Yapı Teknik Resmi Cilt 1-2

Yapı Teknik Resmi Cilt 1-2

90.00TL 100.00TL

Yazar: Ali Pancarcı, M. Emin Öcal

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2018

Sayfa Sayısı: 375

Boyut: 19.5 / 27.5 cm

Kullanım dışı

3990000019021

Title:  
Mimarlık, Tüm ürünler

NSZ

Teknik resim; tasarımlarını çizgilerle açıklayanlarla, bunları kullanarak, tasarımın üretime dönüşmesini sağlayanlar arasında ortak bir anlaşma aracıdır. Bu aracın kusursuz olarak bilinmesi ve uygulanması, yapıtların kusursuz ve eksiksiz yapılmasında ilk ve önemli koşuldur.

Yapı üretiminde görev alacak her düzeydeki teknik okul öğrencileriyle yapı teknik elemanlarının ortak dili olan çizim esaslarını bir arada vermek amacıyla bu kitabı hazırlamış bulunuyoruz.

Kitapta, konuların birbirleriyle olan ilişkisini sağlamak amacıyla, yapı elemanları hakkında genel teknolojik bilgininde verilmesini uygun gördük. Özellikle yapı teknik resmine ilişkin esasların tümünü kapsayan standartların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, uygulanmakta olan çizim yöntemleri, işaret ve sembollerde az da olsa bazı farklılıklar görülmektedir. Bu konuda okuyucuları tereddüde düşürmemek için genel olarak uygulanan çizim esaslarının yanı sıra, bazı projelerde karşılaşılabilecek değişik açıklama şekilleri de göz önüne alınmıştır. Bu amaçla kitabın hazırlanmasında kaynak oluştururken teknik öğretim kurumlarımızda izlenen yöntemlerle aynı konulara yönelik meslek odaları ve yatırımcı kamu kuruluşlarının uygulamaları da göz önüne alınmıştır.

Kitabımız iki ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte temel ön bilgiler, ikinci ciltte ise mimarlık, demirli beton, tesisat ve alt yapı projeleri konuları işlenmiştir. Bilindiği gibi bina yapılarıyla bunların tesisatları ve alt yapıları birbirinden ayrılan çizgisel anlatım özelliklerine sahip ihtisas konularıdır. Bunların her biri çok yönlü ve hacimli çalışmalar gerektirir. Bu nedenle bina yapılarının elemanları ve projelerin çizimi, okunması, ayrıntılı olarak işlenmiş, tesisat ve alt yapı projelerinin hazırlanması konusunda ise genel esaslar ve örnek çizimler verilmekle yetinilmiştir.

Kitabımızda görülebilecek eksiklerin tarafımıza bildirilmesi ve okuyucularımızın eleştirileri bizleri çok sevindirecektir.

Kitabımızın hazırlanmasında bize yardımcı olan mühendislik ve mimarlık bürolarına, teknik ressamlarımıza ve Kemal Matbaası Â.Ş. sahip ve personeline teşekkür ederiz.

Adana, Mayıs 1978 - Ali Pancarcı, M. Emin Öcal


İÇİNDEKİLER

CİLT-1

I. BÖLÜM
Teknik Resim Çizimlerinde Kullanılan Araç ve Gereçler

1.1. Resim Tahtaları.......................................................................................................... 1

1.2. Resim Masaları........................................................................................................... 1

1.3. T. Cetvelleri ............................................................................................................. 3

1.4. Gönyeler..................................................................................................................... 3

1.5. Ölçü Cetvelleri........................................................................................................... 3

1.6. Açı Ölçer.................................................................................................................... 4

1.7. Çizim Makineleri........................................................................................................ 4

1.8. Mekanik Tarama Cetvelleri........................................................................................ 4

1.9. Kurşun Kalemler........................................................................................................ 5

1.10. Silgiler...................................................................................................................... 6

1.11. Raptiye ve Yapıştırma Bantları................................................................................ 7

1.12. Pergel Takımı........................................................................................................... 7

1.13. Kesik Çizgi Makinesi............................................................................................... 8

1.14. Grafos Takımı........................................................................................................... 8

1.15. Rapido Takımı.......................................................................................................... 9

1.16. Redis Uçları ve Çini Mürekkebi............................................................................... 10

1.17. Yay Cetvelleri........................................................................................................... 12

1.18. Şablonlar.................................................................................................................. 12

1.19. Resim Kağıtları........................................................................................................ 15

II. BÖLÜM Yazı ve Rakamlar

2.1. Grek Alfabesi............................................................................................................. 24

2.2. Serbest El ile Yazı Yazma Esasları............................................................................ 26

2.3. Yazı Şablonları........................................................................................................... 26

2.4. Şablon İle Yazı Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar............................................... 26

2.5. Hazır Yazı Yapraklan İle Yazı Yazma....................................................................... 26

V

III . BÖLÜM
Çizgi Çeşitleri ve Geometrik Çizimler

3.1. Çizgiler....................................................................................................................... 24

3.1.1 Çizgi Grupları............................................................................................. 26

3.1.2. Çizgi Kalınlıkları........................................................................................ 26

3.1.3. Çizgi Çeşitleri............................................................................................. 26

3.1.4. Çizgi Uygulamaları.................................................................................... 26

3.1.5. Resim Çizilirken Dikkat Edilecek Hususlar............................................... 24

3.1.6. Çizim Hazırlığı........................................................................................... 26

3.1.7. Takım Temizliği ve Bakımı....................................................................... 26

3.1.8. Çizim Sırası ............................................................................................... 26

3.2 Geometrik Çizimler .................................................................................................... 31

IV. BÖLÜM İzdüşüm

4.1 Genel Bilgi.................................................................................................................................. 40

4.2. Tanım ....................................................................................................................................... 40

4.3. İzdüşüm Elemanları.......................................................................... .......................................... 40

4.4. İzdüşüm Yöntemleri .................................................................................................................. 40

4.5. Eşlenik Dik İzdüşüm.................................................................................................................. 42

4.6.İzdüşüm Düzlemleri.................................................................................................................... 43

4.7. İzdüşümlerin İşaretlenmesi ....................................................................................................... 44

4.8. İzdüşümlerin Elde Edilmesi....................................................................................................... 46

4.9. Yükseklik Aralık Uzaklık...................................................................................................... 46

4.10. Geometrik Şekillerin İzdüşümleri............................................................................................ 46

4.11. Doğru Tam Boylarının Bulunması........................................................................................... 63

4.12. Teğet Kenarların İzdüşümleri .................................................................................................. 67

4.13. Görünmeyen Kenar Çizgilerinin Çizilmesi.............................................................................. 67

4.14. Bir cismin Üç Görünüşünün Çizilmesi.................................................................................... 67

V.BÖLÜM Perspektif

5.1. Tanım ...................................................................................................................................... 72

5.2. Perspektif Çeşitleri..................................................................................................................... 72

5.2.1. Paralel Perspektif.................................................................................................................... 72

5.2.2. Merkezi (Konik) Perspektif..................................................................................................... 77

VI. BÖLÜM Kesit ve Görünüşler

6.1. Tanım................................................................................................ .......................................... 96

6.2. Kesit Çeşitleri.............................................................................................................................. 96

6.3. Mimari Projelerde Kesit.............................................................................................................. 100

VII. BÖLÜM

7.1. Ölçek........................................................................................................................................... 105

7.1.1.Ölçek Çeşitleri.......................................................................................................................... 107

7.2. Ölçülendirme .............................................................................................................................. 108

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın