Mekansallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu

Mekansallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu

168.00TL
Title:  

Ürün Açıklaması

Kant, Saf Aklın Eleştirisi’nde şöyle diyordu: “apriori bilginin ilkeleri olarak duyusal görünün iki saf biçimi vardır: mekân vezaman”. Deleuze, Kant’ın bukavramsallaştırmasını, “beliren her şey zaman ve mekânın koşulları altında belirir”diye aktarır. Yalın bir deyişle, sanat nesnesinin de, zamansal ve mekânsalolmak üzere iki farklı gerçeklik tanımladığını söyleyebiliriz. Yapısal birçözümleme, zamansal olanın, öğelerin zaman içindeki peş peşeliğine dayandığını,mekânsallığın ise öğelerin eşzamanlılığıyla gerçeklik kazandığını gösterir.Kısacası, zamansal olanın karşısında mekânsallık bir eşzamanlılıkdurumu/olanağı oluşturuyor. Eşzamanlılık durumu bir ontolojik olanağın sonucuolan belirli bir olgu olarak ortaya çıkıyor. Ne ki sadece bununla kalmıyor, tümmekânsal üretim alanlarında, yeni anlatım yollarına kapı açıyor ve sanatçınındünyaya yanıt vermesi için geniş bir söz alanı oluşturuyor. Bugün şiir gibizamansallıkla, resim gibi mekânsallıklakendini gösteren disiplinlerin yanı sıra,müzik, tiyatro ya da çağdaş sanat gibi mekân-zamansal bir yapı taşıyandisiplinlerden söz ediyoruz.

AykutKöksal

Yazılarıyla Kitaba Katkıda Bulunanlar:

Aykut Köksal, Emre Zeytinoğlu, Erdem Ceylan, ErdemÇöloğlu, Esen Çamurdan, İlke Boran, Mehmet Kerem Özel, Nihal Geyran Koldaş,Nusret Polat, Önay Sözer, Sevgi Doğan, Tijen Savaşkan, Tolga Yayalar, YiğitÖzatalay, Zeynep Dündar.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın