Konya’nın 1950 Sonrası Çağdaş Yapıları KELEPİR

39.00TL

Yazar: Armağan Güleç Korumaz (Ed), M. Feyza Yarar (Ed)

Marka: Kelepir Kitaplar

Basım Tarihi: Aralık 2021

Sayfa Sayısı: 268

Boyut: 19.5 x 27.0 cm

Stokta

3002011730410

Title:  

Ürün Açıklaması

ZAMANIN YIPRATTIĞI KİTAPLAR BÜTÇEYİ RAHATLATIYOR!

"KELEPİR KİTAP" olarak tanımladığımız bu yayınlar orijinal kitaplarla aynı içerik ve boyutlara sahiptir. Ancak bu kitapların dağıtım, kargolama, depolama vb. Koşullar nedeniyle renk değişimi, ezilme, yıpranma gibi küçük hasarları bulunmaktadır. İçerik ve bilgiyi sunma açısından hiçbir eksiklikleri olmayan bu kitaplar "incinmiş" oldukları için normal kapak fiyatları yerine çok çok daha uygun fiyatlarla sizlere sunulmaktadır.
Siz de bütçenizi zorlamadan, kitaplığınızı uygun koşullarla zenginleştirebilirsiniz!

 

YEM Yayın’ın Mimarlar Odası Konya Şubesi ile ortak yayını “Konya’nın 1950 Sonrası Çağdaş Yapıları” adlı kitap Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) değerli katkılarıyla yayımlandı.

Editörlüğü Armağan Güleç Korumaz ve M. Feyza Yarar tarafından üstlenilen kitapta, kadim tarihi ve kültürel zenginliğinin de etkisiyle geleneksel mimarlıkla, özellikle de Selçuklu mimarisi ile özdeşleşen Konya’nın, 1950-2018 arasındaki modern mimarlık üretiminin nitelikli bir seçkisi sunuluyor.

1950 sonrası Konya’sını mercek altına alarak envanterini çıkarmak, kentin çağdaş mimari yüzünü sergilemek ve Türkiye mimarlık tarihine not düşmek amacıyla hazırlanan kitapta 100 yapı yer alıyor. Mimarlar Odası Konya Şubesi Bilimsel Yayın Komisyonu üyeleri ve danışma kurulu üyelerinin tavsiyeleriyle belirlenen yapılar; akademisyenler ve mimarlar tarafından kaleme alınan, tasarım ve yapım süreçlerinin, mimari özelliklerinin aktarıldığı metinler, arşiv belgeleri, çizimler, fotoğraflar eşliğinde aktarılıyor.

Kitabın yayına hazırlanmasına fikren vekoordinasyon açısından öncülük eden Editör Armağan Güleç Korumaz’ın projenin çıkış gerekçesine, yayına dönüşme sürecine ve kitaba ilişkin görüşleri şöyle:

“Topraklarımızın zengin birikiminin bize sunduğu ‘mimarlık ülkesi’nde yaşıyor olmanın ne kadar farkındayız bilemiyorum. Antik dönemden günümüze kadar gelen yapı çeşitliliği, bu toprakların bize sunduğu uygarlıklar bütünü, mirasçısı olduğumuz varlıklara ne denli sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatır nitelikte.

  1. yüzyıl, o dönemde varlığını sürdürmüş tüm ülkeler için ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan en hareketli dönem olmuştur. Dünya savaşlarını takip eden ekonomik sıkıntılar ve devamında kaçınılmaz olarak gelen çatışmalar... Elbette bu hareketlilik Türkiye’de de hissedilmiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve ardından cumhuriyet için verilen mücadele ülkede devrimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Böyle bir dönemin ülkenin mimarlığına yansımaması da beklenemezdi.

Kitap, mimarlık alanına yukarıda bahsedilen yansımaları, Konya özelinde bir envanter çalışmasıyla sunmayı amaçlamaktadır. Bu noktada bahsi geçen ve incelemeye alınan dönem 1950 ve sonrası olmuştur.

1950’li yıllar İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’dan ABD’ye geçen mimarların Amerika’daki çalışmalarını yoğunlaştırarak “Uluslararası Üslup” olarak da anılmaya başlamış, savaş sonrası tahrip olan, hasar gören kentler ve konutların onarımı ya da yeniden inşası hedeflenmiştir.

Türkiye’de 1950’ler; sanayileşmenin, hızlı kentleşmenin, kente göçün ve devamında konut sorunlarının artmaya başladığı bir dönemdir. Aynı zamanda bu yıllar, Türk mimarlığının dışa açıldığı, Batı’yla birlikte modern mimarlığın etkisi altında kaldığı ve bu yönde mimarlığın üretildiği bir dönem de olmuştur. Uluslararası Üslup, Türkiye’nin tüm kentlerinde etkisini göstermiş ve kentlerde modernist akımın izleri görülmeye başlamıştır.
Bu çalışma kapsamında 1950 ve sonrası dönemde mimarlık alanındaki üretimlerin Konya’da nasıl şekillendiği, Uluslararası Üslup’un Konya’daki yansımalarını, kentlere göç, sanayileşme ve konut sorunları ile nasıl başa çıkıldığını inceledik. Bunu da kurumlardan talep ettiğimiz arşivlerden, Konya’ya mimarlık alanında uzun süre hizmet vermiş kişilerin özel arşivleri ve bize aktardıkları bilgi ve belgelerden derleyerek yaptık. Derlenen yapılar kronolojik sıralamaya göre listelendi ve detaylandırıldı.

 Kitapta yer verilen yapıların, 1950-2018 arasında Konya’da üretilmiş örnek yapıların tümü olmadığını, bu yapılar dışında pek çok örnek olabileceğini de belirtmek gerekir. Seçkideki yapılara, Mimarlar Odası Konya Şubesi Bilimsel Yayın Komisyonu üyeleri ve danışma kurulu üyelerinin tavsiyeleriyle ortak bir akılla karar verilmiştir. Bu noktada; daha kolay ulaşılabilir, daha çok kişi tarafından tanınan ve bilinen, benzerlerine göre nitelikli ya da tasarım ve kurgu açısından farklılığı olan yapılara öncelik verilerek çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılar daha çok yansıttıkları dönem, mimari ve tasarım anlayışlarına göre belirlenmiştir. Mimarlar Odası Konya Şubesi olarak böyle özel bir seçkiyi hazırlamaktan, Konya’ya küçük bir katkıda bulunmaktan dolayı yaşadığımız mutluluğu sizlerle de paylaşmak isterim.

Kısa bir süre zarfında böyle bir çalışmayı hayata geçirmek elbette kolay olmadı. Süreç içerisinde bizden desteğini esirgemeyen meslektaşlarımız ve Konyamızın emektarlarına ve kurumlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Öncelikle belirtmeliyim ki; bu seçki, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanmış bir projedir. MEVKA’ya, süreç içerisinde vermiş oldukları destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim.Çalışmamıza görüşleri ve paylaşımları ile destek veren kıymetli üyelerimize ve arşivlerini bizlerle paylaşan değerli kurum ve kurum yetkililerimize ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

 

Editör M. Feyza Yarar’ınyayın sürecine ilişkin düşünceleri ise özetle şöyle:

“...1950 yılından günümüze kadar Konya kent kimliğinin oluşmasında rolü olan, Konya yaşayış ve kültüründe kendine yer edinen, Konyalıların toplumsal belleğinde izi olan ve modern mimari çizgiler ile organik bağı olan yapıları inceledik. Şubemiz bünyesinde bulunan Mesleki Bilimsel Araştırma ve Yayın Komisyonumuz ve süreli ulusal dergimiz Mimaran Yayın Kurulu üyelerinden oluşan komisyonumuz ile uzun süren toplantılar sonucunda; estetik değer, tarihsellik, mimari kimlik, kente katkı, değişim ve dönüşümün öncüsü olmak, yapının toplumsal hafızadaki yeri gibi kriterler belirleyerek önerilen yapılardan bir eleme gerçekleştirdik. Konya için değerli olan ve belli bir hayat tarzının başlangıcı sayılan unik birkaç yapıyı da 1950 öncesinde tarihlendirilmesine rağmen görmezden gelemedik. Ayrıca bağlamından kopuk olmaması amacıyla tekil olarak incelenemeyecek yapılar için bulundukları bölge, yön verdikleri yaşam tarzı, kentin günlük ticari sirkülasyonundaki katma değer etkileri ile birlikte ele alınan kapsamlı değerlendirme yazıları planladık. Böylece Konya’nın geçmişteki tasarım ve yapılaşma alışkanlıkları ile günümüzde bizzat kullanıcısı olduğumuz ve kenti geleceğe taşıması öngörülen çağdaş kriterlerin bir arada bulunduğu bir envanter ortaya çıkmış oldu. Önerilen her yapıyı ve bölgeyi kitabın hacmini göz önünde bulundurarak ne yazık ki seçkiye dahil edemedik. Bu eleme bize bu konuda Konya’nın ne kadar verimli bir kentleşme geçmişinin olduğunu ve içeriğe dahil edilemeyen yapılar için birkaç çalışma daha yapılması gerektiğini göstermiş oldu.

Seçkide yer alan yapılar için hayatta olan müellif ve mimarların birçoğuna ulaşarak, tasarladıkları yapıları ve o yapıların yapıldığı dönemdeki imar faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Kıymetli meslektaşlarımız olağanüstü bir memnuniyetle kişisel bilgi, birikim ve tecrübelerini hem bizlerle yüz yüze mülakatlar hem de kaleme aldıkları yazılar vasıtasıyla okur ile paylaşmayı kabul etti. Ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızın vârisleri de aynı ilgi ve dikkatle aile arşivlerini bizimle paylaşmayı kabul ettiler. Yayın komisyonumuzun işbölümü sonucunda, resmi kurum ve ilgili belediyelerin arşivlerinde yapılara ilişkin bilgi, belge, ruhsat, proje ve fotoğraflara erişim imkânı bulduk. Böylece yapıların geçmişteki ve günümüzdeki durumlarını yapılı çevreleri ile birlikte mukayese etmek ve bir arada paylaşmak mümkün oldu. Arşivlerden edindiğimiz projelerin baskı kalitesi için yeterli olmadığı durumlarda kentimizde eğitim veren mimarlık bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencilerinden projelerin dijital ortama aktarılması noktasında destek aldık. Ayrıca müstakbel meslektaşlarımız yaptıkları eskizlerle de görselleştirmeye katkıda bulunarak sürece dâhil oldular.

Bu büyük emek ve insanüstü gayretin hasılası olan süreç sonunda ‘Konya’nın 1950 Sonrası Çağdaş Yapıları’ eserini Mimarlar Odası Konya Şubesi'nin bir yayını olarak takdim etmek bizim için büyük bir kıvanç...”

 

DANIŞMA KURULU: Prof.Dr. Ahmet Alkan, Ali Gölen, Celaleddin Kasapoğlu, Faruk Koçak, Hasan Ali Ünlü, Hasan Özdemir, İhsan Kılıçarslan, Mehmet Dolular, Mehmet Koyuncu, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaş, Dr. Osman Nuri Dülgerler, Prof.Dr. Rahmi Erdem, Öğr.Gör. Tahir Özpınar

 Proje İçin Arşivlerinden Yararlanılan Kurumlar: Karatay Belediyesi, Konya Arkeoloji Müzesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Karayolları Bölge Müdürlüğü, Konya Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Konya Orduevi Müdürlüğü, Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Meram Belediyesi, Selçuklu Belediyesi

 

KİTAPYA YER ALAN YAPILAR

Konya Tekel (İnhisarlar) Binası

Hayat Apartmanı

Konya Devlet Tiyatrosu

Kibrit Apartmanı

Ağabeyli Apartmanı

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Binası

Alaeddin Nikâh Salonu (Torrance Gazinosu)

Konya Şeker Fabrikası Ana Üretim Binası

Konya Vakıf İşhanı

Konya (Pirebi) Öğretmen Evleri

Konya Et ve Balık Kombinası

Saray Oteli Ve Çarşısı

Yonca Apartmanı

Gümüş Antik Otel

41 Evler Yapı Kooperatifi

Kılıçarslan Sarayı (Alaeddin Köşkü) Betonarme Üst Örtüsü

Konya Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi

Konya Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Konya Arkeoloji (Klasik Eserler) Müzesi

Cumhuriyet İlkokulu

Meram Öğretmen Evleri

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Eski SSK Hastanesi)

Alaeddin Ordu Evi

İş Bankası (Eski Belediye) Binası

Horozluhan Apartmanı

Koyuncu Pasajı

Fatih Çarşısı

Yeşil Meram Konutu

Konya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Konya Sanat Okulu)

Konya Maarif Koleji (Meram Anadolu Lisesi)

Selçuk Otel

Konya Fuarı ve Kültür Parkı

Konya Eski Otogar Alanı

Meram Kaymakamlığı (Eski Vali Konağı)

Karayolları 3. Bölge Merkez Lojmanı

Özkaymak Park Otel

İl Halk (Eski) Kütüphanesi (Mevlana Araştırmaları Enstitüsü)

Merkez Bankası Konya Şubesi

Koyunoğlu Müzesi ve Kütüphanesi

Yılmaz Emre Evi

Nalçacı Caddesi ve Yüksek Katlı Apartmanlar

SSK Genel Müdürlüğü Konya Şubesi ve Rant Tesisleri

İnönü Parkı ve Sosyal Tesisleri

Dikilitaş İkiz Apartmanları

Mevlana Çarşısı ve Otoparkı

Özel Gündoğdu Koleji

Meram Sema Otel (Yeni Sema Otel)

Konya Ticaret Odası

Süleyman Çınar Evi

Rampalı Çarşı

Konya Büyükşehir Belediyesi

Tahir Özmert Apartmanı

Sarraflar Yeraltı Çarşısı

Konya Defterdarlığı Gelir Birimleri Hizmet Binası

Adalhan İş Merkezi

Konya Belediyesi Başkanlık Konutu

Konya Valilik Konağı

Fevzi Çelik Çarşısı (Kırmızı Çarşı)

Yapıcı İş Merkezi

Dinekli Apartmanı

Kemerli Çarşı (Nüve-Demirci İş Merkezleri)

Konya Yeni Kent Merkezi (Büyükşehir Belediye Binası ve Çevresi)

Meram Yıldız Kent Sitesi

Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eski Binası)

Hazım Uluşahin İş Merkezi

KTO Vakfı Teknoloji Danışmanlık Ve Eğitim Merkezi

Balıkçılar Oteli

Hüma Otel

Afra Alışveriş Merkezi

MÜSİAD Konya Konutları

BÜSAN-I Sanayi Sitesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali

Grand Hotel Konya

Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulu (İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu)

Kerim Çınar Bağ Evi

Pakpen Meram Evleri

Kule Site AVM

Mercedes Satış Merkezi

Dedeman Hotel &Conventİon Center

Mevlana Kültür Merkezi

Batıbey Villaları

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı

Konya Balık Hali

KTO Karatay Üniversitesi Yerleşkesi

TED Konya Koleji

Hilton GardenInn Konya

Beyhekim Sağlık Kompleksi

Kıvılcım Öğrenci Yurdu

Medicana Konya Hastanesi

Unilever Algida Dondurma Fabrikası

Kentplaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi

Konya Şehir Stadyumu

Konya Bilim Merkezi

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi

Meram AKD Kids Anaokulu

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi

Selçuklu Kongre Merkezi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Selçuker Center İş ve Alışveriş Merkezi

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın