Adım Adım Yapı Malzemeleri

119.00TL

Yazar: Hans Drexler, Manfred Hegger, Martin Zeumer

Marka: YEM Yayın

Basım Tarihi: Haziran 2023

Sayfa Sayısı: 88

Boyut: 16.0 x 22.0 cm

Stokta

9786257008198

Title:  

Ürün Açıklaması

YEM Yayın’ın yayımlanması bir süredir merakla beklenen, mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrencileri için temel başvuru kaynağı olma niteliği taşıyan “Adım Adım” dizisi yayınlandı.

Tasarım Fikirleri - Tasarım Yöntemleri - Taşıyıcı Sistemler - Yapı Malzemeleri adlı, anlatım bütünlüğü açısından birlikte okunması önerilen ve içerik açısından birbirini tamamlayan dört kitaptan oluşan dizinin amacı, mimarlık disiplinindeki farklı faaliyet ve uzmanlık alanlarında yaşanan süreçleri adım adım takip ederek, bu süreçlerde karşılaşılan temel sorunları, süreçlere etik eden faktörleri ve çözüme ilişkin geliştirilen belli başlı yaklaşım ve ilkeleri, anlaşılması kolay açıklamalar ve ufuk açıcı önerilerle ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktır.

"Adım Adım" dizisinin dördüncü kitabı Yapı Malzemeleri adını taşıyor. Dizinin bir önceki (üçüncü) kitabı “Taşıyıcı Sistemler”de olduğu gibi, mimarlık ve inşaat mühendisliği disiplinleri arasında bir köprü kurmanın amaçlandığı kitap, mimari tasarım sürecinin hemen her aşamasında karşımıza çıkan, tasarım fikirlerini hayata geçirmek için kullandığımız yapı malzemelerine odaklanıyor. Yapı malzemelerinin yapım faaliyetinin temelini oluşturduğu kadar, insanlar ve binalar arasındaki iletişimi sağladığı bilgisinden hareketle, malzemelerin gerek tasarımı gerekse inşa edilecek yapının görünüşünü doğrudan ilgilendiren yönleri üzerinde duruluyor. Farklı türde malzemelerin bilinçli kullanıldığında tasarıma sunabileceği geniş olanaklar kitabın odak noktasını oluşturuyor. Her malzemenin ancak içinde bulunduğu bağlamla anlam kazanabileceği, bu yüzden de malzemelerin yorumlanmaya ve yeniden anlamlandırılmaya açık olduğu vurgulanıyor. Malzemelerin fiziksel ve duyusal dünyasının keşfedilebilmesi için öncelikle yapı malzemelerinin temel özellikleri tanımlanıyor, ardından belli başlı malzeme türleri ayrı başlıklar altında incelenerek ayırt edici özellikleri ele alınıyor. Kitabın son bölümünde ise malzeme kullanımına ilişkin tipik tasarım yaklaşımları ve ilkeleri açıklanıyor.

 Kitabı yayıma hazırlayan Bert Bielefeld’in kitaba ilişkin görüşleri şöyle:

“’Adım Adım Yapı Malzemeleri’ kitabı belli başlı yapı öğeleri ve bileşenlerinin temel özelliklerini ele almayı amaçlıyor. Bu nedenle yazarlar malzeme konusunu enine boyuna incelemek yerine, malzemelerin gerek tasarımı gerekse inşa edilecek yapının görünüşünü doğrudan ilgilendiren yönleri üzerinde durmaktadır. Farklı türde malzemelerin bilinçli kullanıldığında tasarıma sunabileceği geniş olanaklar kitabın odak noktasıdır. Okuyucuların malzemelerin fiziksel ve duyusal dünyasını keşfedebilmesi için öncelikle yapı malzemelerinin temel özellikleri tanımlanmakta, ardından belli başlı malzeme türleri ayrı başlıklar altında incelenerek ayırt edici özellikleri vurgulanmaktadır. Kitabın sonunda ise malzeme kullanımına ilişkin tipik tasarım yaklaşımları ve ilkeleri açıklanmaktadır. ‘Adım Adım Yapı Malzemeleri’ kitabı sayesinde öğrenciler farklı türde malzemelerin kullanımıyla ilgili pratik bilgiler edinecek, böylelikle tasarımlarını etkileyici bir şekilde hayata geçirebilecektir.

 Kitabın yazarları Hegger, Drexler ve Zeumer ise şunları söylüyorlar:

“... Malzemeleri seçme, geliştirme ve detaylandırma işlemleri tasarım sürecinde önemli bir yer tutar. Tasarım ve malzemeyi bütünleştirerek tutarlı bir yapıya kavuşturmak nihai amaçtır. Bir malzeme öncelikle, görme duyusuyla algılanan özellikleriyle (rengi, yüzey dokusu, yüzeye yansıyan özellikleri, ek yerleri vs) tanımlanır. Bu özellikler, diğer duyularla algılanan özelliklerle (dokununca verdiği his, kokusu, sesi, yüzey sıcaklığı vs) bütünleşir. Malzemelerin yapısal özellikleri (fiziksel yapı, taşıma kapasitesi, dayanıklılık vb) ve çevre üzerindeki etkileri çoğu zaman çıplak gözle algılanamaz. Ancak ölçülerek tespit edilebilen bu 'içkin değerler’ malzemenin teknik açıdan uygulanabilirliğini ve kullanım amacına uygunluğunu belirler. Sonuçta her malzeme içinde bulunduğu bağlamla anlam kazanır. Bu anlam ortak değer yargılarına dayansa da nesnel temellerden yoksundur. Dolayısıyla malzemeler yorumlanmaya ve yeniden anlamlandırılmaya açıktır...”

 

 İÇİNDEKİLER

Önsöz_7

Giriş _8

 Yapı Malzemelerinin Seçiminde İzlenen İlkeler _11

Malzeme Algısı _12

Malzemelerin Karşılaması Gereken Gereksinimler _17

Teknik Özellikler _24

 Yapı Malzemelerinin Sınıflandırılması _27

Malzeme Tipolojileri _27

Ahşap _33

Ahşap Asıllı Ürünler _36

Doğal Taş _39

Beton _42

Mineral Bağlayıcılı Duvar Blokları _45

Mineral Bağlayıcılı Levhalar _48

Sıvalar ve Şaplar _51

Seramikler ve Tuğlalar _54

Metaller _57

Cam _62

Plastikler _66

Tekstiller ve Membranlar _69

 Yapı Malzemeleriyle Tasarlama _73

Genel Koşullar _73

Tasarımı Malzemeye Dayandırma _75

Tasarımın Malzemeyle Somutlaştırılması _76

Tasarım Yaklaşımları _78

 Sonuç _85

Ek _86

 

 ADIM ADIM DİZİSİ KİTAPLARI:

Adım Adım Tasarım Fikirleri

 Adım Adım Tasarım Yöntemleri

Adım Adım Taşıyıcı Sistemler

Adım Adım Yapı Malzemeleri

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın