İstanbul 1600 Yıllık Bir Müzedir KELEPİR

İstanbul 1600 Yıllık Bir Müzedir KELEPİR

99.00TL

Yazar: Doğan Kuban

Marka: Kelepir Kitaplar

Basım Tarihi: Kasım 2020

Sayfa Sayısı: 372

Boyut: 16.5 x 24.0 cm.

Stokta

3002011730292

Title:  

Ürün Açıklaması

 

 ZAMANIN YIPRATTIĞI KİTAPLAR BÜTÇEYİ RAHATLATIYOR!


"KELEPİR KİTAP" olarak tanımladığımız bu yayınlar orijinal kitaplarla aynı içerik ve boyutlara sahiptir. Ancak bu kitapların dağıtım, kargolama, depolama vb. Koşullar nedeniyle renk değişimi, ezilme, yıpranma gibi küçük hasarları bulunmaktadır. İçerik ve bilgiyi sunma açısından hiçbir eksiklikleri olmayan bu kitaplar "incinmiş" oldukları için normal kapak fiyatları yerine çok çok daha uygun fiyatlarla sizlere sunulmaktadır.
Siz de bütçenizi zorlamadan, kitaplığınızı uygun koşullarla zenginleştirebilirsiniz!

Türkiye’nin yetiştirdiği, dünyaca ünlü mimarlıktarihçimiz, “Hocaların Hocası” olarak da tanımlanan Prof. Doğan Kuban’ın “İstanbul1600 Yıllık Bir Müzedir” başlıklı kitabı YEM Yayın’dan çıktı.

Kitap, Doğan Kuban’ın, geçmiş yıllarda “Kent veMimarlık Üzerine İstanbul Yazıları” adıyla yine YEM Yayın tarafından farklıformatlarda yayımlanan eserinin yeni kuşakların da bu eşsiz içeriğeulaşabilmesi amacıyla, yeni baskı, kağıt teknikleri ve boyut seçilip kapaktasarımı yenilenerek yayımlandı.

 

 

Prof. Doğan Kuban, 1953’ten bu yana İstanbul kentinintarihçisi ve yazarı olan bir İstanbullu’nun gözüyle, İstanbul’u, betimlemedençok eleştirel gözlemlere ağırlık veren bir üslupla irdeliyor. Mimarın,plancının ve bilinçli aydınların içinde yaşadıkları bu kenti sevmeleri kadarsorgulamalarının da önemine dikkat çekiyor.

 

 

Doğan Kuban,İstanbul’un Romalı-Bizanslı kimliğinden bugüne uzanan süreçte yaşadığı gelişimve değişimi yapılar, meydanlar, mimarlar, hükümranlık kuran kültürler veonların yaklaşımları üzerinden çok geniş bir perspektifte ele alıyor; adetakadim kentin tam anlamıyla bir biyografisini sunuyor. Kentin kültürelkimliğinden planlamasına, arkeolojisinden ulaşımına, Batılılaşma çabalarındanyasadışılığa karşı verdiği savaşa kadar çok ayrıntılı bir değerlendirme yapıyor.

 

 

Bir yandan geçmişin gurur veren fakat giderek varlığı yenikent kaosu içinde kaybolan mirasını, öte yandan geleceğin düşündürücükaranlığını dile getirdiği kitap aracılığıyla, okuyucuları tarihe sevgibeslemeye ve geleceği eleştirel bir yaklaşımla ele almaya davet eden Kuban, İstanbul’u “tam olarak anlamak”isteyenlere şöyle sesleniyor:

 

 

 

 

 

“Topografyanınve tarihin mirası olmasa, İstanbul’da güzeli bulmanın artık çok zor olduğunuitiraf etmeliyim. Ancak İstanbul’un hâlâ yok edemediğimiz doğal mekânları var.Deniz ve tepelerle oluşan, kıyılarla insanın gözünü uzaklara sürükleyenmekânlar. Üsküdar’la Beşiktaş ve Eminönü arasında gidip gelirken, Bebek’tenKandilli’ye geçerken, Kadıköy’den Köprü’ye gelirken, Sarayburnu’ndan Boğaz’abakarken, köprülerden geçerken, kıyı yollarında dolaşırken, Boğaz’danKaradeniz’e açılır ya da Karadeniz’den Boğaz’a girerken, Marmara’dan ya daSalacak’tan İstanbul’a bakarken, hangi kültür tabakasından gelirseniz gelinbakmaya doyamayacağınız güzellikler var. Hele bunları baharın dumanlakirlenmemiş bir sabahında, güneş sizi ısıtmaya başladığı zaman, İstanbul’un birkıyısında, bir kahvesinde, hafif sisler içinde, Sisley’den bir tablo gibialgıladığınız zaman insanların yaptığı bütün kötülükleri unutabilirsiniz. Hafifbir kader ezikliğiyle belki affedebilirsiniz bile. Düşünceyi katmadığınız safalgı anlarında İstanbul’dan daha güzel bir kent olmadığını, dünyayı buradayaşadığınız için şanslı olduğunuzu bile düşünmeye başlayabilirsiniz...”

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

Eskiİstanbullu

 

 

İstanbulmu? Hangi Kent?

 

 

İstanbul’aBakmak

 

 

İstanbul’daYaşamak İstanbul’u Yaşamak

 

 

İstanbul’unTarihini Yazmak
İstanbul’un Kentiçi Arkeolojisi
İstanbul’a Güzelleme

 

 

İstanbul’unRomalı-Bizanslı Kimliği

 

 

OsmanlıDöneminde Kentin Gelişmesi
II. Bayezid’den Klasik DönemSonuna Kadar İstanbul

 

 

BatılılaşmaDönemi
19. Yüzyıl Başından
Cumhuriyet’e
Cumhuriyet Dönemi

 

 

İstanbulGeçmişinin Görsel Anıları: Gravürler

 

 

İstanbul1600 Yıllık Bir Müzedir
Tarih Bahçesi İstanbul: Bir Uygarlık Projesi

 

 

İstanbul:Osmanlı Kültüründe Kent Kavramının Doruğu

 

 

İstanbulYarımadası (ya da Suriçi) İçin Bir Koruma Yaklaşımı

 

 

Ayasofya

 

 

OsmanlıDönemi Mimarisi
Mimarların Yetişmesi
Yazılı Kaynaklar
Şantiye Örgütlenmesi
Malzeme ve İnşaat
Üslup Dönemleri ve Yapı Tipolojileri

 

 

Sinan’ınYaşamı ve Sanatına İlişkin Kaynaklar
Sinan’ın Özel Yaşamına İlişkin Bilgiler
Sinan’ın Mimarlığı
Sinan’ın İstanbul’daki Yapıları
Üslubu

 

 

İstanbulKülliyelerinden Bir Arakesit ve Bazı Camiler
Külliye Kavramı
Şehzade Külliyesi
Süleymaniye Külliyesi
Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi
Yenicami Külliyesi
Sultanahmet Camisi ve Külliyesi
Nuruosmaniye Külliyesi

 

 

Meydanlar
Aksaray
Beyazıt
Eminönü
Laleli

 

 

Boğaziçi

 

 

KonutMimarisi
Cumhuriyet Dönemi

 

 

Topkapı Sarayı

 

 

İstanbul’unBatılılaşması ve Batılılığı

 

 

Metropolitenİstanbul
Yapılar Kentinden Yollar Kentine
Göçün Belirleyiciliği
Ulaşım: Yeni Planlama Parametresi
Boğaziçi
Kadıköy ve Üsküdar
Liman
Koruma Alanları

 

 

İstanbul’unKültürleşmesi
İstanbul Kültürünün Belirsizliği
İstanbul’un Kültürel İkilemleri
Kentlileşememek

 

 

...VeKent Devleti Yuttu!
Yasadışının Tarihsel Zorunluluğu

 

 

HâlâGüzel Bir İstanbul Var
Tarihî Anıtlar
Sonsöz

 

 

           

 

 

 

 

 

PROF. DOĞAN KUBAN KİMDİR?

 

 

1926 yılında Paris’tedoğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1949 yılında mezunoldu. Aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi kürsüsüne asistan oldu. Tezini TürkBarok Mimarisi üzerine yapan Kuban, 1954-55’te İtalya’daRönesansMimarisi üzerinde çalışarak “Osmanlı Mimarisi’nde İç Mekan Teşekkülü ve Rönesans’laBir Mukayese” adlı çalışmasıyla doçent oldu.

 

 

1962-63’te Fulbright bursuyla ABD’deMichigan Üniversitesi İslam Sanatı bölümünde misafir öğretim üyesi olarakbulundu. 1963-64 yıllarında Harvard Fellow’u olarak Washington’da, DumbartonOaks BizansAraştırmaları Merkezi’nde AnadoluBizansMimarisi üzerinde çalıştı. 1965’te AnadoluTürk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları adlı kitabıyla profesör oldu. Kuban,1967’den sonra Michigan ve Minnesota üniversitelerinde İslam Sanatı veMimarisi, 1980-81’de MIT’de misafir Ağa Han profesörü olarak İslam MimarisiTarihi dersleri verdi.

 

 

1965-75 yılları arasında Harvard Üniversitesi’ninsponsorluğunu üstlendiği, İstanbul’daki KalenderhaneCamisi kazısı ve restorasyonunda Prof. L. Striker ile birlikte direktör olarakçalıştı. Kalenderhane,TahtakaleHamamı, Kazakistan’da Yesevi Türbesi, Türkmenistan’da Merv kentinde SultanSancar Türbesi restorasyonlarının danışmanlığını yaptı. İstanbul, İzmir,Gaziantep, İznik, Kastamonu,Sivasve Erzurumkentlerinin tarihi çevre koruma rapor ve projelerini hazırladı.

 

 

1975’te Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nü kurduve başkanlığını yürüttü. İTÜ’de Mimarlık Tarihi ve Restorasyon kürsüleribaşkanlığı (1958-93) ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı (1974-77) yaptı. 1978-83yılları arasında Ağa Han Mimarlık Ödülü yürütme komitesinde çalıştı. 1968-83yılları arasında GayrimenkulEski Eserler ve AnıtlarYüksek Kurulu üyesi (1981-83’te başkan yardımcısı) oldu. 1993’te emekli olanKuban, Kültür Bakanlığı, Mimarlar Odası ve TÜBİTAK Hizmet Ödülleri aldı.

 

 

1994 yılında American Institute of Architects’e yabancışeref üyesi seçildi.

 

 

Sinan’ın Sanatı ve Selimiye (1997) adlı kitabıyla AydınDoğan Ödülü alan Kuban’ın YEM Yayın’a Memet Fuat Yayıncılık Ödülü kazandıranOsmanlı Mimarisi (2007) adlı kitabının İngilizcesi, 2010 yılında ACC PublishingGroup tarafından Ottoman Architecture adıyla yayımlandı. Kuban’ın YEM Yayıntarafından yayımlanan kitapları, Osmanlı Mimarisi, Mimarlık Kavramları,Cennetin Kapıları / Gates of Paradise, Kaybolan Kent Hayalleri OsmanlıSarayları, Vanished Urban Places Ottoman’s Palaces, Osmanlı’nın İstanbul’u,Ottoman’s Istanbul adlarını taşıyor.

 

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’yadanışmanlık yapmış olan Kuban, TÜBA şeref üyesidir.

 

 

 

 

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın