İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay

75.00TL

Yazar: Genco Berkin

Marka: YEM Yayın

Basım Tarihi: Eylül 2021

Sayfa Sayısı: 116

Boyut: 19.5 x 25.0 cm

Stokta

9786257008068

Title:  

Ürün Açıklaması

 

Genco Berkin tarafından başta iç mimarlık, mimarlık öğrencileri olmak üzere, meslek hayatına yeni adım atan tasarımcı ve uygulamacılar düşünülerek hazırlanan İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay’da, iç mekân tasarımına yönelik 40 farklı tasarım öğesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde tasarımcının dikkat etmesi gereken konular ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek özgün çizimler eşliğinde aktarılıyor.

Kitap, yine Genco Berkin tarafından kaleme alınan Mimarlıkta Malzeme ve Detay ile birlikte “Malzeme ve Detay Dizisi”ni oluşturuyor.

Konular işlenirken, “Detaylı İmalat Bilgisi” başlığı altında, malzemelerin doğalarına uygun ve konumlandırılacakları ortama göre biçimlendirilmelerini sağlayan yöntemler ele alınıyor. Bazı malzemelerde biçimlendirmenin yanında üretim yöntemleri de sunuluyor. Benzer şekilde, Uygulama Detayı başlığı altında, geçmişten günümüze yapılagelmiş pragmatik detay çözümlemeleri örnek olarak veriliyor. Böylece tasarımcının, bu seçilmiş örnekleri yorumlayıp geliştirerek kendine özgü yeni çözümler geliştirmesine rehberlik ediliyor.

İç mekân tasarımında gerekli olduğu düşünülen tüm tasarım parametreleri İÇ MİMARİ ÖĞE, MOBİLYA (DONATIM), YATAY VE DÜŞEY KABUKLAR (Zemin, Duvar, Tavan) ve EKLER bölümleri altında süpürgelikten şömineye, armatürden merdivene, koltuk ve sandalyeden giysi dolabına, bölme duvardan asma tavana uzanan çok geniş bir perspektifte ele alınıyor.

İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay’da, özellikle genç tasarımcılara, detay ve malzeme ekseninde, tasarım sürecini destekleyecek eksiksiz bir donanım kazandırma hedefiyle (örneğin mobilya tasarlayabilmek için gerekli donanımlar; ergonomi, malzeme, konstrüksiyon, mensucat, yüzey işlemleri, renk bilgisi) tüm veriler, özenle ele alınmış çizimler aracılığıyla yalın ve kolay anlaşılabilir bir biçimde aktarılıyor.

 

Genco Berkin, kitabı hazırlama gerekçesini ve içeriğini şöyle özetliyor:

“İç mimarların işlevsel ve estetik mekânlar yaratabilmeleri için kullanacakları malzemeye ait üretim ve biçimlendirme yöntemlerine hâkim olmaları gerekmektedir. Doğru malzemenin doğru yerde ve doğru biçimde kullanılması iyi tasarımı getirir.Her gün yeni bir malzemenin üretildiği ve kullanıma sunulduğu bir ortamda, tasarımcı, en azından doğal ve yapay üretilmiş malzemelerin başlıcalarının hammaddelerini ve bunlar üzerinde uygulanan işlemleri bilmek zorundadır.Malzemeyi, mukavemet, korozyon ve estetik yönden ele alıp optimum bir şekilde kullanarak, bir problemin giderilmesine veya işe yarar hale getirilmesine “detay çözümlemesi” denir. Detay, tasarımcının teknik ve estetik yeterliliğini ortaya koyar. Detayın herhangi bir kısmındaki aksaklık, malzemenin korozyona uğramasına ya da deformasyonuna yol açar.Bu aksaklık görsel ya da işitsel olarak da tezahür edebilir.

Görmeyi sağlamak için sezgi ve keşif yeteneklerimizi harekete geçirmemiz gerekir.Böylece bakmak, anlamakla eşdeğer olur.Tasarımcı, görsel dağarcığını, üretim ve varoluş dinamikleri silsilesini irdeleyerek geliştirir.Tasarımcı, parça-bütün ilişkisini kavrayabilmek için, doğayı ve yapay çevreyi incelemekle mükelleftir ve tüm gördüklerini çizerek hafızasına kaydeder.Tasarımda, parçadan bütüne ya da bütünden parçaya gidilir.Malzemeler arası geçiş, birbirini tamamlama, parça bütün uyumu, doku ve yüzey ilişkisi, ayrım noktası ve birleşme çizgisi (datum) tasarımın vazgeçilmez unsurlarındandır.

Bu unsurların ele alınışı detay çözümlemesi işlemini ortaya çıkarır.

Detay, ruh ve zihin arasındaki uzlaşıdır. Detay, insanlar üzerinde bir düzen hissi uyandırır. Bu his, malzemeler arasındaki hiyerarşi ve iletişimden kaynaklanır. Detay, biçimlenebilmek için, kimi zaman yapım gereksiniminden kimi zaman da malzeme özelliğinden esin bulur. Detay her şeyden önce kullanılan öğenin performansını artırır; dayanım süresini uzatır. Tasarımcılar için detay, işlevle birlikte estetik kaygıların harmanlanmasıdır. Örneğin, bir yemek odasında yer alan masa detayı, şömine ve duvarın uzantısı şeklinde belirmiş büfeden ayrı düşünülemez. Her bir mobilya ve iç mimari öğe aynı dili konuşmalı, birbirlerinin rolünü destekleyerek bir şey anlatmalıdır.

Tasarımcı, detayın yanı sıra mekân organizasyonunu da tasarlamak zorundadır.Çünkü detay ve mekân, kullanım amacını ortaya koyan ve eşgüdümlü ilerleyen tasarım süreçleridir.Her mekânın bir yardımcı mekâna ihtiyacı vardır.Bu, mutfak için kiler ve barbekülü teras iken, yatak odası için giysi odası ve ebeveyn banyodur. Modern mimarinin son temsilcilerinden Louis I. Kahn, bu fikri “hizmet alan mekân” ve “hizmet eden mekân” olarak nitelemiştir.

İç mimarlar, mekân oluşturmakla kalmaz aynı zamanda mobilya tasarlayarak günlük hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren etkiler gerçekleştirir.İtalyan tasarımcı Luigi Colani, mobilya ve mekânı her zaman birlikte ele alarak kendine yeni bir dünya tasarlamıştır. Colani, tasarımları için 3.000’e yakın prototip yaptırmıştır.

Tasarımcı, sağladığı hizmette, konfor kriterleri altında kullanıma yönelik mekân ve mobilya ürünlerini işverenin beğenisine sunar.Başlıca iç mimari konfor kriterleri, hava kalitesi, doğal ışık yeterliliği, ısı dengesi ve ergonomidir. Tasarımcı tüm bu kriterleri yerine getirebilmek için malzemenin en uzun ömürlüsünü ve en az zararlısını seçmelidir. Malzemeleri korumak amacıyla çok fazla kimyasal kullanılmaktadır.Bunlarla birlikte, malzemeyi doğal yollardan uzun ömürlü kılan ürünler de bulunmaktadır. Ancak doğal ürünler kimyasallar kadar etkili değildir. İç mimara düşen görev, bu dengenin doğru kurulması olacaktır.

Bu kitapta, malzeme seçimi sürecinde tasarımcının hangi unsurlara dikkat etmesi gerektiği birçok noktada belirtilmiştir.Örneğin bir kapıyı tasarlarken kullanılacak malzeme hakkında alınan kararlar ve detay gereksinimleri dahi özenle açıklanmıştır.Bununla birlikte iç mimaride kullanılan öğelerin birbiriyle uyumlu tasarlanması gerekliliği de belirtilmiştir.Süpürgelik ve kapı pervazı birleşimleri mekân tasarımlarında en önemli detay çözümlerinden biridir.

Her malzeme fiziksel bir oluşumu işaret eder. Tasarımcılar, duvarları, zeminleri ve tavanları oluşturup kaplarken bu fikri göz önünde bulundurmak zorundadır.Bununla birlikte, malzemeye daha fazla müdahale edip, çeşitli aletlerle onu işleyerek farklı dokular (yüzey pürüzlülüğü, mat/yarı mat/parlak görünüm) kazandırma imkânı vardır.

Bu kitapta iç mekân tasarımına yönelik 40 ayrı tasarım öğesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde tasarımcının dikkat etmesi gereken konular ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek okuyucuya aktarılmıştır.

Konular işlenirken, “Detaylı İmalat Bilgisi” başlığı altında, malzemelerin doğalarına uygun ve konumlandırılacakları ortama göre biçimlendirilmelerini sağlayan yöntemler ele alınmıştır.Bazı malzemelerde biçimlendirmenin yanında üretim yöntemleri de okuyucunun bilgisine sunulmuştur.

Benzer şekilde, “Uygulama Detayı” başlığı altında, günümüze kadar yapılagelmiş pragmatik detay çözümlemeleri verilmiştir. Bu detay önerileri muhtemel örneklerden sadece birini içermektedir.Tasarımcı bu örnekleri değiştirip geliştirmelidir.Çünkü kitapta verilen çizimler ve açıklamalar tamamen rehber niteliği taşımaktadır.

Kitapta tasarımcılar için gerekli olan tüm tasarım parametreleri ele alınmıştır.Örneğin mobilya tasarlayabilmek için gerekli donanımlar; ergonomi bilgisi, malzeme bilgisi, konstrüksiyon bilgisi, mensucat bilgisi, yüzey işlemleri bilgisi ve renk bilgisi.Tüm bunlara ek olarak, mobilya tarihi de konuların içine yerleştirilmiştir.Kitabın içeriği, iç mekân tasarımı yapanlara, detay ve malzeme ekseninde, tasarım sürecini destekleyecek ve eksiksiz bir donanım kazandıracak şekilde hazırlanmıştır.

Mimarlık sanatının yanı sıra iç mimarlık konusunda da tasarımlarını yücelten Charles Rennie Mackintosh, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Vedat Tek ve Carlo Scarpa gibi tasarımcılar, malzemeyi detayla taçlandırmış; bu sayede mobilyayı ve mimari öğeleri mekân ile bütünleştirmişlerdir. Detay, hayatın normlarına verdiğimiz önemi gösterir. Yukarıda sayılan isimler detayı motife dönüştürdükleri için başarı kazanmışlardır.Böylece gereksiz süslemeden de kaçınmışlardır. Bu kitap sayesinde tasarımcılar, malzeme üretim yöntemlerini ve detay uygulamasını birlikte düşünüp; mekânı oluşturan her türlü elemanı, adeta mekânın bir parçasıymış gibi ele alabileceklerdir…”

 

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: İÇ MİMARİ ÖĞE

Süpürgelik

Şömine

Armatür Tasarımı

Aydınlatma Elemanları

Kapı Teşkili

Kapı Kolu Tasarımı

Kapı Penceresi

Niş

Merdiven

Giriş Holü ve Ayna

Sauna, SPA ve Hamam

Apareyli Vitrifiye Ürünler

Sergi, Fuar ve Stant

Vitrin

Çelik Raf - Reyon

BÖLÜM 2: MOBİLYA (DONATIM)

Sünger

Deri

Koltuk

Sandalye

Bank Tasarımı

Yatak - Komodin

Giysi Dolabı

Masif Ahşap

Metal Mobilya Elemanları ve Birleşimleri

Tezgâh - Banko

Mutfak Elemanları

BÖLÜM 3: YATAY VE DÜŞEY KABUKLAR

Zemin (Alt Yatay Kabuk)

Parke - Rabıta

Yükseltilmiş Zemin Döşeme

Sert Peyzaj - Yumuşak Peyzaj

Fayans - Seramik - Porselen

Doğal Taş Kaplama

Çökertilmiş Oturma Düzeni

Duvar (Düşey Kabuk)

Lambri

Kolon - Kiriş Kaplamaları

Bölme Duvar

Panel Perforasyonu

Seperatör

Boya

Cam

Tavan (Üst Yatay Kabuk)

Asma Tavan

Mezanin (Asma Kat)

BÖLÜM 4: EKLER

Merdiven

Ahşap Geçme Türleri (1)

Ahşap Geçme Türleri (2)

Deck Tipleri

Plenum

Soğuk Çekim Profil Tipolojisi

 

Prof.Dr. GENCO BERKİN KİMDİR?

1971 yılında Niğde’de dünyaya gelen Genco Berkin, 1990 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlamıştır.Brighton (İngiltere) ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (KKTC) mimarlık eğitimi alan Genco Berkin, 1995 yılında, mezun olduğu okuldan gelen teklif üzerine araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamıştır. 1998 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Mimarlık Tarihi alanında hazırladığı “Mimari Ütopyalar” tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği ve Malzemesi Kürsüsü’nde yaptığı çalışmalarla doktor (Ph.D.) unvanını hak etmiş; 2015 yılında doçent unvanı almıştır. 2020 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne, Profesör kadrosunda öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Halihazırda çeşitli üniversitelerde mimarlık ve iç mimarlık dersleri veren Genco Berkin, “mimarlıkta ekolojik cam” üzerine araştırma geliştirme çalışmalarının yanı sıra “proje-tasarım derslerinin iyileştirilmesi” konusunda düşünceler üretmiştir. Özellikle mobilya tasarımlarında ergonomiyi ve teknolojiyi birleştirmeyi göz önünde bulunduran Berkin, bu konuda da birçok eser ortaya koymuştur.

Genco Berkin’in YEM Yayın tarafından yayımlanmış kitapları:

  • Mimarlıkta Malzeme ve Detay, Eylül 2021
  • İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay (4. Baskı), Eylül 2021
  • Ağacın İzinde - Tasarımda Orman Ürünleri Sözlüğü, Eylül 2021
  • Modulor ve Le Corbusier’nin Kulübesi, Temmuz 2021
  • Kareden Plana Modül ve Mimarlık (Yusuf Civelek ile birlikte), Haziran 2021

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın