Gemi Dizel Motorları (Man, B&W, MC Makineleri)

Gemi Dizel Motorları (Man, B&W, MC Makineleri)

90.00TL 100.00TL

Yazar: Fahrettin Küçükşahin

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2017

Sayfa Sayısı: 518

Boyut: 16.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755115306

Title:  

“Gemi dizel motorları” belirli bir makine yapımcı firmanın ürettiği dizel makinelerine yönelik konuları içermektedir. Uzun yıllar, özellikle Avrupa’da 3-4 biiyük motor imalâtçısı faaliyet gösterdi. Bunları Sulzer Broth., MAN, B&W, Fiat vb.i şekilde sıralamak mümkündür. MAN ve Sulzer bu faaliyet sırasında ya birinci ya da ikinci sırayı aldılar. Sonra devreye Stork ve VVartsila girdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde de Norberg, Cat., Fairbanks Morse, General Motors, enterprise gibi mükemmel makineler üreten yapımcılar bulunmaktadır. İngiltere’de Blackston, Lister, Deltic Engin, Son Doxford gibi firmalar da 21.Yüzyıla yakışan makineler imal etmektedirler. Bu arada Uzakdoğuyu da unutmamak gerekir. Sulzer, MAN vb. kuruluşların lisanslarıyla Japonlar, biraz da kendilerine özgü makineler tasarlamakta ve gerçekleştirmektedirler. Bunlara Güney Kore, Çin vb.i diğer ülkeleri de katmak gerekir.
Ancak son yıllarda dizel motorları alanında, ülkeler arası evlilikler gerçekleşti. Birçok firma bu arada Sulzer Broth. dizel motorları yapımından vazgeçerek bu konudaki deneyimlerini Finlilerin VVartsila firmasına devretti. Bunun sonucu belki de dünyamızın görebileceği en yüksek güçlü bir dizel motorunun yapımı da gerçekleşti. Süper uzun stroklu olan bu makineler yardımıyla, bir yandan makinelerin özgül yakıt tüketimleri önemli şekilde azaltılırken, makinelerin güvenirliği ve servis ömürleri önemli şekilde gelişti.
Gelişen teknoloji, dizel makinelerinde yakıt tüketimini önemli şekilde azaltan fırsatlar yarattı. Kemşaftsız makineler üretildi, elektronik makineler gündeme geldi. Yakıt tüketimini yüke göre düzenleyen yakıt püskürtme pompaları imal edildi. Bu uygulamaların çoğu MAN B&W firması tarafından gerçekleştirildi.
Çok hızlı olan bu değişikliklerin ardından, ülkemizin deniz ticaret filosunda kullanılan dizel makinelerinin çeşitliliği önemli bir şekilde azaldı ve buna karşın MAN B&W Diesel A/S’nin payı önemli şekilde çoğaldı. Yetkililerinin ifadelerine göre, Türk deniz ticaret filosu gemilerinde, sözü edilen firmanın makineleri %75-%80’lik bir paya sahip oldu.
Kitap yazımına başladığımdan bu yana, türlü evrelerden geçtiğimin farkındayım. Başlangıçta, çeşitli yazarlar tarafından kaleme alınmış kitaplardan yararlandım. O tarihlerde yazdığım kitaplar “Derleme niteliğindeydi”. Sonraları benim konuşma ve yazı üslubuma uyan kitaplar yapmaya başladım. Bir başka aşamada ise birkaç kitap için çeviriyi denedim. Son yıllarda daha çok armatörlerimizi ve onların gemilerinde çalışan denizcilerimizi düşünerek tekrar tercüme veya çeviri işlemine başladım. Bu işe başlarken gemilerimizde en yaygın şekilde kullanılan bir makineyi örnek ölmam gerekliydi, aldım ve işe koyuldum. “Gemi Dizel Makineleri" böyle bir çabanın sonucunda gerçekleşen ve beş bölümden oluşan 48. kitabım oldu. Birinci bölüm genel olarak dizel makinelerinin sınıflandırılmasını kapsamaktadır, ikinci bölüm MAN B&W makinelerinde kullanılan aşırı dolduruculardan, üçüncü böiüm Sözü edilen firmanın ağır devirli dizel makineleri hakkındaki ayrıntılı bilgiden ve dördüncü bölüm ise, anılan firmaya ait makinelerde kullanılan yakıtlar ve yakıt işlemlerinden meydana geldi. Bu arada türlü valflerin simgeleri ve kısaltmaların anlamlarını belirten ve birkaç sayfadan oiuşan beşinci bölüm de oluştu. Bu bölümlerin tümünde, fazla yer kapsamayan bazı kısımlar, örneğin tayming diyagramları, farklı iki bölümde aynen kullanıldı. Böylelikle kitabımın bölümlerine atıf yapılması sorunu giderilmiş oldu. Birinci bölümle, yakıtları kapsayan 4. bölüm içinde de buna benzer tekrarlar yaşandı. Bilerek yapılan bu uygulama, okuyuculara kolaylık sağlar .ak düşüncesi ile gerçekleştirildi.
Yararlanılan eserler bölümünde de belirtileceği gibi, MAN B&W firmasına ait: 1) MC programme Engine Selection guide, 2) L80MC Mk 5 Project Guide, 3) K90MC Mk Project Guide, 4) 46-108 MC Engines, Operation-Edition 40F, 5) Project Planning manual Turbocharger NR series, kitaplarından önemli şekilde yararlandım ve çeviriler yaptım. Ancak, elinizdeki kitabın hazırlanması sırasında, yukarda belirtilen kitaplar için MAN B&W firmasından yazılı izin alınması yasa gereğiydi. Bu sorun değerli öğrencim Sn. Müh. Meltem Kadıköylü’nün önemli katkılarıyla giderildi ve MAN B&W firması yetkililerinden izin alındı. Bu nedenle Sn. Müh.Meltem Kadıköylü'ye ve desteklerini esirgemeyen MAN B&W yetkililerine, kitap yazımı sırasında sıkıntıya düştüğümde, ayrıntılara ihtiyacım olduğunda, herhangi bir şekil gerektiğinde ve karmaşık bir tablo çiziminde, güler yüzü ve bitmez tükenmez enerjisi ile her an yanımda olan, Başmühendis Kemal Demirel'e (Mk’86) de içten sevgilerle teşekkürler ediyorum.
Kitabımın, montajı, kapak tasarımı, kapak baskısı ve basımında emeği geçenlere, bu arada Birsen Yayınevi sahibi Cengiz ve Bahadır beyefendilere de kucak dolusu teşekkürler...
"Gemi Dizel Motorları” isimli eserimin Türk Denizcilerine hayırlı olmasını diliyorum, Saygılarımla.
Müh. Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN
Sahrayıcedit-ERENKÖY
Kasım/2009
Önsöz
Simgeler
İçindekiler
DİZEL MAKİNELERİNİN SINIFLANDIRILMASI Bölüm 1
Genel
Piston ortalama hızına göre sınıflandırma
Devir sayısına göre sınıflandırma
Sİlindir şarjına göre sınıflandırma
Doğal emişli (süperşarjsiz) makineler
Aşırı doldurmalı (süperşarjlı) makineler
Çalışma çevrimine göre sınıflandırma
Dört stroklu makinelerin çalışma ilkesi Emme stroku
Sıkıştırma veya kompresyorı
Yakıt püskürtme, yanma ve genişleme
Kimyasal etkenler Termodinamik etkenler
Hidrodinamik etkenler
Egzoz stroku
Tayming diyagramları
iki stroklu dizel makineleri
Tayming diyagramları
püskürtme sistemlerine göre sınıflandırma
Hava ile püskürtme sistemi
Mekanik püskürtme
Sabit basınçlı püskürtme sistemi
Hidrolik püskürtme sistemi
Ön yanma odalarında püskürtme
Girdap (türbülâns) yuvalı makinelerde püskürtme
içten yanmalı makineleri çevrimlerine göre sınıflandırma
Sabathe (Seiliger) çevriminin verimi
Sıkıştırma veya kornpresyon oranı
Basınç yükselmesi oranı
Ön genişleme veya katof oranı
Genişleme oranı veya genişleme derecesi
Dizel çevrimi
Otto çevrimi
Kullanılan yakıta göre sınıflandırma
Tek yakıtlı dizel makineleri
Çift veya iki yakıtlı dizel makineleri
Uç yakıtlı dizel makineleri
Piston türüne göre sınıflandırma
Güç etkisine göre sınıflandırma
Silindir dizilişlerine göre sınıflandırma
Sıra makineler V Makineler Delta makineler
Karşıt pistonlu makineler
Diğer makineler
SIRI DOLDURMA ya da SÛPERSARJ
Genel Güç artışı
Dört stroklu makinelerde aşırı doldurma
Egzoz sistemindeki enerji
stroklu makinelerde süperşarj
Aşırı doldurma türleri
Mekanik süperşarj
Türboşarj
ileri türboşarj sistemleri
Atık kapılı türboşarj
Blöf edilebilen türboşarj devreleri
Verimli besleme veya güç üretme sistemi
Değişken türbin geometrisi
Ardışık türboşarj sistemleri
Kampavunt türboşarjerler
Mekanik süperşarj ve türboşarjın kıyaslanması
Süperşarj devresi bileşenleri
Egzoz manifoldları Sabit basınçlı sistem
Pals veya darbeli sistem
Sabit basınçlı ve darbeli sistemlerin kıyaslanması
Türboşarjerler Egzoz gaz türbinleri
Aksiyon türbinleri Reaksiyon
Türbinleri Kombine türbinler
MAN B&W türboşarjerleri
Yağlama yağı sistemi
Yağlama yağının niteliği
Yağlama yağı basıncı
Yağ basıncı düştüğünde makinenin kapatılmasındaki gecikme Havasızlandırma
Yağlama için çalıştırma
Yağlama yağının temizlenmesi
Yağlama yağı dreyni
Yağlama yağı durumunun değerlendirilmesi
Yağ değişimi
Yağlama yağından örnek alınması
Egzoz gaz türbinlerinin temizlenmesi
Türbinin yaş veya ıslak olarak temizlenmesi
Türbinin kuru olarak temizlenmesi
Devir gezinmesi veya sörcing
Dört stroklu makineler
iki stroklu makineler
Mitsubishi türboşarjerleri
BB türboşarjerleri vlapier türboşarjerleri
Hava bloverleri
Santrifüj bir bîoverin ana ölçüleri
Eksenel akımlı bir bloverin ana ölçüleri
Türbin güçleri ve verimler
Süpürme pompalarının güç, ana ölçü ve kapasiteleri
Türboşarjer verimi
Genel hususlar
Verimlerin hesaplanması
TCS sistemi ve egzoz baypass bulunmayan sistemler
Egzoz baypasdlı ve TCS'li sistemler
Süperşarj havası soğutucusu
Aşırı doldurucu bakımı
Türboşarjer arızalan
Aşırı doldurmanın yararları

AĞIR DEVİRLİ DİZEL MAKİNELERİ ve OPERASYON
K90MC Makinesinin Tanımlanması
Makine gücüsınırı ve yakıt tüketimi
Makine gücü
Özgül fuel oil tüketiminin garantisi
Yağlama yağı tüketim bilgileri
Makinenin açıklanması
Bedpieyt ve ana yataklar Srast yatağı
Tornagir ve döndürme dişlisi
Krankkeys (freym kutusu)
Silindir bloku, silindir gömleği ve salmastra kutusu
Silindir başlığı veya silindir kaveri
Egzoz valfi ve valf donanımı
Yakıt, ilk hareket havası,
rilifve endikatör valfleri
Endikatör cihazı hareket mekanizması

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın