Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri

Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri

500.00TL

Yazar: Behçet Kocaman

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 253

Boyut: 13.5 x 20.0 cm

Kullanım dışı

9789755113418

Title:  

Ürün Açıklaması


Ülkemiz, gelişmekte olan bir ülke olup en başta gelen sorunu enerjidir. Enerji, günümüzde en önemli tüketim maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uygarlık aracıdır. Enerji sorununa çözüm bulabilmek için mevcut enerji kaynakları ile bu kaynaklardan ülkenin yararlanma durumu ve enerji açığının giderilebilmesi amacıyla neler yapılabileceğini bilmek gerekmektedir. Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında gelen enerji tüketimi, sürekli artmakta ve bu artışın gelecekte de devam edeceği aşikardır. Bugün sahip olduğumuz teknolojik gelişmelerin devam etmesi ve sunduğu imkânların yaşamımızda sürmesi için doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız. Tüketilen enerjilerin başında elektrik enerjisi gelmektedir. Elektrik enerjisi, temiz, her an kullanıma hazır, diğer enerji türlerine dönüşümü kolay ve günlük yaşantımızı sürdürebilmemiz için son derecede önemli olması nedeniyle her alanda farkında olalım ya da olmayalım sürekli kullandığımız bir enerji türüdür. Bu enerji, farklı kaynaklar ve yöntemler kullanılarak üretilmektedir. Kitapta elektrik enerjisinin üretim yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; elektrik enerjisinin tarihçesi, üretiminde kullanılan kaynakların üretimdeki payları ve Türkiye‟deki mevcut durumları, ikinci bölümde; elektrik enerjisini yenilenemeyen enerji kaynaklarıyla elektrik enerjisi üreten santrallerin çalışma prensipleri ve mevcut durumları, üçüncü bölümde ise elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üreten santrallerin çalışma prensipleri, Türkiye’deki ve Dünyadaki durumları örneklerle zenginleştirilerek açıklanmıştır.
Kitabın basımında yazım hataları ve eksikliklerin veya yanlış anlaşılmaların olabileceği ihtimali düşünülerek daha sonraki basımlarda bunları düzeltmek için herkesin görüşüne açık olduğumu ve bunları mutlaka dikkate alacağımı belirtmek istiyorum. Bu inançla, kitabın Üniversitelerin Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri ile Meslek Yüksekokullarında okutulan elektrik enerjisi üretimi ağırlıklı derslerde yararlanmak için mesleki kitap olarak kullanılmasını, ayrıca elektrik enerjisi üretim konusunu merak edenlere ve meslektaşlarıma faydalı olmasını ümit ederim.
Kitabın hazırlanması sırasında beni yalnız bırakmayan, sürekli bana destek olan aileme ve meslektaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım.İÇİNDEKİLER


BÖLÜM 1: ELEKTRİK ENERJİSİNE GENEL BİR BAKIŞ
BÖLÜM 2: YENİLENEMEYEN ENERJİ KAYNAKLARIYLA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
TERMİK SANTRALLERLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
AZ TÜRBÜNLÜ SANTRALLERLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
OTOPRODÜKTÖRLERLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
KOJENERASYON SANTRALLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, DİZEL SANTRALLERLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
BÖLÜM 3: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIYLA ELEKTRiK ENERJiSi ÜRETiMi
HiDROELEKTRiK SANTRALLERLE ELEKTRiK ENERJiSi ÜRETiMİ
ÇÖPLERDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
RÜZGAR SANTRALLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
HİDROJEN İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
JEOTERMAL SANTRALLERLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
BİYOKÜTLE ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ DENİZLERDEN VEYA OKYANUSLARDAN FAYDALANARAK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETMEK

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın