Yapı Teknik Resmi Cilt 1-2

Yapı Teknik Resmi Cilt 1-2

600.00TL

Yazar: Ali Pancarcı, M. Emin Öcal

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2018

Sayfa Sayısı: 375

Boyut: 19.5 / 27.5 cm

Kullanım dışı

3990000019021

Title:  

Ürün Açıklaması

Teknik resim; tasarımlarını çizgilerle açıklayanlarla, bunları kullanarak, tasarımın üretime dönüşmesini sağlayanlar arasında ortak bir anlaşma aracıdır. Bu aracın kusursuz olarak bilinmesi ve uygulanması, yapıtların kusursuz ve eksiksiz yapılmasında ilk ve önemli koşuldur.

Yapı üretiminde görev alacak her düzeydeki teknik okul öğrencileriyle yapı teknik elemanlarının ortak dili olan çizim esaslarını bir arada vermek amacıyla bu kitabı hazırlamış bulunuyoruz.

Kitapta, konuların birbirleriyle olan ilişkisini sağlamak amacıyla, yapı elemanları hakkında genel teknolojik bilgininde verilmesini uygun gördük. Özellikle yapı teknik resmine ilişkin esasların tümünü kapsayan standartların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, uygulanmakta olan çizim yöntemleri, işaret ve sembollerde az da olsa bazı farklılıklar görülmektedir. Bu konuda okuyucuları tereddüde düşürmemek için genel olarak uygulanan çizim esaslarının yanı sıra, bazı projelerde karşılaşılabilecek değişik açıklama şekilleri de göz önüne alınmıştır. Bu amaçla kitabın hazırlanmasında kaynak oluştururken teknik öğretim kurumlarımızda izlenen yöntemlerle aynı konulara yönelik meslek odaları ve yatırımcı kamu kuruluşlarının uygulamaları da göz önüne alınmıştır.

Kitabımız iki ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte temel ön bilgiler, ikinci ciltte ise mimarlık, demirli beton, tesisat ve alt yapı projeleri konuları işlenmiştir. Bilindiği gibi bina yapılarıyla bunların tesisatları ve alt yapıları birbirinden ayrılan çizgisel anlatım özelliklerine sahip ihtisas konularıdır. Bunların her biri çok yönlü ve hacimli çalışmalar gerektirir. Bu nedenle bina yapılarının elemanları ve projelerin çizimi, okunması, ayrıntılı olarak işlenmiş, tesisat ve alt yapı projelerinin hazırlanması konusunda ise genel esaslar ve örnek çizimler verilmekle yetinilmiştir.

Kitabımızda görülebilecek eksiklerin tarafımıza bildirilmesi ve okuyucularımızın eleştirileri bizleri çok sevindirecektir.

Adana, Mayıs 1978 - Ali Pancarcı, M. Emin Öcal


................. 108

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın