Kentsel Planlama Seti

Kentsel Planlama Seti

%55 İNDİRİM
128.25TL 285.00TL

Yazar: Kolektif

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi: 2020

Sayfa Sayısı: 1470

Boyut: 16.5 / 23.0 cm

Stokta

9789752883617

Title:  

KENT VE PLANLAMA

Kent ve Planlama kitabı “Kaptan Hoca”ile birlikte çalışmış, planlamış, üretmiş, yolu kesişmiş değerli akademisyen ve tasarımcıların çalışmalarından oluşuyor. Üretken, yaratıcı ve paylaşımcı kimliğiyle tanınan Hüseyin Kaptan’a ilişkin kalıcı bir akademik iz bırakmak adına hazırlanan kitap, Türkiye’de planlama alanındaki başvuru kaynağı ihtiyacına yanıt verme hedefi de taşıyor. Bu amaçla beş ana bölüm altında bir araya getirilen özgün içeriğin, merkezi ve yerel kamu yetkilileri, akademisyenler, tasarımcılar, plancılar, araştırmacılar, öğrenciler vb. tüm “plancılar” için yol gösterici bir başucu kitabı olması umud ediliyor. Editörler İclal Dinçer ve Zeynep Enlil, böyle bir çalışmayı yayıma hazırlama gerekçelerini ve kitabın içeriğini şöyle anlatıyorlar:

Bu kitap, Türkiye planlama tarihinde iz bırakan; ne kadar uygulamacı ise bir o kadar da özgün bilimi üreten; iyi bir öğretmen ama her zaman da bir öğrenci olmasını bilen, yeni bilgiyi hep arayan ve hep aratan, evrensel ama bir o kadarda yerel; herkes için özgür, demokratik, eşitlikçi, adil yaşamlar ve kentler kurmayı hayal eden Prof. Hüseyin Kaptan’a armağandır. Kitap üç özel makaleyle açılıyor: Yıllarca birlikte çalıştıkları Emre Aysu ve Zekai Görgülü’nün yazıları “Kaptan Hoca” için hem kişisel bir belgeleme hem de Türkiye’nin planlama tarihine ipuçları vermesiyle çok değerli. Sevgili Doğu Kaptan bu kitabın hazırlanmasında bize hep destek oldu; bir babaya ve bir ustaya duyulan saygının ve hayranlığın harmanlandığı bir yazı ile yanımızda oldu. Planlamanın Kavramları bölümündeki beş makaleden birincisinde Ayda Eraydın,“Kentsel Çeşitlilik: Neden Planlama İçin Önemli?” sorusunu soruyor. Eraydın’ın bu sorusunu yeni tartışma eksenleri yaratan üç makale takip ediyor: Zeynep Enlil, İclal Dinçer, Burcu Can Çetin tarafından hazırlanan “Planlamada Müdahale, Regülasyon ve Yatırım İkilemleri: İstanbul Üzerinden Bir Değerlendirme”; Emrah Altınok’un kaleme aldığı “İllüzyon Planlaması ya da Planlama İllüzyonu: 2000 Sonrası Dönemde Kentleşmeye Bütüncül Bir Bakış”;Mehmet Hakan Uzbek’in hazırladığı “İktidar, Kimlik ve Mekân: Hegemonik İktidarın Mekân Düzenlemeleri ve Kimlik” başlıklı yazılar dönemin kavramları üzerinden kentsel planlama penceresini aralıyor. Bu bölümün son iki makalesinde Ruşen Keleş, “Yüzyılın İlk Çeyreğinde Konut Hakkına Yeniden Bakmak” başlıklı makalesiyle konut hakkını ve İhsan Bilgin “İcabında Plan” makalesiyle dönemin planlama paradigmasını tartışıyorlar. Böylece bu bölüm kentlerin ve planlamanın karşı karşıya kaldığı krizleri tanımlayarak anlamlandırmaya çalışıyor. Planlama Hukuku ve Kurumsal Yeniden Yapılanma başlıklı bölümde Türkiye kent planlamasının önemli gündem maddelerinden olan üç konu ele alınıyor. Ervin Sezgin ve Gülden Erkut “Kalkınma Ajansları ve Türkiye Mekânsal Planlama Sisteminin Dönüşümü” başlıklı makale ile; Töre Seçilmişler ve Mehmet Doruk Özügül “Kentsel Girişimcilik Olgusunu Mevzuat Üzerinden Okumak: Türkiye Örneği” başlıklı makale ile; Feridun Duyguluer “İmar Mevzuatının Kentsel Yaşam ve Kentli Hakları Bağlamında Analizi” başlıklı makale ile bölge, kent planlama, kentsel yatırım ve kentli hakları gibi birbirinden farklı yönleriyle ele alan mecralarda sürdürülseler bile sonuçta insan ve kenti doğrudan etkileyen kurumsal ve yasal yapılanmaları bir arada okuma fırsatı sunuyor. Tarih, Kültür, Miras başlıklı bölümde okuyucunun çok geniş yelpazede ve farklı ölçeklerde kent tarihi ve koruma üzerine tartışma yürüten makaleleri birarada bulması mümkün. Planlamada Yenilikçi Yaklaşımlar bölümü kitabın kent planlamanın geleceğine ilişkin yenilikçi öneriler içermesi açısından önem taşıyor. İstanbul’un Dönüşümü ve Planlama bölümü ise önceki bölümlerin kent planlamaya genel perspektiften bakışını İstanbul özeline çeviriyor ve literatürdeki İstanbul çalışmalarına katkı sunuyor. Son bölümün başlığı İstanbul’da Kıyı ve Turizm adını taşıyor.

ARAZİ YÖNETİMİ

Arazi Yönetimi, dünyadaki arazi yönetim süreçlerini irdeleyip ülkemiz koşullarına uygun, özgün bir arazi yönetim sistematiği oluşturarak, bunu Geomatik (Harita-Jeodezi- Fotogrametri), İnşaat, Çevre, Orman, Ziraat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Gayrimenkul, Emlak vb. disiplinlerde rol alan tüm aktörlerin ilgisine sunma amacı taşıyor. “Bugün dünyamızın en büyük sorunlarından olan ‘arazi kıtlığına ve yanlış arazi kullanım kararları'na karşın özgün bir arazi yönetim sistematiği gerekmektedir…” diyen Nihat Enver Ülger’in bu çalışması özellikle Büyük Şehir Belediyeleri, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı gibi kamu yönetim kurumlarının yanı sıra kentsel planlama, emlak, gayrimenkul geliştirme, yatırım, danışmanlık alanlarında görev yapan ilgililer için de yol gösterici bir kılavuz olma niteliği taşıyor.


TAŞINMAZ MAL DEĞERLEMESİ

Taşınmaz mal (gayrimenkul) değerlemesini kimler, nasıl yapacak? Değerleme için hangi yöntem ve süreçler izlenmeli? Kamunun, özel kurum ve kuruluşların, kişilerin sorumlulukları neler? Uluslararası değerleme standartlarının ülkemize özgü ele alınması nasıl sağlanmalı? Değerleme, arazi yönetimi ve kullanımı, kentsel dönüşüm, arazi toplulaştırması, vergi vb. kamusal amaçlı uygulamalarda nasıl kullanılacak? Teknolojiye dayalı olarak otomatikleştirilme nasıl yapılacak? Üst haklarında değerlemeye bakış nasıl olmalı? gibi birçok soru ve konunun bütüncül bir düzenlemeyle ele alınmasının ne kadar önemli olduğu açıktır.

 

 KENTSEL DÖNÜŞÜM

Gülay Yedekçi 1976 doğumludur. 1966'da lisans, 2010 yılında doktora derecesini almıştır. Türkiye'nin çeşitli illerinde ve özellikle İstanbul'da konutlar, iş merkezleri, üniversite, tatil köyleri, banka şubeleri, kentsel ölçekte planlama ve mimarlık pratiğini Taksim'de, kurucusu olduğu mimarlık ofisinde 1966 yılından beri sürdürmektedir. Bunların yanı sıra 2011 yılından bu yana, çeşitli üniversitelerin Mühendislik Mimarlık Fakültelerinde, Dekan Yardımcısı, Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları; Engelsiz Yapılar, Engelsiz Kent Tasarımları, Kentsel Dönüşümdür. Bunun yanı sıra, Gelecek Mimarisi, Geleceğin Şehirleri, Biyomimari ve mimariye etkisi konusunda da dünyanın önde gelen 5 uzmanından biri sayılmaktadır. Sosyal ve mesleki tüm çalışmalarını "insan mutluluğu" için yapan Yedekçi, mimarların sevgi ve inançla dünyayı yaşanabilir hale getireceğine inanmaktadır. 

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın