Termodinamik - Metalurji ve Malzeme Muhendisleri Icin

Termodinamik - Metalurji ve Malzeme Muhendisleri Icin

40.50TL 45.00TL

Yazar:

Marka: Literatür Yayıncılık

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 296

Boyut: 19x21 cm

Kullanım dışı

9789750406614

Title:  

Termodinamik sözcüğü Latince therme (ısı) ve dynamis (güç) sözcüklerinden türemiştir. Termodinamik; enerji bilimi, enerjinin değişik şekilleri arasındaki bağıntıları ve reaksiyonların denge koşullarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Enerjinin çok fazla çeşidi olması nedeniyle tam olarak bir tanımını yapmak zordur. Enerji; iş yapabilme yeteneği veya bir sistemi değişikliğe zorlayan etken olarak tanımlanabilir. Termodinamik; bir sistemin toplam enerjisinin mutlak değerini vermez, sadece toplam enerjideki değişimle ilgilenir ki mühendislik açısından önemli olan da budur.

Termodinamikte enerjinin değişik şekilleri termodinamik kanunları olarak isimlendirilen matematiksel bağıntılarla incelenir. Tüm mühendislik uygulamaları maddeyle enerji arasında bir etkileşim içerdiğinden, termodinamiği ilgilendirmeyen bir çalışma alanı düşünmek zordur. Bu nedenle, termodinamik ilkelerinin iyi bir şekilde öğretilmesi ve benimsetilmesi mühendislik eğitiminin önemli bir parçasıdır. Enerjiyi yoğun kullanan metalurji ve malzeme mühendisleri için de termodinamik ilkelerinin iyi öğrenilmesi ve benimsenmesi özellikle önemlidir.

İçindekiler;
Termodinamiğin Birinci Kanunu

Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Kanunu

Serbest Enerji ve Termodinamiğin Dört Temel Denklemi

Bir Bileşenli Sistemler, Faz Dönüşümleri

Serbest Enerjinin Kimyasal Reaksiyonlara Uygulanması- Reaksiyon Standart Serbest Enerjisi, Denge Sabiti

Oksidasyon, Redüksiyon ve Ellingham Diyagramları

Çözeltilerin Termodinamik Özellikleri

İdeal ve İdeal Olmayan Çözeltiler

Çözeltilerin Atomlar Arası Bağ Kuvvetleri Açısından İncelenmesi, Düzgün Çözeltiler

Serbest Enerji-Bileşim Değişimi ve İkili Sistemlerin Faz Diyagramları

Elektrokimyasal Yöntem ile Termodinamik Özelliklerin Ölçülmesi

Alternatif Standart Durumlar ve Çok Sayıda Çözünen İçeren Seyreltik Çözeltiler

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın