GENCO BERKİN İkili Kitap Seti

GENCO BERKİN İkili Kitap Seti

33.75TL 75.00TL

Yazar: Genco Berkin

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi: 2020

Sayfa Sayısı: 220

Boyut: 19.5 x 25.0 cm

Kullanım dışı

9780006985902

Title:  

İÇ MİMARLIKTA MALZEME VE DETAY

İçMimarlıkta Malzeme ve Detay’da, tasarımcılara, detay ve malzeme ekseninde, tasarım sürecinidestekleyecek eksiksiz bir donanım kazandırma hedefiyle (örneğin mobilyatasarlayabilmek için gerekli donanımları; ergonomi, malzeme, konstrüksiyon,mensucat, yüzey işlemleri, renk bilgisi) tüm veriler yalın ve kolayanlaşılabilir bir biçimde aktaran Genco Berkin, kitabı hazırlama gerekçesini veiçeriğini şöyle özetliyor:

“Bukitapta, malzeme seçimi sürecinde tasarımcının hangi unsurlara dikkat etmesigerektiği birçok noktada belirtilmiştir. Örneğin bir kapıyı tasarlarkenkullanılacak malzeme hakkında alınan kararlar ve detay gereksinimleri dahiözenle açıklanmıştır. Bununla birlikte iç mimaride kullanılan öğelerinbirbiriyle uyumlu tasarlanması gerekliliği de belirtilmiştir. Süpürgelik ve kapıpervazı birleşimleri mekân tasarımlarında en önemli detay çözümlerindenbiridir. Her malzeme fiziksel bir oluşumu işaret eder. Tasarımcılar,duvarları, zeminleri ve tavanları oluşturup kaplarken bu fikri göz önündebulundurmak zorundadır. Bununla birlikte, malzemeye daha fazla müdahale edip,çeşitli aletlerle onu işleyerek farklı dokular (yüzey pürüzlülüğü, mat/yarımat/parlak görünüm) kazandırma imkânı vardır.

Bukitapta iç mekân tasarımına yönelik 40 ayrı tasarım öğesi, hammaddeninişlenişi, malzeme seçiminde tasarımcının dikkat etmesi gereken konular veşantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerekokuyucuya aktarılmıştır. Konular işlenirken, “Detaylı İmalat Bilgisi” başlığı altında,malzemelerin doğalarına uygun ve konumlandırılacakları ortama görebiçimlendirilmelerini sağlayan yöntemler ele alınmıştır. Bazı malzemelerdebiçimlendirmenin yanında üretim yöntemleri de okuyucunun bilgisine sunulmuştur.Benzer şekilde, “Uygulama Detayı” başlığı altında, günümüze kadaryapılagelmiş pragmatik detay çözümlemeleri verilmiştir. Bu detay önerilerimuhtemel örneklerden sadece birini içermektedir. Tasarımcı bu örneklerideğiştirip geliştirmelidir. Çünkü kitapta verilen çizimler ve açıklamalartamamen rehber niteliği taşımaktadır.

Kitaptatasarımcılar için gerekli olan tüm tasarım parametreleri ele alınmıştır.Örneğin mobilya tasarlayabilmek için gerekli donanımlar; ergonomi bilgisi, malzemebilgisi, konstrüksiyon bilgisi, mensucat bilgisi, yüzey işlemleri bilgisi verenk bilgisi. Tüm bunlara ek olarak, mobilya tarihi de konuların içineyerleştirilmiştir. Kitabın içeriği, iç mekân tasarımı yapanlara, detay vemalzeme ekseninde, tasarım sürecini destekleyecek ve eksiksiz bir donanımkazandıracak şekilde hazırlanmıştır...”

MODÜL VE MİMARLIK

Bu kitabın yazımında modül ile tasarımlarınıoluşturmuş 40 öncü mimar ele alındı. Bu isimler seçilirken modülün kullanıldığıve mimarlığın geçirdiği her önemli evrenin kronolojik olarak belirtilmesi degerekiyordu. Bu kurgu doğrultusunda modül ve mimariyi özümsemiş mimarların ilkbakışta karmaşık gelebilecek tasarım düşüncelerini basite indirgeyip kolaylıklaaktarabildiğimizi varsayıyoruz. Mimarlık öğrencileri ve yeni mezunlar için hemmimarlık tarihini öğrenmeleri hem de mimarları tanımaları anlamında eşi benzeriolmayan bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Mimarlığın boyutlarının neredenbaşlayıp nerelere ulaştığını bu kitapta göreceksiniz.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın