Bir Açılış Olarak Mekan

39.00TL

Yazar: Selim Velioğlu

Marka: YEM Yayın

Basım Tarihi: Eylül 2020

Sayfa Sayısı: 340

Boyut: 24.0 x 24.0 cm.

Stokta

9786257008105

Title:  

Ürün Açıklaması

Selim Velioğlu’nun “BirAçılış Olarak Mekan / Enclosure as a Disclosure” adlı kitabının hem içeriği hemde baskı tekniği ve kağıt seçimiyle teknik özellikleri geliştirilmişve güncellenmiş yeni baskısı YEM Yayın’dan çıktı.

Selim Velioğlu, son yıllarda Türkiye’de mimarlık ve tasarım eğitiminintemel başvuru kaynakları arasında yer alan kitabında, “açılış” kavramından yolaçıkarak ortaya koyduğu mimari mekân tasarımı anlayışını, “açılış”ın mekânsalbir gerçeklik olarak hayat bulmasını sağlayan beş temel kavram (çokluk, uyduöğeler, kütlesel kademelenme, avludan hayat bulma, yeşil üreten mekânsal kurgu)ışığında düşünceler, tasarımlar ve yapılar eşliğinde anlatıyor.

Kitabın temel özelliği ya da farklılığı, günümüzde kutuplaşmış iki ayrıküme olarak algılanan kuramsal çalışmalar ile tasarım çalışmalarınınbütünleştiği yeni bir alan açması. Ortaya konulan kuramsal yaklaşım, tamamıyazar ve çalışma arkadaşlarına ait tasarımlar ile örnekleniyor. Kitabın diğerbir özelliği de, mimar ya da tasarımcı olmayan okuyucuya mekân tasarımınıngündelik yaşam ile iç içeliğine ilişkin iletiler sunması. Kitap yoğun içeriğive sürükleyici kurgusuyla da dikkat çekiyor.

Kitabın hem sayfa hem de örnek proje sayısının artırılarak genişletilenyeni baskısında, Selim Velioğlu'nun ekip arkadaşlarıyla birliktegerçekleştirdiği konut, kültür, eğitim, spor, müze, konaklama, sanayi, yönetim,ticaret, ulaşım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı türlerinde, çeşitli ölçeklerde100'ü aşkın tasarım kitapta ayrıntılarıyla veriliyor. Aralarında Rauf DenktaşAnıt Mezarı ve Müzesi (Lefkoşa), Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezi (Bursa),Baykar Teknoloji Merkezi, MD Evi (Kırcaali, Bulgaristan), Erdal Eren KültürMerkezi, Deniz Gezmiş Parkı (Ataşehir) gibi son dönemde gerçekleştirilen farklıölçeklerde 13 yeni proje de kitapta yer alıyor.

Büyük bir çoğunluğu ödül kazanmış projelerin özel çekilmiş renklifotoğraflar, planlar, kesitler, görünüşler ile aksonometrik çizimlerin yanısıra projeyi anlatan açıklama metinleriyle yer aldığı kitap; mimarlar,şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, iç mimarlar için bir başvuru kitabıolmasının yanı sıra mimarlık ve tasarım öğrencilerine de projeleri inceleyerekkendi tasarım çalışmalarında yararlanabilecekleri değerli bir kaynak olmaniteliği taşıyor.

Selim Velioğlu, temelde mimarlığa yaklaşımını ve buradan yola çıkarak kitabıhazırlama amacını şöyle özetliyor:

“..... Mekânsal çevre, sıkılmış bir yumruk değil, açılmış bir elgibi olmalıdır. Kullanıcısının arkadaşı olmalıdır. Konuşkan, cömert, davetkâr,canlı ve etkileşimli olmalıdır. Özellikleri ile deneyimleyende çağrışımlaroluşturarak, onu anlamsal yolculuklara çıkarmalıdır.

Tasarım sürecinde, çevre ve içeriğe ilişkin veriler insanınfiziki, biyolojik, psikolojik, tinsel olanak ve özellikleri çerçevesindeanlamlara ve bu anlamları yansıtan, öncelikle ölçekli ve kavranabilirboyutlardaki mekânsal unsurlara ayrıştırılmalı, yaşamın anlamsal zenginliği,insana yaşama sevinci verecek biçimde, doğal ve kültürel değerler gözetilerekmekâna yansıtılmalıdır.

Mekânsal çevre tasarımı temel olarak çevre ve içerikverileri ile insani beklentiler ışığında hareketi, mekânı vekullanımı örtüşük olarak tasarlamak biçiminde tanımlanabilir. Kitaptatasarımlar üzerinden ayrıntılı olarak örneklediğim, doktora çalışmamdaortaya koyduğum ve üçlü örtüşük çözümleme yöntemi olarak adlandırdığımyaklaşım çerçevesinde; hareket, yaya ve araç dolaşımı ile ilgili tüm konularile yönlenme, algı, erişim gibi sorunları; mekân, mekânsal kimliğe ilişkin tümoransal, boyutsal, fiziksel özellikleri ve kullanım, işlev seçimi, işlevlerinyan yana gelişleri, yer, kot ve katlara dağılımı konularını içermektedir.

Üçlü örtüşük çözümleme yöntemi ile birlikte çalışmalarımızda;insani hedefler ve olanaklar doğrultusunda doğal ve kültürel değerler ilebütünleşmek ve mekânı insana yaklaştırıp “açmak” amacıyla oluşturup yineleyerekkullandığımız, tasarımlarımızı biçimlendiren beş temel kavram - mekânsal çözümvardır. Bu kavramlar tek yapı, yapı grubu, kentsel tasarım gibi farklıölçeklerdeki tasarımlarımızda, olanaklar çerçevesinde bir bütün veya bağımsızolarak kullanılmıştır. Bunlar çokluk, uydu öğeler, kütlesel kademelenme,avludan hayat bulma, yeşil üreten mekânsal kurgu olarak adlandırdığımız kavramlardır.

Özetle, tasarım anlayışımız; doğal ve kültürel değerler, çevre veiçerik verileri, üçlü örtüşük çözümleme yöntemi ve beş temel kavram çevresindebiçimlenen bir yaklaşım olarak tanımlanabilir.

Çevre ve içerik verilerinin üçlü örtüşük çözümleme yöntemi iledeğerlendirilmesi ve beş temel kavramın olanaklar çerçevesinde tümünün veyabazılarının kullanılması sonucu oluşan tasarımlar ortak bir kimliğe sahiptir.Bu ortak kimliğin ya da mekân duygusunun taşıyıcısının fiziksel unsurlar vemekânsal çevre olması ile birlikte, tasarımlar esasen düşünsel katmandabirbirlerine bağlanmaktadır. Tasarımlar sonucu görünüşe çıkan çevre ise artık,tıpkı çevrelediği insan gibi, insana, doğal ve kültürel değerlere doğruanlamsal ve mekânsal bir ‘açılış’tır. ‘Açılış’ın tasarımlarımızda hem anlamsalhem de mekânsal olarak karşılığını bulduğunu söyleyebilirim.”

Bu kitap, gerçekleştirdiğimiz tasarımların içerdiği ortak ilke veönceliklerden temellenen bir tasarım anlayışı ortaya koymaktadır. Bu anlayışınve kitapta dile getirilenlerin yaşanılır mekânsal çevrelere ulaşılmasında yolgösterici nitelikte olduğuna inanıyorum.”

SELİM VELİOĞLU KİMDİR?

Selim Velioğlu 1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında Mimar SinanÜniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında doktoraçalışmasını tamamladı. Mezuniyetinden günümüze kadar çok sayıda yapının öntasarımlarını ve uygulama projelerini gerçekleştirdi. Katıldığı yarışmalarda100’e yakın ödül kazandı. Halen tasarım çalışmalarını Erce Funda, Orkun Özüerve Ersen Gömleksiz ile birlikte sürdürmektedir.

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın