Elektrik Motorları ve Sürücüleri

Elektrik Motorları ve Sürücüleri

56.00TL

Yazar: Ali Özdemir

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2014

Sayfa Sayısı: 174

Boyut: 16.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755114897

Title:  

Ürün Açıklaması

7 milyar nüfuslu dünya üzerinde 70 milyonluk bir nüfusa sahip olan Türkiye dünyadaki insanların yüzde 1 'ini barındırmaktadır. Öte yandan dünya ekonomi pastasından aldığımız pay ise yüzde 0,2 olup 5 kat azdır.
21. yüzyılda daha güçlü bir Türkiye'de yaşamak için üretmekten, çalışmaktan başka bir seçeneğimiz söz konusu değildir.
Teknoloji hızla ilerlemektedir. Toplum olarak bizim de bilgi üretmemiz bunu teknolojiye uygulamamız şarttır. Ayrıca üretimde kullandığımız donanımların uzun ömürlü olması ve verimli kullanılabilmesi için bilgili, becerili bireylere de çok ihtiyacımız vardır.
Oyuncaktan uzay aracına kadar üretilen aygıtların hemen hemen tümünde elektrik enerjisiyle çalışan motorlar mevcuttur. Bu kitap elektrik enerjisinin mekanik enerjiye ya da mekanik enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesinde kullanılan donanımlar ve transformatörler hakkında bilgi vermek için yazılmıştır.
Yayın üniversiteler, meslek yüksek okulları, meslek liseleri ve konuyla ilgili teknik elemanlar için hazırlanmıştır. Kitaptaki konular açıklanırken mümkün olduğu kadar öztürkçe terimler kullanılmış, gereksiz ayrıntılara ve hesaplamalara girilmemiştir.
11 bölümden oluşan kitapta kuramsal (teorik) anlatımların yanı sıra deney yaprakları da mevcuttur. Bu sayede derste öğrenilen konuların uygulamasının laboratuvar ortamında pekiştirilmesi de mümkün hale gelecektir.
1995 yılından bu yana devam eden kitap yazım çalışmalarımın 26.'sı olan bu eserin yayınlanmasına aracılık eden Birsen Yayınevi yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi arz ederim.
Ali Özdemir
DOĞRU AKIM MAKİNELERİ
Doğru akım makinelerinin tanıtılması
Doğru akım makinelerinin genel yapısı
DC makinelerin endüvisinin yapısı İndüktörün yapısı Kolektör ve fırçaların yapısı Yataklar ve rulmanların yapısı Rulmanın montajı Rulmanın sökülmesi DC makinelerin diğer parçalarının yapısı Yardımcı kutuplar ve sargıları Kompanzasyon sargısı
Doğru akım makinelerinin çalışma ilkesi Doğru akım makinelerinde indüksiyon ilkesi Bir iletkende indüklenen EMK’nın yönü ve değeri Sağ el kuralı Sağ el üç parmak kuralı Dönen bir bobinde indüklenen EMK’nın değeri İndüklenen EMK’nın doğrultulması DC makinelerde zıt EMK kavramı Elektromotor kuvvet ve gerilim İndüksiyon EMK'nın yönü ve Lenz kanunu Öz indüksiyon ve zıt EMK İçinden akım geçen bir iletkenin manyetik alan içindeki □urumu ve sol el kuralı
İçinden akım geçen bobinin manyetik alan içindeki durumu
Uyartım kavramı ve doğru akım makinelerinin uyartım şekli bakımından çeşitleri Giriş
Doğru akım makinelerini uyartım şekilleri Yabancı (haricî, dış kaynaktan) uyartı mlı DC makineler Kendinden uyartı mİ ı DC makineler
DC şönt makineler
DC şönt makinelerin yapısı Tanım
Bağlantı şeması
Şönt DC makinelerin uyartım şartları (koşulları)*
DC şönt makinelerin özellikleri DC şönt makine deneyleri DC şönt dinamonun boş çalışma deneyi DC şönt dinamonun yüklü çalışma (dış karakteristik) deneyi
Şönt DC motorlara yol verilmesi, devir yönü değiştirilmesi, devir sayısının ayarlanması Doğru akım motorlarında zıt EMK Doğru akım motorlarına yol verme Doğru akım motorlarının devir yönünün değiştirilmesi Doğru akım motorlarının devir sayısının ayarlanması DC şönt motorun yüklü çalışma deneyi Şönt motorun dış karakteristiği Dış karakteristik deneyinin yapılışı
DC seri makineler
DC seri dinamolar DC seri dinamoların yapısı Seri dinamoların dış karakteristiği Seri dinamoların kullanım alanları Seri motorlar Seri motorların yapısı Seri motorlara yol verme Seri motorların dış karakteristiği Seri motorların devir yönünün değiştirilmesi Seri motorların özellikleri ve kullanım alanları
DC kompunt makineler Kompunt makinelerin tanıtılması Kompunt dinamolar
Kompunt dinamonun boş çalışma karakteristiği Kompunt dinamonun dış karakteristiği DC kompunt motorlar
Kompunt makinelerin bağlantı şekilleri ve özellikleri Kompunt makinelerin kullanım alanları
Doğru akım makinelerinde kayıplar ve verim
Bakır kayıpları
Endüvinin bakır kayıpları
Şönt sargının bakır kayıpları
Seri sargının bakır kayıpları
Yardımcı kutubun ve kompanzasyon sargısının bakır kayıpları Demir kayıpları Histerezis kayıpları Fuko kayıpları
Rüzgâr ve sürtünme kayıpları Doğru akım makinelerinde verim
DC makine deneyleri
Deney no 1: Şönt dinamoyu boşta çalıştırmak ve remenans gerilimini ölçmek.
Deney no 2: Şönt dinamoyu yükte çalıştırmak ve yüklü çalışmanın elektriksel karakteristik eğrilerini çizmek.
Deney no 3: Kompunt dinamonun yüklü çalışmasının incelenmesi ve elektriksel karakteristik eğrisinin çıkarılması. Deney no 4: Şönt motora yol vermek ve devir yönünü değiştirmek.
Deney no 5: Şönt motorun devir sayısını ayarlamak ve devir karakteristiğini çıkarmak.
Deney no 6: Şönt motorda yük ile devir sayısı nın değişiminin incelenmesi.
BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLER
Bir fazlı trafoların önemi ve tanıtılması
Bir fazlı trafolann genel yapılan
Bir fazlı trafoların çalışma ilkesi
Çekirdek tipi nüveli trafoların özellikleri Manto tipi nüveli trafoların özellikleri Dağıtılmış tip nüveli trafoların özellikleri Spiral göbekli tip nüveli trafoların özellikleri
Bir fazlı trafolarda indüklenen EMK’nın değeri ve dönüştürme oranı
Bir fazlı trafoların boş çalışması ve vektör diyagramının incelenmesi
Boş çalışma akımı ve etkileri
Bir fazlı trafoların yüklü çalışması
Bir fazlı trafolarda kaçak akının önemi ve azaltıcı önlemler
Trafolann eşdeğer devreleri
Trafonun yüklü çalışma anındaki vektör diyagramları Trafonun omik yükü beslemesi anındaki vektör diyagramı ve eşdeğer devresi
Trafonun indüktif yükü beslemesi anındaki vektör diyagramı ve eşdeğer devresi Trafolarda regülasyon
Bir fazlı trafolarda kayıplar ve verim
Bir fazlı trafoların demir kayıpları ve bulunması
Bir fazlı trafoların bakır kayıpları
H. Bir fazlı trafoların kısa devre çalıştırılması ve bakır kayıplarının bulunması
Bir fazlı trafolarda verimin bulunması
Direkt yöntemle verimin bulunması Endirekt yöntemle verimin bulunması
Bir fazlı trafoların kullanım alanları
Bir fazlı trafolarda polarite
Polaritenin önemi
Çeşitli yöntemlerle trafoların sargı uçlarının poiaritesinin j bulunması
Voltmetreyle trafoların poiaritesinin bulunması Pil ve DC ölçen ampermetreyle trafoların poiaritesinin bulunması
Ölçü trafoları
Ölçü trafolarının tanıtılması, özellikleri, nüve ve sargı yapıları ile kullanım alanları Ölçü trafolarının çeşitleri Akım trafosu Gerilim trafosu
Bir fazlı trafo deneyleri
Deney no 1: Bir fazlı trafonun açık devre deneyi Deney no 2: Bir fazlı trafonun kısa devre deneyi.
Deney no 3: Bir fazlı trafonun yüklü çalışması, regülasyon I ve verim deneyi.
Deney no 4: Trafoların polaritelerinin belirlenmesi.
Deney no 5: Bir fazlı trafoların paralel bağlanması.
ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR..
Asenkron motorların endüstrideki önemi
Bir fazlı asenkron motorlar Üç fazlı asenkron motorlar
DC ile çalışan motorlarla AC ile çalışan motorlarının karşılaştırılması
Asenkron motorların yapısı
Statorun yapısı Sincap kafesli rotor Bilezikli ve sargılı rotor Gövde ve kapaklar Soğutucu pervane Yatak ve rulmanlar Motorun etiketinin özellikleri Klemens kutusu
Üç fazlı asenkron motorların sargılarının bağlanış şekilleri
Üç fazlı motorun sargılarının yıldız bağlantısı ve özelliği j Üç fazlı motorun sargılarının üçgen bağlantısı ve özelliği Motor etiketine bakılarak alıcının yıldız mı yoksa üçgen mi bağlanacağının saptanması Üç fazlı asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi
Asenkron motorun sökülüp takılmasında işlem sırası
Üç fazlı asenkron motorun çalışma ilkesi
İndüksiyon ilkesi, manyetik döner alanın oluşumu ve döner alan içindeki rotorun dönüşü
Senkron hız, asenkron hız ve kayma
Asenkron motorlara yol verme
Kalkış akımının şebeke üzerindeki etkisi Kalkış akımını düşürme yöntemleri Yıldız/üçgen yol vermenin önemi Yıldız/üçgen yol vermede kalkış ve sargı akımının oranlan Yıldız/üçgen yol vermede yıldız çalışma süresinin önemi Yıldız/üçgen yol vermede termikaşırı akım rölesi, sigorta kontaktör seçimi Mekanik ve manyetik şalterlerle yol vermenin karşılaştırılması
Üç fazlı asenkron motora yıldız/üçgen pako şalterle yol verme
Yıldız/üçgen yol verme devre şemasının TSE standartlarına göre çizilmesi
Asenkron motorlarda devir ayarı
Devir ayarının önemi
Elektronik yapılı frekans değiştiricilerle devir ayarı Dahlender bağlama ile devir ayarı Sabit güçlü, iki devirli dahlender motorlar Sabit momentli, iki devirli dahlender motorlar Değişik momentli ve değişik güçlü, iki devirli dahlender motorlar
Statora birbirinden bağımsız birden çok sarım yaparak devir ayarı Dişli sistemleri kullanarak devir ayarı
Üç fazlı asenkron motorlarla ilgili ek bilgiler
Enterkonnekte sistem Standartlaştırılmış gerilim grupları Alçak gerilim şebekesi Asenkron motorların bazı temel özellikleri Asenkron motorlarla ilgili temel kavramları
Asenkron motorlarda ortaya çıkan kayıplar
Stator sargılarının bakır kayıpları Stator demir kayıpları Rotor bakır kayıpları Sürtünme ve rüzgâr kayıpları
Asenkron motorlarda güç, döndürme momenti ve verim
Asenkron motorların hızının frekans ayarlama cihazlarıyla ayarlanması
Temel bilgiler Frekans çeviriciler Değişken momentli yüklerdeki çalışma Hız kontrol cihazı seçimi
Asenkron motorların işletme yerlerine montajı ve çalıştırmada dikkat edilmesi gereken hususlar
Motorların işletme yerine montajı
Asenkron motorlarda oluşan arızalar
Yatak arızalan Hatalı eksenel ayarlamalar Stator arızalan Sargı yalıtımının bozulması Sargılarda kirlilik Sargı kopukluğu Sargı kısa devresi Gövde kaçağı
Üç fazlı gerilimin dengesiz koşulları Dengesiz empedans Motorun aşırı akım çekerek çalışması Rotor arızalan Bir fazlı motorlarda merkezkaç anahtar ve kondansatör arızalan
BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR
Bir fazlı asenkron motorların üç fazlı asenkron^ motorlarla karşılaştırılması ve çeşitleri
Bir fazlı, yardımcı sargılı asenkron motorların genel I yapıları
Merkezkaç anahtarlı düzenek Yol verme röleli düzenek Yaylı pako şalterli düzenek Kontaktör ve zaman röleli devreyle bir fazlı, yardımcı sargılı asenkron motora yol verme devresi
Bir fazlı, kondansatörlü asenkron motorlar
Bir fazlı, yardımcı sargılı, kondansatörlü asenkron motorun yapısı, yardımcı sargıya seri olarak bağlanacak kondansatörün kapasitesinin saptanması, çalışma özellikleri ve kullanım alanları Klemens kutusu
Bir fazlı, yardımcı sargılı asenkron motorların çeşitleri Yol verme şekillerine göre sınıflandırma Kalkış kondansatörü ile yol verilen bir fazlı motorlar Daimi devre kondansatörü ile yol verilen ve çalışan bir fazlı motorlar
Silümin kafes rotorlu daimi devre kondansatörlü bir fazlı motor
Çift kondansatörlü bir fazlı motorlar
Bir fazlı, kondansatörlü asenkron motorlarda klemens tablosu bağlantıları ve dönüş yönünün değiştirilmesi Motor tanıtım etiketindeki bilgilerin anlamlan
Ek (gölge) kutuplu bir fazlı asenkron motorlar
Yapıları, özellikleri ve kullanım alanları
Relüktans tipi motorlar
Yapıları, çalışma özellikleri ve kullanım alanları Repülsiyon motorlar

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”