Uygulamalı Toplam İnşaat Yönetimi

Uygulamalı Toplam İnşaat Yönetimi

96.00TL 120.00TL

Yazar: Niyazi Galipoğulları

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: Ekim 2016

Sayfa Sayısı: 432

Boyut: 13.5 x 20.0 cm

Kullanım dışı

9789755112671

Title:  

 

 

 ÖNSÖZ

İnşaatçılığa ilk adımımı, lise birinci sınıfının yaz tatili sırasında, Enka Merkez Ofisinde attım. înşaat makinelerinin adlarını ve hangisinin ne işe yaradığım görsel olarak değilse de konuşmalardan genel kültür niteliğinde öğrendim. Ertesi yıl doğrudan doğruya şantiye ortamının içindeydim. Şimdiki adı Körfez, eski adı Derince’de deniz kıyısında kurulan Susanbaş Un Fabrikası İnşaatı Şantiyesi. Gece vardiyası ağırlıklı çalışıyor ve yapılan işi tekniğinden çok işçiliği yönünden inceleyebiliyordum. İşçi psikolojisi, verimli çalıştırılması moral ve motivasyonu gibi kavramların somut örneklerini görüyordum. Şantiyede bulunduğum sırada yapılan iş, fabrika inşaatının yerinde dökme temel kazıkları ile denizde rıhtım platformu için yapılan ahşap kazık çalışmasıydı. Bir süre bu şantiyede çalıştıktan sonra işvereni Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olan Kefeliköy-Büyükdere rıhtım inşaatına geçtim ve tatil sonuna kadar burada çalıştım. Rıhtım inşaatı işinin önceki işime benzeyen yanı ahşap kazık çalışmasıydı. İlk gözlemim; yapılan imalat miktarı ile kâr ile zararın ne kadar yakın ilişkide olan unsurla olduğuydu. Sabit masraflar üretim maliyetinin ayrılmaz bir parçasıydı ve üretimin azlığı veya çokluğu bu tür masrafları fazla etkilemiyordu.
Mühendislik eğitimime başlamamdan önceki son çalışma yerim, otomotiv endüstrisi ile ilgili Çayırova - Gebze’deki Chrysler fabrika inşaatı şantiyesi oldu. Bu şantiyede ambar şef yardımcılığı görevini üstlenmiştim. Bu tür bir inşaatta kullanılan malzemelerin neler olduğunu miktar mertebelerini, zayiatların hangi malzemelerde önemli boyutlara diğer bir ölçü ile hangi yüzdelere ulaşabileceğini öğreniyordum. Özellikle çivi, kereste, çimento ve demir zayiatı şantiyece yakından izlenen zayiatlardı. Bu arada en önemli hususlardan birinin, malzemelerin gereken zamanda ısmarlanması ve şantiyeye temini olduğunu da deneyimlerimden elde ettiğim bilgilere ekledim. İleriki yıllarda kalıp teknolojisindeki yenilikler çivi ve kereste zayiatını en aza indirecekti. İTÜ İnşaat Fakültesi’nde mühendislik eğitimine başladığım sırada inşaatçılıkla ilgili bilgilerim başlangıç için yeterli sayılabilecek düzeydeydi.
İlk öğrencilik stajımı yonca yaprağı türü bir kavşak olan Unkapanı-İstanbul Kavşak Köprü inşaatında yaptım. İkinci sınıf sırasında ve stajında aynı şantiyede çalışmaya devam ettim. Okulda gördüğümüz meslek derslerini burada yapılanlarla ve daha önceki bilgilerimle birleştirdiğimde bana sonradan çok yararlı olacak sonuçlar ve bilgiler elde ediyordum. İlk somut ve deneyime bağlı uygulama ile ilgili bilgi birikimim böylece başlamış oldu.
Aynı yıl kavşak köprü inşaatının bitiminden sonra özel bir demir döküm fabrikasının ek inşaatı şantiyesine geçtim ve böylece mühendislik eğitimim sırasında ilk çelik konstrüksiyon işi ile tanışmış oldum. Artık inşaatlarda milimetrik ölçülerin bazı üretimlerde ne denli önemli olduğunu biliyordum. Çelik konstrüksiyon işinde hatanın yeri yoktu. Öğrendiğim diğer bir inşaat işi özelliği, inşaat sırasındaki iş kademelerinin sırası, başlangıç ve bitim zamanlarının önemi idi. Saha tesviyesi - düzenlemesi, temel kazısı, temel betonu ve çeliğe hazırlık gibi safhaların, çeşitli grupların çalışma sürekliliğini sağlama yönünde programlanması ve bir sonraki grubun beklemeye tahammülü olmaması, üzerinde hassasiyetle durulması gereken kritik bir konuydu.
Üçüncü staj yerim Çayırova - Gebze’ de kurulan buzdolabı, çamaşır makinesi v.s. gibi beyaz eşya üretecek olan Arçelik Beyaz Eşya Fabrikası’nm inşaatıydı. Saha topografık ölçümlerinin işin başında ve iş süresince ne ölçüde önemli olduğu, yapı elemanları içinde beton elemanlarının önemi, uygulama sırasında hangi laboratuar testlerinin öncelikle gerekli olduğu gibi unsurların önemi şantiye çalışmaları sırasında anlaşıldı. Beton agregasımn granülometri tayini benim için bulunmaz bir deneyimdi. Kolon ve bir kısım kirişlerin prefabrik beton olması bu gözlemlerimi pekiştirdi. Bir mühendislik yapısında beton kalitesi, ölçümlerin doğruluğu, o yapı için en ekonomik inşaat metodunun önkoşuluydu.
Son staj yerim Haydarpaşa Limam’ndaki son buğday silo inşaatının kazık temelleri aşamasıydı. Arçelik ve buğday silosu inşaatlarında teknik bilgileri içeren deneyimlerime, kontrollük / mühendis gibi işveren temsilcisi olan gruplarla ilişkiler hakkında yeni deneyimler ekledim. İnşaat mukavelesi ve eki olan şartnameler O pröje için bir bakıma değişmez kuralları içeriyordu. Şartnameler okunmadan yapılacak işler, çözümü zor ve pahalı sorunların kaynağı olabiliyordu. Mukavele Ve şartnamelerin uygulanmasındaki hassasiyet o işin sorunsuz devamını sağlıyordu. Ne yazık ki bazı yüklenici firmalarımızın, eskiye göre daha iyi bir duruma gelmiş olmalarına rağmen, hala bunun bilincine tam olarak varamamış olduklarım zaman zaman görüyoruz.
Son sınıf diploma proje çalışmalarım sırasında Kasımpaşa - İstanbul’daki tersane inşaatı şantiyesinde çalıştım. Buradaki görevim, diploma proje çalışmalarım için zamana ihtiyacım olduğu düşüncesi ile, sadece kesin hesapların yapılmasıydı. Üniversiteyi bitirmeden önce yaptığım ilk kesin hesaplardı bunlar. Bu işlem; üretimden paraya geçişin en iyi örneklerinden biriydi. Daha önce hakedişlere eksik konmuş ya da hiç konmamış üretimlerin de ödenmesi bu ancak yolla gerçekleşebiliyordu. Kesin hesap sırasında; örneğin beton, betonarme demiri ve kalıp arasındaki yaklaşık oranlar anlaşılabilir. Çalışma hayatına yeni başlayan genç bir mühendis için bu bağlantıların önemi açıktır.
Özetle üniversitenin bitimine kadar sekiz şantiyede çalışmış ve mühendislik yaşamıma benim için son derecede yararlı olacak deneyimlerle başlama olanağım bulmuştum.
Mühendis olarak ilk şantiyem Giresun Aksu Kağıt Fabrikası İnşaatı Şantiyesi idi. Çalıştığım yirmi altı aylık süre içinde saha mühendisliğinden proje müdür vekilliğine kadar her türlü yönetim kademesinde görev aldım. Sonra bir aylık Boğaz Köprüsü Çevre Yolu toprak işinden Seyit Ömer Termik Santral İnşaatına ait fore kazık temel inşaatına sonra da Birinci Boğaz Köprüsü yollarının yaklaşım viyadüklerinin yapımına geçtim. Sekiz aylık bir süreden sonra da askerlik hizmetine başladım.
Altı aylık temel eğitimden sonra kura sonucu İnşaat-Emlak Dairesinde çalışmaya başladım. Görevim, İnşaat Kontrol / 4.Kısım Grup Amirliği idi. Askerlik hizmetim sırasında kontrol mühendisliği deneyimim kazandım. Görevim, o dönemki erken terhis ile sekiz ay sonra sona erdi.
Askerlik soması ilk şantiyem İskenderun Demir-Çelik Fabrikasının önemli bir ünitesi olan Kütük Haddanesi İnşaatı oldu. Bu şantiyenin önce proje müdür yardımcılığım kısa bir süre sonra proje müdürlüğü görevini üstlendim. Baraj inşaatları dışında o
dönem Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden biriydi. 100,000 m3 beton ve 20,000 ton çelik montajı v.s. Çelik elemanlar, imal edilmiş halde Rusya’dan geliyordu.
39 aylık bir süreden sonra Libya’da Souk El Khamis Çimento Fabrikası İnşaatı’na ve oradan da S.Arabistan’da Al Yamama / Riyad Çimento Fabrikası İnşaatı’na geçtim. Her ikisi de bir Alman inşaat şirketi ile kurulan ortak girişim ortaklığı adına yapılıyordu. Her iki şantiyede de Enka Grubunun başında ve proje müdür yardımcılığı ünvanı ile görevlendirildim. Toplam bir yıllık bir çalışmadan sonra Türkiye’de Yatağan Termik Santral İnşaatı’nda proje müdürü görevini üstlendim. Yalnız, termik santrala geçmeden önce yurtdışında bir yılda edindiğim ve Türkiye’de belki de be?ş yılda edinemeyeceğim bazı deneyimlerimden söz etmeden geçemeyeceğim. B»u deneyimlerim; kalitenin inşaattaki önemi, inşaat makinelerinin çeşit ve işlevleri, verimli kullanılmaları, kaliteli malzeme, hazır kalıp çeşitleri, iş programına tam uygunluk, detaylı iş programlarının hazırlanması ve günlük takibi, en efektif ve ekonomik şantiye kuruluş ve yönetimi, Türkiye dışında Türk işçilerinin çalıştırılması ve soranları, işveren ve kontrollüğün mukavele ve şartnameler üzerindeki hassasiyeti ve buna karşılık yüklenici durumundaki şirketin sorumluluğunun neler olduğu şeklinde özetlenebilir. Bu şantiyedeki çalışmalar bana elinizdeki kitabın yazılmasının mutlaka gerekli olacağı fikrini verdi Bir bakıma bana kitap yazmam için ilham verdi diyebilirim.
Yatağan Termik Santralı inşaatı’ndaki görevim Libya ve S.Arabistan’daki (Enka Arabia Ltd. öncesi) çalışmalarımdan sonra olduğu için oralarda edindiğim bilgi ve deneyimlerimi bu inşaata uyguladım ve başarılı sayılabilen bir çalışma ve buna bağlı başardı bir sonuç ortaya çıktı. Buradaki çalışmam yirmi iki ay sonra sona erdi ve tekrar S.Arabistan’a, Suudi Arabistan sermayeli bir şirketle ortak kurduğumuz ve Enka Arabia Ltd. adındaki şirkete genel müdür olarak döndüm.
S.Arabistan’daki ikinci çalışmam altı yıla yakın sürdü. İstanbul’a, döndükten sonra da aynı işle bir süre daha uğraştığım düşünülürse bu süre yedi yılı aşar.
S. Arabistan’daki genel müdürlük görevim şantiye ve yöneticilik hayatımın ikinci devresi gibi düşünülebilir. Burada işlerin bütün kademesi yürütülüyordu. İhale araştırılması, ön yeterlilik çalışmaları, ihale hesaplan, ihalelere giriş ve alman işin yürütülmesi. Enka Arabia Ltd. tamamen bağımsız bir yüklenici şirket olduğu için bütün bu işleri kendi başına yapmak zorundaydı. Bundan da anlaşılacağı gibi “Taahhüt Geliştirme ve Halkla İlişkiler”, “İhale Hazırlama”, “Satın Alma ve Mukavele Hazırlama”, “Muhasebe ve Finansman”, “İnsan Kaynaklan ve İdari İşler”, “İnşaat Müdürlüğü”, ‘’Makine ve Ekipman Müdürlüğü” birimlerinden oluşmuştu.
Bütün bu birimlerin çalışmaları bilgisayar ağırlıklı yöntemlerle yürütülüyordu. İnşaatlar Müdürlüğüne bağlı “Plân, Program ve Maliyet Kontrol” birimi şantiyelere, işe başlangıç öncesi, iş programlanın hazırlayarak gönderiyor ve çalışmalar sırasında program ve maliyet kontrollerini yürütüyordu.
Başarılı bir çizgide seyreden S.Arabistan faaliyetlerimiz; petrol fiyatlanndaki düşüşlerden kaynaklanan ve S.Arabistan makamlarının. adil olmayan iş ve ekonomi politikaları, buna bağlı ödemelerdeki aksaklıklar sonucunda çalışmalarımızı bir sür sonra durdurmak zorunda kaldık.
S.Arabistan dönüşü Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin İcra Komitesi Üyeliğini üstlendim. S.Arabistan operasyonlarının yönetimi yanında EBIM (Bilgisayar birimi), Taahhüt Geliştirme, İhale Hazırlama, Planlama ve AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) birimleri bana bağlanmıştı. 1987 yılının ilk ayında Enka ve Bechtel tarafından yapımı üstlenilen Ankara - Gerede ve Ankara Çevre Otoyolu İnşaatı işi için kurulan EB Ortak Girişim Ortaklığı’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim. Sınırlı sayılacak bir yetki ile (Murahhas azalık yoktu) yönetim kurulunda, şantiyeye yardımcı olmaya çalıştım. Ama yine de şantiyenin kuruluşunda / mobilizasyonunda aktif ve önemli bazı görevler almayı başarmıştım.
1990 yılında şantiyede yapılan yönetim değişikliği ile Proje Müdür Vekili ve İnşaat Müdürlüğü görevlerini üstlendim; sekiz yıl kadar bu görevde çalıştım. İşin sonuna kadar yapılan işin tutarı 1,5 milyar dolara yaklaştı. İş miktarlarında kazı 165 milyon m.3, üst yapı 22 milyon ton, B.A.betonu 1 milyon m3 ve özel köprülerdeki çelik miktarının 24 bin ton olduğu göz önüne alınırsa işin büyüklüğü kolayca görülebilir.
1999 yılının Ocak ayında Hırvatistan Otoyolu İnşaatı için yine Bechtel ile kurduğumuz Ortak Girişim Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi görevi ile ve şantiye koordinatörlük düzeyinde çalışmaya başladım. Bu görevim Haziran / 2002 ye kadar sürdü. Şimdi bu deneyimlerimi, olabildiğince, genç ve yönetici adayı arkadaşlara aktarmaya ve onların bu bilgiler yardımı ile çalıştıkları ortamda daha faydalı olmaları için onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu arada yüksek lisans öğrencilerine, öğretim görevlisi olarak, inşaat yönetimi kapsamındaki konulan içeren dersleri veriyorum. Ayrıca bazı yüklenici şirketlerde yönetici olarak çalışmalarıma devam ediyorum.
İNŞAAT YÖNETİMİ", ‘’İNŞAAT YÖNETİMİ 2001" ve ‘’İNŞAAT YÖNETİMİ UYGULAMALARI” kitaplarının gördüğü ilgi, güncelleştirilmiş bilgilerle donanmış “UYGULAMALI TOPLAM ÎNŞAAT YÖNETİMİ” kitabım yazmamda çok önemli bir etken oldu, beni cesaretlendirdi. Kitaba ayrıca İhale Süreci, Kirala-Geliştir-İşlet Yöntemi ile IS09001:2000 gibi yeni konulan ekledim.
Üniversite eğitiminden sonra hayata atılan ve şantiyede çalışmaya başlayan genç mühendis ve mimarların bu bilgilere sahip olması ile inşaat yönetiminin her aşamasında, hayata atıldıklan devrenin başlangıcında bile çalışmalarında başarılı olabileceklerine inanıyorum. Deneyimlerim sonucunda edindiğim bilgileri, daha kısa bir zaman süreci içinde, yönetici adayların edinmesini sağlayabilir ve onlann bu bilgilerle gelecekte ulaşmayı arzu ettikleri hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilirsem, kendimi amaca büyük ölçüde ulaşmış olarak kabul edeceğim.
Doğal olarak bilgi ve deneyimin sonu yoktur süreklilik vardır ama çalışmaya yeni başlayan birinin iş hayatına pozitif taraftan yani belli bir bilgi birikimi ile başlaması daha işin başında başarıya yakınlaşması, başarıyı yakalaması demektir. Bu, yarışmaya başlayan atletlerden birinin yanşa birkaç adım daha önden başlama gibi bir avantaj yakalamasına benzer.
Uygulama sırasında çıkabilecek aksaklıkların önceden ve büyük ölçüde tahmin edilebilmesinin sağladığı ekonomik yarar / maddi değer ihmal edilmeyecek kadar yüksektir. Teorik hesapların doğru olduğuna tabii ki şüphe yoktur. Ancak bu
hesapların geçerli oldukları ideal ortamın varlığı ya da oluşması hemen hemen olanaksızdır. Bu bakımdan hesapların yanında deneyimlerden elde edilen bilgilerden de yararlanılması halinde bulunacak sonuçlar gerçeğe çok daha yakın olur. Buna bilgi ile deneyimin bütünleşmesi denebilir. Çağımıza ayak uyduran şirketler, çalışma prensiplerinde, deneyim aktarılması konusuna ayrı bir önem vermektedir. Şantiye yöneticileri kendilerini, karşılaştıkları sorunları ve bulunan başarılı çözümleri, sorunun çözümlenmesinin peşinden yazıya dökmekle görevli hissetmelidir. İşin sonunda bu notlar şirketin arşivinde toplanması ile yapılacak işlerde çıkması muhtemel sorunlar, arşivlerden alınabilecek bilgilerin de yardımı ile daha ekonomik ve daha kısa zaman içinde çözüme kavuşabilir. Uygulanmış, bilinen bir olgunun, tekrar başlangıçtan itibaren, aynı süreçlerden geçip aynı noktaya gelmesi için harcanan zaman, şirket ya da şantiye için önemli ölçüde ek bir maliyet demektir. Oysa deneyimlerin arşivlenmesinin maliyeti çok daha, düşüktür.
Ayrıca vurgulamak istediğim konu; yöneticilerin çalışmaları sırasında edindikleri deneyimlerini, yukarıda belirttiğim gibi, kağıda dökmesi, ayrıca üniversite ve ilgili kuruluşların düzenlediği panel, seminer, sempozyum ve konferanslarla hem çalışma arkadaşlarını, hem de toplumda işle ilgili kişileri bilgilendirmeyi kendileri için görev bilmesidir. Deneyimlerin aktarılabildiği bir ortamda iş ile ilgili yenilikler, kolaylıkla ve kısa zamanda uygulayıcı firmalara ulaşabilir.
1999 yılının ikinci yansında ülkemizin kuzey batı yöresinde meydana gelen depremlerin zararı, ne yazık M, olabileceğin çok üstünde gerçekleşmiştir. Bu afet toplum um uz için çok pahalı ve acı bir deneyim olmuştur. Hiç değilse bundan sonraki inşaatlarda teknik kurallar ile teknik hesapların yanında edindiğimiz deneyimlerden faydalanmasını bilmeli, benzer iş ile uğraşan kesimin bilgilenmesine yardımcı olmalıyız. Her türlü deneyim ve bilgileri kayda geçirmeli ve başta eğitim kurumlan olmak: üzere TMMOB gibi mühendislik ve mimarlık kuruluşlarının aracılığı ile meslek hayatına yeni giren genç teknik elemanlara aktarmalıyız.
inşaat yöneticisinin teknik bilgilerin yanında, inşaat yönetimi kitaplarında da görüldüğü gibi idari ve finansal konulara da belli ölçüde aşina olması zamanımızın gereğidir. Sadece proje çizebilmek, proje uygulamasını yapmak, sonuçlan ile her şeyi ile olumlu sayılacak bir tesisi ya da binayı inşa etmek için yeterli değildir, inşaat yöneticisinin mühendislik alanında meydana gelen teknik gelişmelerin yanında ilgili tüzük, standart, şartname ve yasaları da izlemesi ve belli bir düzeye kadar bilmesi zorunludur.
ISO Kalite Yönetim Sistemi’ndeki konular kitapta göz önüne alınmış ve zamanımızın standartları şantiye çalışmalarında olduğu gibi kitaptaki konuların anlatımında da esas alınmıştır. Doğal bir sonuç olarak yüklenicilerin; tasarım, imalat ve donanım için kullanılan en kapsamlı standart olan ISO 9001:2001 standartlarına uyduğu kabul edilmiştir.
Özellikle belirtmek istediğim diğer bir husus da; kitabın düzenlenmesinde ve düzeltmelerde kızım Asudenin ve İnşaat Yönetimi ile ilgili ABD yayınlarının araştırılmasında oğlum Fırat’ın çok önemli yardımları oldu, ikisine de teşekkürler ve çok sevgiler.


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞİN TEMİNİ VE ŞANTİYE FAALİYETLERİ
İHALE SÜRECİ VE TAAHHÜT GELİŞTİRME
İHALE YÖNTEMLERİ VE İHALE DOKÜMANLARI
TAAHHÜT GELİŞTİRME
İHALE HESAPLARI
PROJENİN BAŞLANGIÇ AŞAMALARI
İNŞAAT YÖNETİMİ İLE ŞANTİYE YÖNETİMİ AŞAMALARI
İnşaat Yönetimi ile Şantiye Yönetimi
İnşaat ile Şantiye Yönetim Aşamaları
Şantiye Kuruluşu ve Şantiye Tesisleri
Şantiye Kuruluşu (Mobilizasyon)
Şantiye Tesisleri
Şantiye İşletme Üniteleri
Şantiye Binası - Şantiye Bürosu
Atelye Binası ve Tesisleri
Ambarlar
B ADemiri İhzarat ve Hazırlama Sahası
Kalıp Hazırlama Atelyesi / Marangozhane
Beton Tesisi ve Çimento Ambarlan
Taş Ocakları
Laboratuvarlar
Patlayıcı Madde Deposu
Revir
Şantiye Sosyal Tesisleri
İşçi Sosyal Tesisleri
Yönetici Sosyal Tesisleri
Şantiyede Çalışma Saatleri Dışındaki Yaşantı
Alt Yapı Tesisleri
Dış Su Tesisatı
Elektrik Tesisatı
Basınçlı Hava Tesisatı
Yollar ve Yeşil Alanlar
Şantiye Yönetimi
Genel
Büro Çalışmaları
Saha Çalışmaları
Atelye Çalışmaları
Şantiyede Yönetim Uygulamaları
Genel
Toplantılar
Raporlar ve Raporların Değerlendirilmesi
İş Kontrolleri ve İş Yönetimi
Eğitim
İnsan İlişkileri ve Eleman Seçimi
Şantiye Lojistiği
Makine Alımlan
Malzeme Alımlan
İşçi Temini
Şantiyenin Sökülmesi ve Taşınması (Demobilizasyon )
İKİNCİ BÖLÜM
TEKNİK VE İDARİ İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE DİĞER YÖNETİM UYGULAMALARI
SAHA İLE İLGİLİ TEKNİK UYGULAMALAR
Genel
Ölçü İşleri
Toprak İşleri
Alt Yapı İşleri
Kalıp İşleri
BADemiri İşleri
Beton İşleri
Beton Hazırlama
Beton Taşıması
Beton Dökümü
Betonun Kalıba Yerleştirilmesi
Betonun Korunması
Beton Katkı Maddeleri (BKM)
Betonun Soğutulması ve Isıtılması
Beton Deney Küpünün Alınması ve Korunması
İnce İşler / Mimari İşler
Tuğla ve Briket İşleri
Sıva İşleri
Boya İşleri
Kaplama İşleri
Tecrit İşleri
Doğrama İşleri
Saha Tanzimi
İnşaatın Bünyesine Giren Malzemeler ve Prefabrik Elemanların Üretimi
Agrega ve Kum Üretimi
Ankraj, Bulon, Boru ve Ankraj Plakaları gibi Gömülü Elemanların Üretimi
Briket Üretimi
Ağaç Fidelerinin Yetiştirilmesi
Beton Boru Üretimi
Çeşitli Prefabrik Beton ve Demirli Beton Elemanlarının Üretimi
Prefabrik Eleman Sahasının Kurulması
Özel İmalatlar
Yol Üst Yapısı
Kaya Kazısı
Çelik Konstrüksiyon
Yeraltı Su Seviyesinin Düşürülmesi
Kazık Temeller ve Palplanşlar
Kayar Kalıplar ve Tırmanır Kalıplar
Özel Kalıplar
Peysaj İşleri
UYGULAMA PROJELERİNİN ÇİZİMİ
Genel
Toprak İşlerinde
Kalıp İmal ve Montaj mda
BA Demiri Hazırlanması ve Bağlanmasında
Beton Dökümünde
Detaylarda
Projelerin Kontrolü
İnşaat Tabloları
İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMASI
İş Güvenliğinin Önemi
İş Güvenliği ile İlgili Çalışmalar
İDARİ İŞLER
İşçilerle Sosyal İlişkiler
Piyasa ve Taşeron Ödemeleri
Merkez - Şantiye Eşgüdümü
ŞANTİYEDE İŞ YÖNETİMİ UYGULAMALARI
İş Programı Uygulaması ve Maliyet Kontrol
Üretim Artışının Sağlanması ve Verimlilik
İş Sırası ve Takibi
Makine - Ekipman ve Araçlar
Çalışmalarda Önemli Hususlar
Çalışma İlkeleri
Çalışmaların Hakediş Açısından Değerlendirilmesi
Gereksiz Harcamalara Karşı Önlemler
ŞANTİYE YÖNETİM TOPLANTILARI ve BİLGİ AKIŞI
Şantiye Kuruluşu / Mobilizasyon Sırasında Yapılan Bir Toplantı Örneği
Saha Çalışmaları İle İlgili Bir Toplantı Örneği
Şantiye Çalışmaları İle İlgili Toplantılardan Bazı Alıntılar
Üst Yönetim Toplantılanndan Bazı Alıntılar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ PROGRAMI,BÜTÇE,DİĞER YÖNETİM ELEMANLARI, PROJE MÜDÜRÜ
ALT YÜKLENİCİ/TAŞERON YÖNETİMİ
İŞ PROGRAMI
Genel İş Programı
İş Miktarları Programı
YÎLEF / 5M Program Kümesi
Detay İş Programı
İş Programı Akış Diyagramı
İş Programının Ana Hatları ile İrdelenmesi
ŞANTİYE BÜTÇESİ
Genel
Prodüktif Maliyetler
Prodüktif Olmayan / Unprodüktif Maliyetler
İkincil İşlerle İlgili Maliyetler
Bütçenin Hazırlanması ve Rekalkülasyon
PROJE MÜDÜRÜ
BÖRBÜNCÜ BÖLÜM
İNŞAAT MUKAVELELERİ VE KAPSAMI
İNŞAAT MUKAVELELERİ
Genel
İnşaat Mukavele Dokümanları
Ana Mukavele ve Genel Şartnameler
Teknik Şartnameler
Projeler
Fiyat Tarifleri
İnşaat Mukavele Çeşitleri
Birim Fiyatlı Mukaveleler
Götürü Bedelli Mukaveleler
Kısmen Götürü Bedelli Mukaveleler
Maliyet + Kâr esasma göre hazırlanan Mukaveleler
GECİKME CEZASI ve ERKEN BİTİRME PRİMİ
Gecikme Cezası
Erken Bitirme Primi
HAKEDİŞLERİN HAZIRLANMASI
Yeşil Defter
Hakediş İç Sayfalan
Hakediş Dış Sayfalan
BAKIM VE İŞLETME DÖNEMİ
GEÇİCİ KABUL ve KESİN KABUL
Genel
Geçici Kabul
Kesin Kabul
KESİN PROJE ve KESİN HESAPLAR
Ataşmanlar ve Kesin Projeler
Kesin Hesaplar
TEMİNAT MEKTUPLARI
Genel
İşveren İdareye verilen Teminat Mektupları
Geçici Teminat Mektupları
Kesin Teminat Mektupları
Avans Teminat Mektupları
İhtiyat Kesintisi Karşılığı Verilen Teminat Mektupları
Satıcı ve İmalatçılara Verilen Teminat Mektupları
Kredi Karşılığı Verilen Teminat Mektupları
Teminat Mektubu Temininde Kullanılan Teminat Mektupları
İNŞAAT İŞİNİN SİGORTALANMASI
Genel
Devletin Zorunlu Kıldığı Sigortalar
Mukavelenin Zorunlu Kıldığı Sigortalar
Yüklenicinin Kendi İsteği İle Yaptırdığı Sigortalar
BEŞİNCİ BÖLÜM
HAK TALEPLERİ VE ANLAŞMAZLIKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
HAK TALEPLERİ
İşin Başlangıcındaki Hak Talepleri
İşin Devamı Sırasıbda ve İşin Sonundaki Hak Talepleri
Hak Taleplerinin Yapılması
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Genel
Yerel Mahkemeler
Hakemlik Kurumu
Uluslararası Mahkemeler
Uluslararası Tahkim Kurulu
TASFİYE ve FESİH
Genel
İşin Tasfiye Edilmesi
İşin Feshi
ALTINCI BÖLÜM
ŞİRKETİN TANITIMI
Genel
YEDİNCİ BÖLÜM
MALZEMESİZ / EMANET İŞLER
Genel
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İŞİN YAPIMI İÇİN KURULAN ORTAKLIKLAR
Genel
ORTAKLIKLARIN KURULUŞ NEDENLERİ
KURULAN ORTAKLIK ÇEŞİTLERİ !
Konsorsiyum Ortaklıkları
Müşterek Teşebbüs / Ortak Girişim Ortaklıkları
Her İki Ortaklığı Bünyesinde Barındıran Ortaklıklar
DOKUZUNCU BÖLÜM
Genel
YAP-İŞLET-DEVRET MODELLERİ
ONUNCU BÖLÜM
İŞİN YAPIMI İÇİN KREDİ TEMİNİ
Kredi Kullanım Amaçlan
Yüklenicinin Aldığı Krediler
Kredi İstenen İhalelerde Kredi Temini
ON BİRİNCİ BÖLÜM
ŞARTNAME, STANDART VE TÜZÜKLERİN DEĞİŞEN KOŞULLARA GÖRE YENİLENME* 305
Genel
İnşaat Teknolojisindeki Gelişmeler
Yeni İnşaat Malzemeleri
Yapı Boyutlarının Değişmesi
Doğa Olayları
ON İKİNCİ BÖLÜM
RİSK YÖNETİMİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ
RİSK YÖNETİMİ
DEĞER MÜHENDİSLİĞİ
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİYAT ARTIŞLARI / ESKALASYON
Genel
Malzeme F iyat F arkları
İşçilik Fiyat Farkları
Dövize İndeksli Hazırlanmış Mukavelelerde Eskalasyon
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İNŞAAT YÖNETİMİ UYGULAMALARI
ŞANTİYE NEDİR?
ŞANTİYE TAŞIMALARI
TOPRAK İŞLERİNDE TAŞIMALAR
ŞANTİYE EKİPMANLARI
ŞANTİYE PERSONELİ
ÇALIŞMA YÖNTEMİ / ÇALIŞMA METODU
İNŞAAT YÖNTEMİ / İNŞAAT METODU
İnşaat Yönteminde Çalışma Şekli / Biçimi
İnşaat Yönteminde İşçilik, Malzeme ve Makine-Ekipman
ŞANTİYE ÇALIŞMALARININ ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ
YÜKLENİCİ - ŞANTİYE - MÜŞTERİ ÜÇGENİ
İhale Aşamasında
İhale Sırasında Finansmanın Tamamlanmamış Olması
İşveren İdare ile Şantiye Yönetimi Arasındaki İlişkiler
Yazışmalar
Toplantılar
İdare ile Şantiyede ve Sahada Günlük İlişkiler
ŞANTİYE YÖNETİMİNDE YETKİ ve SORUMLULUKLARIN DAĞILIMI
ŞANTİYE ÇALIŞMA KURALLARI
Personelin Uymakla Yükümlü Olduğu Kurallar
Genel
Yurtiçi Şantiyeleri
Yurtdışı Şantiyeleri
Bilgilendirme Kuralları
Evrakların Hazırlanmasındaki Kurallar
Şebeke Bazlı Sistemlerde Bilgisayar Yazılım Kuralları
ŞANTİYEDE TELSİZ KULLANIMI
PROJE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN RAPORLAR
İşveren İdareye Sunulan Aylık Raporlar
Yüklenici Firma / OG (ya da KO) Yönetim Kuruluna Sunulan Raporlar
Yüklenici Firmanın Üst Yönetimine Sunulan Raporlar
KO/OG Yönetim Kuruluna Sunulan Raporlar
İŞİN BAŞLANGICINDA ALINAN İZİNLER
DENEYİMLERDEN YARARLANILMASI
Personel Sayısı
Malzeme Zayiatları
Hakediş Değerleri ile İş Programı Arasındaki Bağlantılar
Yıl Sonu Tahmini K/Z Hesaplan - Bütçe ve Nakit Akım Tablosu
İşin Sonunda Elde Kalacak Tesis, Ekipman ve Malzemeler
YURT DIŞI ŞANTİYELERİNDE YÖNETİM
ŞANTİYEYE GELEN MALZEMELERİN ÖLÇÜMÜ VE KANTAR BİNASI...
MALZEME ÖLÇÜMLERİ
Sayı ile Ölçülenler
Hacim Ölçüsüne Göre Ölçülenler
Ağırlık Ölçüsüne Göre Ölçülenler
KANTAR İLE ÖLÇMELER VE KANTAR BİNASI
ŞANTİYE BİNASINDA YERLEŞME DÜZENİ
KAYNAKLARIN KULLANIMI
Şantiyenin Kaynak Talepleri
Kaynakların Korunması ve Doğru Kullanımı
Taşeronlar
BİR PROJE İÇİN ÇALIŞMA GRUBUNUN OLUŞTURULMASI
Kişilerin Birbirleri ile Karşılıklı Uyum Sağlama (TRY) Programı
TRY Programının Uygulaması ve Sonuç Toplantısı..
TRY Program Sonuçlarının İzlenmesi
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
DEPREM SONUÇLARI ve İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Arazi ve Zemin Araştırmaları
Proje Çalışmaları
Yapım Aşaması
ON ALTINCI BÖLÜM
ISO 9001 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ STANDARDI
Genel
Kalite Hakkında
ISO Serisinin Oluşturduğu Standartlar
ISO 9000 Standartlarına Uygun Çalışmanın Yararlan
ISO 9000 Belgesinin Alınması İçin Sağlanması İstenen Şartlar. ISO 9000 ile İlgili Diğer Kavramlar
OTOYOL - BAŞLICA İNŞAAT KALEMLERİ
FOTOĞRAFLARLA BİR OTOYOL İNŞAATI
KİTAPTA KULLANILAN KISALTMALAR
KAYNAKLAR VE BAŞVURU YAYINLARI 

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın