Anılarla Son 50 Yılın Mimarlık ve Planlama Pratiği

84.00TL

Yazar: Prof. Dr. Ahmet Alkan

Marka: YEM Yayın

Basım Tarihi: Aralık 2019

Sayfa Sayısı: 232

Boyut: 14.5 x 20.5 cm

Kullanım dışı

9786058043459

Title:  

Ürün Açıklaması

Prof.Dr. Ahmet Alkan’ın, serbest çalışanmimar-şehir plancısı, yönetici, yüklenici, öğretim üyesi, belediye başkan danışmanı,milletvekili, belediye başkan adayı, parti kurucusu vb. farklı kimliklerleyaşadığı, 50 yıla yaklaşan meslek hayatında muhatap veya şahit olduğuyanlışlıklara dikkat çektiği yeni kitabı YEM Yayın’dan çıktı.

Hayal kurmayı, mimar kimliğini besleyen en verimlikaynak olarak tanımlayan Prof.Dr. Ahmet Alkan, mimari proje üretmeyi hayatınanlamı olarak görüp hayatının her döneminde çizen ve fırsat buldukça da inşaeden uygulamacı bir meslek adamı; öğretmen… Ancak Ahmet Alkan, bu çalışmasında,yaptığı mimari projelerin veya kent ölçekli planlama çalışmalarının kronolojiksunumundan öte, 50 yıla yaklaşan meslek hayatında muhatap veya şahit olduğuyanlışlıklara dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Bunların bilinmesi,tartışılması ve önlenmesi, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için olmazsaolmazlardan ilki ya da bizim onlara karşı görevimizdir...

Kamu yönetimini doğrudanilgilendiren, ahlak ve etik değerleri çerçevesine girmekle beraber, ancak etkinbir “hukuk devleti” normlarında tartışılıp çözülebilecek yaşanmışlıklarınönemli bir bölümünün muhataplarının hayatta olması, çoğunluğu iki kişi arasındageçen olayların belgelendirilmesinin imkânsızlığı, ortaya önemli hukukisorunları çıkarabilecekti. “Kamunun adil olmasının” ve teşebbüs hürriyetininbir ülkede olup olmamasının ne denli önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koyanbu olayların anlatılmaması ise, aynı çarpık ve haksız düzenin sürüp gitmesinegöz yummak demekti. Öyleyse ne yapmalıydım?

Bu sorunun cevabını, aynızamanda çalışmanın ana ekseninde olması gereken “çizdiklerimi” de dışlamadanşöyle verebildim: Bu çalışma, benim meslek hayatımdan önemli bulduğum “ders”niteliğinde anı ve olayları içermeliydi. Projenin boyutu önemli değildi. Bunuyaparken bir yandan çizdiklerime dair ipuçları vermiş bir yandan da bu süreceolumlu katkı sağlamış ve sürecin parçası olmuş dostlarımı hayırla yâd etmişolacaktım. Bu bölümlerde gerçek isimlerin kullanılması aynı zamanda birkadirşinaslıktı.

Benim için önemli gördüğümprojelerin başlangıç, projelendirme, sürdürme veya sonlandırma öykülerinipaylaşarak, meslektaşlarıma ve öğrencilerime meslekte bir kulvarın yolharitasını çizmeleri konusunda yardımcı olabileceğimi düşündüm. Eskiler,“Denenmişi denemek aptallıktır” der. Ya da “Müslüman aynı yılan deliğinden ikidefa sokulmaz…” Eğrisiyle doğrusuyla yaşanmışlıkları önceleyen bu bölümlerde degerçek isimlerin verilmesinde sorun yoktu.

Belgelendirilmesi, arşivkayıtlarına dayandırılabilecek olaylarda isimlendirmeden fakat olay-yer-zamanüçgeninde çıkarsamalar yapılabilecek olayları da kayda almakta sakıncagörmedim. Hatta bu çalışmanın ortaya çıkmasının öncelikli amaçlarından biri, butür olayları kayda geçirmek olmalıydı.

İki kişi arasında geçen vemuhakkak anlatmam gerektiğine inandığım az sayıda olayda ise, gerçek isimlerikullanmamaya ve mümkün mertebe olay-yer-zaman analizinden de isimleri tespiteimkân vermeyecek, masum (!) ya da zorunlu çarpıtmalara giderek, genç kuşaklarınkarşılaşabilecekleri kimi örnekleri de yazmayı konumumun bana yüklediği birsorumluluk olarak görüp kabul ettim.

Umarım benden sonra gelendeğerli meslektaşlarıma ve bütün insanlara, bedelleri oldukça ağır ödenmiş budeneyimlerin küçük de olsa olumlu katkıları olur. Bu benim için hayatıma anlamkatacak en büyük bahtiyarlık vesilesi olacaktır.”

İÇİNDEKİLER

009 Önsöz

013 Sunuş

YolunBaşında Bir Genç Adam

021 İlk Proje

022 X Kalfa; Dersimiz Güven

024 Osmanbey’de Bir Büro

026 Gerçek Bir Mimarlık Ofisi

029 Dönüş

032 Yeni Bir Kulvar

AkademikHayat ve...

038 775 Sayılı Kanun ve KooperatiflerDönemi

042 Dört Saatte Uygulama Projesi (!)

044 Kendine Ev Yapmak ya da Baba Evi

046 Baba Evi ileEşzamanlı Dayı Evi

048 Darbe ve Hastalıklar Yılı

051 Ben de Kooperatif Üyesiyim

055 Yeni Dönem

056 Döner Sermayedeİlk Deneyim

058 Dışa Açılmanın Yansımaları

062 Üçler Planlama-İnşaat Kuruluyor

066 Yol Ayrımındaki Adam

068 Akademik Hayata Devam

Yoğunlukve Yorgunluk Dönemi

073 OBA Proje

074 SS Hayat Konut Yapı Kooperatifi

079 Konya Defterdarlık Binası

085 İhale Süreci ya daKorktuğunuz…

086 Yapım Aşaması

091 Büyük Buğday Pazarı

095 Karasal Adamın Deniz Macerası

100 Serik / TatilKöyleri

YetkiKullanımında Sorunlar Büyüyor

105 Yetki Kullanımı Amacından Sapıyor

106 İlk Örnek Konya’dan

110 Çevrekent Serüveni

118 Ankara Deneyimi

119 Yaşamkent

125 Yeni SermayeSınıfının Gözdesi

127 Yaşamkent Arazisi

129 Beytepe Projesi

134 Konya-Safir İnşaat Dönemi

135 Yeşilköy veÇamlıca Konut Yapı Kooperatifleri

138 Başarı ÖyküsününSonu

ÜniversiteYerleşkeleri

143 Krizin Ayak Seslerinde Mimarlıkya da…

144 Burdur Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi

144 Balayı

146 Göle Nazır KampüsHayali

152 Her Dekanın BirFakültesi Vardır!

156 Burdur İkinciPerde: MAKÜ Camii

162 Ardahan Üniversitesi

162 Yer Seçimi

166 Planlama Süreci

170 Mimar Rektör YineKarşımızda

173 Gümüşhane Üniversitesi

174 Keçi YolundaFakülteler!

175 Beklenen Son

177 Konya Üniversitesi

SonDönem

185 Dilovası Küçük Sanayi Sitesi

185 Eski Dost…

187 …Yeni Proje

193 Tablo Değişiyor

199 YEBAM-YEBAV

200 İki Kafadar Mimar

206 Kentin Hayalleri / BenimHayallerim

208 Mevlânâ ve Şems

208 Plato ve TurizmŞehri Olarak 13. Yüzyıl Konyası

209 Yeniden Mevlânâ

210 Tuhaf Bir Sözleşme

211 Çekirdek Kadro

212 Yer Seçimi

214 Uzlaşılan İlkeler

215 PlanlamaÇalışmaları

221 SonSöz

AHMET ALKAN

1954 Konya, Ahırlı doğumlu. Yüksek mimar ve kentplancısı. Bilim ve siyaset insanı. Aynı zamanda, mimari proje üretmeyi hayatınanlamı olarak görüp her döneminde çizen ve fırsat buldukça da inşa edenuygulamacı bir meslek adamı. 1978 yılında başladığı akademik hayatında çoksayıda bildiri ve makale yayımlamış, seminer ve konferanslara katılımının yanısıra düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumlar ve yayıma hazırladığıdergi (ICONARP) ile kuruluşuna öncülük ettiği ve kurucu dekanlığını yaptığı(2012-2018) Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kurumsal kimliğekavuşturmak, hayatının önemli amaçları arasında yer almıştır. Hayal kurmayımimar kimliğini besleyen en verimli kaynak olarak gören Ahmet Alkan, şiir veedebiyatla da meşgul olmaktan geri durmamıştır.

Yazarın diğer kitapları:

Tarihi Çevre Düzenlemeİlkeleri

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın