Uygulamalı Ölçme Bilgisi

Uygulamalı Ölçme Bilgisi

72.00TL 80.00TL

Yazar: Müslim Avcıoğlu

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 509

Boyut: 16.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755115733

Title:  
Hazırlamış olduğumuz Ölçme Bilgisi (topografya kitabım iki cilt halinde sunabilirdik. Ders görecek öğrenciler düşünülerek bir kitap halinde sunmayı uygun bulduk, İçerik olarak inşaatçılara gerekli bütün konular titizlikle incelenmiş ve en kolay bir şekilde anlaşılması için bol örneklerle süslenmeye çalışılmıştır;
Bu kitap karmaşık ve pratikte kullanılmayacak teorilerden uzak tutularak okuyucunun ve öğrencilerin anlayabileceği sade bir seviyeye getirilmeye çalışılmıştır.
En basit ölçme işlerinden ve aletlerinden başlayarak en gelişmiş aletlere kadar her konuya değinilmeye çalışılmış ve gelişmiş cihazların kullanılmasına kadar konular detaylı anlatılmıştır.
. Bu kitapta ele alınan konular ele alındığında öncelikle gerekli ve kullanılan ölçme terimleri ve tanımlar anlatılmış, ölçek ve uzunluk ölçümleri ile basit tesviye etme, lazer tesviye cihazları, noktalama aletleri. Alan hesaplan kot alımı, nivelman hesaplan ve karne düzenlemeleri, dijital nivolar, boy kesitler, enkesitler, yeryüzü şekilleri ve terimleri, yüzey nivelmanı, takimetri, koordinat hesaplan, aplikasyon, Mal station, gps ve 3d lazer taramalar hakkında bilgiler verilmiştir:
Meslek liseleri inşaat bölümleri ile Meslek Yüksekokulları İnşaat Bölümleri ve İnşaat Mühendisliği eğitimi gören öğrencilerin müfredatları esas alınarak yazılmıştır Konuların herkes tarafından algılanması ve anlaşılması için özelliklerine göre bazı konular yüzeysel ele alınmasına rağmen bazı konularda da oldukça detaya inilmiştir.
Her ne kadar titiz bir çalışma yaparak, geniş bir literatür taraması ve otuz yılı aşkın bir tecrübe sonucunda meydana getirdiğimiz bu kitapta elbette eksiklikler olacaktır. Kitabı engin görüşlerinize sunuyorum, İnşaat sektörüne faydalı olmasını diliyorum.
öğr. Gör. Müslim AVCIOGLU
10-10-2011

YAZAR HAKKINDA
öğr. Gör. Müslim AVCIOGLU 08/12/1957 tarihinde Trabzon’un Çaykara ilçesinin Yukarı Kumlu Köyünde dünyaya gelmiş. İlkokulu Trabzon merkezde Kanuni Süleyman ilkokulunda bitirdi. Ortaokulu Cumhuriyet Ortaokulunda okuduktan sonra. Lise hayatı Erzurum İnşaat Teknik Lisesinde geçti..
1976 yılında mezun oldu. Aynı yıl üniversite sınavlarına girip Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun Altyapı bölümüne girdi. 1981 yılında mezun olarak Adana İnşaat Teknik Lisesinde Teknik öğretmen olarak göreve başladı. 1982 yılının şubat ayında evlendi.
1983 yılında Meslek Liselerinde Harita ve Kadastro Bölümünü açmakla görevlendirildi. Bir süre Ankara’da seminerlere katıldı. Adana’da bu bölümün açılmasında önayak oldu. Bu bölümde 1984-87 arası bölüm şefliği görevini yürüttü.
1987 yılının şubat ayında o zamanki ismi ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi olan şimdiki Gaziantep Üniversitesinin Gaziantep Meslek Yüksekokulu inşaat bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1992-2004 yılları arasında İnşaat Programı Koordinatörlüğü görevini yürüttü. O tarihten bu yana aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.
1999 yılında Gaziantep Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsünde Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında Eğitim Yönetimi ve Denetimi branşında yılında yüksek lisansını tamamladı.


İÇİNDEKİLER
TANIMLAR
TANIM
PLAN VE HARİTALARIN TANIMI VE ÖNEMİ
PLAN
SU BÖLÜM PAFTA BÖLÜMLEMESİ
PAFTA BÖLÜMLEMESİ
TARANMIŞ PAFTA NUMARALARI
ÖLÇEK:
BASİT ÖLÇEK
GRAFİK ÖLÇEK
GEOMETRİK ÖLÇEK
ÖLÇEK İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
ALIŞTIRMALAR
UZUNLUK VE AÇI BİRİMLERİ
UZUNLUK BİRİMLERİ
YABANCI UZUNLUK ÖLÇÜ
AÇI BİRİMLERİAÇI
Pozitif açı
Negatif açı
" DERECE: S GRAD
RADYAN
Açı Dönüşümleri
MİLYEM
NOKTA ARAÇLARI
JALONLAR VE SEHPASI
JALONLAR
SEHPA
AHŞAP KAZIK
BETON BLOKLAR
DEMİR ÇİVİ VE MADENİ BORU:
YOLLARA NOKTALARIN YERLEŞTİRİLMESİ
GÖRÜŞ ENGELİ BULUNMAYAN ARAZİLERDE JALONLAMA
İki Nokta Arasının Jalonlanması
İki Noktanın Uzantısının JalonlanmasI
GÖRÜŞ ENGELİ BULUNAN ENGEBELİ ARAZİDE JALONLAMA
ENGELLİ ARAZİLERDE JALONLAMA
Dik Üçgen Metodu
Benzeri Üçgenler Bağıntısı
UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ
IŞENAJ
UZUNLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ (SENAJ)
UZUNLUK ÖLÇME ALETLERİ
YARDIMCI ALETLER
EĞİM ÖLÇÜMÜ
ARAZİDE EĞİMİN ÖLÇÜLMESİ
ÇELİK ŞERİT VEYA LATALARLA EĞİMİN BULUNMASI
KLİZİMETRE (KLİNİMETRE) İLE EĞİMİN BULUNMASI
TAKEOMETRE İLE EĞİM ÖLÇME
RÖPERLEME (SİGORTALAMA)
RÖPER KROKİSİ HAZIRLAMA
SİGORTA NOKTASI BULUNMAYAN ÇIPLAK ARAZİDE RÖPERLEME
DİK İNME VE DİK ÇIKMA
DİK İNME
DİK ÇIKMA:
DİK İNME VE DİK ÇIKMA ALETLERİ
ÇELİK ŞERİT VE LATALARLA DİK İNME VE ÇIKMA
Engelli arazilerde dik inme
AYNALI GÖNYELER
MİMARİ GÖNYELER
PRİZMALAR
TEK PRİZMALAR
ÇİFT PRİZMALAR
PRİZMALARLA DOĞRULTUYA GİRME VE HEDEFIEKİ JALONU MERKEZLEME
KÜÇÜK ARAZİLERİN ALAN HESAPLAMALARI
ÜÇGENLERE AYIRMA METODU
DİK KOORDİNAT METODU
İÇİNE GİRİLEMEYEN ARAZİLERİN ALANLARININ HESAPLANMASI ÖLÇÜ KROKİLERİNİN HAZIRLANMASI
ÖLÇÜ KROKİLERİNE ÖLÇÜLERİN YAZILIŞ METODU KROKİ ÜZERİNDE ÖLÇÜLERİN GÖSTERİLİŞİ
TESVİYE ETME
BASİT TESVİYE ALETLERİ
KABARCIKLI DÜZEÇLER SU DÜZEÇLER
LAZERLİ TESVİYE ETME CİHAZLARI
YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜMÜ (NİVELMAN)
GEOMETRİK NİVELEMAN DÜRBÜN
KABARCIKLI DÜZEÇLER
AYAKTAKIMI
SEHPA
MİRA
YAPI BAKIMINDAN NİVELMAN ALETLER
SABİT DÜRBÜNLÜ NİVOLAR
EĞİM VİDALI NİVOLAR TERSİNİR NİVOLAR OTOMATİK (KOMPENSATÖRLÜ) NİVOLAR
OPTİK MİKROMETRELİ NİVOLAR
EL NİVOSU
KULLANIŞ BAKIMIMDAN NİVOLARIN SINIFLANDIRILMASIBELLİ BAŞLI NİVELMAN ALET CİNSLERİ VE BÜYÜTMELERİ
NİVOLARIN KONTROL VE AYARLARI
GEOMETRİK NİVELMANIN YAPILIŞI
NİVELMAN KARNELERİNİN DÜZENLENMESİ NİVELMANİN YAPILIŞI
NİVELMANDA KABUL EDİLEN HATA SINIRLARI
NİVELMAN KAPANMA HATALARI VE HATA DENGELENMESİ NİVELMAN YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
LAZERLİ ve DİJİTAL ÖLÇÜM ALETLERİ (LAZER VE DİJİTAL NİVOLAR)
UYGULAMA ALANLARI
DİJİTAL NİVODA BULUNAN BAZI KISALTMALAR VE ANLAMLARI
LAZERLİ NİVOLARDA STANDART ÖLÇÜM [MENÜ ÖLÇME]
NİVELMAN YAPILMASI
NİVELMAN İŞLEMİNE BAŞLAMA
ARA NOKTA ÖLÇÜMÜ [IN/SO] TUŞU
APLİKASYON YAPILMASI [IN/SO] TUŞU
NİVELMAN SONU YAPILMASI [SON/RS] TUŞU
DIŞARIDAN VERİ GİRİŞİ
MANUJkey TUŞU
MESAFE ÖLÇÜMÜ [DİST] key TUŞU.
TERS MİRA MODUNDA OKUMA [TERS MİRA MODU] TUŞU
DOSYA BULMA [SRCH] key TUŞU
HAFIZADA DOSYALAMA
GRUP OLUŞTURMA
BOY KESİTLERİN ÇIKARILMASI
PİKETAJIN YAPILMASI
KESİT NİVELMANININ YAPILIŞI BOY KESİTLERİN ÇİZİMİ ÇİZİMDE İZLENECEK YOL
EN KESİTLERİN ÇIKARILMASI
NİVO İLE EN KESİT ÇIKARILMASI
TAKEOMETRE İLE EN KESİTLERİN ÇIKARILMASI
TAKİMETRİ KARNESİ
ENKESİT ALANLARININ HESAPLANMASI
THOMSON METODUNA GÖRE ALAN HESAPLAMA
CROSS METODUNA GÖRE ALAN HESAPLAMA
Yarma alanı 7 Dolgu hesabı
BASİT CROOS YÖNTEMİ
EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ (TESVİYE EĞRİLERİ)
ARA ve YARDIMCI EŞYÜKSELTİ EĞRİLERİ
EŞ YÜKSELTİ EĞRİLİ HARİTALARDA KULLANILAN BAŞLICA TANIMLAR
SIRT
VADİ
SU DAĞITMA ÇİZGİSİ
SU TOPLAMA ÇİZGİSİ
YAMAÇ
ETEK
TALVE
ÇUKUR
KOKURDAN
DOLGU VE YARMA
ŞÜT
EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİNİN ÖZELLİKLERİ
EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR VE EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİNİN DURUMUNDAN ÇIKARILAN BAZI SONUÇLAR
YÜZEY NİVELMAN
NİVO İLE YÜZEY NİVELMAMININ YAPILMASI
EŞ YÜKSEKLİK EĞRİLERİNİN ÇİZİMİ
HESAPLA ORANLAMA METODU
GRAFİK ORANLAMA METODU
PARALEL ÇİZGİLİ ABAKLA ORANLAMA
IŞINSAL ÇİZGİLİ ABAKLA ORANLAMA
MEKANİK ORANLAMA
EŞ YÜKSEKLİK EĞRİLERİNİN ÇİZİMİ
IŞINSAL NİVELMAN
TAKİMETRİ KARNESİ
TAKİMETRİ KARNESİ
TAKİMETRİ
TAKEOMETRE ve TEÖDOLİTLER
TEODOLİT VEYA TAKEOMETRENİN KURULMASI VE OKUMA YAPILMASI
TAKEOMETRENÎN PARÇALARI
DİJİTAL TAKEOMETRELER(TEODOÜTLER)
YATAY AÇI SIFIRLAMA
YATAY AÇI DURDURMA (SABİTLEME)
YATAY AÇIYLA SAĞA VE SOLA DOĞRU DEĞER OKUMA
EKRANDAKİ SEMBOLLER/ TUŞ FONKSİYONLARI
DİJİTAL TAKEOMETRENİN PARÇALARI
ELEKTRONİK TEODOLİT VEYA TAKEOMETRENİN ANAHTAR FONKSİYONLARI
ELEKTRONİK TEODOLİT VEYA TAKEOMETRELERDE SEMBOLLERİN GÖSTERİLİŞİ
EKRANDA YATAY AÇIYI GÖRMEK İÇİN YATAY AÇI TEKRARLAMA MODU REFLEKTÖRLER (YANSITICILAR)
ELEKTRONİK UZUNLUK ÖLÇME ALETİ
SET2-SET3 ELEKTRONİK TOTAL STATION) UZUNLUK ÖLÇEN TEODOLİT ANAHTAR TABLOSU FONKSİYONLARI ve DATA(VERİ) GİRİŞLERİ
ANAHTAR TABLOSUNDAN FAYDALANARAK APLİKASYON PROGRAMININ YAPILMASI
TAKOEMETREDE MİRA VE AÇI OKUMALARI
MİRA OKUMALARI
AÇI OKUMALARI
AÇI OKUMA DÜZENLERİ ÇİZGİLİ AÇI OKUMA DÜZENİ
VERNİYERLİ OKUMA DÜZENİ
SKALAL (GÖSTERGE ÇİZELGELİ) AÇI OKUMA DÜZENİ.
MİKROMETRESİZ AÇI OKUMA DÜZENİ
MİKROMETRELİ AÇI OKUMA DÜZENİ SAYISAL AÇI OKUMA DÜZENİ ELEKTRONİK SAYISAL AÇIOKUMA DÜZENİ.
TAKİMETRİDE YATAY VE DÜŞEY UZUNLUKLARIN BULUNMASI
KULE YÜKSEKLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
DİK KORDİNAT SİSTEMİ VE KORDİNATHESAPLARI
DİK KORDİNAT SİSTEMİ
TRİGONOMETRİK DAİRE VE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR BİRİM ÇEMBER BÖLGELERİ VE TRİGONOMETRİ FONKSİYONLARIN CEBİRSEL HESAPLAR
KÜRESEL TİRİGONOMETRİ
SEMT AÇILARININ HESABI SEMT AÇISI
AÇILARIN KORDİNAT SİSTEMİNDEKİ DURUMLARI'
KOORDİNAT HESAPLARINDA ANA PROBLEMLER ~
KAPALI POLİGONLAR
APLİKASYON
NOKTALARIN APLİKASYONU
BİR DOĞRU ÜZERİNDE OLAN NOKTANIN APLİKASYONU
DOĞRU DIŞINDA HERHANGİ BİR NOKTANIN APLİKASYONU AÇILARIN APLİKASYONU İKİ DOĞRU ARASINDAKİ AÇININ APLİKASYONU
SEMT AÇISI APLİKASYONU DOĞRULARIN APLİKASYONU DOĞRULARIN UZANTILARININ APLİKASYONU
BİRBİRİNİ GÖRMEYEN İKİ NOKTAYI BİRLEŞTİREN DOĞRUNUN APLİKASYONU
KURSLARIN APLİKASYONU DAİRE YAYI ŞEKLİNDEKİ KURBLAR BİNALARIN APLİKASYONU (İP İSKELESİ)
(ÇALIŞMA İSTASYONU) TANIM
TOTAL STATİON TEKNİK ÖZELLİKLER
TOTAL STATİONU MEYDANA GETİREN ELEMANLAR CİHAZI TANIMA VE FONKSİYONLARI
ALETİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
TÖTÂL STATİONLÂ( KOMLE ÇALIŞMA İSTASYONU) İLE ÇALIŞMA
ALETİN KURULMASI VE TESVİYESİ AÇI ÖLÇME YATAY AÇI SAĞ VE DÜŞEY AÇI ÖLÇME
YATAY AÇI SAĞA VEYA SOLA ÇEVRİLMESİ AÇIYI TUTARAK AYARLAMA TUŞLARDAN YATAY AÇI GİRİŞİ DÜŞEY AÇI
EĞİM MODU YATAY AÇININ 90“LİK ARTIŞLARI İÇİN SES AYARI
MESAFE ÖLÇME MESAFE ÖLÇÜMÜNDE İŞLEM SIRASI
APLİKASYON İŞLEMİNDE MESAFE ÖLÇÜMÜ KOORDİNAT ÖLÇÜM İŞLEMLERİ
CİHAZA İSTASYON VERİLERİNİN GİRİLMESİ KAYDEDİLMİŞ KOORDİNAT VERİSİNİ OKUM
SEMT AÇISININ GİRİLMESİ 3D KOORDİNAT ÖLÇÜMÜ ÖZEL MOD (Menü Modu)
APLİKASYON ÖLÇÜMLERİ
MESAFE APLİKASYONU
KOORDİNAT APLİKASYONU ÖLÇÜMÜ REM APLİKASYON ÖLÇÜMÜ HAT APLİKASYONU HAT NOKTASI APLİKASYONU
HAT-HAT APLİKASYONU ENKESİT ÖLÇÜMÜ İKİ VEYA DAHA ÇOK NOKTA ARASI MESAFE ÖLÇÜMÜ BAŞLANGIÇ NOKTASINI DEĞİŞTİRMEK ALAN HESABI YOL PROGRAMI DATA KAYIT MENÜ
GPS (KÜRESEL KONUM BELİRLEME SİSTEMİ)
TANIM
KULLANILDIĞI YERLER GPS İN ELEKTRONİK TAKEOMETREYE GÖRE AVANTAJLARI GPS İN ELEKTRONİK TAKEOMETREYE GÖRE DEZAVANTAJLARI
GPS İN PARÇALARI UYDU ALICISI
KUMANDA PANELİ VE EKRAN TAŞIMA SAPI VEYA DİKMESİ:
GPS İLE YAPILABİLECEK İŞLER BAZ/KONTROL HATTI
APLİKASYON TOPOĞRAFİK ÖLÇÜM (ALIM)
ALAN HESABI YAPILABİLİR
İPS İN KULLANIMI ANAHTARLARIN GÖREVİ GPS'in AÇILMASI EKRAN IŞIK SEVİYESİ AYARI UYDU SAYFASI r HARİTA SAYFASI HARİTA ÜZERİNDE MESAFE uLÇÜMÜ PUSULA ALTİMETRE AYARLARI ALAN HESABI YAPILMASI
ALAN HESABINDA İPUÇLARI
3D LAZER TARAYICILA
TANIM
YERSEL LAZER TARAYICILARIN ÇALIŞMA İLKESİ
Bir Lazer Işının Geliş Gidiş Zamanıyla İşlem Yapanlar Faz Karşılaştırma Metoduyla İşlem Yapanlar Triangulasyon Metoduyla İşlem Yapanlar
TOTAL STATİON GİBİ ÖLÇÜ YAPILABİLEN İLK ÜÇ BOYUTLU TARAYICI. DÜZEÇLEME YAPMADAN İSTENİLEN EĞİMDE KURARAK, ZOR ŞARTLARDA ÖLÇME YAPIN
CİHAZ ÖZELLİKLERİ
DOKÜMANTASYON ÇIKARMA
İç Mekânsal Çevrelerin Dokümantasyonu Ürün Ve Komponent Dokümantasyonu Dış Mekânsal Çevrelerin Dokümantasyonu İNŞAAT VE MİMARİDE UYGULAMALAR:

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın