Limanlar ve Terminaller

Limanlar ve Terminaller

72.00TL 80.00TL

Yazar: Reşat Baykal

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2012

Sayfa Sayısı: 249

Boyut: 19.5 x 27.5 cm

Kullanım dışı

9789755115740

Title:  

1. Bölüm Taşıma Türleri 1

1.1 Ulaşım Teknolojisinin Gelişimi 1

1.2 Değişik Taşıma Türleri 2

1.2.1 Karayolu Taşımacılığının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri 2

1.2.2 Demiryolu Taşımacılığının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri 3

1.2.3 Denizyolu Taşımacılığının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri 3

1.2.4 İç Suyolları Taşımacılığının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri 4

1.2.5 Havayolu Taşımacılığının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri 4

1.2.6 Boru Hatlarıyla Taşımacılığının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri 5

1.2.7 Karma Taşımacılığının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri 5

1.3 Taşımacılıkta Rekabet ve İşbirliği5

2. Bölüm Taşınan Yükler ve Yük Birimleri 8

2.1 Taşınan Mal Grupları 8

2.1.1 Denizyoluyla Taşınan Yükler 8

2.1.2 Yük Birimlerinin Önemi ve Çeşitleri 9

2.1.3 Parça Yükler 10

2.1.4 Sapanlarla Yük Taşıma 11

2.1.5 Paletli Yük Taşıma 14

2.1.6 Palet ve Konteynerle Taşınan Yükler 17

2.1.6.1 Çuvallı Yükler 17

2.1.6.2 Balyalı Yükler 18

2.1.6.3 Fıçılı Yükler 18

2.1.6.4 Karton, Kutu ve Sandık Yükler 19

2.1.6.5 Tahta Sandık ve Kafesli Ambalaj Sandıklı Yükler 19

2.1.7 Dökme Yükler 19

2.1.8 Intermodal Yük Birimleri 20

3. Bölüm Denizyolu Taşımacılığı 21

3.1 Denizyolu Taşımacılığında Gemi Tip ve Boyutlarındaki Gelişmeler 21

3.2 Gemi Tiplerindeki Değişim Eğilimleri 22

3.3 Gemi Boyutlarını Sınırlayan Nedenler 22

3.4 Büyük Gemilerin Yapımını Özendirici Nedenler ve Sakıncaları 23

3.5 Taşımacılıkta Uzmanlaşma 23

3.6 Denizyolu Düzenli ve Düzensiz Hat Taşımacılığı 24

3.7 Taşımacılıkta Köprü Sistemi 25

3.7.1 Karaköprüsü 26

3.8 Taşıma Maliyetine Göre Uygun Taşıma Şeklinin Seçimi 28

4. Bölüm Taşıma Araçları 31

4.1 Değişik Taşıma Sistemlerinde Kullanılan Araçlar 31

4.1.1 Denizyolu Yük Taşıma Araçları 31

4.1.2 İç Suyolu Yük Taşıma Araçları 37

4.1.3 Demiryolu Yük Taşıma Araçları 39

4.1.4 Karayolu Yük Taşıma Araçları 41

4.1.4.1 Karayolu Yük Taşımacılığında Kullanılan Teknik Terimler 43

4.1.4.2 AB Ülkelerinde Kullanılan Karayolu Araçları 45

4.1.5 Demiryolu Vagonlarıyla Konteyner, Treyler ve Otomobil Taşınması 50

4.1.6 Intermodal-Türlerarası Taşımacılık Araçları 55

4.1.6.1 Refakatsiz veya Çekicisiz Taşıma Sistemi 55

4.1.6.2 Refakatli veya Çekicili Taşıma Sistemi 56

4.1.7 Havayolu Yük Taşıma Araçları 58

4.1.8 Boru Hattı Taşımaları 65

5. Bölüm Intermodal veya Karma Taşımacılık 66

5.1 Karma Taşımacılığın Esası ve Çeşitleri 66

5.2 Karma veya Zincirleme Taşımacılığın Ana Faaliyetleri ve Taşıma Maliyeti

69

5.2.1 Karma Taşımacılığı Oluşturan Öğeler 72

5.2.2 Intermodal Yük Birimleri 72

5.2.3 Karayolu, Demiryolu ve Denizyolu Araçlarıyla Taşınabilen Birim Yükler

73

5.2.3.1 Konteynerler 73

5.2.3.2 Konteyner Boyutları ve Yapıldıkları Malzemeler 73

5.2.3.3 Konteyner Tipleri 75

5.2.3.4 Gemilerde Konteyner İstifleme Kuralları 78

5.2.3.5 Konteynerlerin Intermodal Özelliği ve Bütünleyici Donanımları 79

5.2.3.6 Karma Taşımacılıkta Kullanılan Intermodal Yük Birimleri 84

5.2.3.7 Avrupa Intermodal Yük Birimi 86

5.3 Karma Taşımacılığın Yararları ve Türkiye Açısından Önemi 92

5.4 Karma Taşımacılıkta Kullanılan Teknik Terimler 95

6. Bölüm Limanlar ve Terminaller 97

6.1 Limanların Tarihçesi 97

6.2 Limanların Tanımı 98

6.3 Terminal Tanımı ve Türleri 99

6.3.1 Demiryolu Terminalleri 103

6.3.2 Denizyolu Terminalleri 103

6.3.3 Havayolu Yük ve Yolcu Terminalleri 105

6.3.4 Karayolu Yük ve Yolcu Terminalleri 105

6.3.5 Boru Hattı Terminalleri 105

6.4 Liman Mühendisliği 105

6.5 Limanların Görevi 107

6.6 Limanların Faaliyet Alanları 108

6.7 Limanların Tıkanıklığı 109

6.8 Limanların Rekabeti 109

6.9 Limanların Sınıflandırılması 110

6.9.1 Su Alanlarının Oluşumuna Göre Limanlar 111

6.9.2 İşlevleri veya Kullanış Amaçlarına Göre Limanlar 115

6.9.3 Coğrafi Konumlarına Göre Limanlar 115

6.9.4 Büyüklüklerine Göre Limanlar 116

6.9.5 Yük Akımı ve Gümrük İşlemlerine Göre Limanlar 116

6.9.6 Faaliyet Alanlarına Göre Limanlar 116

6.9.7 Yönetim Biçimlerine veya Sahiplerine Göre Limanlar 116

6.9.8 Elleçledikleri Yük Türüne Göre Limanlar 118

6.10 Limanlarda İyileştirme Çalışmaları 118

6.11 Limanlarda Özelleştirme Çalışmaları 118

6.12 Ekonomik Kalkınmada Limanların Rolü 119

6.13 Limanlarda Kullanılan Teknik Terimler 121

7. Liman ve Terminal Tasarımı 124

7.1 Giriş 124

7.2 Liman ve Terminallerin Gelişimi 126

7.3 Liman Ana Planı 127

7.3.1 Liman veya Terminal Tasarımını Etkileyen Etmenler 128

7.3.2 Yükün Özelliklerinin Etkisi 130

7.3.3 Yük Taşıma Araç ve Gereçleri 130

7.3.4 Elleçleme ve İstif Donatıları 131

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın