Kent ve Planlama KELEPİR

Kent ve Planlama KELEPİR

39.00TL

Yazar: İclal Dinçer - Zeynep Enlil (Editörler)

Marka: Kelepir Kitaplar

Basım Tarihi: Aralık 2020

Sayfa Sayısı: 728

Boyut: 16.5 x 23.0 cm.

Stokta

2002011730210

Title:  

Ürün Açıklaması

 ZAMANIN YIPRATTIĞI KİTAPLAR BÜTÇEYİ RAHATLATIYOR!

"KELEPİR KİTAP" olarak tanımladığımız bu yayınlar orijinal kitaplarla aynı içerik ve boyutlara sahiptir. Ancak bu kitapların dağıtım, kargolama, depolama vb. Koşullar nedeniyle renk değişimi, ezilme, yıpranma gibi küçük hasarları bulunmaktadır. İçerik ve bilgiyi sunma açısından hiçbir eksiklikleri olmayan bu kitaplar "incinmiş" oldukları için normal kapak fiyatları yerine çok çok daha uygun fiyatlarla sizlere sunulmaktadır.
Siz de bütçenizi zorlamadan, kitaplığınızı uygun koşullarla zenginleştirebilirsiniz!

Türkiye’de Şehir ve Bölge Planlama, KentselTasarım, Kentsel Planlama’nın öncü isimlerinden Prof. Hüseyin Kaptan’ın anısınıyaşatmak ve onu gelecek kuşaklara da tanıtmak amacıyla hazırlanan Hüseyin Kaptan’a Armağan - Kent ve Planlama kitabı YEM Yayın’dan çıktı.

 

 Kent ve Planlama kitabı “Kaptan Hoca”ile birlikte çalışmış, planlamış, üretmiş, yolu kesişmiş değerli akademisyen vetasarımcıların çalışmalarından oluşuyor. Üretken, yaratıcı ve paylaşımcıkimliğiyle tanınan Hüseyin Kaptan’a ilişkin kalıcı bir akademik iz bırakmakadına hazırlanan kitap, Türkiye’de planlama alanındaki başvuru kaynağıihtiyacına yanıt verme hedefi de taşıyor.

 Bu amaçla beş ana bölüm altında bir arayagetirilen özgün içeriğin, merkezi ve yerel kamu yetkilileri, akademisyenler,tasarımcılar, plancılar, araştırmacılar, öğrenciler vb. tüm “plancılar” içinyol gösterici bir başucu kitabı olması umud ediliyor.

 Editörler İclal Dinçer ve Zeynep Enlil, böyle bir çalışmayı yayıma hazırlamagerekçelerini ve kitabın içeriğini şöyle anlatıyorlar:

 Bu kitap, Türkiye planlama tarihinde iz bırakan; ne kadar uygulamacı ise bir okadar da özgün bilimi üreten; iyi bir öğretmen ama her zaman da bir öğrenciolmasını bilen, yeni bilgiyi hep arayan ve hep aratan, evrensel ama bir o kadarda yerel; herkes için özgür, demokratik, eşitlikçi, adil yaşamlar ve kentler kurmayıhayal eden Prof. Hüseyin Kaptan’a armağandır. “100 yaşıma kadar yaşayacağım, yapacak daha çok işim var” diyenKaptan Hoca, sevdiği şeyleri yaptı, severek yaptı. Bir Don Kişot gibi inancıiçin sonuna kadar tek başına mücadele etti; yeri geldi planlama alanındakolektif üretim için yol açtı, öncülük etti, birçok kişiye değdi, bazı şeylerideğiştirdi. Bir dönemi açtı, kapatmasını da bildi... Değiştiremeyeceğinibildiklerini (insanları, kurumları, sistemi) ise arkasında bıraktı, dönüpbakmadı... Ne kadar mücadeleci olsa da, zamanı geldi, şapkasını alıp gitmeyibildi...

 

 

 

 

 

4Ocak 2018 Perşembe günü ailesinin, öğrenci ve çalışma arkadaşlarının,sevdiklerinin, dostlarının, meslek camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşenhüzünlü, duygu yüklü bir törenle Yıldız’dan Kaptan Hocamızı uğurladığımızdabiliyorduk ki, bu kadar yürekten, içten sevgi ve saygıyı somut bir ürünedönüştürmek gerekir. İşte bu duygu ve düşünce sonunda kendisiyle yakın çalışmışdostlarının katılımlarıyla elinizdeki bu kitap ortaya çıktı. Yazı yazmakisteyenlerin ilgilendikleri konular o kadar çeşitliydi ki, bir tema vererekkısıtlamak yerine kendisi gibi herkesi kucaklayan geniş bir çağrıya çıktık. Bukitapta yer alan makalelerden daha fazla sayıda özet geldi; ancak bazılarıtamamlanamadı. Umuyoruz ki yeni kitapların yolunu açacak onlar…

 

 

 

 

 

Makalelertamamlandığında günümüzde kent planlama şemsiyesi altında toplanabilecekülkenin temel şehircilik konularını derinlemesine ele alan özgün çalışmalarınüretilmiş olduğunu gördük. Bu çalışmalar; Planlamanın Kavramları; PlanlamaHukuku ve Kurumsal Yeniden Yapılanma; Tarih, Kültür, Miras; PlanlamadaYenilikçi Yaklaşımlar; İstanbul’un Dönüşümü ve Planlama; İstanbul’da Kıyı ve Turizm olarak gruplanabiliyordu. Bu bağlam içinde kitabın adı, Prof. HüseyinKaptan’a Armağan üst başlığıyla Kent ve Planlama olarak benimsendi. Bu, KaptanHoca'nın hem kişiliğine uygun kapsayıcı bir başlıktı hem de makalelerinçeşitliliği bunu gerektirdi.

 

 

 

 

 

Kitap üç özel makaleyle açılıyor: Yıllarca birlikteçalıştıkları Emre Aysu ve Zekai Görgülü’nün yazıları “Kaptan Hoca” için hemkişisel bir belgeleme hem de Türkiye’nin planlama tarihine ipuçları vermesiyleçok değerli. Sevgili Doğu Kaptan bu kitabın hazırlanmasında bize hep destekoldu; bir babaya ve bir ustaya duyulan saygının ve hayranlığın harmanlandığıbir yazı ile yanımızda oldu.

 

 

 

 

 

PlanlamanınKavramları bölümündeki beş makaleden birincisinde Ayda Eraydın,“Kentsel Çeşitlilik: Neden Planlama İçin Önemli?” sorusunu soruyor. Eraydın’ınbu sorusunu yeni tartışma eksenleri yaratan üç makale takip ediyor: ZeynepEnlil, İclal Dinçer, Burcu Can Çetin tarafından hazırlanan “PlanlamadaMüdahale, Regülasyon ve Yatırım İkilemleri: İstanbul Üzerinden BirDeğerlendirme”; Emrah Altınok’un kaleme aldığı “İllüzyon Planlaması ya daPlanlama İllüzyonu: 2000 Sonrası Dönemde Kentleşmeye Bütüncül Bir Bakış”;Mehmet Hakan Uzbek’in hazırladığı “İktidar, Kimlik ve Mekân: Hegemonikİktidarın Mekân Düzenlemeleri ve Kimlik” başlıklı yazılar dönemin kavramlarıüzerinden kentsel planlama penceresini aralıyor. Bu bölümün son iki makalesindeRuşen Keleş, “Yüzyılın İlk Çeyreğinde Konut Hakkına Yeniden Bakmak” başlıklımakalesiyle konut hakkını ve İhsan Bilgin “İcabında Plan” makalesiyle döneminplanlama paradigmasını tartışıyorlar. Böylece bu bölüm kentlerin ve planlamanınkarşı karşıya kaldığı krizleri tanımlayarak anlamlandırmaya çalışıyor.

 

 

 

 

 

PlanlamaHukuku ve Kurumsal Yeniden Yapılanma başlıklı bölümde Türkiye kentplanlamasının önemli gündem maddelerinden olan üç konu ele alınıyor. ErvinSezgin ve Gülden Erkut “Kalkınma Ajansları ve Türkiye Mekânsal PlanlamaSisteminin Dönüşümü” başlıklı makale ile; Töre Seçilmişler ve Mehmet DorukÖzügül “Kentsel Girişimcilik Olgusunu Mevzuat Üzerinden Okumak: Türkiye Örneği”başlıklı makale ile; Feridun Duyguluer “İmar Mevzuatının Kentsel Yaşam veKentli Hakları Bağlamında Analizi” başlıklı makale ile bölge, kent planlama,kentsel yatırım ve kentli hakları gibi birbirinden farklı yönleriyle ele alanmecralarda sürdürülseler bile sonuçta insan ve kenti doğrudan etkileyenkurumsal ve yasal yapılanmaları birarada okuma fırsatı sunuyor.

 

 

 

 

 

Tarih,Kültür, Miras başlıklı bölümde okuyucunun çok geniş yelpazede vefarklı ölçeklerde kent tarihi ve koruma üzerine tartışma yürüten makaleleribirarada bulması mümkün. H. Yüksel Dinçer tarafından kaleme alınan “Şehir veKent Sözcükleri Üzerine Bir Araştırma: Hangisi Türkçe?” başlıklı makale Türkçeliteratür için önemli bir tartışma konusunu açarken Bahar Yıldırım, M. RıfatAkbulut’un hazırladığı “Bir Kentin Geçmişten Gelen İzleri: Trabzon Örneği”başlıklı çalışmaları çok zengin bir kent tarihi sunuyor. Dilek Erbey’in“Kentsel Bellek Yitimine Çare Olarak Tarihi Kentsel PeyzajYaklaşımı” başlıklı makalesi, Ayça Özmen ve Mehmet Cengiz Can’ın “UluslararasıCittaslow Hareketi ve Kurucu Cittaslow Yerleşimleri” başlıklı makaleleri,Gülhayat Arzu Erturan Topgül’ün “Bir Kentsel Müşterek Mekân Yaratma MücadelesiÖrneği Olarak Kuzguncuk Bostanı” başlıklı makaleleri kentsel koruma veplanlamada tarihi kentsel peyzaj, cittaslow, kentsel müşterekkavramlarını gündemimize getirirken Nilgün Çolpan Erkan ve Esin Ö. AktuğluAktan “Sokağın Kaybolan İşlevi ve Değişen Kimliği” başlıklı makaleleriylekimlik ve bu kimliğin kaybolması sorununu sokak ölçeğinde ele alıyorlar. Bubölümün son makalesi, M. Zafer Akdemir’in “Tipolojiye Aykırı Bir Örnek:Kemaliye/Apçağa Köyü - Yakupağa Konağı” başlığını taşıyor. Tarih Kültür veMiras bölümü Prof. Hüseyin Kaptan’ın mesleğinin ilk yıllarından itibaren hepönem vererek çalıştığı geleneksel konut tipolojilerden bu örnek ile kapanıyor.


 

 

 

Planlamada Yenilikçi Yaklaşımlar bölümü kitabın kentplanlamanın geleceğine ilişkin yenilikçi öneriler içermesi açısından önemtaşıyor. Bu önerilerde Şevkiye Şence Türk, Mehmet Ocakçı, Fatih Terzitarafından hazırlanan “Kentsel Dönüşüm Sürecine Planlama İlke ve KriterlerininEklemlenmesi” makalesi 20 yıldır süren kentsel dönüşüm ve kent planlamailişkisini kurması açısından; Nuran Zeren Gülersoy ve Turgay Kerem Koramaz’ınmakaleleri “Afet Riskli Alanların Dönüşüm Projeleri İçin Bir Uygulama ModeliÖnerisi”nin de konuyu bir model üzerinden ele alması açısından okuyucu içindeğerli bilgiler içeriyor. Mehmet Doruk Özügül’ün hazırladığı “Türkiye’de EtkiDeğerlendirme Araçlarının Evriminde Yeni Bir Gündeme Doğru: Stratejik ÇevreselEtki Değerlendirme” başlıklı makalesi çok önemli bir planlama aracını çokkapsamlı bir içerikle analiz etmesiyle; aynı şekilde Mehmet Ocakçı, FatihTerzi, Gökçer Okumuş, Handan Türkoğlu’nun “Eskişehir Kocakır Ekolojik YerleşmePlanlaması” başlıklı makaleleri planlama-ekoloji ilişkisini kuran örnek modeldenemeleriyle geleceğin plancılarına önemli ışıklar tutuyor. Deniz Tuzcuoğlu veÇiğdem Polatoğlu’nun “Akıllı Ofisler ve Değişen Çalışma Kültürü Üzerine”başlıklı makaleleri ise geleceğin kentlerinin eğilimlerini tek yapı ve mimaribiçimlenme üzerinden ele alarak tartışıyor ve yeniliklerin kente yansımasıkonusunda okuyucuyu düşünmeye sevk ediyor.

 

 

 

 

 

İstanbul’unDönüşümü ve Planlama bölümü ise önceki bölümlerin kent planlamayagenel perspektiften bakışını İstanbul özeline çeviriyor ve literatürdekiİstanbul çalışmalarına katkı sunuyor. Özdemir Sönmez’in IMP deneyimi üzerindenİstanbul ve Kaptan Hoca’yı buluşturduğu “İstanbul’un Planlama Sürecinde MasalsıBir Kahraman: Profesör Hüseyin Kaptan” başlıklı makalesi hocanın yaratıcı vemücadeleci yönünü bir kez daha vurguluyor. Bu bölümde yer alan diğermakalelerden Ayşe Sema Kubat’ın kaleme aldığı “İstanbul Tarihi Yarımada:Morfogenetik Yapısı ve Değişim Süreci” başlıklı çalışması kentin tarihimerkezine odaklanırken; Fatma Ünsal “İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Gerçeği ileYüzleşmek” başlıklı makalesiyle ve Ercan Koç “Yasadışı Yollardan OluşmuşMetropol: İstanbul” çalışmasıyla kent planlamanın en sancılı konusu olankentsel dönüşüm konusunu İstanbul özelinde değerlendirerek kitaba önemli biraçılım getiriyorlar. Kentin iki ana ulaşım aksını farklı perspektiflerle elealan Ferhan Gezici Korten ve Burcu Müderrisoğlu’nun “İstanbul Metropolü Doğu YakasıE-5 Koridorunda Yapısal ve Mekânsal Değişimin Değerlendirilmesi” başlıklımakale ve Bilge Ulusay Alpay ve İclal Kaya Altay tarafından hazırlanan“İstanbul 3. Boğaz Köprüsü Bağlantılarının Yerleşim Dokusuna Etkileri,Tuzla-Arnavutköy Örneğinde Bir Değerlendirme” başlıklı makale metropolüngelişiminde ulaşım işlevinin ne kadar belirleyici faktör olduğunu bir kez dahadüşündürüyor.

 

 

 

 

 

Son bölümün başlığı İstanbul’da Kıyı ve Turizm adını taşıyor. İstanbul’da kıyı olgusunu“Kıyının Tanımı ve Anlamı Bağlamında Kentsel Kıyı Kavramı” başlıklı makalesiyleAli Kılıç açıyor; Oya Akın ise “İstanbul’un Sosyal Profili ve Kıyı ileİlişkisi” başlıklı makalesiyle bize yeni açılımlar getiriyor; İstanbullu ilekıyının ne kadar ilişkili olduğunu sorguluyor. İstanbul için en önemlisektörlerden biri olan turizm konusuna planlama perspektifiyle bakan Elif ÖrnekÖzden’in hazırladığı “Planlarla Getirilen Turizm Kararlarının Fizik MekânaEtkisinin İstanbul Örneğinde İncelenmesi” ve Serkan Sınmaz’ın kaleme aldığı“İstanbul'da Turizm Değerleri ve Mekânsal Bir Analiz: İstanbul TurizmTopoğrafyası” başlıklı son iki makale ise, yaptıkları irdelemelerle turizminmekânla ilişkisini kurmanın yanı sıra mevcut kent planlama alışkanlıklarını dasorgulamak gerektiğini hatırlatıyorlar.

 

 

 

 

 

Hüseyin Kaptan’a Armağan - Kent ve Planlama başlıklıbu kitapta 34 makale ile yer alan 48 yazara, verdikleri emeklerin yanı sırahazırlık sürecindeki işbirlikleri ve yayınlanma sürecinde gösterdikleri sabıriçin çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hakan Uzbek kitabın yayınlandığınıgöremeden çok erken yaşta aramızdan ayrıldı; onun da tüm zarafetiyle bizimlebirlikte mutlu olduğunu düşünmek istiyoruz. Son teşekkürlerimiz ise kitabınyayınlanabilmesindeki katkılarından dolayı ARUP Türkiye, Türk YTONG ve tabii kiYEM Yayın’a; özellikle Mesut Kaya’ya, sabrı, çözüm üreten yaklaşımları veiçtenliği için...

 

 

 

Umarız Sevgili Hocamız Prof. Hüseyin Kaptan da biziizliyor ve gülümsüyordur… Ruhu şad olsun!

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın