Gemiler ve Açık Deniz Yapıları

Gemiler ve Açık Deniz Yapıları

56.00TL

Yazar: Reşat Baykal

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 178

Boyut: 17.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755115535

Title:  

Ürün Açıklaması

Mühendislik fakültelerinin ilk iki yılında temel bilimlerle ilgili dersler yoğun olarak verilmektedir. Bu dönemde mühendislik alanı ile ilgili olarak mesleki dersler yok denecek kadar azdır. Bu nedenle zor bir giriş sınavı sonucunda eğitime başlayan öğrencilere mesleğe ilişkin temel bilgilerin doğru olarak verilmesi zorunlu olmaktadır. Bunun için meslek seçiminin başlangıcındaki gençlerin yanılgılarını azaltan, endişelerini gideren ve varsa yanlış tercihlerini düzeltme olanağı yaratan bilgiler zamanında verilmelidir. Bu bağlamda her mühendislik bölümünün ilk yıl programında o alanla ilgili olan bir “Mühendisliğe Giriş” dersi bulunmaktadır. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde de, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliğine giriş konusunda gemiler, deniz taşımacılığı ve deniz yapıları konusunda temel bilgiler verilmektedir. Gerek yabancı dilde gerekse Türkçe olarak değişik kitaplar içinde bu kitabın içeriğinin tümünü kapsamasa da konu ile ilgili değişik bölümler bulunmaktadır. Gemi Mühendisliği konusunda okurları bilgilendiren ilk özenli Türkçe yayın olarak, Prof.Dr .Teoman Özalp’in 1975 yılında “Gemi Mühendisliğine Giriş" adıyla İTÜ yayını olarak çıkan kitabını belirtmek isterim. Açık Deniz Yapıları konusunda ise, Prof.Dr.L.Macit Sükan’ın Gemi İnşaat Fakültesinde 1983 yılında yayınladığı “Deniz Teknolojisine Giriş-I” isimli ders notları dışında mesleğe giriş bilgileri veren başka bir Türkçe yayın yoktur. Bu yayınlardan sonra geçen uzun süre içerisinde gelişen teknoloji ve oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni gemi tipleri, taşıma türleri ve deniz yapıları ortaya çıktı. Bu nedenle konunun yeniden ele alınması zorunlu hale geldiğinden, bu eksikliği gidermek için son yıllarda öğrencilere ilave notlar dağıtıyordum. Bu şekilde oluşan notlar çoğalınca, tüm notları yeniden düzenleyip kitap şeklinde ders notu haline getirmenin daha yararlı olacağı sonucuna vardım. Kaçınılmaz bir görev gibi düşündüğüm bu iş için, notlarımın düzeltilmiş şeklini Eylül 2007 döneminde “Gemi ve Deniz Mühendisliğine Giriş Ders Notları” ismiyle düzenleyip öğrencilere ulaştırdım. Derslerimi iki dönem bu notlara göre anlattıktan sonra, eksikliklerini tamamlayıp son yıllarda yapılan gemi ve açık deniz yapılarıyla zenginleştirerek yeniden hazırlayıp öğrencilere ulaştırdığım 2009 yılındaki aynı isimli notlarım daha düzenli ve kapsamlı oldu. Bu çalışmayı kitap haline getirme düşüncesiyle “Gemiler ve Açık Deniz Yapıları” adıyla hazırlanan eserin elinizdeki bu son şekli Ekim 2010 döneminde tamamlandı. Başlangıçta, günümüzde gittikçe yaygınlaşan farklı taşıma araçlarının ardışık veya birlikte kullanıldığı karma veya zincirleme taşımacılık diye isimlendirilen intermodal taşımacılık ve bununla ilişkili limanlar ve terminaller konusunu da bu çalışmaya eklemeyi düşünüyordum.
Ancak “Gemiler ve Açık Deniz Yapıları ” isimli eserin içeriğinin planlandığımdan daha geniş kapsamlı ve İTÜ deki bir lisans dersinin konusu olması nedeniyle, ayrı bir yayın olarak çıkmasının daha yararlı olacağına karar verdim. Ayrıca İntermodal Taşımacılık konusunda ciddi ve yeterli bir yayın olmadığını da dikkate alarak, son beş yıldır üzerinde yoğun çaba sarfettiğim ve büyük bir kısmını tamamladığım bu konudaki çalışmalarımı “İntermodal Taşımacılık, Gemiler ve Limanlar” ismiyle ayrı bir kitap olarak yayınlayacağım. Büyük bir eksikliğin çözümüne katkı yapacağını düşündüğüm bu kitabımı da, en geç 2011 bahar dönemine yetiştireceğimi umuyorum. Gemiler ve Açık Deniz Yapıları isimli bu eser, yedi bölüm ve konu ile ilgili denizcilik terimlerini kapsayan İngilizce-Türkçe sözlük kısmından oluşmaktadır. Birinci bölümde gemi, deniz teknolojisi, deniz bilimi ile ilgili genel tanımlar ve deniz taşımacılığının tarihçe ve önemi belirtilmiştir. İkinci bölümde gemilerin değişik görüşlere göre sınıflandırmaları yapılıp ulaşım dışı amaçla kullanılan gemiler hakkında kısa ve özlü bilgiler verildikten sonra ayrıntılı olarak ulaşım amaçlı kullanılan ticaret gemileri incelenmiştir. Üçüncü bölümde açık deniz yapılarının sondaj, üretim ve diğer hizmetlerde kullanılan türleri ve temel özellikleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde gemi ve deniz yapılarının tasarım, yapım ve işletme aşamalarındaki kuralları belirleyen ve denetimlerini yapan sınıflandırma kuruluşları tanıtılmıştır. Beşinci bölümde gemi geometrisinin tanımı, gemi ana boyutları ve narinlik katsayıları anlatılmaktadır. Altıncı bölümde gemilerin değişik mevsim ve sulardaki seyirlerinde; yükleme sınırları ve taşıma kapasitelerini belirleyen fribord ve tonaj konularına değinilmiştir. Yedinci bölümde ise, denizyolu ulaşımında önemli geçiş yolları olan uluslararası boğazlar ve kanallar konuları incelenerek gemi inşaat mühendisleri yönünden önemli olan bilgiler verilmiştir. Son olarak da konu ile ilgili İngilizce-Türkçe sözlük kısmı eklenmiştir.
Elli yıllık bir bilgi birikimi ve deneyimlerime dayalı olarak hazırladığım bu eserin, tüm özenli çalışmalarıma karşın, kaçınılmaz olan kusur ve eksikleri olacaktır. Bunları olabildiğince azaltmak amacıyla, çalışmanın baskıya hazırlanan şeklini okuyup düzelten, görüş ve önerileriyle katkı yapan, eleştiren, teknik terimler konusundaki sıkıntı ve kararsızlığımı gidermeye yardımcı olan ve kitabın yazılması için beni yüreklendiren akademik ve uygulama çevresinden arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, ders sırasındaki sorularıyla birçok konuyu aydınlatıp düşündüğümden daha yararlı biçimde sunmamı sağlayan değerli öğrencilerime çok şey borçluyum. Bu eserin hazırlanış, yazım, düzenleme ve baskıya hazırlama ve benzeri her aşamasında emek ve desteklerini cömertçe sunan, zenginliğim olarak düşündüğüm gönül dostlarımdan özellikle teşekkür etmek istediklerimi gruplayarak alfabetik bir sırayla belirtmek istiyorum, ilk olarak biri akademik ve diğeri denizciliğin uygulama alanından iki değerli arkadaşımdan söz etmek istiyorum. Birincisi mühendislikte lisans eğitiminin ve endüstri deneyiminin önemini ve sorunlarını sıkça konuşup dertleştiğim, bu çalışma için beni sürekli cesaretlendiren, sabırla dinleyip her türlü desteği veren ve eğitim sistemimizin sorunlarını ön yargısız tartışabildiğim Prof.Dr.M.Cengiz Dökmeci’ye içten teşekkürlerimi sunuyorum. İkinci kişi ise, eski bir öğrencim, meslektaşım ve aile dostum diyeceğim Müh.Osman Nuri Aksoy’dur. Endüstri deneyimlerini, mesleki sıkıntılarını, katıldığı her yurtdışı toplantıda edindiği her türlü bilgi ve belgeyi benimle paylaşan ve bu çalışmaya her türlü desteği veren değerli kardeşime sevgi ve şükranlarımı belirtmek istiyorum. İkinci grup olarak, onların vardım ve destekleri olmasaydı, böyle bir çalışmayı gerçekleştiremeyeceğimi düşündüğüm; Yrd.Doç.Dr.A.Cemil Dikili, bölüm sekreterimiz Selver İngin ve Yrd.Doç.Dr.Yalçın Ünsan kardeşlerimden söz etmek istiyorum. Tahammül sınırlarını aşan isteklerim karşısında; gösterdikleri sabır, hoşgörü ve sevgi ve saygılı tavırlarım asla unutmayacağım ve onlara yetersiz kalacağını düşündüğüm teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Üçüncü olarak ulaştıkları kaynak ve bilgiyi anında bana ulaştıran ve değerli görüşlerini bildiren Prof.Dr.Demir Sindel, Y.Müh.Haki Kale ve Kapt. Hayrettin Yelesenli, Doç.Dr.Mehmet Ali Baykal’a ve aşırı yoğunluğuna rağmen kitabın bazı bölümlerini zevkle yazan Meryem Dikili'ye, bir kısım resimleri özenle ve severek çizen Handan Öztimer ile katkısı olup yazmayı unuttuğum arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Son olarak beni her zaman destekleyen metinleri sabırla okuyup Türkçe düzeltmelerini titizlikle yapan eşim ve çocuklarımı sevgiyle anmak istiyorum.
Kitabın basımını olumlu yaklaşımla destekleyen Sayın Bahadır Algm’m şahsında Birsen Yayınevine, titiz ve özverili bir uğraşıyla basımım gerçekleştiren Adnan Tavukçular ve Cenkler Matbaası çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim.
Böylece uzun zamandır üzerinde çalıştığım konulardan birini kitap haline getirme fikrimi gerçekleştirme aşamasına ulaşmış oluyorum. Gemi ve deniz teknolojisi konusunda Türkçe yayınlarda kullanılan teknik sözcükler ve semboller arasındaki farklılıklar, meslektaşlar arasında bile anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu sakıncayı kısmen gidermek amacıyla, zorunlu haller dışında kabul görmüş Türkçe sözcükleri özenle kullanmaya gayret ettim. Tüm özenli çabalanma karşın, kitabın bazı kusur ve eksiklerinin olması kaçınılmazdır. Bu nedenle değerli okurlar yapacakları her türlü değerlendirme ve önerilerini aşağıda belirtilen adrese bildirirlerse, mutluluk duyarak titizlikle değerlendireceğimi özellikle belirtmek isterim.
kısım 2010 - İstanbul
Prof.Dr .Reşat BAYKAL
YAZAR HAKKINDA
Reşat BAYKAL
İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladı.
Ankara Atatürk Ljsesl'ni 1956 yılında bitirip aynı yıl girdiği İTÜ Makine Fakültesi Gemi Bölümü'nden Haziran 1961 'de Y.Müh. unvanıyla mezun oldu. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetlerinde yaptı. Eylül 1963te Makine Fakültesi Gemi Bölümü'nde asistanlığa başladı. I968'dc Doktor, 1974'te Doçent, 1980'de Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakiiltesi'nde Profesör oldu. CENTO bursiyeri olarak 1969-71 yıllarında "Glasgow-University of Strathclyde'da, Eylül 1975-76'da "Technishe Universitât Hannover"de araştı rmacı olarak çalıştı. Ağustos 1980 yılında seçildiği Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığını 1992 senesine kadar aralıksız dört dönem sürdürdü. 1992-1996 döneminde seçilerek atandığı İH Rektörlüğü görevinde bulundu. İTÜ dışında; 19~6-84 Deniz Harp Okulu'nda ek görevle ders verdi. 1966-69 Gemi Mühendisleri Odası, 1987-92 Türkiye Gemi Sanayii. 1987-2000 Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2002 TDİ Yönetim Kurulu dtı. 1992'den beri ABS-Amerikan 2008'den itibaren de ABS Kanideniz ite Üyeliği görevlerini sürdürmekte k babasıdır. Yayımlanmış tezleri çeviri ve 3 'ü de konferans yayını olmak üzere toplam 11 kitabı, makale, tebliğ, araştırma ve uygulamalı çalışma türünde 75 yayını vardır. Mayıs 2005'de emekli olan yazar o tarihten beri İTÜ deki lisans, yüksek lisans derslerini vermeye ve tez yöneticiliğine devam etmektedir.
GEMİLER ve AÇIK DENİZ YAPILARI
Bu çalışmada gemiler, denizyolu taşımacılığı ve açık deniz yapıları konusunda temel bilgiler verilmektedir. Dünya nüfusunun sürekli çoğalması, denizyolu ile taşman yüklerin miktarları ve çeşitlerinin artmasına neden oldu. Gelişen teknoloji ve artan gereksinimler sunucunda yeni gemi tipleri ve taşıma türleri önem kazanmaya başladı. Böylece eski klasik yük gemilerinin yerini; kontevner. Ro-Ro ve mavna türü birim yük taşıyan gemiler aldı. Bu türden yüklerin yüklenip boşaltmasının yapıldığı limanlarda, yüke göre ihtisaslaşarak kontevner, Ro-Ro. dökme yük terminalleri şeklinde yeniden yapılanmaya başladı. Bu nedenle çalışmada gemi ve açık deniz yapılarının güncel türlerine ağırlık verilmiştir. Bir eksikliği gide örnek amacıyla hazırlanan bu eser; gemi, deniz teknolojisi, denizcilik ve lojistik konusunda eğitim gören lisans öğrencilerine, uygulamacılar ile gemi ve deniz teknolojisine ilgi duyanlara yararlı olacağı görüşündeyim.

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Sembol Dizini
GİRİŞ
Gemilerin Tarihsel Gelişimi ve Denizyolu Taşımacılığının Önemi Gemi Sevk Sistemleri ve Gelişimi Yük, Gemi ve Liman Etkileşimi
GEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Değişik Ölçütlere Göre Gemilerin Sınıflandırılması
Kullanılış Amaçlarına Göre Gemilerin Sınıflandırılması
Yatlar ve Spor Tekneleri
Askeri Gemiler
Su Üstü Savaş Tekneleri
Uçak Gemileri
Kruvazörler
Destroyerler
Firkateynler
Korvetler
Hücumbotlar
Karakol Gemisi
Mayın Gemileri
Çıkarma Gemileri
Sahil Güvenlik Gemileri
Destek Gemileri
Denizaltılar
Balıkçı Gemileri
Ticaret Gemileri
Yolcu Gemileri
Feribotlar
Yüksek Süratli Tekneler
Ayaklı Tekneler
Hava Yastıklı Tekneler
Hava Yastıklı Katamaran Tekneler
Wig ve Parwig Tipi Araçlar
Yük Gemileri
Kuru Yük Gemileri
Paletle Yük Elleçlemeye Uygun Gemiler
Çok Maksatlı Gemiler
Katı ve Sıvı Yük Taşıyan Gemiler
Düzenli Hat Taşımacılığına Uygun Birim Yük Gemileri
Konteyner Gemileri
Ana Konteyner Gemileri
Küçük Konteyner Gemileri
Taşıma Kapasitesi Seyir Yollarına Göre Konteyner Gemileri Konteynerleşme, İstifleme ve Taşımacılık İlişkisi Konteyner Boyutları ve Yapıldıkları Malzemeler Konteyner Tipleri
Gemilerde Konteyner İstifleme Kuralları
Konteynerlerin Intermodal Özelliği ve Bütünleyici Donanımları
Ro-Ro Gemileri
Ro-Ro Gemilerinin Tipleri
Kısa Mesafeli Ro-Ro Gemileri
Açık Deniz Ro-Ro Gemileri
Makro Kasetli Ro-Ro Gemileri
Tekerlekli Araç Taşıyan Gemiler (PCC, PCTC, LCTC)
Türkiye’de Ro-Ro Taşımacılığı ve Gelişimi
Özel Tip Yük Gemileri
Mavna Taşıyan Gemiler
Römorkör-Mavna Sistemleri
Türkiye ve Avrupa Iç Suyolu Ağı
Buzkıran Gemileri
Soğuk Hava Depolu Gemiler
Canlı Hayvan Taşıyan Gemiler
Ağır ve Büyük Boyutlu Yük Taşıyan Gemiler
Dökme Yük Gemileri
Kuru Dökme Yük Gemileri
Katı ve Sıvı Dökme Yük Taşıyan Gemiler
Dökme Yük Taşıyan Başlıca Gemi Tipleri
Tankerler
Petrol Tankerleri
Ham Petrol Tankerleri
Ürün Tankerleri
Kimyasal Tankerler
Gaz Tankerleri
Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Tankerleri
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Tankerleri-LNG
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan Tankeri-LPG
Özel Sıvılar Taşıyan Tankerler
Tarak Gemileri ve Tarama Yöntemi
Mekanik Tarama Yöntemi
Hidrolik Tarama Yöntemi
Melez Tarama Yöntemi
Basınçlı Havalı Tarama Yöntemi
Taranan Alanın Düzeltilmesi
Taranan Katı Maddelerin Taşınması
Orman Ürünlerini Taşıyan Gemiler
Orman Ürünlerinin Çeşitleri ve Elleçlenmesi
Kreynle Kaldırma Sistemleri
Can Kurtarma Araçları
Can Filikası
Can Kurtarma Sandalı
Can Salı
Can Yeleği
Can Simidi
Deniz Fenerleri ve Fener Gemileri Deniz Fenerleri Fener Gemisi Seyir Fenerleri

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın