REHA GÜNAY İkili Kitap Seti

REHA GÜNAY İkili Kitap Seti

63.00TL 140.00TL

Yazar: Reha Günay

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi: 2020

Sayfa Sayısı: 448

Boyut: 16.5 x 24.0 cm

Stokta

9780478999599

Title:  

MİMAR SİNAN NEDEN BİR TASARIM DEHASIDIR?

YEMYayın’ın Prof.Dr. Reha Günay’ın, “Sinan neden bir tasarımdehasıdır?” sorusunun peşine düştüğü ve bulduğu yanıtları okuyucularlapaylaştığı kitabının geliştirilmiş ve güncellenmiş yeni baskısıçıktı. Büyük ilgi gören ilk baskısı Aralık 2019’da yayınlanan kitabın buyeni yeni baskısında, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için metinler gözdengeçirilerek geliştirildi ve içeriği eklenen yeni fotoğraflar ve çizimler dahada zenginleştirildi. Kitabın boyutu büyütülerek, daha nitelikli bir kağıt türüve özel bir baskı tekniği kullanılarak Reha Günay’ın özel fotoğraflarınınokuyucuya daha nitelikli olarak aktarılabilmesi amaçlandı.

Geçmişteyayımlanan kitaplarında Sinan’ı ve yapılarını son derece ayrıntılı olarakincelemiş olan Reha Günay, yeni çalışmasında, Mimar Sinan’ı diğer mimarlardanayrıştıran niteliklerini başta mimarlık, iç mimarlık, tasarım, sanat,mühendislik, tarih vb. eğitimine yeni başlayanlar olmak üzere Türk ve Osmanlımimarlığına, kültürüne ilgi duyan herkes için kolay anlaşılır bir dilleaçıklıyor. Günay, kitapta, bugüne kadar çeşitli efsaneler ve birçoğuabartılı öykülerle adeta bu dünyaya ait olmayan bir masal kahramanınadönüştürülen Mimar Sinan’ın aslında “gerçek bir kişi” olarak kim ve nasılbir yaşama sahip olduğunu; hangi koşullarda neler başardığını; bu başarıyı hangiyöntem ve araçlarla elde ettiğini; bu sayede nasıl meslektaşlarından ayrılaraköne çıktığını, “soru-cevap-örnek” yöntemiyle kısa ve net olarak anlatıyor.

GünaySinan’ın bir de bu yönüyle aktarma ihtiyacı hissettme gerekçesine şu sözlerleaçıklık getiriyor:

“BirçoğumuzOsmanlı mimarlarının isimlerini sayamayız ama Sinan’ın adını duymayanımızyoktur. Herkes onu büyük bir mimar olarak tanır; Sinan’la ilgili fazla bir şeybilmese de, en azından birkaç söylentiyi hatırlar; İstanbul Süleymaniye veEdirne Selimiye camilerinin mimarı olduğunu da söyleyebilir. ‘Ama niçinbüyük mimardır? Ne yapmıştır da bu kadar ünlü olmuştur? Öteki mimarlardan nefarkı vardır? Neden Sinan’a bir tasarım dehası diyoruz?’ gibi sorularatam cevap vermek ise biraz zordur.

Sinan,iyi bir gözlemci ve düşünür olarak kendini geliştirmiş, askerlikten mimarlığageçiş yapmış biridir. Bilinçli bir analiz ve düşünce sistemiyle, 50 yıldayarattığı yeniliklerle mevcut mimarlık sanatını oldukça yükseklere taşımış veçevresini kendisine hayran bırakmıştır. Mimarlığa ilişkin ortaya koyduğu yeniilkeler kendisinden sonra da benimsenmiş; Cerrahpaşa, Sultan Ahmed, Yeni Cami,Yeni Fatih gibi camilerle, Üsküdar Yeni Valide, Eyüp Sultan, Hekimoğlu Ali Paşagibi külliyelerle âdeta Sinan’ı 150 yıl daha yaşatmaya devam etmiştir. O yüzden bizler, günümüzde Sinan’ın mimarlığa olan katkılarını tektek ayıklamakta zorlanıyoruz. Ancak Sinan çağında yaşamış olsaydık, mimarlığagetirdiği her bir yenilik karşısında bizler de bugün olduğundan daha fazlaşaşırır ve yaptıklarına hayran kalırdık. Bu kitapta biraz bu konularadeğinerek, Sinan’ı meslektaşlarından öne çıkaran yönlerinin altını çizmeyeçalışacağız.”

Analog ve Dijital MİMARLIK FOTOĞRAFI

Türkiye’de“mimarlık ve fotoğraf” kavramlarını ilk kez bir araya getiren ve 33 yılaralıksız olarak “Mimarlık Fotoğrafı” dersleri veren Prof.Dr. Reha Günay, Analogve Dijital Mimarlık Fotoğrafı adlıkitabında, temel fotoğraf bilgisine sahip olan ve fotoğrafa meraklı kişileryanında mimar, iç mimar, şehir plancısı, arkeolog, peyzaj mimarı, endüstriürünleri tasarımcısı, görsel iletişim tasarımcısı ve profesyonel çalışanfotoğrafçılar için,konunun teknik ve görsel yönlerini ayrıntılı bir biçimdeanlatıyor.

Türkiye’de mimarlık fotoğrafıçekmenin bir uzmanlık alanı olarak tanımlanmasında çok büyük pay sahibi olan vegünümüzün bilindik mimarlık fotoğrafçılarının da hocası olaraknitelendirilebilecek, alanındaki en yetkin kişi olan Günay’ın, kitabı hazırlamagerekçesine yönelik düşünceleri şöyle:

“Henüz mimarlık fakültesinden yeni mezunbiri olarak fotoğrafa ve arkeolojiye ilgi duyduğum yıllarda beni mimarlıkfotoğrafına yönlendiren, başta ülkemizin saygın mimarları Turgut Cansever,Doğan Tekeli, Sami Sisa, Aydın Boysan’dan başlayarak; Sedat Gürel, HayatiTabanlıoğlu, Emin Necip Uzman, Behruz Çinici, Birleşmiş Mimarlar, MehmetKonuralp gibi mimarlar ve Gama, AEA, Gök, Koray gibi inşaat firmalarıbelgelemem için bana yapılarını emanet ettiler.

Bir yandan fotoğrafın teknik sorunlarıylauğraşırken, bir yandan da strüktür ve mekân konuları bilincimde iyice yerlerinialmaya başladı. Bende oluşan sentezin Ağa Han Mimarlık Ödülleri Vakfı’ncadeğerlendirilmesiyle 1983-2004 yılları arasında İslam dünyasındaki bazı önemliyapıları belgeleme fırsatı buldum. Ayrıca kurucularından olduğum Devlet GüzelSanatlar Akademisi Fotoğraf Enstitüsü’nün 1979 yılında fotoğraf eğitiminebaşlaması ve bugün Fotoğraf Bölümü olarak gelişmesi sırasında 33 yıl aralıksızverdiğim “Mimarlık Fotoğrafı” dersleri, konunun teknik ve görsel yönlerini dahaiyi anlamam ve anlatmam için beni hazırladı...

Bütün bu birikime rağmen, sıra bu konudabir kitap hazırlamaya geldiğinde bütün bildiklerimi yeniden sınamak vebilmediklerimi öğrenmek zorunda kaldım. Dijital fotoğraf ortaya çıkınca bu yenitekniği öğrenirken, sanki kendimi fotoğrafa yeniden başlıyormuş gibi hissettim.Bu yeni tekniğin ortaya koyduğu olanaklar, henüz çok erken olmasına karşın,mimarlık fotoğrafı için de büyük bir geleceği müjdeliyor.

Bu kitaptaki bilgiler, temel fotoğrafbilgisine sahip olan, fotoğrafa meraklı kişiler yanında mimar, iç mimar, şehirplancısı, arkeolog, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, görseliletişim tasarımcısı ve profesyonel çalışan fotoğrafçılara hitap ediyor.Ülkemizde mimarlık sanatı hâlâ yaygın bir ortam bulamadığından mimarlıkfotoğrafı da az sayıda, mimar veya yapımcı tarafından istenmektedir... Mimarlıkfotoğrafı alanında çalışan çok az sayıda fotoğrafçı karşımıza çıkmaktadır. İyibir mimarlık fotoğrafçısı olmak için çok yapı görmek, niteliğini sınamak,fonksiyon-form-strüktür özelliklerini kavramak, mekânları anlamak ve bunlarınmimarlık tarihi veya akımı içindeki yerini fark edebilmek gerekir. Bu saydığımbilgi birikimi zamana bağlı olarak gelişmektedir. Çalışmamda, okuyucuyusıkmadan bu konulara değinmeye gayret ettim...”

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın