Yapı Malzemeleri

Yapı Malzemeleri

42.40TL 53.00TL

Yazar: Mahmut Durmaz

Marka: Gazi Kitabevi

Basım Tarihi: Temmuz 2019

Sayfa Sayısı: 278

Boyut: 16 x 24 cm

Kullanım dışı

9786057805096

Title:  
| v | İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ 1.1. YAPI MALZEMELERİ ....................................................................................1 1.1.1. YAPI MALZEMESİNİN ÖNEMİ..........................................................1 1.1.2. Belli Başlı Yapı Malzemeleri ............................................................2 1.2. Yapı Malzemelerinin Sınıflandırılması ........................................................2 1.3. Taşıyıcı Malzeme veya Strüktür Malzeme..................................................3 1.4. Detay Malzemesi........................................................................................4 1.5. Yapıların Maruz Kaldıkları Kuvvetler ve Mukavemet Özellikleri.................4 1.5.1. Basınç..............................................................................................4 1.5.2. Elastikiyet........................................................................................9 1.5.3. Elastik ve Plastik Şekil Değiştirmeler..................................................9 1.6. Malzemenin Mekanik Özellikleri ................................................................10 1.7. Yapıların Sınıflandırılması .........................................................................19 1.7.1. Yapı Malzemesine Göre Yapı Sınıfları ...........................................19 İKİNCİ BÖLÜM 2.1. Yapı Taşlarının Sınıflandırılması................................................................21 2.2. Mineraller ve Tabii Taşların Yapısı............................................................21 2.3. Yapıda Kullanılan Taşlar............................................................................25 2.3.1. Taşların Genel Kullanım Yerleri.....................................................26 2.3.2. Taş Deneyleri ................................................................................27 2.3.3. Suni Taşlar.....................................................................................28 2.3.4. Çimento Tuğla ve Briketler ...........................................................29 2.4. Yapı Taşlarının Muayene ve Metodları.....................................................30 2.4.1. Uygulanan Muayeneler ................................................................30 vi | 2.4.2. Muayene ve Deney Metotları.......................................................31 2.4.3. Kaynar Suda Su Emme Tayini (TS 699)..........................................33 2.4.4. Basınç Altında Su Emme Yeteneğinin Tayini (TS 699) .................34 2.4.5. Özgül Ağırlık D0............................................................................35 2.4.6. Yoğunluk Derecesi (Kesafet) (TS 699) d..........................................37 2.4.7. GERÇEK POROZİTE (GÖZENEKLİLİK DERECESİ) (TS 699) PO ........37 2.4.8. Los-Angeles Aşınma Deneyi (ASTM C-131) ................................38 2.4.9. Basınç Mukavemeti (TS 699, ASTM C – 170) Vb ........................41 2.4.10. Tabii Don Deneyi (Don Sonu Basınç Mukavemeti).....................44 2.4.11. Dona Karşı Dayanım (TS 699)......................................................45 2.4.12. Sodyum Sülfat Don Kaybı Deneyi................................................46 2.4.13. Yüzeysel Aşınma Deneyi (Böhme Metodu) (TS 699, TS 213) .....49 2.4.14. Eğilme Mukavemeti (TS 699) ......................................................52 2.4.15. Darbe Dayanımı Tayini (TS 699)..................................................54 2.4.16. Darbe Dayanıklılığı Tayini (ASTM D-3)........................................57 2.4.17. Permeabilite (Su Geçirme) Deneyi (TS 699)................................58 2.4.18. Kırma Taş Hazırlama ve Elek Analizi...........................................59 2.4.19. Elastisite Modülü (young modülü) Tayini........................................65 2.5. Taşların Ocaktan Çıkarılması: ...................................................................68 2.5.1. Patlayıcı Maddelerle Taş Çıkarma:...................................................68 2.5.2. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri .......................................................71 2.5.2.1. Özgül Ağırlık, Birim Ağırlık, Porozite ve Konpasite: .........72 2.5.2.2. Birim Ağırlık Deneyi .........................................................73 2.5.3. Suyun Mevcudiyeti ile İlgili Özellikler............................................74 2.5.4. Yapıların Suya veya Neme Karşı Tecridi.........................................77 2.5.5. Termik Özellikler............................................................................78 2.5.6. Akustik Özellikler...........................................................................81 Yapı Malzemeleri Tanımları, Özellikleri, Deney Esasları ve Kullandıkları Yerler Ders Notları | vii ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.1. Kireç ve Çimentoların Tarifi ......................................................................85 3.1.1. Birim Ağırlık, Özgül Ağırlık .............................................................86 3.1.2. Kirecin Söndürülmesi (Hidratasyonu)............................................88 3.1.3. Temel Bağlayıcıların Fiziksel Özellikleri ve Katılaşmalarının Etkisi.....89 3.1.4. Yağlı Kireç ......................................................................................90 3.2. Çabuk Katılaşan Çimento..........................................................................91 3.2.1. Yavaş Katılaşan Çimento (Portland Çimento)................................92 3.2.2. Alüminli Çimento...........................................................................94 3.2.3. Puzolanlar......................................................................................95 3.2.4. Diğer Endüstriyel Hidrolik Bağlayıcılar...........................................97 3.2.5. Bağlayıcıların Hidrolik Özelliklerine Göre Tasnifi İdrolisite Endisi.99 3.3. Üretimin Cinsine Göre Tasnifi.................................................................100 3.4. Kireçlerin ve Çimentoların Mukavemeti................................................101 3.5. Kireçlerin Üretimi ...................................................................................101 3.5.1. Arka Arkaya Yapılan İşlemler.......................................................101 3.5.2. Kalkerin Ocaktan Çıkarılması, Nakli ve Ufalanması......................102 3.5.3. Pişirme, Fırınlar Hakkında Genel Bilgiler.....................................103 3.6. Kirecin Söndürülmesi..............................................................................108 3.7. Çabuk Katılaşan Çimentoların Üretimi ...................................................109 3.7.1. Portland Çimento Tipleri .............................................................113 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.1. Kumlar....................................................................................................119 4.1.1. Kullanım ve Tarif.........................................................................119 4.1.2. Kumun Cinsi, Menşei ve Seçimi: .................................................119 4.1.3. Kumun Mekanik Özellikleri.........................................................122 4.1.4. Kumun Harçlardaki Rolü.............................................................123 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DURMAZ viii | 4.1.5. Harçların Özellikleri Üzerine Kum Tanelerinin Büyüklük ve Şekillerinin Tesiri....................................................................123 4.1.6. Kumların Granülometrik Bileşimi................................................124 4.1.7. Kumların Doluluk ve Boşlukları...................................................126 4.1.8. Kumun Rutubet Derecesi............................................................129 4.1.9. Suni Kumların İmali.....................................................................131 4.1.10. Agrega’nın Kalitesi ...............................................................132 4.1.11. Agrega ve Agrega Ocaklarının Jeolojik Karakteristikleri.......132 4.1.12. Kültelerin Sınıflanması ve Karakteristikleri................................134 4.1.13. Agregaların Uygunluğu..............................................................138 4.1.14. Agreganın Derecelenmesi (Granülometresi) .......................138 4.1.15. Agregada Zararlı Maddeler........................................................146 4.1.16. Agregalarda Organik Maddeler.................................................148 4.1.17. Agregaların Hava Etkilerine Dayanıklığı ...............................150 4.1.18. Agregaların Aşınma ve Mukavemeti....................................151 4.1.19. Agregaların Hacim Değişikiliği ...................................................151 4.1.20. Hafif Beton Agregaları (TS 1114)...............................................152 4.2. Harçlar....................................................................................................155 4.2.1. Harç ............................................................................................155 4.2.2. Harç Dozajları .............................................................................155 4.2.3. Harç Çeşitleri ..............................................................................156 4.2.4. Saf Hamurlar, Şerbetler, Çimento Enjeksiyonlar ........................157 4.2.5. Harçların Geçirimliliğine Ait Bazı Pratik Açıklamalar...................164 4.2.6. Harç Sıvaları, Betonların ve Kagirlerin Yüzeysel Olarak Geçirimsiz Hale Getirilmeleri......................................................168 4.3. Harç Dozajının Prensibi...........................................................................171 4.3.1. Harçların Pratik Dozajları............................................................172 4.3.2. Harçların Randımanı: ..................................................................174 4.3.3. Aderans (Yapışma):.....................................................................174 Yapı Malzemeleri Tanımları, Özellikleri, Deney Esasları ve Kullandıkları Yerler Ders Notları | ix 4.3.4. Hacim Değişimleri – Çimentoların Rötresi..................................175 4.3.5. Harçların Ayrışması.....................................................................178 4.3.6. Harçların Deniz Suyu Tesiriyle Ayrışmasını Önlemek İçin Alınması Gereken Tedbirler .................................................178 4.3.7. Deniz Suyu İle Ayrışmanın Arazları, Misaller ..............................180 4.4. Jipsli (Sülfatlı) Zeminlerde Yapım............................................................180 4.5. Saf Sular ve Tahrip Edici Suların Etkisine Maruz Yapılar.........................181 4.5.1. Isı Değişimlerinin Etkisi ...............................................................181 4.6. Harçların Üretimi....................................................................................182 4.6.1. Harcın Yerine Yerleştirilmesi.......................................................184 4.6.2. Bağlayıcı ve Harç Deney Çeşitleri................................................185 4.6.3. Mekanik ve Pratik Deneylerin Metotları.....................................191 4.6.4. Deniz Suyu Tesiriyle Ayrışma Deneyleri......................................204 4.6.5. Puzolanların Deneyi....................................................................205 4.7. Beton......................................................................................................212 4.7.1. Tarif.............................................................................................212 4.7.2. Beton Çeşitleri ............................................................................212 4.7.3. Krip (sünme) ve Genleşme..........................................................216 4.7.4. Betonun Hava Karışımını Değiştiren Katkılar..............................220 4.8. Beton Deneyleri......................................................................................222 4.8.1. Taze Beton Deneyleri..................................................................222 4.8.2. Sertleşmiş Beton Deneyleri ........................................................225 4.8.3. Betonu Bozmadan Yapılan Deneyler ..........................................231 4.8.4. Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları....................................234 4.8.5. Betonun Taşınması .....................................................................237 4.8.6. Şantiyede Yapılan Betonun Taşınması........................................237 4.8.7. İş Derzleri....................................................................................237 4.8.8. Betonun Yerleştirilmesi ..............................................................238 4.8.9. Betonun Kür Edilmesi .................................................................242 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DURMAZ x | BEŞİNCİ BÖLÜM 5.1. Kil............................................................................................................247 5.2. Seramik Maddeler..................................................................................247 5.3. Tuğla ve İmalatı ......................................................................................248 5.4. Tahlil.......................................................................................................249 5.5. Tuğla Çeşitleri.........................................................................................253 5.6. Kiremitlerin Yapılışı.................................................................................254 5.7. SERAMİK.................................................................................................256 ALTINCI BÖLÜM 6.1. Ahşap.....................................................................................................257 6.2. Ahşapın Üretimi.....................................................................................258 6.3. Ahşapın Kusurları...................................................................................259 6.4. Ahşap Boyutları ve Kullanıldığı Yerler...................................................260 6.5. Ahşap Üzerine Zarar Veren Etkenler ve Korunma Çareleri....................261 6.6. Yangın....................................................................................................262 6.7. Koruma Çareleri.....................................................................................262 6.8. Ahşapta Yapılan Suni Malzemeler.........................................................262 6.9. Ahşapın Birleşimleri...............................................................................263 6.10.Ahşapın Mekanik Deneyleri...................................................................263 YEDİNCİ BÖLÜM 7.1. Metaller..................................................................................................265 7.2. Çelik........................................................................................................266 7.3. Çeliğin Serleştirilmesi ve Yumuşatılması ................................................267 7.4. Sementasyon..........................................................................................268 7.5. Çelik Üzerinde Yapılan Deneyler ............................................................268 7.6. Demirsiz Metaller...................................................................................268 7.7. Metallere Şekil Verilmesi........................................................................269 Yapı Malzemeleri Tanımları, Özellikleri, Deney Esasları ve Kullandıkları Yerler Ders Notları | xi SEKİZİNCİ BÖLÜM:ORGANİK POLİMERLER 8.1. Bitümlü Maddeler ..................................................................................272 8.2. Plastik Maddeler.....................................................................................273 8.3. Boyalar ...................................................................................................273 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DURMAZ KAYNAKÇA ............................................................................................................. 277

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın