statiği

88.00TL

Yazar: Hüsnü Can

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: Aralık 2014

Sayfa Sayısı: 647

Boyut: 17.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755112459

Title:  

Ürün Açıklaması

YAPI STATİĞİ – Hüsnü Can

ÖNSÖZ
İlk olarak 1980 yılında basılan daha sonra ikinci ve üçüncü baskısı yapılan ve baskısı tükenen bu kitap, Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda A.D.M.M.A İnşaat Mühesdisliği bö-lümünde başlayan ve Gazi Üniversitesinde devam eden eğitim çalışmalarım ile mühesdis- lik çalışmalarımın ve yurtdışı gözlemlerimin ortaya koyduğu uzun bir sürenin ürünü olup, okuyucuların yoğun talebi üzerine dördüncü baskı olarak tekrar basılmıştır. İnşaat Mühen¬disliği disiplininin en temel kavramlarının içeren Yapı Statiği, İnşaat Mühendisliği eğitimi ile ilgili olan Meslek Yüksek Okulları, Teknik Eğitim Fakülteleri, Mühendislik Mimarlık Fakülteleri gibi kurumlarda verilen temel derslerden birisidir. Bahsedilen kurumlarda eği¬tim alan öğrencilere, Yapı Statiği kavramlarım tanıtabilmeyi amaçlayan bu kifap, uygula¬mada bulunan bir boşluğu doldurarak, meslek ile ilgilenen mühendislere de yardımcı olma¬yı amaçlamaktadır. Hem eğitim hem de pratik yönü bulunan bu kitabın hazırlanışında, te¬orik bakış açısından uzak kalınmaya özen gösterilmiştir.

Kitabın hazırlanışı esnasında gözden kaçan husularm bulunması ve konuların ele alı¬nışında işlenmesinde ve açıklanmasında ortaya çıkabilecek değişik görüşlerin tarafıma bil¬dirilmesini bekler, yakın ilginize şimdiden teşekkür ederim. Bu kitabın hazırlanmasında ya¬rarlandığım değerli kaynak sahiplerine de teşekkür ederim.

Bu kitabı büyük bir titizlikle kontrol eden meslektaşlarım Dr. Sabahattin AYKAÇ ve Dr. Bengi AYKAÇ’a şükranlarımı sunarım. Ayrıca kitabın hazırlanmasında manevi desteği¬ni esirgemeyen eşim Türkan CAN’a teşekkür ederim.

Mühendislerimize, teknik elemanlarımıza, mühendis ve teknik eleman adaylarımıza yararlı olması dileklerimle....

Ekim 2008, Ankara

Prof. Dr. Hüsnü Can

İÇİNDEKİLER
İZOSTATİK SİSTEMLERİN ANALİZİ

YAPI TASARIMININ AMAÇLARI

YAPI STATİĞİ ANALİZİNDE İZLENECEK YOL,

STATİK

Kabuller

YÜKLER

İç yükler

' Dış Yüklerin Sınıflandırılası

Yayılı Yükün Şiddeti

Yayılı Yükün Bileşkesi ve Yeri

DENGE DENKLEMLERİ

Denge

Denge Denklemleri

Uzaysa! Sistemlerde Denge Koşulu

Düzlemsel Sistemlerde Denge Koşulu

MESNET ÇEŞİTLERİ

Sabit Mesnet

Hareketli Mesnet

Ankastre Mesnet

PandülAyak

Elastik Ankastre Mesnetler

İZOSTATİK YE HİPERSTATİK SİSTEMLER

Dolu Gövdeli Düzlemsel Sistemlerde Hiperstatiklik

Düzlemsel Kafes Sistemlerde Hiperstatiklik

TAŞIYICI SİSTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI

YAPI STATİĞİ PROBLEMLERİNİN ANALİZİ

Dış Yüklerin Analizi

Dış Yüklerin işaret Kuralları

KİŞİRLER

Kiriş Çeşitleri

Kirişlere Etkiyen Yükler

Kirişlerin Mesnet Reaksiyonlarının Bulunması

ÇERÇEVELER

Çerçevelerin Mesnet Reaksiyonları

Bağlı Çerçeveler

İÇ KUVVETLERİN ANALİZİ

İç Kuvvetlerin İşaret Kuralları

Kesit Tesirleri Diyagramları (M.N.V)

Örnek Problemler

YAYILI YÜK, KESME KUVVETİ VE EĞİLME MOMENTİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

Basit Kirişte Yayılı Yükten Oluşan Kesit Tesirleri

Üçgen Yükleme Altında Basit Kirişte Kesit Tesirleri

Konsol Kirişte Yükten Oluşan Kesit Tesirleri

Üçgen Yükleme Altında Konsol Kirişte Oluşan Kesit Tesirleri

Örnek Problem

Vasıtalı Yükler

Çerçevelerde Kesit Tesirleri

Bina Kirişlerine Döşemeden Yük Dağılımı

GERKER KİRİŞLERİ

Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerleştirme Kuralları

Gerber Kirişlerinin Sistematik Olarak Çözümleri

Gerber Kirişlerinin Mafsal Yerlerinin Saptanması

KAFES SİSTEMLER

Bir Kafes Sistemin Tanımı

Kafes Sistemlerin Sınıflandırılması

Kafes Sistemlerde Hesap Yöntemleri

Düğüm Noktalarının Dengesi Yöntemi

Kafes Sistemlerin Kesim Yöntemi ile Hesabı (Ritter)

Kafes Sistemlerin Grafik Çözümü (Maxwell Diyagramı)

ÜÇ MAFSALLI SİSTEMLER

Üç Mafsallı Sistemlerin Hesap Yöntemleri .

Üç Mafsallı Kemer'ler

Üç Mafsallı Kemerlerin Kesit Tesirleri

En Ekonomik Kemer Eğrisi

TESİR ÇİZGİLERİ

Basit Kirişte Mesnet Reaksiyonlarının Tesir Çizgileri

Kesme Kuvveti Tesir Çizgisi

Moment Tesir Çizgisi

Gerber Kirişlerinin Tesir Çizgileri

Basit Kirişte Maksimum Eğilme Momentlerini Veren Yük Durumları

Katar Yükleri Altında Basit Kirişte Maksimum Değerlerin Bulunması Kafes Kirişlerin Tesir Çizgileri

HİPERSTATİK SİSTEMLERİN ANALİZİ

Cross (Moment Dağıtma) Yöntemi

Ankastrelik Momentleri

Cross Yönteminin Sürekli Kirişlere Uygulanması

Cross Yönteminin Çerçevelere Uygulanması

Cros Yönteminin Simetrik Sistemlere Uygulanması

Cross Yönteminin Deplasman Yapan Sistemlere Uygulanması

Cross Yönteminin Mesnet Çökmelerinde Uygulanması

Sürekli Kirişlerde Kesit Tesirlerini Max ve Min Yapan

Yükleme Durumları

Çok Katlı Çerçevelerde Cross Yönteminin Uygulanması Örnekleri

KISALTILMIŞ CROSS BİRO YÖNTEMİ (PCA MOMENT DAĞITMA YÖNTEMİ)

ÇERÇEVELERİN YATAY YÜKLERE GORE YAKLAŞIK YÖNTEMLERLE ANALİZİ

Muto Yöntemi

Smith Yöntemi

Yatay Çerçeve (Portal) Yöntemi

YAPI STATİĞİNİN BETONARME BİR BİNADA UYGULANMASI

Örnek Problem

KONULARA GORE ÇOZUMLU ÖRNEK PROBLEMLER TABLOLAR

Eşit Açıklıklı Sürekli Kişirlerde Max Moment Değerini Veren Katsayılar

Kafes Kirişlerin Çubuk Kuvvetlerinin Bulunmasında Kullanılan (C) Katsayıları

Çeşitli Yükleme Durumlarında Tek Katlı Çerçevelerde Mesnet Reaksiyonları ve Kesit Tesirleri Diyagramları

Çeşitli Yük Durumlarına Göre Ankastrelik Momentleri ve Reaksiyonları

Çok Rastlanan Yükleme Durumlarında Kirişlerde Oluşan Ankastr Momentleri

iki Ucu Ankastre Kirişler

Dört Kenarından Oturmuş Çift Yönde Donatılı Dikdörtgen Plaklar Moment (a) Katsayıları (TS 500)

Tablalı Kirişlerin Atalet Momenti (A) Katsayısı

Kesitlerin, Atalet Momenti, Mukavemet Momenti ve

Atalet Yarıçapı

TABLOLARIN KULLANILMASINA AİT ÖRNEKLER

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın