ZEYNEP AHUNBAY İkili Kitap Seti

ZEYNEP AHUNBAY İkili Kitap Seti

81.00TL 180.00TL

Yazar: Zeynep Ahunbay

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi: 2020

Sayfa Sayısı: 448

Boyut: 19.5 x 27.0 cm

Kullanım dışı

9780478998547

Title:  

TARİHİ ÇEVRE KORUMA VERESTORASYON

Kültürmirası, koruma ve restorasyon alanlarında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelenisimlerinden Prof.Dr. Zeynep Ahunbay’ın, Türkiye’deki mimarlık okullarınıntemel başvuru kaynaklarından olan Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon kitabında;

koruma düşüncesinin kuramsal temeli vekorunacak değerlere ilişkin ölçütlerle başlayan kitap, anıtlarda bozulmayaneden olan etkenler, restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar, restorasyonprojesinin hazırlanması ve restorasyon tekniklerinin yanı sıra koruma anlayışıve kültür varlıklarının korunması ile ilgili örgütlenme ve yasalara da yerveriyor. Carta del Restauro, Venedik Tüzüğü, Amsterdam Bildirgesi, WashingtonTüzüğü, Arkeolojik Mirasın Yönetimi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat VarlıklarınıKoruma Yüksek Kurulu'nun 378 Sayılı İlke Kararı, Sualtı Kültür MirasınınKorunması ve Yönetimi ile İlgili Tüzük, Ahşap Tarihi Yapıların Korunması içinİlkeler ve Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü'nü de içeriyor.

KÜLTÜR MİRASINI KORUMAİLKE VE TEKNİKLERİ

Prof.Dr.Zeynep Ahunbay, Türkiye’deki mimarlık okullarının temel başvuru kaynaklarındanolan Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon kitabının tamamlayıcısı niteliğitaşıyan KültürMirasını Koruma İlke ve Teknikleri 'nde, çağdaş korumauygulamalarını yönlendirmek için geliştirilen uluslararası ilkeleri,yaklaşımları irdelerken; bir yandan da oluşturulması gereken bilimsel altyapıyıaçıklamaya çalışıyor. Zeynep Ahunbay, seçtiği ulusal ve uluslararasıörneklerle, tarihi yapıları tanımaya, hastalıklarını teşhise ve korumailkelerine dayalı doğru seçimler yapmaya yardımcı olacak bilgiler paylaştığıkitabı hazırlama gerekçesini şöyle özetliyor:

“Ülkemizin zengin kültür mirasının korunması içinadeta bir seferberlik yaşanıyor. Devletin sorumlu kuruluşları yanında,belediyeler, sivil toplum örgütleri kültür varlıklarının korunmasına kaynaksağlamaktalar. Halkın kültür mirasına sahip çıkması, korumayla ilgilenmesi,gönüllü, bilinçli çabalar yürütülmesi olumlu gelişmeler. Dileğimiz, iyi niyetlegirişilen onarımların bilgiyle desteklenmesi, vasıflı ekiplerce özen ve sabırlayürütülerek, başarılı sonuçlar elde edilmesidir.

Restorasyon, basmakalıp bilgilerle, sıradanişçilikle yapılan basit bir tamir işi değildir. Başarıya ulaşmak içinsistematik bilgiye, analitik gözlem yetisine sahip disiplinlerarası ekiplerleçalışılmalıdır. Koruma eyleminin aşamalarının planlanması, uygulamalarınyönetimi ve izlenmesi mesleki deneyim ve birikim gerektirmektedir. Nasılanatomi bilmeyen bir hekime insanları ameliyat etme yetkisi verilmiyorsa,tarihi yerleşmenin katmanları, bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmayan,geleneksel yapı malzemelerini, tekniklerini, tarihi yapı tiplerini, taşıyıcısistemleri tanımayan, karşısındaki tarihi yapıyı okuyamayan bir mimar veyamühendise de kültür mirası emanet edilmemelidir. Kültür mirasını koruma,bilgi ve deneyim gerektiren bir konudur. Genç mimar ve mühendislerin alandakarşılaşacakları sorunlara hazırlanmaları, konuları bilimsel yöntemlerleinceleme ve eleştirel bir bakışla değerlendirme yetisi kazanmaları önemlidir.Seçeneklerin titizlikle irdelenmesi ve değerlendirilmesi alışkanlığıedinilmelidir. Bilgi, sabır, özen ve sevgiyle yaklaşılması ve incelenmesigereken kültür varlıklarını koruma alanına yönelen gençlere başarılardiliyorum.”

Kültür Mirasını Korumaİlke ve Teknikleri,“Türkiye’de Koruma Uygulamaları Yapan Kurumlar; Yetki Alanları ve ÇalışmaYöntemleri”, “Koruma Teknikleri İle İlgili Uluslararası İlkeler”, “KorumaEğitiminde Temel İlkeler”, “Koruma Teknikleri”, “Arkeolojik AlanlarınKorunması” ana bölümlerinden oluşuyor. Ayrıca kitabın sonunda verilen“Uluslararası Tüzük, İlke, Belge, Bildirge ve Kılavuzlar” ile “Sözlük”bölümleri ise kültür mirasını koruma konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmakisteyenler için rehber niteliği taşıyor.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın