Mimarlıkta Malzeme ve Detay KELEPİR

79.00TL

Yazar: Genco Berkin

Marka: Kelepir Kitaplar

Basım Tarihi: Eylül 2021

Sayfa Sayısı: 124

Boyut: 19.5 x 25.0 cm

Stokta

3002011730305

Title:  

Ürün Açıklaması

ZAMANIN YIPRATTIĞI KİTAPLAR BÜTÇEYİ RAHATLATIYOR!

"KELEPİR KİTAP" olarak tanımladığımız bu yayınlar orijinal kitaplarla aynı içerik ve boyutlara sahiptir. Ancak bu kitapların dağıtım, kargolama, depolama vb. Koşullar nedeniyle renk değişimi, ezilme, yıpranma gibi küçük hasarları bulunmaktadır. İçerik ve bilgiyi sunma açısından hiçbir eksiklikleri olmayan bu kitaplar "incinmiş" oldukları için normal kapak fiyatları yerine çok çok daha uygun fiyatlarla sizlere sunulmaktadır.
Siz de bütçenizi zorlamadan, kitaplığınızı uygun koşullarla zenginleştirebilirsiniz!

Genco Berkin tarafından başta mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj tasarımı öğrencileri olmak üzere, meslek hayatına yeni adım atan tasarımcı ve uygulamacılar düşünülerek hazırlanan Mimarlıkta Malzeme ve Detay YEM Yayın tarafından yayımlandı.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan ve büyük ilgi görerek çok kısa bir sürede temel başvuru kaynakları arasına giren İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay’ın ardından yayımlanan bu kitap, YEM Yayın’ın “Malzeme ve Detay Dizisi”nin ikinci kitabı.

 Mimarlıkta Malzeme ve Detay’da, mimari tasarıma yönelik 40 farklı tasarım öğesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken konular ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek özgün çizimler eşliğinde aktarılıyor.

Konular işlenirken, malzemelerin doğalarına uygun ve konumlandırılacakları ortama göre biçimlendirilmelerini sağlayan yöntemler ele alınıyor. Bazı malzemelerde biçimlendirmenin yanında üretim yöntemleri de sunuluyor. Benzer şekilde, geçmişten günümüze yapılagelmiş projelerin yanı sıra pragmatik detay çözümlemeleri örnek olarak veriliyor. Böylece tasarımcının, seçilmiş örnekleri yorumlayıp geliştirerek kendine özgü yeni çözümler geliştirmesine rehberlik ediliyor.

Mimari tasarım için gerekli olduğu düşünülen tüm tasarım parametreleri YAPI YERİ | YÖNLENME | MALZEME SEÇİMİ, TEMELLER, DÖŞEMELER, DÜŞEY SİRKÜLASYON, DUVARLAR, PENCERELER VE KAPILAR, ÇATILAR, TAŞIYICI SİSTEMLER bölümleri altında yer seçiminden peyzaj tasarımına, betonarme sömelden çelik merdivene, dilatasyondantrombe duvarına, ekseninden kaçık kapıdan üzerinde gezilebilir terasa kadar uzanan çok geniş bir perspektifte ele alınıyor.

Mimarlıkta Malzeme ve Detay’da, özellikle genç tasarımcılara, detay ve malzeme ekseninde, tasarım sürecini destekleyecek eksiksiz bir donanım kazandırma hedefiyle bir mimarın, tasarımcının, tasarımdan uygulamaya ihtiyacı olan tüm veriler, özenle hazırlanmış çizimler aracılığıyla yalın ve kolay anlaşılabilir bir biçimde aktarılıyor.

 Prof.Dr. Turhan Nejat Aral, kitap için kaleme aldığı Önsöz’de şunları söylüyor:
“MÖ 12.000’de inşa edilmiş, çok önemli ve başarılı bir mimari proje olarak değerlendirdiğim Göbeklitepe’de ‘taş’ ile başlamış olan serüvende, zaman içinde ‘ahşap’, ‘pişmiş toprak’, ‘kerpiç’ ve ‘antik Roma betonu’ gibi malzemelerin önemli roller üstlendiğini görüyoruz. Daha sonra ise dökme demir ve çelik ile betonarme ve cam da sahneye çıkınca rol dağılımının çok çeşitlendiği ve rolleri dağıtmanın, hele hele başrolün kime verileceği sorusunun iyice zorlaştığı bir dönem başlıyor... Günümüzde malzeme çeşitliliği ve detay çözümlemeleri için geliştirilmiş teknolojik olanaklar öylesine ilerlemiş ve farklılaşmıştır ki, artık bir elin, bilemediniz iki elin parmakları kadar malzemeyi tanımış olmak bir mimar için yeterli olamamaktadır.O nedenle siz geleceğin mimarlarının, malzeme konusunda çağdaş, donanımlı ve etkili bir yaklaşıma sahip olmanız büyük önem kazanmaktadır.Hemen her gün alışılmış yapı malzemelerinin çok dışında olduğunu düşündüğümüz yeni malzemeler ve bu malzemeleri zorlu detay çözümlerinde kullanma olanaklarını artıran teknolojik ilerlemeler, mimarın önüne yeni seçenekler olarak gelmektedir. Bu olgu sonucu, günümüz ve geleceğin mimarları olarak yeni malzemeler ile onların üretim ve montaj tiplerine bağlı, bugüne kadar hiç düşünmediğiniz, düşünemediğiniz, biçimlendirme olanakları büyük bir evren olarak karşımızda durmaktadır.

Değerli meslektaşım Prof.Dr. Genco Berkin’in büyük emeklerle hazırlamış olduğu, elinizde tuttuğunuz bu kitap, adına yapı malzemeleri dediğimiz büyük ve karmaşık bir evrene yapacağınız yolculukta yanınızda olacak ve yolunuzu aydınlatacaktır...”

 Genco Berkin ise kitabı hazırlama gerekçesini ve içeriğini şöyle özetliyor:

“Mimari tasarımda malzeme ve detay ikilisi tüm projenin çözüm unsurlarını oluşturur. Tasarım problemleri ister işlevden (mimari programdan), ister yerden (arsa) kaynaklansın, mimar kullanacağı enstrümanlar ile değer üretebilecek bir çözüm getirmelidir. Mimari tasarımın kavramsal boyutunun malzemede veya detayda ortaya çıkması halinde mekân ile kurulan bağ daha da güçlenecek ve architecturamagna gerçekleşecektir.

Her yapı, uyumlu bir şekilde düzenlenmiş ve yeteri kadar elemanın birleşmesiyle oluşan, parçalı bütünler sistemi olarak düşünülmelidir. Mimarlar, yapılarında uyguladıkları malzemeler ile fiziksel ve kimyasal oluşumları gözümüzün önüne sererken, detay çözümlemesi ile bu oluşumları bir arada tutmanın sürdürülebilirliğinin mücadelesini verirler. Uygulanan her işlem, yapı sistemini yapaylaşan çevre konumuna doğru yönlendirecektir ancak mimar bu noktada malzemenin doğasını en doğal haliyle ortaya koymak durumundadır. Unutulmamalıdır ki aslında yapılan her uygulama insanın konforunu artırma adınadır. Çünkü insan sağlığı yapay ortamlardan olumsuz etkilenmektedir.

“Yapmak”, “meydana getirmek” ve “oluşturmak” mimarlıkta tasarım sürecinin en son evresidir. Bu evrede dahi mimar şantiyede yerini almalı; bir taraftan denetim yaparken diğer taraftan beğenmediği uygulamaları revize etmelidir. Yerinde imal edilen (in-situ) mimari elemanlar kimi zaman çizimde göründüğü gibi hayat bulmayabilir. Uygulanacak olan malzemeler de kimi zaman detay çözümlemesiyle birebir örtüşmeyebilir. Bu durumda mimar, saniyeler içinde malzemeyi ya da detayı değiştirerek yeni çözüm üretmek için karar vermek zorunda kalabilir.

Bu kitabın bölümleri bir mimarlık öğrencisi için temelden çatıya kadar uzanan geniş bir yelpazede malzeme seçimi ve detay tasarımında rehber oluşturacak nitelikte ve düzende kurgulanmıştır. Kitapta bir mimarlık öğrencisinin mutlak surette idrak etmesi gereken konuları, her bölümde açıklayıcı özgün çizimlerle anlatılan teorik bilgiler halinde düzenleyip yerleştirdik. Bununla birlikte, neredeyse her konuda, tipolojik çizimlerin yanı sıra bu anlatımı destekleyen ve uygulanmış örneklerden oluşan, öncü mimarların eserlerindeki detay çözümlemelerini ekledik. İzlenen yöntemde yapı elemanının en yalın hali ile ve bir mimar tarafından gerçek hayatta nasıl kullanıldığını gösteren görseller bir arada verilmeye çalışılmıştır. Böylece genç mimar adayı, mimarın iki ayrı yapı elemanını (örneğin: güneş kırıcı ve mulyon) birleştirmesi ile oluşan özel tasarımı daha kolay anlayacak ve bilgi dağarcığını bu doğrultuda geliştirecektir.

Mimarlık öğrencisi bu kitaptaki bilgilerle yetinmeyip farklı kaynaklardaki bilgileri de mutlaka dağarcığına dahil etmelidir. Mimar adayları öncelikle kendilerini hammaddenin temini, işlenmesi ve yapım (konstrüksiyon) konusunda geliştirmekle mükelleftirler. Bu bilgiler ışığında malzeme ve detay çözümlemeleri belli bir seviyeye ulaşabilir. Mimarlıktaki parametreler sürekli devingen olduğundan dolayı mimarlık öğrencileri araştırmacı bir ruh ile hareket etmek ve bilgilerini güncellemek durumundadırlar. Her gün yeni bir malzemenin kullanıma sunulduğu bir ortamda bu kitap da her basımda kendini yenileyecek ve çağa ayak uyduracaktır...”

 

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: YAPI YERİ – YÖNLENME – MALZEME SEÇİMİ

Yapı Yeri – Yönlenme

Genius Loci – Yerin Ruhu

Sert Peyzaj – Yumuşak Peyzaj

BÖLÜM 2: TEMELLER

Temeller

Tekil Temeller

Sürekli Temeller

Radye Temeller

Kazık Temeller

BÖLÜM 3: DÖŞEMELER

Döşemeler

Betonarme Kirişli Döşemeler

Betonarme Plak Döşemeler

Ahşap Döşemeler

BÖLÜM 4: DÜŞEY SİRKÜLASYON

Düşey Sirkülasyon

Merdivenler

Asansörler

Rampalar

BÖLÜM 5: DUVARLAR

Duvarlar

Taş Duvar

Kerpiç Duvar

Tuğla Duvar

Çift Cidar Duvar

Perde Duvar

Giydirme Cam Cephe

BÖLÜM 6: PENCERELER VE KAPILAR

Duvardaki Açıklıklar

Pencereler

Kapılar

BÖLÜM 7: ÇATILAR

Çatılar

Ahşap Taşıyıcılı Çatılar

Betonarme Taşıyıcılı Çatılar

Çelik Taşıyıcılı Çatılar

BÖLÜM 8: TAŞIYICI SİSTEMLER

İskelet Sistem

Ahşap Dikme ve Kiriş

Betonarme Kolon ve Kiriş

Çelik Kolon ve Kiriş

Pnömatik Sistem

Asma Germe Sistem

Kabuk Sistem

Uzay Kafes Sistem

Prefabrike Sistemler

BÖLÜM 9: EKLER

Tuğla Duvar Tipleri

Açıklıklar

Ahşap Çatılar

Çelik Kolon ve Kiriş

Betonarme Kolon ve Kiriş

Giydirme Cephe

Uzay Kafes Sistem

 

Prof.Dr. GENCO BERKİN KİMDİR?

1971 yılında Niğde’de dünyaya gelen Genco Berkin, 1990 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlamıştır. Brighton (İngiltere) ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (KKTC) mimarlık eğitimi alan Genco Berkin, 1995 yılında, mezun olduğu okuldan gelen teklif üzerine araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamıştır. 1998 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Mimarlık Tarihi alanında hazırladığı “Mimari Ütopyalar” tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği ve Malzemesi Kürsüsü’nde yaptığı çalışmalarla doktor (Ph.D.) unvanını hak etmiş; 2015 yılında doçent unvanı almıştır. 2020 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne, Profesör kadrosunda öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Halihazırda çeşitli üniversitelerde mimarlık ve iç mimarlık dersleri veren Genco Berkin, “mimarlıkta ekolojik cam” üzerine araştırma geliştirme çalışmalarının yanı sıra “proje-tasarım derslerinin iyileştirilmesi” konusunda düşünceler üretmiştir. Özellikle mobilya tasarımlarında ergonomiyi ve teknolojiyi birleştirmeyi göz önünde bulunduran Berkin, bu konuda da birçok eser ortaya koymuştur.

Genco Berkin’in YEM Yayın tarafından yayımlanmış kitapları:

  • Mimarlıkta Malzeme ve Detay, Eylül 2021
  • İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay (4. Baskı), Eylül 2021
  • Ağacın İzinde - Tasarımda Orman Ürünleri Sözlüğü, Eylül 2021
  • Modulor ve Le Corbusier’nin Kulübesi, Temmuz 2021
  • Kareden Plana Modül ve Mimarlık (Yusuf Civelek ile birlikte), Haziran 2021

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın