Haberleşme Kuramı 1

Haberleşme Kuramı 1

72.00TL 80.00TL

Yazar: Selçuk Helhel

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2019

Sayfa Sayısı: 226

Boyut: 19.5 x 27.5 cm

Kullanım dışı

9789755116525

Title:  

Bir ülke için kalkınmanın en temel dinamiğinin eğitim olduğu bir gerçektir. Eğitimin öznesi öğretmen/eğitimci ve öğrenci iken temel malzemesi ise kitaptır. Üniversite yıllarımda tekrar tekrar aldığım sayısal elektronik dersinin Türkçesini gördüğümde anadilde okumanın ve anlamanın bambaşka bir şey olduğunu yaşayarak kavramıştım. Bu ruh hali ile öğretim üyeliğine başlarken önüme koyduğum iki temel hedeften biri öğretim üyeliğim süresince 5(beş) adet mesleki ders kitabını anadilimde yani Türkçe olarak ülkeme kazandırmaktı. Haberleşme Kuramı I Analog Haberleşme kitabı bu hayalimin ilk ürünü olup elinizde tutmuş olduğunuz bu kitap ikinci baskısına girerek mutluluğumu bir kez daha artırmıştır. Bu yoldaki ilk kitabımı, ilk olması nedeni ile, ilkokul öğretmenim ve sevgili babam Durmuş Bey ile sevgili annem Asiye Hanım’a ithaf ediyorum.

Prof. Dr. Selçuk HELHEL
Temmuz 2019

İçindekiler
Önsöz
1.BÖLÜM
HABERLEŞMENİN TEMEL KAVRAMLARI
1.1 Haberleşme Sistemlerinin Temel Yapısı
1.2 Bilgi Miktarı (BM) ve Bant Genişliği (BG)
Bant Genişliği Alt Tanımları
İletim Ortamları ve İletim Ortamı Bozulmaları
Genlik Bozulmaları
Faz Bozulmaları
Modülasyon Bozulmaları
Bozulma Sınıflandırmaları
Bozulmanın Düzeltilmesi
İletim Ortamı Zayıflaması
Gürültü Kavramı ve İşaret- Gürültü Oranı
Termal (Elektronik) Gürültü
Intermodülasyon Gürültüsü (IMG)
Yan Ses Gürültüsü
Darbe GürültüsüKanal Kapasitesi
Birinci Bölüm Çalışma Soruları

2.BÖLÜM
İŞARETLERİN İLETİMİ VE ANALİZİ
İşaretlere İlişkin Temel Kavramlar
Dik Fonksiyonlar
Periyodik İşaretler ve Fourier Seri İfadeleri
Kompleks Üstel Fourier Serileri
Fourier Dönüşümü ve Özellikleri
Doğrusallık (Süper pozisyon) Özelliği
Zamanda Öteleme Özelliği
Zamanda Sıkıştırma- Koordinat Değişimi
Türevin Fourier Dönüşümü
Kompleks Eşlenik
Duallik Özelliği
Frekansta Öteleme Özelliği ( Modülasyon)
Fourier Dönüşümün Nümerik Hesabı
Örnekleme Teoremi
Dirak Delta Darbe Fonksiyonu
Spektral Yoğunluk
Enerji Spektral Yoğunluğu
Güç Spektral Yoğunluğu
Otokorelasyon Fonksiyonu
Enerji İşaretlerinin Otokorelasyon Fonksiyonu
Periyodik İşaretlerinin Otokorelasyon Fonksiyonu
Bağlaşık İlişki Fonksiyonu
İkinci Bölüm Çalışma Soruları

3.BÖLÜM
DOĞRUSAL SİSTEMLER VE İŞARETLERİN İLETİMİ
Zamanla Değişmeyen Doğrusal-ZDD Sistemler
Nedensellik ve Kararlılık
Frekans Cevabı
Bozulmasız İletim Süzgeçler
Alçak Geçiren Süzgeç
Yüksek Geçiren Süzgeç
Bant Geçiren Süzgeç
Farklı Süzgeçlerin Birlikte Kullanımı
Süzgeç Nedenli Bozulmalar
Üçüncü Bölüm Çalışma Soruları

4.BÖLÜM
MODÜLASYON VE GENLİK MODÜLASYONU
Modülasyon(Frekansta Öteleme) Kavramı
Genlik Modülasyonu ve Çift Yan Bant Kavramı
Genlik Modülatörleri
QAM- Kuadratik (Dördün) Modülatörler
Kare-Kuralı Modülatörü
Anahtarlamalı Modülatörler
Haberleşme Kuramı ANALOG HEBERLEŞME
Taşıyıcı Bastırılmış Çift Yan Bant(TB-ÇYB)DalgalarveÜretimi
GM Dalgaların Demodülasyonu
Kare-Kuralı Detektörü
Zarf Detektörü
Doğrultucu Dedektör
Tek Yan Bant Dalgaların Üretilmesi
Frekans Seçici Yöntem
Faz Seçici Yöntem
Çoklayıcılar ve Frekans Bölmeli Çoklayıcı
Artık Yan Bant Uygulamaları (ArYB)

5.BÖLÜM
AÇISAL MODÜLASYON
Faz Modülasyonu (PM)
Frekans Modülasyonu(FM)
5.2.1 Dar Bant Frekans Modülasyonu
Geniş Bant Frekans Modülasyonu
FM İşaretlerin İletim Bandı
FM İşaretlerin Üretilmesi
FM İşaretlerin Doğrudan Yöntemle Üretilmesi
FM İşaretlerin Dolaylı Yöntemle Üretilmesi
FM İşaretlerin Demodülasyonu
Haberleşme Kuramı ANALOG HABERLEŞME
Bant Geçiren Sınırlayıcı
FM Alıcı
Açısal Modülasyon Sistemlerinde Gürültü ve Girişim
Beşinci Bölüm Çalışma Soruları

6.BÖLÜM
ANALOG MODÜLASYON SİSTEMLERDE GÜRÜLTÜ
Gürültü Türleri
Termal Gürültü
Schottky Gürültüsü
Artık Gürültü
Sistem veya Ekipman Gürültüsü
Dış Gürültüler
Gürültü Şekli (Figürü) ve Gürültü Faktörü
Bir alıcı Duyarlılığının Hesaplanması
Beyaz Gürültü Kullanarak Sistem Ölçümleri
Bir Bant Üzerindeki Gürültü
Doğrusal Alıcılarda Gürültü
Altıncı Bölüm Çalışma Soruları
Yazar Hakkında
Haberleşme Kuramı ANALOG HABERLEŞME

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın