Peyzaj Mimarlığı Seti (3 Kitap)

Peyzaj Mimarlığı Seti (3 Kitap)

445.00TL

Yazar: Burçin Yılmaz (Ed), Meltem Erdem Kaya (Ed), Oğuz Yılmaz, Pınar Köylü

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi: 2021 2022

Sayfa Sayısı: 520

Boyut: 16.5 x 24.0 cm

Boyut: 19.5x26 cm

Stokta

9782220404800

Title:  

Ürün Açıklaması

“Peyzaj Mimarlığı Seti”, peyzaj mimarlığı ve peyzaj tasarımı literatürüne katkı sağlayan; temel kavramlar ve tasarım ilkelerini anlatan; peyzajın yapı, kent, çevre, doğa ve insan ile ilişkilerine değinen; özgün ve nitelikli proje örnekleri sunan, 3 özel kitaptan oluşuyor.

 

PROJELER/YAPILAR 6: PEYZAJ TASARIMI

Toplam 9 kitaptan oluşan Projeler/Yapılar dizisinin altıncı kitabı olan “Peyzaj Tasarımı”, Türkiye’den ve dünyadan önemli peyzaj mimarlarının tasarımlarından oluşan bir derlemedir. Kitapta, son birkaç yılda, 28 peyzaj mimarı/grubu tarafından Türkiye’nin ve dünyanın 25 ayrı noktasında gerçekleştirilmiş 38 peyzaj tasarımı sunuluyor. Kitapta yayımlanan projeler, kuşkusuz müelliflerinin en iyi yapıtları olmak iddiasını taşımıyor. “Peyzaj Tasarımı” kitabı, doğal, kültürel ve yapısal bileşenlerle mimari ve kentsel dokuya işlevsel, sanatsal, ekolojik vb. açılardan değer kazandıran peyzaj tasarımlarından örnekler sunuyor. Bina tipolojisi, modern ve geleneksel yapı malzemesi kullanımı, modern yapım teknikleri, topografyaya, mimari ve kentsel dokuya uyum, yeniden işlevlendirme vb. konularda başarılı örneklerden oluşan peyzaj tasarımları özel çekilmiş renkli fotoğraflar, vaziyet ve kat planları, kesitler, görünüşler ile aksonometrik çizimlerin yanı sıra projeleri anlatan açıklama metinleriyle veriliyor. “Peyzaj Tasarımı” kitabı, başta peyzaj mimarları, peyzaj tasarımcıları, mimarlar, iç mimarlar, şehir plancıları, kentsel tasarımcılar ve inşaat mühendisleri için bir başvuru kitabı olmasının yanı sıra tüm mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve tasarım öğrencileri için de Türkiye’den ve dünyadan seçilmiş bu özel projeleri inceleyerek kendi tasarım çalışmalarında yararlanabilecekleri değerli bir kaynak oluşturuyor.

 

PEYZAJ TASARIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE TASARIM İLKELERİ

Peyzaj Tasarımı - Temel Kavramlar ve Tasarım İlkeleri'nin yazarları Pınar Köylü ve Oğuz Yılmaz, kitap aracılığıyla peyzaj mimarlığının temel alanlarından “peyzaj tasarımı” konusunda Türkçe basılı yayın eksikliğinin giderilmesine, bu alandaki kuramsal altyapıya ilişkin dil birliğinin sağlanmasına ve kuram ile uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyorlar.

"...Bir peyzaj mimarının çok yönlü bilgi birikimine sahip olmasının yanında, çevreye bakmayı bilmesi ve çevrede gördüklerini kuramsal bilgi donanımıyla da birleştirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kitabın bir amacı da kuramsal bilginin somut örneklerle açıklanması ve özellikle de somut görsellerle desteklenmesiyle kuram ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmaktır. Bu bağlamda, kitaptaki konulara ilişkin anlatı örneklerinin genellikle doğal ve/veya yapılı çevre ile ilişkili olmasına özen göstererek, anlatımların özellikle bu tür çevreleri içeren görsellerle desteklenmesi bizim için önem taşıdı..."

Başta peyzaj mimarlığı öğrencileri ve akademisyenleri ile peyzaj mimarları için hazırlanan bu kitabın mimarlık, iç mimarlık ve tasarımla ilgili diğer alanlardan öğrenci, bilim ve meslek insanlarına da ışık tutarak, bu kişilerin peyzaj mimarlığı açısından tasarımın nasıl ele alındığına ilişkin görüş geliştirmelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

 

PEYZAJI AÇMAK

“Peyzajı Açmak”; peyzajın sözlerini, renklerini, politikalarını, temsilini, kamusallığını, ekolojisini, izlerini, altyapısını, üretimini, yerelliğini ve sanatını farkı donanımlara sahip yazarların perspektifinden okuyucuya sunuyor.

Kitapta kent peyzajı yeniden keşfediliyor, alışılageldik “kentsel peyzaj” derlemelerinden farklı olarak kent yaşantısı tarafından üretilen, zengin, değişen, dönüşen, deneyimlenen yeni peyzajların ifadesi olarak ele alınıyor. Ekoloji ise peyzajın temsil rengi olan yeşilin hegemonyasını kıran rengarenk bir dünyanın temsilini vurguluyor. Su, peyzaj olarak ele alınan bir diğer konu. Yönetimi, varlığı, ürettiği dokular ve su ile yaşam, kitap kapsamında projeler üzerinden tartışılıyor. Kent, dönüşüm ve peyzaj meselesi, içinde bulunduğumuz durumun özeti. Peyzajın kentle olan ilişkisini dönüşüm başlığı altında gerçekleştirilen projeler üzerinden değerlendirmek belki de mevcut meslek pratiğinin, disiplinler arası etkileşimin de bir anlamda sorgulamasını beraberinde getiriyor. Kitabın diğer konusu gündelik peyzajlara kamusal dokunuşlar üzerinden şekilleniyor. Kamusal alan tasarımlarının bazen ne için yapıldıkları ve kimin için üretildiklerini sorgulayan, gündelik yaşantılara sahne olan kamusal alanları “steril” ortamlar olarak tasarlayan tasarımcının proje yaklaşımlarına karşın informal tasarımlardan öğrenme pratiğini sorguluyor. Sosyal içerik üzerinden üretmek konusu kapsamında, peyzaj insanları bir araya getiren ortak bir payda olarak en güçlü sosyal araç ve amaç olarak ele alınıyor. Peyzajı açmak kapsamında kırsal alanların yeri ve bu alanlar için ortaya konulan uygulamalar mercek altına alınıyor ve tasarım meselesi son dönemlerde üzerine çokça vurgu yapılan konulardan biri olarak tasarımcının kırsalı okuma biçimine ses veriyor. Kitap kapsamında bitki dünyasının tasarımla olan ilişkileri sorgulanıyor ve 21. yüzyıl kent kurgusu içerisinde bitkilerin yeni rolleri, yeni anlamları ve zengin dünyaları gözler önüne seriliyor. Ele alınan bir diğer konu İstanbul ve İstanbul topografyaları üzerine. Pek çok değeri ile birlikte kent ve peyzaj araştırmaları için bir laboratuvar olarak görebileceğimiz İstanbul’u bu kez eski ve yeni topografyaları ile okuyoruz. Bir diğer konu olan peyzajın izleri tarihi çevreler içerisinde yer alan kalıntı peyzajlarının güncel koşullarla yeni bir yorumunu sergiliyor. Peyzaj mimarlığının sanatla olan bağları arazi sanatı ve çağdaşları üzerinden bir kez daha yorumlanıyor. Bir başka temsil biçimi olarak peyzajı fotoğraflarla okumak, anlamak ve algılamak peyzaja dair farklı bir deneyim alanını ortaya koyuyor. Üretim kavramı peyzaj üzerinden yorumlanıyor ve çağdaş metropolün üretim peyzajlarına dair yeni yorumlar tartışılıyor.

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın