Gemi Elektroteknolojisi

Gemi Elektroteknolojisi

72.00TL 80.00TL

Yazar: Fahrettin Küçükşahin

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 408

Boyut: 13.5 x 20.0 cm

Kullanım dışı

9789755115412

Title:  

ÖNSÖZ
Geçmişte, seksenli yıllarda, Türkiş Genel Sekreterliği, Milletvekilliği ve nihayet Çalışma Bakanlığı görevlerini başarı ile yürüten rahmetli Kpt. Emin Kul’un, başkanlığını yaptığı Türkiye Denizciler sendikasında, uzun bir süre “Eğitim Koordinatörlüğü” görevinde bulundum. Görevimin içinde sendikanın denizci üyelerinin eğitilmesi ve gemiadamları sınavlarına hazırlanması da vardı. Mesleklerinde temayüz etmiş güverte ve makine hocalarından oluşan bir ekiple ve koordinatör olarak göreve başladım. Yaklaşık 8 yıl kadar süren bu görevde, dersler ekibim tarafından verildi, sınavlar Ulaştırma Bakanlığının görevlendirdiği sınav komisyonları tarafından yapılarak, Türkiye Denizciler Sendikasının denizci üyelerinin yaklaşık %13’ü, bir üst derece gemiadamı ehliyeti alma şansını elde etti.
Başkandan önemli destek görerek, ben ve arkadaşlarım, her yıl en az 45 gün süreli ve en az iki kez yapılan kursları başarı ile sürdürdük. Bu arada, bir süre elektrik dersini okutma görevi de bana düştü. Yaklaşık 100 sayfalık bir not hazırladım, notlar sözü edilen sendikada basıldı ve kursiyerlere dağıtıldı.
Aradan uzunca bir süre geçtikten sonra, bazı yayınevi sahibi arkadaşlarım, denizcilerin, Fahrettin Küçükşahin tarafından yazılan “Gemi elektriği” kitabını aradığını söylediler, güldüm geçtim. Çünkü kariyerimde gemi makineleri konusunda birçok kitap vardı ama, elektrik konusu , başka bir disiplin olan elektrik mühendisliği dalının bir konusuydu. Ancak, IMO Model Kursları 7.04’de “Elektroteknoloji” konusu için bile, hoca olarak, kıdemli denizcilerin önerilmekte oluşu, küçük dereceli ehliyetlere sahip denizcilerin, mesleklerini uygulayışları sırasında, basit bilgileri kapsayan bir elektrik kitabına olan gereksinmeleri, beni hep düşündürdü. Son olarak, çevremin ısrarlarına dayanamayarak bir “Elektrik bilgisi” kitabı yazmaya karar verdim, Ancak, bu kitap bir makineci gözüyle elektriğe yaklaşmalı, ona dar bir açıdan bakmalı ve çalışmakta olan denizcilere sadece gemiadamları sınavları için değil, mesleklerinde de yararlı olmalıydı, Sonuç olarak, sekiz bölümden oluşan, doğal olarak, gemiadamları sınavlarına ilişkin basit kuramsal konuları da içeren, ancak konusunda iddialı olmayan, sadece zor koşullarda çalışan Türk denizcilerine yararlı olması düşünülen “Gemi elektriği" kitabım oluştu ve 2000 yılında “Akademi Denizcilik” tarafından hayata geçirildi.
Aradan yine uzunca bir süre geçti, bu kez “Gemi Elektroteknolojisi” isimli bir kitap yapmaya karar verdim. Bu kitabımda da ilk elektrik kitabımın yapımı sırasındaki kaygular ve düşünceler içinde oldum. Kitabım iddialı değil yararlı olmalıydı. Tüm öğretmen ve öğretim görevliliğim süresince, eğitim-öğretimin birkaç konusu dışında, diğer tüm konuların denize, denizciliğe yönelik olması, ben de vazgeçilmez bir tutku halindeydi. Yine teoriyi az tuttum, kapalı bir elektrik devresinin kollarındaki akımların hesaplanmasında Thevenin teoremi, süperpozisyon yöntemi vb.ini, matris cebiri ve determinantı, iki veya üç bilinmeyenli denklerin çözümlerini kullanmadım. Ancak, ülkemizde, M. Emekli Amiral M. Adnan Kaynar’ın “Gemi Elektriği dersleri” isimli kitabı istisna edilirse, hiçbir kitapta bulunmayan ve denizcilerin çok işine yarayacağına inandığım operasyon, bakım, arıza, onarım gibi konuları ayrıntılı bir şekilde işledim. Kitabımın kapsamına çok sayıda çözülmüş problem ve alıştırma ilâve ettim. Bu arada, temel elektrik formüllerinin de kitabımda bulunmasına dikkat ettim.
Sonuçta, 17 bölümden oluşan, yaklaşık 404 sayfalık ve belki de adı yadırganacak bir teknik kitap oluştu. “Gemi Elektroteknolojisi" isimli kitabım, denizcilik meslek liseleri, 7,04, 7.02 kursları ve denizcilik meslek yüksek okulları ile çeşitli üniversitelerin, denizcilik bölümü öğrencileri için kaynak kitap olabilecek bir nitelikte...
1.Mart.1960 tarihi, yaşantımda önemli bir dönüm noktası, çünkü bu tarihte, çok sevdiğim öğretmenlik mesleğine başladım. Bu önsüzü yazdığım tarihte geriye baktığımda 50 yılı aşan uzun bir süre var. Bu süre içinde on beş ayrı mühendislik konusu okuttum, otuzdan fazla makale yazdım, elinizdeki ile yazabildiğim kitap sayısı 49’a erişti. Emr-î Hak vaki olmazsa, öğretim görevliliğimin ellinci yılında, bu sayıyı elliye çıkarmayı düşlemekteyim.
Bir kitap, yazarın çevresinden destek almasıyla gerçekleşir. Bana bu desteği veren aileme, bıkmadan usanmadan çalışan, çalışmaktan yılmayan, kendisi ve çevresi ile barışık genç bir öğretim görevlisi olan Sn. Başmüh. Kemâl Demirel’e, çok sayıda kitabımın baskısını gerçekleştiren Birsen Yayınevi sahipleri Sn. Cengiz ve Bahadır beyefendilere ve kitabımın baskısını oluşturan basımevi yetkililerine kucak dolusu sevgiler ve candan teşekkürler...
Hayırlı olması dileğiyle...
F.KÜÇÜKŞAHİN
Temmuz/2010
SAHRAYICEDİT

İÇİNDEKİLER
ELEKTRİK ENERJİSİ ve ELEKTRİK TERİMLERİ
Elektrikte akım şiddeti
Zayıf akım ve kuvvetli akım
Elektrikte direnç Elektromotor kuvvet
Elektrikte güç birimi
Frekans
İletken ve yalıtkan
Kısa devre ve toprak kaçakları
Doğru akım
Alternatif akım Karışık akım | Açık ve kapalı devreler
Dağıtım sistemleri |Gerilim dağıtım sistemleri Tek iletkenli sistem iki iletkenli sistem Üç iletkenli sistem
DİRENÇ ve KONDÜKTANS
İç direnç Özdirenç Kondüktans
Direncin sıcaklıkla değişimi
Dirençlerin sıcaklık katsayısı Metal iletkenler
Direnç elemanları, reostalar ve ısıtıcılar Direnç yapımında kullanılan malzemeler
ELEKTRİK DEVRESİ ve DİRENÇLERİN BAĞLANMASI
lom kanunu I Om kanunu uygulamaları
Devre türleri ve eşdeğer direnç Dirençlerin seri bağlanmaları Dirençlerin paralel bağlanmaları Dirençlerin seri-paralel bağlanmaları Paralel devrelerde bilinmeyen dirençler Kollardan geçen akımlar
Kirşof kanunları
Kirşofun birinci kanunu (akımlar kanunu)
Kirşof'un ikinci kanunu (gerilimler kanunu)
Şebekelerin sadeleştirilmesi

ELEKTRİK AKIMININ ISIL ETKİSİ
Enerji Jul kanunu
Jul ısısının uygulama alanları Elektrikli gemi ısıtma sistemleri
ELEKTRİK AKIMININ KİMYASAL ETKİSİ
Akülerin tanımı ve kullanım alanları
Ayrışma ve disosiasyon
Akümülâtör türleri Edison aküleri
Kimyasal tepkime
Nİkel kadmiyumlu aküler
Alkalin akülerin bakımı
Kurşun plâkalı asitli aküler
Akümülâtör kabı
Gerilim
Akü kapasitesi
Kutup veya plâkalar
Ayırıcı veya separatöfrler
Elektrolit
Kutup başları
Akülerde deşarj ve şarj
Deşarj çevrimi |şarj çevrimi
Akülerin şarj edilmesi
Doğru akım ile şarj
Alternatif akım ile şarj
Akümülâtörlerin bağlanması
Akülerin seri bağlanması
Akülerin paralel bağlanmaları | Akülerin seri-paralel bağlanmaları Emercensi batarya
Akümülâtör katkı maddeleri
Kurşun plâkalı akülerin bakımı
Kurşun plâkalı akülerde arızaiar
Az bakımlı aküler
Az bakımlı akülerin yararları
Az bakımlı akülerin sakıncaları
Jel hücreli aküler
Akülere ilişkin sayısal örnekler
Elektrokimyasal korrozyon
Galvanik etki
Galvanik koruma
Elektrolitik koruma
Korrozyon sisteminde sorunlar

MANYETİZMA
Manyetizma
Manyetik alan
Manyetik akı (flüks)
Manyetik devre
Akı (füks birimi) ve akı yoğunluğu
Manyetomotif kuvvet
Manyetik alan yoğunluğu
Bağıl geçirgenlik
ELEKTROMANYETİZMA
Akım nedeniyle oluşan manyetik alan
Akımın yönü
Sağ el kuralı
Sağ el-vida kuralı
Elektro mıknatısların kullanıldığı yerler
DOĞRU AKIM JENERATÖR VE MOTORLARI
Doğru akım jeneratör ve motorları
Doğru akım jeneratörleri | Seri jeneratörler Şönt jeneratörler
Kampavunt jeneratörler
Jeneratörlerin paralel bağlanması
Şönt jeneratörlerin paralel bağlanması
Kampavunt jeneratörlerin paralel bağlanması
Polarite veya kutupsallık
Doğru akım elektrik motorları
Seri motorlar
Şönt motorlar
Kampavunt motorlar
Yol verme donanımı
Elektrik makinelerinin parçaları
Gövde veya çerçeve
Ana ve yardımcı kutuplar ve kutup sargıları
Fırçalar ve fırça taşıyıcıları
Yataklar
Elektrik makinelerinin hareketli bölümleri Armatür (endüvi)
Kolektör veya komütatör Vantilâtör (fan)
Doğru akım makinelerinde bakım Muayene teçhizatı Muayene kayıtları Temizlik
Operasyon sıcaklıkları Gerilim denetimleri Akım toplayıcılar Yağlama
Mekanik ayrıntılar Hava aralığı
alıtım (izolâsyon)
Temizlik
Köhne bez ile temizlik
Basınçlı hava ile temizleme
Vakumlu temizleme Çözücüler (solventler)
Karbon tetraklorür
Çözücülerin uygulanması
Temizlikte dikkat edilmesi gerekenler
Su veya su+çözücü
Kurutma
Kurutma yöntemleri
Dış ısı ile kurutma Buhar ile kurutma
Cebrî hava ile kurutma
Elektrikli ısıtıcılarla kurutma
Fırın ısısı ile kurutma içten ısıtarak kurutma
Elektrik makinelerinin bakımı

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın