Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliği

Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliği

%10 İNDİRİM
108.00TL 120.00TL

Yazar: Şafak Z. Uzsoy

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2006

Sayfa Sayısı: 510

Boyut: 16.0x24.0 cm

Stokta

9789755114484

Title:  
İlk baskısı 2001 yılında yapılmış olan bu kitap yazarın Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 1994-2000 yılları arasında İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı lisans öğretim programının yedinci ve sekizinci yarıyıllarında verdiği ‘İNŞ 447 Yapı Dinamiğine Giriş (3+1)’ ve ‘İNŞ 448 Deprem Mühendisliğine Giriş (3+1)’ derslerinde kapsanan teorik konuların uygulamalarında öğrencilere yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.

Kitap, bazı teorik konular yanında hemen hemen tamamı yazarın verdiği derslerin ara, yanyılsonu ve bütünleme sınavlarında sorulan sorulardan oluşan 148 problemin büyük çoğunluğunun ayrıntılı olarak çözümlerini, bazılarının ise sadece çözüm sonuçlarını kapsamaktadır.

İlk baskısında sönüm karakteristikleri 'klasik' olan tek ve çok serbestlik dereceli lineer sistemlerin davranışları ile ilgili problemlerin çözümlerinin gözönüne alınmış olduğu kitaba , bu baskısında , sönüm karakteristikleri 'klasik' olan ve olmayan iki ve üç boyutlu çok serbestlik dereceli sistemlerin lineer ve lineer olmayan davranışlarının adım adım sayısal hesap yöntemleri ile zaman tanım alanında hesabına ait örnek problemlerin çözümleri de eklenmiş , böylece , çok serbestlik dereceli sistemlerde deprem ve diğer dinamik yükler altında meydana gelen etkilerin hesabında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte sözü geçen ' Eşdeğer Deprem Yükü' ve 'Mod Birleştirme' yöntemlerine ek olarak böyle sistemlerin davranışlarının 'Zaman Tanım Alanında Çözüm' yöntemleri ile hesabına ait örnekler de verilerek kitabın birinci baskısındaki boşluğun giderilmesine çalışılmıştır.

Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliği derslerinin uygulamalarında ve öğrencilere verilecek proje ve ödevlerde yararlanılmak üzere, kitaba Ek 15. Ek 16 ve Ek 17 olarak N serbestlik dereceli doğrusal-elastik sistemlerin keyfi dış yüklerin, temel ivmelerinin (ground accelerations) ve temel yerdeğiştirmelerinin (ground displacernents) etkileri altında davranışlarının (tepkilerinin) ve bunların maksimum ve minimum değerlerinin Sonlu Farklar, Wilson'un Theta ve Sabit Ortalama ivme Kabulüne Dayanan Küçük Artışlar yöntemleri ile zaman tanım alanında hesabı için yazar tarafından Quıck Basic dilinde yazılmış üç bilgisayar programı eklenmiş, programların kullanılmalarında yardımcı olmak ve çözüm sonuçlarını karşılaştırmak amacı ile kitaptaki bazı problemlerin bu programlar kullanılarak elde edilen çözüm sonuçları verilmiştir.

Yapı dinamiğinin ve Deprem mühendisliğinin barajlar, su depoları, köprüler, istinat duvarları, temel zemininin etkileri . temel zemini-yapı etkileşimi, rastgele (random) titreşimler, kütle ve rijitlik karakteristikleri sürekli olan sistemlerin kısmi diferansiyel denklemler ve sonlu elemanlar yöntemi ile hesabı gibi daha ileri düzeydeki özel konuları kitabın bu baskısında da kapsam dışında bırakılmıştır.

Kitapta verilen problemlerin tamamı bir TI-86 Texas Instruments el bilgisayarı ile yazarın kendisi tarafından çözülmüştür. Yazar, gösterdiği her türlü dikkat ve özene rağmen kitapta bulunabilecek hata ve yanlışlıkların ve kitabın iyileştirilmesine yönelik eleştiri ve önerilerin kendisine bildirilmesini teşekkürle karşılayacaktır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın