Yapı Statiği

Yapı Statiği

135.00TL 150.00TL

Yazar: Konuralp Girgin, Kutlu Darılmaz, M. Günhan Aksoylu, Yavuz Durgun

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: Ekim 2017

Sayfa Sayısı: 662

Boyut: 21.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755115559

Title:  

YAPI STATİĞİ İZOSTATİK SİSTEMLER ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER - Konuralp GİRGİN - M. Günhan AKSOYLU - Yavuz DURGUN - Kutlu DARILMAZ
Güncelleştirilmiş 2017 baskısı
ÖNSÖZ
Bu kitap, Yapı Statiğinin başlangıç ve temel bölümünü oluşturan İzostatik Sistemleri kapsayacak şekilde ve İTÜ İnşaat Fakültesinde okutulan Yapı Statiği dersinin içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca kitabın, ülkemizdeki diğer mühendislik ve mimarlık bölümlerinde okutulan paralel derslerin hedeflenen amaçlarına ve beklentilerine de uygun olmasına özen gösterilmiştir.
Bizi teşvik ederek bu kitabı hazırlamamıza öncülük eden ve konuların anlatım bölümünde ders notlarından yararlandığımız hocamız Prof.Dr. Erkan Özer'e; kitabımızı okuyarak görüş ve önerilerini belirten Doç.Dr. Z. Canan Girgin'e; öneri ve deneyimleri ile bize destek veren Dr.Y.Müh, Yılmaz Yuva'ya en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Bütün gayretlerimize rağmen dikkatimizden kaçan olası yazım hatalarının, kitap ile ilgili görüş ve önerilerin tarafımıza bildirilmesini memnuniyetle karşılayacağımızı ifade ederiz.
Bu kitabın hedef kitlesini oluşturan mühendislik ve mimarlık bölümü öğrencilerine ve aynı zamanda öğretim üyelerine de yararlı olacağını ümit eder, saygılarımızı sunarız.
Konuralp GİRGİN
M. Günhan AKSOYLU
Yavuz DURGUN
Kutlu DARILMAZ
İstanbul Teknik Üniversitesi,
İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

KİTAP HAKKINDA
Bu kitapta, Yapı Statiği derslerinin başlangıç konularını oluşturan izostatik Sistemler kolay izlenebilir bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Böylelikle öğrencilerin Yapı Statiği'ne ilgi duymaları ve ileri düzey Yapı Statiği derslerine hazırlanmaları amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu kitabın, ilgili dersleri veren öğretim elemanları için de temel bir kaynak olması hedeflenmiştir.
Kitapta konular sade bir anlatım tarzı ile sunulurken, problem çözümlerinde ise ayrıntılara girilmiş ve her konu başlığı altında yeterli sayıda problemin çözümü verilmiştir.
Günümüzün bilgisayar çağı olması nedeniyle, seçilen bazı problemlerin SAP2000 programının veri girişine uygun olarak hazırlanmış dosyalarına da kitabın Ekler bölümünde yer verilmiştir.
Yazarlar bu kitabın; inşaat Mühendisliği başta olmak üzere, Mimarlık ve diğer mühendislik bölümlerindeki öğrenciler için yararlı olacağına inanmaktadırlar.

İÇİNDEKİLER
Yapı Statiğinde Yapılan Varsayımlar
Çubuk Eleman
Yükler
Dış yüklerin sınıflandırılması Özel yayılı yükler
Bileşik yayılı yüklerin bileşenlerine ayrılması Bileşke
Paralel tekil kuvvetlerin bileşkesi Yayılı yüklerin bileşkesi . - Çubuk Sistemlerde Tanımlar Çubuk ekseni ve dik kesit Çubuk türleri
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER^/'I
> MESNETLER, DÜĞÜM NOKTALARI, BBMGE DENKLEMLERİ we MİSKET TEPKİLERİMİN HESÂSI
Mesnetler Düğüm Noktalan Denge Denklemleri Mesnet Tepkilerinin Hesabı
KESİT ZORLARI (KESİT TESİRLERİ, İÇ KUVVETLER)
Pozitif Yönler ve Bakış Yönü Kesit Zorlarının Hesabı
İzostatik, Hiperstatik ve Oynak (Labil) Sistemler İzostatik sistemler Hiperstatik sistemler Oynak (Labil) sistemler
ÇOZUMLU PROBLEMLER
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER
Kesit Zorlan Diyagramları
Kesit Zorlan Diyagramlarının Çiziminde Dikkat Edilecek Kurallar Kesit Zorları Diyagramlarının Çizimi Yük-Kesme Kuvveti-Eğilme Momenti (q, T, M) Arasındaki Bağıntılar Sonuçlar Sayısal Örnek: 1 Sayısal Örnek:2 Teorem-1 Teorem-2
Basit Kirişlerde w-sayıları
Kritik Kesitler
Kesit Zorları Diyagramlarının Çiziminde İzlenen Yol Dolaylı (İndirekt) Yükleme
5" ÜÇ MÂFSÂLII KEMER ve ÇERÇEVELER
Tanım ve Genel Bilgiler
2.° Parabolünün Özellikleri Sabit Yükler için Hesap Yüklerin genel olması hali
Kesit zorlan diyagramlarının çizimi Yüklerin düşey olması hali
Kesit zorlarının hesabı Eksen Eğrisinin Seçimi Üç Mafsallı Gergili Sistemler Sistemin Hesabı
Düzgün yayılı yük Üçgen yayılı yük
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER
Gerber Kirişleri Sürekli Kiriş Gerber Kirişi
Sabit Yüklere Göre Hesap Yatay Yükler için Hesap Düşey Yükler için Hesap Hesapta İzlenen Yol
Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi Ara Mafsallı Bileşik Sistemler
KAFES SİSTEMLER
Tanım ve Genel Bilgiler İzostatiklik Koşulu Çubukların İsimlendirilmesi İzostatik Kafes Sistemlerin Sınıflandırılması Sabit Yüklere Göre Hesap Hesap Yöntemleri
Düğüm Noktaları Denge Yöntemi Cremona Yöntemi ı Kesim (Ritter) Yöntemi Sabit Yüklerin Düşey Olması Özel Hali Gerber Kafes Sistemler Üç Mafsallı Kafes Sistemler
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER
KARMA SİSTEMLER
ÇOZUMLU PROBLEMLER
ÇOZUMLU PROBLEMLER
GELİŞİGÜZEL YAYILI YÜKLER
Trapez Kuralı Parabol Kuralı
Hareketli yük tipleri
I.Tip Hareketli Yük
II.Tip Hareketli Yük
III.Tip Hareketli Yük
IV.Tip Hareketli Yük Hareketli Yüklere Göre Hesap Tesir Çizgisi Diyagramları
Tesir Çizgisi Diyagramlarının Çiziminde Dikkat Edilecek Kurallar Tesir Çizgisi Diyagramlarının Çizimi Tesir Çizgilerinin Kullanılması İzostatik Sistemlerin İncelenmesi Basit Kirişler
Maksimum Eğilme Momentlerinin Hesabı
Tip Hareketli Yük
Tip Hareketli Yük (Yük Katarı)
Hesapta İzlenen Yol
Maksimum Momentler Diyagramı
Tip Hareketli Yük
Tip Hareketli Yük Konsol Kirişler
Çıkmalı Kirişler Gerber Kirişleri
Üç Mafsallı Kemer ve Çerçeveler Kafes Sistemler Gerber Kafes Sistemler Üç Mafsallı Kafes Sistemler
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER
İZOSTATİK SİSTEMLERDE ŞEKİLDEĞİŞTİRME ve YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI
Genel Bilgiler
Çubuk Elemanın Şekildeğiştirmeleri Kesit Zorlarından Oluşan Şekildeğiştirmeler Sicaklık Değişmesinden Oluşan Şekildeğiştirmeler Virtüel İş Teoremi
Virtüel İş Teoremi ile Yerdeğiştirmelerin Hesabı Özel Haller Birim Yüklemeler
İntegrallerinin Hesabı İçin Çarpım Tabloları
Doğru Eksenli Prizmatik Çubuklar Çarpım Tablosunun Kullanılması
Çarpım Tablosunun Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Teorik Parabolik Kemerler
Doğru Eksenli Çubuklarda Atalet Momenti Değişiminin Bazı Özel Halleri Atalet Momenti ve Eksen Eğrisi Gelişigüzel Değişen Çubuklar

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın