Doğan Hasol Kitapları Seti

Doğan Hasol Kitapları Seti

%35 İNDİRİM
260.00TL 400.00TL

Yazar: Doğan Hasol

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi: 2020

Sayfa Sayısı: 1576

Boyut: 16.0 x 23.0 cm

Stokta

9786050406842

Title:  

MİMARLIK DENİNCE
Doğan Hasol, “Mimarlık Denince...”de, mimarlığınçeşitli alanlarında 60 yıla yakın bir süreçte edindiği deneyimlerin ışığında“mimarlığın ne olduğunu”, göz önünde tutulması gereken çeşitli bağlantılarıylabirlikte aktarıyor; hattâ aykırı örneklerle, “ne olmadığını” da… Mimarlığıçeşitli yönleriyle, mimar adaylarına ve konuya ilgi duyanlara yalın bir dil vekurgu ile anlatan Doğan Hasol, mimarlığın felsefe, sanat, tarih, teknoloji,malzeme, siyaset, çevre, kent vb. dallarla ilişkilerini de ortaya koyuyor. Kitaptatemel olarak “Mimarlık nedir? Kim için yapılır?” sorularının yanıtını verenDoğan Hasol özetle şunları söylüyor: “Mimarlık dünyanın en eski mesleklerindenbiridir. Buna karşılık toplumda, hak ettiği şekilde bilinir olduğu söylenemez.İnsanlar sürekli olarak mimari çevrelerde yaşarlar: ev, okul, sokak, mahalle,parklar, kentler vd… Bunların tümü mimari mekânlardır, ne var ki insanlar çoğukez, mimari mekânlarda yaşadıklarının farkında bile değildir. Genel kanıyagöre, mimarlık, binaların dış görünüşünden ibaret sanılır; oysa, kentselmekândan, bir göz odanın iç mekânına kadar bir mekânlar bütünlüğünü kapsar.

ANSİKLOPEDİK MİMARLIK SÖZLÜĞÜ

İlk kez 1975 yılında yayımlanan vemimarlık çevrelerinin vazgeçilmez başvuru kaynağı Ansiklopedik MimarlıkSözlüğü, eklenen çok sayıda madde ve var olan pek çok maddenin içeriğiningenişletilmesiyle çok daha kapsamlı hale getirildi. Kitabın hemen herbaskısından terimlerin açıklanmasını kolaylaştırmak için kullanılan açıklayıcıçizim ve fotoğraflara yenileri eklendi. Sözlük, mimarlar için olduğu kadarmimarlığa, sanata ve tasarıma ilgi duyanlar ile, ilgili yakın meslek dallarındaçalışanların da rahatlıkla yararlanabileceği şekilde kapsayıcı ve yoğun biriçeriğe sahip. Yıllardır, özellikle mimarlık öğrencilerinin okula girer girmezedindikleri ilk kitaplardan biri olma özelliğini taşıyan Sözlük, yaklaşık10.000 maddeden oluşuyor.

MİMARLIK VE YAPI SÖZLÜĞÜ / DICTIONARY OF ARCHITECTURE AND BUILDING

Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nünardından yayımlanan İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce sözlük yaklaşık 30.000terimden oluşuyor. Doğan Hasol, böylesine önemli ve zor bir çalışmayı yapmagerekçesini, “içinde bulunduğumuz iletişim ve bilgi çağının teknik, kültürel,ticari vb. her tür ilişkinin temelini oluşturan terimlerin derlenmesini zorunlukılması” olarak ifade ediyor. Bu zorunluluğa bir yanıt olan bu çalışmanın,bilgi akışını kolaylaştırıp hızlandıracağını, ilgili dillerdeki metinlerin dahaiyi ve doğru anlaşılmasına yardım edeceğini belirten Hasol, bu tür sözlük vearaştırma-derleme çalışmalarının bir yandan da dillerin zenginleşmesine katkısağlayacağına inandığını söylüyor.

20. YÜZYIL TÜRKİYE MİMARLIĞI

20.Yüzyıl Türkiye Mimarlığı'nda Doğan Hasol, ülkemiz mimarlığının bu değişim vegelişim sürecini, aşağıdaki başlıklar altında yer verilen 150'ye yakın mimarın190 yapısıyla örnekleyerek kronolojik sırayla anlatıyor. Doğan Hasol'un, hazırlığıyıllar süren bir çalışmanın ürünü olan ve Cumhuriyet öncesi dönemi de içinealarak tüm 20. yüzyılı kapsayan kitaba ilişkin görüşleri şöyle: “Bu kitap, son zamanlarda çok rastlanan, ‘Türkiye'de mimarlık varmı ki?' söylemine karşı, varlığın kanıtlanması ve belgeleme bakımından da ciddibir yer tutacaktır... Kitabın, son zamanlarda çokrastlanan, “Türkiye'de mimarlık var mı ki?” şeklindeki söyleme karşı, varlığınkanıtlanması ve belgeleme bakımından ciddi bir yeri olacağını düşünüyorum. Osöylem biraz haklı, çokça haksızdır. Geçmiş pek çok dönemde olduğu gibi, 20.yüzyılda da ülkemizde hiç kuşkusuz çok iyi mimarlık ürünleri ortaya konabilmiştir.Ne var ki, bir yandan toplumumuzun eğitim, görgü ve kültür düzeyi bunlarıdeğerlendirmenin uzağındadır, bir yandan da iyi örnekler yoğun gecekondulaşma,kaçak yapılaşma ve plansızlık kargaşası içinde görünmez hale gelmiştir. Başkabir nokta da toplumda ve siyasal yöneticilerimizde, değerlendirmenin yanı sıramimari değerleri koruma konusundaki bilinç eksikliğidir. Bilimsel yöntemlere,planlamaya ve mimarlığa inanmayan, yalnızca kendi görgü, beğeni ve bilgilerininmimari yapıtları değerlendirmede ölçüt olabileceğini sanan kent ve ülkeyöneticilerinin tutumları nedeniyle nice değerler yitirilmiştir. O nedenle,kitapta da örnekleri görülebileceği gibi, 20. yüzyıla ilişkin birçok yapıt neyazık ki yıkılarak yok edilebilmiştir…"

MİMARLAR DİK DURUR! SIRADIŞI ÖYKÜLER

Doğan Hasol, öğrencilik hayatından bugüne kadar yerliyabancı ünlü mimarlar ile sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismin;tuhaflıkları, hüzünleri, küskünlükleri, neşeleri, eğlenceli kişilikleri vebaşlarına gelen ilginç olaylarla dolu dünyasına keyifli bir yolculuğaçıkarıyor. Hasol, bazılarının bizzat içinde yaşayarak tanığı olduğu ya dailk ağızdan dinlediği bazı ilginç olayları belleğinin süzgecinden geçirip duruve akıcı bir dille okuyucularına aktarıyor. Tümüyle gerçek olay ve kişilerdenoluşan, herhangi bir yakıştırmanın ya da kurgunun söz konusu olmadığı kitap,Mimarlık dünyamızın belli bir dönemine değişik bir bakışla ışık tutuyor.Kitapta; Sedad Hakkı Eldem'den Vedat Dalokay'a, Cengiz Bektaş’tan HayatiTabanlıoğlu’na, Bruno Taut'tan Mario Botta'ya, James Stirling’den PeterEisenmann’a, Turgut Cansever'den Aydın Boysan'a, Behruz Çinici'den OktayEkinci'ye, Erol Akyavaş'tan Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, Celal Bayar'dan AdnanMenderes'e, İsmet İnönü’den Bedrettin Dalan’a, çok sayıda mimar, sanatçı vesiyasetçi bugüne kadar bilinmeyen ilginç öyküleriyle okurların karşısınaçıkıyor.


CUMARTESİ BULUŞMALARI: DOĞAN HASOL

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından2009'dan bu yana düzenlenen “Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor” temalıCumartesi Buluşmaları, yeni bir yayın ile karşımızda. Serinin yenikitabı, Doğan Hasol'unkonuk olduğu buluşmadan derlenen bir yayın... “Mimarlar DeneyimleriniPaylaşıyor” temalı Cumartesi Buluşmaları ile mimarların karşılıklıdüşünme-sorgulama sürecine katkıda bulunurken,mimarlık ortamını zenginleştirenbu buluşmaların yayına dönüştürülmesi ile bu zenginliği kalıcı kılmayıamaçlıyor. Farklı kuşaklardan mimarların deneyimlerini ve mesleki birikimlerinipaylaşmalarına olanak tanıyan Cumartesi Buluşmaları'nda sunum yapan mimarlarındeneyimleri yalnızca genç mimarların değil, her yaştan katılımcının dikkatiniçekti ve bu konferanslar dizisi tek taraflı bir deneyim aktarımından öte,dinleyicileri de içine alan verimli bir paylaşım, sorgulama zeminisağladı.Konferanslar dizisinin yayımlanma çabası, Türkiye mimarlığınınbelgelenmesi çalışmaları olarak da değerlendirilebilir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın