Mimarlık Denince KELEPİR

Mimarlık Denince KELEPİR

39.00TL

Yazar:

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı:

Stokta

Title:  

Ürün Açıklaması


ZAMANIN YIPRATTIĞI KİTAPLAR BÜTÇEYİ RAHATLATIYOR!


"KELEPİR KİTAP" olarak tanımladığımız bu yayınlar orijinal kitaplarla aynı içerik ve boyutlara sahiptir. Ancak bu kitapların dağıtım, kargolama, depolama vb. Koşullar nedeniyle renk değişimi, ezilme, yıpranma gibi küçük hasarları bulunmaktadır. İçerik ve bilgiyi sunma açısından hiçbir eksiklikleri olmayan bu kitaplar "incinmiş" oldukları için normal kapak fiyatları yerine çok çok daha uygun fiyatlarla sizlere sunulmaktadır.
Siz de bütçenizi zorlamadan, kitaplığınızı uygun koşullarla zenginleştirebilirsiniz!

Doğan Hasol, Mimarlık Denince...’de, mimarlığın çeşitli alanlarında 60 yıla yakın bir süreçte edindiği deneyimlerin ışığında “mimarlığın ne olduğunu”, göz önünde tutulması gereken çeşitli bağlantılarıyla birlikte aktarıyor; hattâ aykırı örneklerle, “ne olmadığını” da…
Mimarlığı çeşitli yönleriyle, mimar adaylarına ve konuya ilgi duyanlara yalın bir dil ve kurgu ile anlatan Doğan Hasol, mimarlığın felsefe, sanat, tarih, teknoloji, malzeme, siyaset, çevre, kent vb. dallarla ilişkilerini de ortaya koyuyor. Kitapta temel olarak “Mimarlık nedir? Kim için yapılır?” sorularının yanıtını veren Doğan Hasol özetle şunları söylüyor:
“Mimarlık dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Buna karşılık toplumda, hak ettiği şekilde bilinir olduğu söylenemez. İnsanlar sürekli olarak mimari çevrelerde yaşarlar: ev, okul, sokak, mahalle, parklar, kentler vd… Bunların tümü mimari mekânlardır, ne var ki insanlar çoğu kez, mimari mekânlarda yaşadıklarının farkında bile değildir.
Genel kanıya göre, mimarlık, binaların dış görünüşünden ibaret sanılır; oysa, kentsel mekândan, bir göz odanın iç mekânına kadar bir mekânlar bütünlüğünü kapsar.
Mimarlık, soyut bir bireşim (sentez)dir. Bileşenleri, MÖ 1. yüzyıldan bu yana en basit tanımıyla ‘işlevsellik, dayanıklılık’ ve ‘estetik’ olarak kabul edilir. İyi mimarlık için bu bileşenlerden hiçbirinin yetersiz düzeyde olmaması gerekir. Örneğin, tıpkı bir çarpımdaki gibi bileşenlerden birinin sıfıra eşit olması, ürünün de sıfır olması sonucunu doğurur. İşte, mimarî değerlendirme ve mimarlık eleştirisi de bu nedenle zordur; ciddi bilgi ve inceleme işidir.
Bir binayı ya da yapıyı, sıkça rastlandığı gibi, ‘güzel’ ya da ‘çirkin’ sıfatlarıyla yorumlamak anlamsızdır. Bu tür öznel (subjektif) yaklaşımlarla yapılan yorumlar belki yorum yapanın mimarlık bilgisi ve kültürel düzeyi konusunda fikir verebilir, ama yapının mimarlık eleştirisi olarak bir değer taşımaz.
Mimarlık, zaman ve mekânda gelişir. Mimari birikim geçmiş dönemlerin, uygarlıkların, tarihin de en somut yansımalarını gözler önüne serer. Örneğin tarihsel bir kentin çeşitli dönemleri, onları yansıtan mimarlık örneklerinden okunabilir.
O anlatımın içinde kentin çevresel ve coğrafi özellikleri ve topoğrafyası da vardır. Nitekim ünlü mimar Frank Gehry ‘Mimarlık kendi dönemini ve yerini anlatmalıdır’ der ve şunu ekler: ‘Fakat hedef, ebedilik olmalıdır.’ İşte böylece mimarlık, sürekli değişen dünyanın anlatımıdır; toplumsal, siyasal, bilimsel, teknolojik, sanatsal gelişmelerin, kavramsal çatışmaların çok boyutlu olarak somutlaşmış yansımasıdır.
Mimarlıkta neler olup bittiğini anlamak için o çağın yalnızca mimarlık ürünlerine bakmakla yetinilemez; düşünce sistemi, bilim, teknoloji, endüstri ve sanata da birlikte bakmak gerekir. Aslında, gerçek mimarlık yapıtı, yapıldığı dönem hakkında bilgi verir.”

İÇİNDEKİLER

MİMARLIK ÜZERİNE…
Mimarlık Nedir?
Mimarlığı Tanımlamak
Her Şeyin Mimarı Var!
Mimarlık ve Felsefe
Mimarlıkta Ütopya
Mimarlık ve Planlama
Mimarlık ve Tasarım
Sanat Olarak Mimarlık
Mimarlık ve Koruma
Mimarlık ve Malzeme, Teknoloji, Strüktür
Mimarlık ve Bütünleyici Meslek Alanları

MİMARLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Çağlar Boyunca Mimarlık
Türkiye ve Mimarlık: Türkiye Mimarlıklar Ülkesidir

MİMARLIK KİM İÇİN?
İyi Çevre, İyi Mimarlık İnsan Hakkıdır
Kentsel Mekân ve Kentlilik Bilinci
Kaliteli İnsan İçin Kaliteli Mekânlar, Kaliteli Yapılar…

TOPLUM VE MİMARLIK
Toplum - Mimarlık İlişkisi Üzerine
Toplum - Planlama - Siyaset
Toplum - Mimarlık - Siyaset
Toplumda Planlama ve Mimarlık Bilincinin Yaygınlaştırılması İçin…

KENTSEL MEKÂN - MİMARLIK VE KENTLİLİK BİLİNCİ
Demokrasi, Kentler, Merkezî ve Yerel Yönetimler
Kentler, Planlama ve Siyaset
Planlama-Toplum Yaşamı İlişkisi: Fransa ve Türkiye Örnekleri

ÇEVRE VE PLANLAMA, ULAŞIM, YAPILAŞMA KONUSUNDA ÖNERİLER
Çevre ve Planlama
Kentler
Ulaştırma / Ulaşım
Kentsel Dönüşüm
Konut
Yapım ve Teknoloji
Ülke Mimarlık Politikasının Zorunluluğu

MİMARLIK VE EĞİTİM
Dünyada Mimarlık Eğitimi
Türkiye’de Mimarlık Eğitimi
Öteki Dallarda Durum
Ne Yapmalı?

ÜLKEMİZİN BUGÜNKÜ MİMARLIK ORTAMI ÜZERİNE...
Sonsöz: İyi Mimarlık İçin...


DOĞAN HASOL KİMDİR?
Doğan Hasol, 1937’de doğdu. 1956’da Galatasaray Lisesi’ni, 1961’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi.
1961’de Mimarlık ve Sanat Dergisi’ni çıkaran topluluğa katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki asistanlığının yanısıra Mimarlar Odası’nın dergisi Mimarlık’ın Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptı; Mimarlar Odası Yönetim Kurullarında çeşitli görevler üstlendi. 1968’de bir grup arkadaşı ile birlikte yapı alanında bir bilgi merkezi olan Yapı-Endüstri Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği (International Union of Building Centres - UICB)’nin iki kez (1989-1992, 1992-1995) Başkanlığına, daha sonra da Onur Üyeliğine seçildi.
Yapı-Endüstri Merkezi’nin başında olduğu Nisan 2013’e kadar, bu kurumun bilgi merkezi işlevi doğrultusunda, Yapı Dergisi’nin yanısıra başta Yapı Kataloğu olmak üzere, mesleki kataloglar ile mimarlık ve sanat kitaplarının yayımlanmasına, kurslar, konferanslar, seminerler düzenlenmesine ve Sanal Mimarlık Müzesi’nin kuruluşuna öncülük etti. Yayın etkinlikleriyle kendisine Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin 1994/95 dönemi Basın-Yayın Ödülü verildi. Yine bilgi merkezi anlayışı doğrultusunda, Türkiye’nin ilk uzmanlık fuarı olarak YAPI fuarlarının başlamasını ve geliştirilmesini sağladı.
Kimi mimari proje yarışmalarında ödül ve mansiyonlar kazandı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Eşi Mimar Hayzuran Hasol ile birlikte, Mimarlar Odası’nın 1990 Ulusal Mimarlık Ödülü’nü yapı dalında kazandı. Serbest mimarlık çalışmalarını, her ikisi de mimar olan eşi ve kızıyla birlikte kurdukları Has Mimarlık grubu içinde sürdürmektedir.
Kendisine 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nce, 1999’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nce, 2012’de de İstanbul Kültür Üniversitesi’nce Onursal Doktor unvanı; 2000’de Mimarlar Odası’nca, 2014’te de İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nce Mesleğe Katkı Başarı Ödülü; 2007’de Beykent Üniversitesi’nce mimarlık dalında Onur Ödülü; 2015’te de Hürriyet Gazetesi’nce SotCA Ödülleri kapsamında Onur Ödülü verilmiştir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın