Yapı Statiği

Yapı Statiği

135.00TL 150.00TL

Yazar: Konuralp Girgin - M. Günhan Aksoylu - Kutlu Darı

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2017

Sayfa Sayısı: 597

Boyut: 19.5 x 27.5 cm

Kullanım dışı

9789755115641

Title:  

YAPI STATİĞİ HİPERSTATİK SİSTEMLER - Genişletilmiş 3.Baskı
– Konuralp Girgin – Günhan Aksoylu – Kutlu Darılmaz –

‘’Yapı Statiği (izostatik Sistemler) Konu Anlatımı ve Çözümlü Problemler’’ kitabının devamı olan bu eserde, hiperstatik sistemlerin hesap yöntemlerinden Kuvvet Yöntemi, Açı Yönerimi ve Cross Yöntemi anlatılmıştır. Ayrıca, ileri düzey Yapı Statiği konularına ait bazı bilgiler de verilmiştir. Ağırlıklı olarak öğrencilere yönelik hazırlanan bu kitabın, aynı zamanda ilgili dersleri veren öğretim elemanları için de temel bir kaynak olması hedeflenmiştir.

Kitapta konular anlaşılır bir şekilde sunulurken, problem çözümlerinde ise ayrıntılara girilmiş ve her konu başlığı altında yeteri sayıda problemin çözümü verilmiştir.

Günümüzün bilgisayar çağı olması nedeniyle, kitap içinden seçilen bazı problemlerin SAP2000-V15 yapısal azaliz programı ile adım adım açıklanarak hazırlanmış çözümlerine kitabın Ekler bölümünde yer verilmiştir.

Yazarlar bu kitabın, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümü öğrencileri için yararlı olacağına inanmaktadır.

İÇİNDEKİLER
11 Hiperstatik Sistemler
Hiperstatik Sistemlerin Hesap Yöntemleri
Kuvvet Yöntemi
Kuvvet Yönteminin Prensibi
Süperpozisyon denklemleri
Geometrik uygunluk koşulları (Süreklilik denklemleri)
Açık Süreklilik Denklemindeki katsayı ve sabitler
Hesapta İzlenen Yol
Sıcaklık Değişmesine Göre Hesap
Süperpozisyon Denklemleri
Süreklilik Denklemleri
Açık Süreklilik Denklemindeki katsayı ve sabitler
Hesapta İzlenen Yol
Mesnet Çökmeleri İçin Hesap
Hesapta İzlenen Yol
Genel Halde Açık Süreklilik Denklemleri
İzostatik Esas Sistemin Seçil nesi v
Hiperstatik Sistemlerde Yerdeğiştirme Hesabı
Kısaltma Teoremi
Elastik Mesnetli ve Elastik Birleşimli Sistemler
Temellerde elastik mesnet redörlerinin hesabı
Elastik Mesnetli ve Elastik Birleşimli Sistemlerin Hesabı
Yerdeğiştirme Hesabı
Sürekli Kirişler
Sürekli Kirişlerin Kuvvet Yöntemi ile Hesabı
Kuvvet Yönteminde İleri Konular
Bilinmeyenlerin Kuvvet Grupları Olarak Seçilmesi
(GrupYüklemeler)
İzostatik Esas Sistemin Değiştirilmesi
Hiperstatik Esas Sistem Kullanılması
Kısaltma Teoremi
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER /BP2000
Deplasman (Yerdeğiştirme) Yöntemleri
Deplasman Yöntemlerinin Sınıflandırılması
Tanımlar
Ankastrelik Momentleri
Birim Deplasman Sabitleri (bds)
Süperpozisyon Denklemleri
Açı Yöntemi ile Düğüm Noktaları Sabit Sistemlerin Hesabı
Bilinmeyenler ve Denklemler
Denge Denklemleri
Hesapta İzlenen Yol
Özel Haller
Düğüm Noktaları Hareketli Sistemler (dnhs)
Düğüm noktaları hareketli sistemlerin tanımı
Çerçeve Süreklilik Denklemleri
İzdüşüm denge denklemlerinin belirlenmesi
Rölatif uç deplasmanları
Birim deplasman sabitleri matrisi
Doğru eksenli prizmatik çubuklar için
birim deplasman sabitleri
Süperpozisyon denklemleri
Açı Yöntemi ile Düğüm Noktaları Hareketli Sistemlerin Hesabı
Bilinmeyenler ve denklemler
Düğüm noktalan moment denge denklemleri
İzdüşüm denge denklemleri
Hesapta İzlenen Yol
Mafsallı Sistemler
Elastik Mesnetli Doğru Eksenli Çubuklarda
Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri
Cross Yöntemi ile Düğüm Noktaları Sabit Sistemlerin Hesabı
Yöntemin Prensibi
Dağıtma sayıları
Geçiş sayıları
Hesapta İzlenen Yol
Düğüm Noktalarının Dönmelerinin Hesabı
Özel Haller
ı Simetrik Yüklü Simetrik Sistemler
(Düğüm Noktaları Sabit Sistemler (dnss))
Simetrik Yüklü Simetrik Sistemler
(Düğüm Noktaları Hareketli Sistemler (dnhs))
Antimetrik Yüklü Simetrik Sistemler
1 Simetrik Sistemlere Herhangi Bir Yük Etkimesi Hali
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER /RP
Doğru Eksenli Prizmatik Çubuklar İçin Çarpım Tablosu
Doğru Ekseni Prizmatik Çubuklarda Ankastrelik Momentleri Tablosu
Doğru Eksenli Değişken Kesitli Çubuklar İçin Çarpım Tablosu
Eğri Eksenli Çubuklar İçin Çarpım Tablosu
Kırıklı Çubuğun Tek Çubuk Şeklinde Alınması Halinde Birim Deplasman ve Yükleme Sabitlerinin Hesabı        

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın