Temel Tasarım

39.00TL

Yazar: Ali Seylan

Marka: YEM Yayın

Basım Tarihi: Ağustos 2020

Sayfa Sayısı: 200

Boyut: 16.5 x 23 cm

Stokta

9786058043442

Title:  

Ürün Açıklaması

YEM Yayın’ın, güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının akademik programlarında temel oluşturucu, hazırlayıcı bir işlevi yerine getirmeyi amaçlayan Temel Tasarım adlı yeni kitabı çıktı.

Temel Tasarım kitabında “Temel Tasarım” eğitiminin amacı, işlevi ve bugün nasıl anlaşılması gerektiği; tarihte ilk kez programında yer aldığı Bauhaus’tan günümüze tarihsel bir projeksiyonla değerlendirilmektedir.
Bilim ve sanatın temel dinamiğini, bu etkinlik alanlarının öznesi olan insanın nesne ile etkileşimi oluşturmaktadır. Bu bağlamda kitapta, insanın nesneyi kavramasında, tüm varoluşsal çabalarında belirleyici olan potansiyelleri, yaratıcı edimlerine baz oluşturan algı mekanizmaları ve işleyişi ele alınmakta; tüm algı girdileri içinde en yüksek orana sahip olan görsel algı konusu, görsel sanatlara da temel oluşturan yapısıyla detaylı bir biçimde incelenmektedir.
Kitapta, “Temel Tasarım” eğitimi özü gereği, kurallara, önyargılara, gelenekselleşen ve sıradanlaşan eğitim yaklaşımlarına karşı; geleceğe hazırlayan ve sürekli yenilenmeyi gerektiren bir temel disiplin olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Temel kavramlar, bir tanım kalıbına sığmayacak, bir yönerge oluşturmayacak biçimde tartışılmaya çalışılmış, örnekler ise yalnızca konuyu ifade etmede açıklayıcı olmaları bakımından seçilmiştir.
Bu çalışmasıyla sanat ve tasarım eğitimine başlayan gençlere sürecin henüz başlangıcında yardımcı olmayı hedefleyen kitabın yazarı Prof.Dr. Ali Seylan özetle şunları söylüyor:
“Sanat eğitiminin, sanatın özel, sanat eğitimcisi ve öğrencisinin öznel boyutlarıyla belirlenen kompleks bir süreç olduğu görülmektedir. Üzerinde gelişmek zorunda olduğu bu çoklu ortam, sanat eğitimini bir problematiğe dönüştürmektedir. Sanat eğitimine giriş/başlangıç özelliği taşıyan ‘Temel Tasarım’ dersi, öğrenciye geleceğe yönelik kuramsal ve uygulayımsal temel kazanımları sağlamayı amaçlayan bir disiplin kimliği taşımaktadır. Bir eğitim-öğretim etkinliğinin, yöneldiği kişi, grup veya kitle özellikleri ve hazırbulunuşluk düzeyleri ne olursa olsun, aşamalı olarak, bilgi kazanımının sağlanması, beceri kazanımı ve geliştirilmesinin sağlanması ve önceki aşama kazanımlarının kendisinde özel bir değer ve doğrultu oluşturduğu tavır, davranış ve tutum kazanımlarının sağlanması fonksiyonlarını yerine getirmesi öngörülür. Dolayısıyla, bu süreçten geçen öğrencilerin bu temel kazanımlarla, hem sanata ve sanatsal problemlere yaklaşımlarında bir sistematik geliştirebilmeleri hem de diğer derslerin kazanımları ile bağıntılarını görebilmeleri amaçlanmaktadır.”İÇİNDEKİLER
I. BÖLÜM - TEMEL TASARIM EĞİTİMİ 16
Temel Tasarım Dersinin Tanımı 22
Sanat Eğitiminin Genel Amaçları Çerçevesinde Temel Tasarım Dersinin Gerekçesi ve Amaçları 24
BAUHAUS DÖNEMİ TEMEL TASARIM EĞİTİMİ UYGULAMALARI 32
Itten’in Temel Tasarım Eğitimi Uygulamaları 32
Albers-Nagy ve Temel Tasarım Eğitimi Uygulamaları 36
Klee-Kandinsky ve Temel Tasarım Eğitimi Uygulamaları 40
Bauhaus ile Paralel Bir Gelişim ve Etkileşim Sürdüren Rus İş Eğitim Okulları: VKHUTEMAS 44
BAUHAUS SONRASI OLUŞUMLAR 46
Black Mountain Koleji 46
Chicago (Yeni Bauhaus) Okulu 47
Gestalt Okulu/Ulm Tasarım Okulu 48
Bauhaus ve Sanat Eğitimi Hareketinin Eğitim Sistemimize Yansımaları 49
II. BÖLÜM - TASARIM ÇABASININ ÖZNESİ OLARAK İNSANIN İÇSEL DİNAMİKLERİ / DOĞAL DONATILARI 57
Analitik Düşünme Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Yaratıcılık 65
Bilinç Olgusu: İzlenim-Duyum-Algı-Bilinç 67
Zihinsel Süreçler ve Biliş 74
Biliş-Duyuş ve Düşünme 78
Bilişsel Becerilerde Konverjant ve Diverjant Süreçler 79
Konverjant ve Diverjant Düşünme Yetenekleri 79
Algı-İmgelem ve Düşünme Bağlamında Yaratım 80
Analitik Düşünme Yeteneğinin ve Yaratıcılığın Geliştirilmesinde Öğrenme-Öğretme Denklemi 81
Yaratıcı Sorun Çözmeye Yönelik Eğitimci Profili 84
III. BÖLÜM - GÖRSEL ALGININ FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK TEMELLERİ 92
GÖRSEL ALGI FİZYOLOJİSİ 92
BİNOKÜLER SİSTEM VE DERİNLİK ALGISI 94
ALGISAL ORGANİZASYON 100
UZAYIN KAVRANMASINDA IŞIK-GÖLGE İLİŞKİSİ 111
RENK DUYUMU 112
Renk Teorileri 113
Renk Karışım Metodları 117
Kontrastlık Teorisi ve Renkte Görecelilik 121
Anlamlandırma Süreci olarak Renk Algısı 124
IV. BÖLÜM - TEMEL TASARIM DERSİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMSEL VE KURAMSAL ÖNERMELERİMİZ 127
Nokta 127
Çizgi 137
Yüzey 143
Form 146
Renk 162
ALGILAMA SÜRECİNDE GÖRSEL ETKİ KATEGORİLERİ 176
Hareket/Devinim 176
Ritim 179
Denge 180
Armoni/Ahenk/Uyum 183
KAYNAKÇA 193

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın