Mimarlık Öğrencisinin İlk Kitapları Seti

Mimarlık Öğrencisinin İlk Kitapları Seti

%33 İNDİRİM
96.48TL 144.00TL

Yazar: Kolektif

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 724

Boyut:

Stokta

9786052859617

Title:  

MİMARLIKÖĞRENCİSİ MİSİN?

Mimarlıköğrencilerinin meslekleri ile tanıştıkları ilk yıl, bazı öğrenciler için çoksancılı geçer. Prof.Dr. Havva Alkan Bala, bu süreci yaşayan eski bir mimarlıköğrencisi ve yakından izleyen bir mimarlık hocası olarak hazırladığı kitaptagenç tasarımcılara sesleniyor: “Yaşadıklarınızı anlıyorum. Sakin olun,bocalamanız olağan, sorunlarınızın yanıtları var...”

Gençtasarımcıların hem kafalarının içinde sürekli yanıt aradıkları hem deçevrelerinde sıkça karşılaştıkları soruları sıralıyor; bulduğu yanıtları dasamimi ve yalın bir dille paylaşıyor: “Mimarlık yetenek işi midir? Çizimbecerim yok, nasıl hazır olacağım?İç mimar mısın, yoksa dış mı?Okuldan sonranasıl bir hayat var? Bu sorular uzayıp gider... Ama endişe etmeyin.Okulyıllarınızda kendi yolunuzu bulmaya çalışacaksınız. Bu çabanız, okulun yalnızcanasıl öğreneceğinizi ve tek bir bilgi kanalından değil farklı alanlardanbeslenerek nasıl gelişebileceğinizi öğreten bir yer olduğunu keşfettiğinizdesona erecek...

MİMARLIK OKULUNDA ÖĞRENDİĞİM 101 ŞEY

Mimarlık Okulunda Öğrendiğim 101 Şey,tasarım ve mimarlık öğrenimine yeni başlayanlar için yazıldı.İçinde tasarım,çizim, sunum teknikleri, yaratıcı süreç gibi konularda tam 101 ders var. Buderslerde öğrencilere tasarımın nasıl yapılacağı söylenmiyor.Soyut ilkeler vehazır çözümler yerine, öğrencilerin bir tasarım problemi karşısında yaşadıklarısorunları serinkanlılıkla göğüslemelerine yardımcı olacak, deneyimle yoğrulmuşbasit, pratik öneriler getiriliyor. Her birinde, tasarımın bilgi ve öğrenmeyeindirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir insani deneyim olduğunu anımsatan; sorunlarınkaynağını öğrencinin eksikliğinden çok tasarımın evrensel niteliklerinedayandırmayı yeğleyen "dostane" bir yaklaşım hâkim. Kitap yalınanlatımı ve diliyle, öğrencileri mimarlığın hiç de sağlam olmayan, kayganzemini üzerinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Mezun olup yaşama atıldıktansonra, telafisi mümkün olmayan bir "eksiklik" duygusuyla yüzleşmişnice mimarın yüzü suyu hürmetine…

MİMARLARDİK DURUR! Sıradışı Öyküler

DoğanHasol, öğrencilik hayatından bugüne kadar yerli yabancı ünlü mimarlar ile sanatve siyaset dünyasından pek çok ismin; tuhaflıkları, hüzünleri, küskünlükleri,neşeleri, eğlenceli kişilikleri ve başlarına gelen ilginç olaylarla doludünyasına keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Hasol, bazılarının bizzatiçinde yaşayarak tanığı olduğu ya da ilk ağızdan dinlediği bazı ilginç olaylarıbelleğinin süzgecinden geçirip duru ve akıcı bir dille okuyucularına aktarıyor.Hasol, kitaba ilişkin olarak özetle şunları söylüyor:

“İnsanlarımutlu edecek türden yaşanabilir çevreler yaratma mesleği ve sanatı “mimarlık”çok keyifli fakat o kadar da zor ve ciddi bir iştir.Mimarlıkta, öğrenciliktenbaşlayıp yaşam boyu süren bir yarış söz konusudur.Mimar, yaşam boyu,başkalarıyla olmasa bile kendisiyle sürekli bir yarış içinde olur. Sürekliolarak tasarlamak, daha iyisini tasarlamak ve yapmak... Ürününü, mimar tekbaşına da ortaya çıkaramaz üstelik... Bir birliktelik, adetâ sürüp giden birorkestra etkinliği söz konusudur. İş sahibinden, birlikte çalışılanmimarlardan, mühendislerden, çeşitli danışmanlardan, müteahhitten,işleticilerden vb. kurulu geniş bir orkestra... Bu orkestradaki uyum, ürününkalitesini etkiler.Bu nedenle mimar iyi bir orkestra şefi, yaratıcı,örgütleyici ve uzlaştırıcı olmak zorundadır.Bütün bu karmaşık düzen ve hayhuyiçinde mimarlar genellikle keyifli ve renkli kişiliklerdir.Yaratmak içinyaşamayı severler.Bu kitap, mimarların iş dünyası kadar, iç dünyasına daeğilmeye çalışıyor. Kitapta, tuhaflıkları, garip olayları, mimarların insancılyanlarını, değişik espri parıltılarını bulacaksınız.Burada yazılanlar dahaönceden tutulmuş notlara dayanmıyor.Bizzat içinde yaşayarak tanığı olduğum yada dinlediğim bazı gülümsetici/düşündürücü ilginç olayları belleğiminsüzgecinden geçirip aktarmaya çalıştım.Olaylar ve kişiler gerçektir; tarafımdanyapılmış herhangi bir yakıştırma ya da kurgu söz konusu değildir.Kitabın,mimarlık dünyamızın belli bir dönemine değişik bir bakışla ışık tutacağınainanıyorum.Öykülerin çoğunun keyifli olduğunu göreceksiniz.Bazı öykülerinsizleri gülümseteceğini, bazılarının da şaşırtıp düşündüreceğini sanıyorum.Ayrıca, kitabın yalnızca mimarların değil, mimarlığa yakınlık duyan kişilerinde ilgisini çekeceğini düşünüyorum, çünkü aktarılan olaylar, kanımca okuyucununtanımayabileceği öznelerinden bağımsız olarak da ilgiye değer...”

MİMARLIK OKULUNDA HAYATTA KALMAKILAVUZU

Her yıl eğitime yeni başlayanmimarlık öğrencileri tasarım sırasında benzer hataları yaparlar; önemlielemanları projelerine yerleştirmeyi unuturlar.Bu derli toplu rehber kitap,öğrencilere yardımcı olacak en önemli ve temel ipuçlarını, yazarın esprili vebirbirinden güzel el çizimleri eşliğinde sunuyor.

Bu kitabı mimarlık öğrencileri için temel başvuru kaynağı olması amacıylahazırlayan kitabın yazarı Iain Jackson’ın kitaba ilişkin görüşleri şöyle:
Elinizde tuttuğunuz MimarlıkOkulunda Hayatta Kalma Kılavuzu, hem kendinizi daha etkili biçimde ifadeetmenize hem de tasarımlarınızı daha dikkate değer ve doğru biçimde sunmanızayardımcı olacaktır. Her bir sayfa, mimarlığın temel bilgilerine ilişkin önemlitavsiyeler içerir.Burada verilen ipuçlarını, ilkeleri ve rehber olma niteliğitaşıyan bilgileri tasarımlarınızı daha etkin kılmak için kullanın.Mimarlıköğrencileri, genellikle, eleştiri (veya jüri) sırasında düşüncelerini aktarmakveya eleştirenin (jürinin) yanlış anlamalarını düzeltmek için çok uzun zamanharcar.Bu da, ortaya koydukları mimari değerleri ve fikrin gerçek bileşenlerinianlatabilmeleri için gerekli olan zamandan çalar.Basit çizim hatalarının vedikkatsizliklerin iyi tasarımların niteliğini düşürmesine izin vermeyin.Kitabınen önemli amacı, tasarım çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmak vedüşüncelerinizi karşı tarafa doğru aktarabilmek için ihtiyaç duyacağınızbecerileri geliştirmektir.Burada okuyacaklarınız ve gözlemleyeceklerinizdünyadaki mimarlık okullarında hemen her gün tartışılan konulardır. Bunları,tasarımlarınızı daha eğlenceli ve cesur hale getirebilmek, söylemekistediklerinizi doğru biçimde iletebilmek amacıyla, derse ve eleştiriye(jüriye) katılmadan önce yararlanabileceğiniz anımsatıcı notlar olarakkullanın.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın