Yeni Kent Paradigması

Yeni Kent Paradigması

43.20TL

Yazar: Can Giray Özgül

Marka: İdealKent Yayınları

Basım Tarihi: Mart 2020

Sayfa Sayısı: 184

Boyut: 14.0 x 21.0 cm

Kullanım dışı

9786056892752

Title:  

Ürün Açıklaması

Dünyada ve Türkiye’de, metropoliten alanlar başta olmak üzere kent yönetimlerinin son 30 yıl içindeki gelişimi uluslararası alanda ortaya çıkan yeni bir yaklaşımın ve modelin aracılığıyla biçimlenmektedir. Yeni sağ ekonomik politikalar küresel düzenle uyumlu metropoliten alan yönetimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Metropoliten alanların yönetiminden sorumlu olan büyükşehir belediyelerinin politika üretme ve hizmet sunma anlayışlarında da bu doğrultuda değişiklikler olmaktadır. Dünyada “yeni kentsel politikalar” olarak bilinen bu model Türkiye’de de “girişimci kent” biçiminde karşılık bulmaktadır.

Yeni Kent Paradigması adlı bu Kitabın Türkiye’de metropoliten alan yönetimi sisteminin niteliğinde önemli değişiklikler yaratılarak büyükşehir belediyelerinin, kamu hizmeti sunan birimler olmaktan çok, piyasa odaklı aktörler gibi hareket ettikleri ve başka bir yöne doğru evrildikleri tezinden yola çıktığı görülmektedir. Bu arada, Türkiye’de uygulanmaya çalışılan yeni kent modelinin dünyadaki gelişme ve uygulamalarla koşutluk göstermesine karşın, kendi dinamikleri içinde yeniden dönüştüğü de Kitabın önemli saptamaları arasında yer almaktadır.

Kitapta, yeni kent yaklaşımının ve buna bağlı olarak yeni kentsel politikaların Türkiye’deki büyükşehir belediye sistemini ve uygulanan kentsel politikaları nasıl dönüştürdüğü yetkiyle incelenmektedir. Bu bağlamda, öncelikli olarak yeni kent yaklaşımının doğuşuna yol açan devlet bunalımı ve bu bunalımın ardından ortaya çıkan yeni kentsel politikalar ve yeni kent yönetim kuramları açıklanmaktadır. Kitabın amacı ile uyumlu olan bu çerçeve içinde, yeni kent yaklaşımının Türkiye’deki kentsel politikaları ölçek ve strateji olmak üzere iki açıdan etkilediği sonucuna varılmaktadır. Bu doğrultuda, metropoliten alanlara ilişkin kuramsal tartışmaların yanı sıra, yerel yönetim reformları aracılığıyla Türkiye’de büyükşehir belediyelerinde gerçekleştirilen değişiklikler yönetsel ve mali boyutları ile ele alınmaktadır. Yine, geniş kapsamlı planlamaya dayanan kentsel politikaların yerine, sermayeyi kentlere çekme amacı taşıyan kentsel girişimcilik stratejileri ele alınmakta; Türkiye’de kentsel politikaların yeni kent yaklaşımının temel nitelikleri ekseninde dönüştüğü, ancak bu dönüşüm süreci içinde kentsel gelişmenin kendi dinamiklerinin belli noktalarda yaklaşımın genel çizgisinden sapmalara neden olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Yeni Kent Paradigması adlı bu Kitap, kuşku yok ki, akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler ve politikacılar için çok önemli bir başvuru kaynağı olacak, uzmanlık alanımıza önemli katkıda bulunacak niteliktedir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin genç ve değerli öğretim üyesi, doktora çalışmaları sırasında öğrencimiz olan ve şimdi de aynı Kürsü’yü paylaştığımız değerli bir uğraş arkadaşımız olmasından her zaman gurur duyduğumuz Can Giray Özgül, bu kitabıyla da kendisiyle övünmekte ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlamaktadır.

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Prof. Dr. Ayşegül Mengi

 

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın