Yapı Teknolojisi 1

Yapı Teknolojisi 1

550.00TL

Yazar: Müslim Avcıoğlu

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 448

Boyut: 16.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755115603

Title:  

Ürün Açıklaması

Önsöz
Günümüzde inşaat teknolojisi oldukça fazla gelişim göstermiştir. Eskiden kullanılan yapı malzemelerinin yanında yeni çıkan çok değişik malzemeler inşaatlarda kullanılmaktadır.
Lise ve yüksek öğretimde öğrenim gören binlerce inşaat öğrencisi, inşaatla ilgilenen mühendis, tekniker, usta ve işçilerin yanında bu işin malzemelerinin satışını yapanlar, inşaatta kullanılan malzemeler yanında bir işin nasıl yapılacağı, işlerin isimlerini, işin elemanlarının isimlerini vs. bilmek zorundadırlar.
İnşaat sektörü çok geniş alana hitap etmekle birlikte birçok ana meslek dalları ile birlikte çalışmak zorundadır. Bu amaçla bir inşaat mühendisi ve teknikeri, kendi dallarının yanında biraz makine, elektrik, mimari, tesisat ve haritacılık bilgilerini de öğrenmek durumundadır.
Şimdilik iki cilt halinde yayına hazırlanmıştır.
Yazmaya çalıştığımız Yapı Teknolojisi 1 kitabı içine sığdırabildiğimiz mevcut konularımız, bir inşaatın altyapısı Olan Kazı, Temel İşleri, Tahkimatlar, Zeminin Taşıma Gücü, Yapının Zemine Aplikasyonu, İstinat Duvarları, Duvarlar, Kemerler. Tonoz Ve Kubbeler, Bacalar, Çatılar, Merdivenler, olarak anlatılmaya gayret gösterilmiştir. Bu konular ile dört yüz sayfayı aşmış bulunmaktayız. Bunların dışında kalan konularla ilgili ikinci kitap yayına hazır olup o da yayınlanacaktır.
Takdir edersiniz ki bu başlıkların her biri bir kitap dolduracak kapasiteye sahiptin Konulan seçerken ve içeriğini oluştururken en anlaşılır biçimde yazmaya gayret gösterilmiştir. Eksiklerimiz mutlaka olmuştur. Konulan engin görüşlerinize sunuyorum. Ümit ederim ki sizlere faydalı olacaktır.
Müslim AVCIOĞLU
10-06-2011

İÇİNDEKİLER
1BOLUM
YAPILARIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI
, TANIMI
SINIFLANDIRMA
MÜLKİYETLERİNE GÖRE
YAPILARIN ZEMİNDEKİ DURUMUNA GÖRE SINIFLANDIRILMASI
SÜREKLİLİĞİNE GÖRE YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI
KULLANILMASI AMACINA GÖRE SINIFLANDIRMA
TAŞIYICI ELEMANLARA GÖRE SINIFLANDIRMA
BOLUM
TEMEL ZEMİNİ VE TEMEL YAPILARI
TEMEL ZEMİNİ VE TEMEL YAPILARI
1 ZEMİNLERİN TANITILMASI
Zemin
Temel Zemini
Zeminlerin Oluşumu
Yerli Zeminler
Taşınmış ve birikmiş (tortul-sedimenter) zeminler
Dolgu Zeminler
Zeminlerin Yapısı
Ayrık Daneli Zeminler
Petek Yapılı Zeminler
Gravye Zeminler
Toprak Yapılı Zeminler
Süngersi Yapılı Zeminler
Zeminlerin Menşei
Yük Taşıma Durumuna göre Zeminler
Temel Zemini Araştırmaları
Zemin Araştırmaları İçin Uygulanan Metotlar
Araştırma ve Çukur Kuyuları
El Aletleri ile Numune Çukuru Açmak
Sondajla Zemin Araştırması
Planlama
Arazi Çalışmaları
YÜKLEME DENEYLERİ
BOLUM
TEMEL ÇUKUR DERİNLİĞİ VE TAHKİMAT
TEMEL KAZISI
TEMEL KAZILARI YAPILIRKEN ALINACAK TEDBİRLER
TEMEL ÇUKUR DERİNLİĞİ
YANLARI DÜŞEY AÇILAN TEMEL ÇUKURLARI
ŞEVLİ KAZILAR
TOPRAK TUTUCU YAPILARLA YAPILAN KAZILAR
TAHKİMAT
İKSALAR
Ahşap iksalar
Dar Yapı Kazıları iksaları
Geniş Yapı kazıları İksaları
Betonarme İksalar
ssişen Kazıklar
ngermeli Ankrajlar
PALPLANŞLAR
Ahşap Palplanşlar
Çelik Palplanşlar
Betonarme Palplanşlar
BATARDOLAR
Ahşap Batardolar
Toprak Batardolar
Çelik Batardolar
Beton Ve Betonarme Batardolar
YERALTI SUYUNUN TEMELDEN UZAKLAŞTIRILMASI
Yeraltı suyunu indirme
Zemini sıkıştırmak yolu ile suyu tutma
Dondurma metodu ile suyu tutma
i Taşlaştırma metodu ile suyu tutma
Kimyasal metotla suyu tutma
KAZI İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
4BOLVM
PLANLARIN ZEMİNE UYGULANMASI (APLİKASYON)
Tanım
İSTENEN BELGE VE BİLGİLER
İZLENECEK YOL
APLİKASYONDA GENEL KURALLAR
GRAFİK PAFTALARDA APLİKASYON
ZEMİNDE POLİGON NOKTALARI MEVCUT İSE;
KLASİK PAFTALARDA APLİKASYON
YEM KONTROL NOKTALARI ZEMİNDE MEVCUT İSE
YER KONTROL NOKTALARI ZEMİNDE MEVCUT DEĞİL İSE
FOTOGRAMETRİK PAFTALARDA APLİKASYON
SAYISAL PAFTALARDA APLİKASYON
YAPI KÖŞELERİNİN APLİKASYONU
İP İSKELESİNİN KURULMASI
BİNALARIN KONUM APLİKASYONU
Şantiyelerde Uygulanan Yöntem
Harita Mühendislik Ölçme Yöntemi
BOLUM
TEMELLERİN SINIFLANDIRILMASI
TANIM
SIĞ (YÜZEYSEL) TEMELLER
KURUDA YÜZEYSEL TEMELLER
TEKLİ SÖMELLER
Basit Temel
Münferit Sömel
Birleşik Kombine Temeller
Bağ Kirişli Münferit Sömeller
Tekil Sömelin Boyutlandırılması
SÜREKLİ YÜZEY TEMELLERİ VEYA ALAN TEMELLER (ŞERİT, MÜTEMADİ, SÜREKLİ SÖMELLER)
Duvar Sömel
Izgara Temeller
Konsol Kiriş Temel
Mütemadi Devam Eden Temeller
Mütemadi Temelin Boyutlandırılması
RADYE TEMELLER
Mütemadi Plaklar
Üstten Kirişli Plaklar
Alttan Kirişli Plaklar
Mantar Radye Temeller
Ters kemerler
Rijit Temel
Kum ve Çakıl Dolgusu üzerine Yapılan Temeller
Ahşap Izgara Temel
SU ALTINDA İNŞA EDİLEN SIĞ TEMELLER
Taş dolgu üzerine yapılan temel
Taş Sandıklarla Temel Atma
Bloklarla Temel Atma
Su Altında Dökülen Beton Üzerine Temel Atma
Dipsiz Sandıklarla Temel Atma
Yüzen Sandıklarla Temel Atma
DERİN VE YÜZEN TEMELLER
AÇIK TEMEL ÇUKURU İÇİNDE İNŞA EDİLEN TEMELLER
KAZIK TEMELLER
Çakma kazıklar
Dökme ( sondaj) kazıkları (FORE KAZIKLAR)
Kaplama borusu kullanılmayan kazıklar
Kornart Kazıklar
Kompres Kazıklar
Ekspres Kazık
Kaplama borusu kullanılan kazıklar
Mast kazıkları
Raymond Kazıkları
Stren Kazıkları
Jansen Kazığı
Abolorenz Kazıklar
Benoto Kazıklar
Kaplama borusu Çıkarılan kazıklar(Fore Kazıklar) -
Franki Kazıkları
Simpleks Kazıkları
VVolfolz Kazıkları
Straus Kazıkları
Fore Kazıklarda Hesaplama Esasları
KUYU VEYA KESONLARLA YAPILAN TEMELLER
Açık Kuyu Kesonlar
Pnömatik Kesonlar
Yüzen Keson Temeller
TAŞIMA GÜCÜNE GÖRE KAZIK SİSTEMLER
Uç Kazıklar
Yüzen Kazıklar
KAZIK TEMEL GRUPLARI
ZEMİNLERİ SIKIŞTIRMAK İÇİN YAPILAN KAZIKLAR
TEMELLERİN YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR
İNŞAAT İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM
YAPI İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İSTİNAT DUVARLARI
TANIM
İSTİNAT DUVARININ ZEMİNE GORE YAPIM ŞEKİLLERİ
DUVAR ZEMİN SEVİYESİNDEN AŞAĞIDA
DUVAR ZEMİN SEVİYESİNDE
DUVAR ZEMİN SEVİYESİNDEN YUKARIDA
İSTİNAT DUVARLARI YAPIM ŞEKİLLERİ
İSTİNAT DUVARLARININ YAPILAN MALZEMELERE GORE
SINIFLANDIRILMASI
TAŞTAN YAPILAN İSTİNAT DUVARLARI
Kaya Pereler
Harçsız moloz taşla yapılan duvarlar
Harçlı moloz taşla yapılan duvarlar
BETONARME İSTİNAT DUVARLARI
Yekpare betonarme Duvar
Kademeli Betonarme Duvar
Prefabrik Betonarme Duvarlar
Toprakarme Duvarlar
GEODUVAR
DUVARLAR
TANIM
DUVARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLĞKLER
DUVÂR YAPIMIMDA KULLANILAN ALETLER
DUVAR TÜRLERĞ
TAŞIYICI DUVARLAR
Yığma tekniği ile örülen taşıyıcı duvarlar
İskelet tekniği ile yapılan duvarlar
KAR GİR DUVARLAR
TAŞ DUVARLAR
DUVAR YAPIMINDA KULLANILAN TAŞLAR
FAŞLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
TAŞ DUVAR ÖRGÜSÜNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR
TAŞ DUVAR ÇEŞİTLERİ
Moloz Taş Duvar
Kaba Yonu Taş Duvar
İnce Yonu Taş Duvar
Kesme Taş Duvarlar
TUĞLA DUVARLAR
PİŞMİŞ TUĞLALAR
ÖZEL AMAÇLA YAPILAN TUĞLALAR
Rampa Tuğlaları
Bordür Tuğlaları
Kanal Tuğlaları
Basamak Tuğlaları
Direk Dibi Tuğlaları
Çim Tuğlaları
Havuz Kenarı Tuğlaları
Görme EngellilerTuğlası
Tuğla Çakılı
Mozaik Parke
Öze! köşe birleştirme Tuğlaları
Dış ve içbükey Dönüş
Köşeli Dış Bükey Dönüş
Dikey Dönüş
Oval Köşe Küçük
Çubuk Tuğla
UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PİŞMEMİŞ TUĞLALAR
Cam tuğlalar
BRİKETLER
BİMSLER
DUVAR YAPIMINDA KULLANILAN HARÇLAR
HİDROLİK OLMAYAN (HAYADA PRİZ ALAN) HARÇLAR)
Kireç harcı
Alçı harcı
Kil harcı
HİDROLİK HARÇLAR (SU İLE PRİZ ALAN HARÇLAR)
Tras kireci ile yapılan harç
Çimento harcı
DUVAR ÖRGÜLERĞ
Tuğla duvarlar örülürken şu noktalara dikkat etmek gerekir;
ÖRGÜ ÇEŞİTLERİ
DÜZ ÖRGÜ
KİLİT ÖRGÜ
ŞAŞIRTMA ÖRGÜ
DÜZ KILIÇ ÖRGÜ
KATONA ÖRGÜ
SANDVİÇ DUYAR
DUYAR KESİŞMELERİ
Kapı va Pencere Dişleri
Dik Açılı Köşe Birleşimi
Geniş Açılı Köşe Birleşimi
Dar Açılı Köşe Birleşimi
Dik Saplamalar
Eğik Saplamalar
Dik ve Eğik Kesişmeler
AYAKLI DUYARLAR
TUĞLA SÜTUNLAR
BETON VE BETONARME DUVARLAR
BETON DUVAR
BETONARME DUVAR
KARIŞIK DUVARLAR
KAPLAMALI DUVARLAR
BOŞLUKLU DUVARLAR
ALÇI PANEL DUVAR
AHŞAP DUVAR
METAL DUVARLAR
TONOZLAR ve KUBBELER
KEMERLER
KEMERİ MEYDANA GETİREN ELEMANLARI
KEMER ÇEŞİTLERİ
Düz kemer
Şişkin ve Basık Kemerler
Tam Kemer
Sepetkulpu Kemerler
Üç merkezli sepet kulpu kemer
Beş Merkezli Sepet Kulpu Kemer
Sivri Kemerler
Basık Sivri Kemer
Normal Sivri Kemer
Çok Sivri Kemer
Said Kemer
Yardımcı Daire ve Doğrularla Çizilen Sait Kemerler
Çeyrek Dairelerle Çizilen Sait Kemerler
Elips Kemerler
Yardımcı Daire ve Doğrularla Çizilen Elips Kemerler
Yardımcı Dairelerle Çizilen Elips Kemerler
Dört Merkezli Birleşik Kemer ve Bizans Usulü Kemer
KEMER ÖRGÜLERİ
TAŞ İLE YAPILAN KEMERLER
KEMER KALIPLARI
TONOZLAR
KUBBELER
SİLİNDİR ŞEKİLLİ KUBBELER
Tonoz Kubbe
Tekneli Kubbe
Aynalı Kubbe
Manastır Kubbe
Haç Şekilli Kubbeler
Haç Kubbe
Kaburgalı Haç (Gotik) Kubbe
Yıldız (Dilimli) Haç Kubbe
YUVARLAK ŞEKİLLİ KUBBELER
Yuvarlak Kubbe
Bizans Usulü Kubbe
Bohemya Kubbe
Şemsiye biçimli Kubbe
KUBBE KALIPLARI
BOLUM
BACALAR
DUMAN BACALARI
SOBA BACALARI
Bacalarda Yoğuşma
ŞÖNT BACA
KALORİFER BACALARI
KASİK SİSTEM BACALAR
ÜNİVERSAL SİSTEM BACALAR
KLASİK-ÜNİVERSAL SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI
PASLANMAZ ÇELİK BACALAR
TEK CİDARLI BACA SİSTEMLERİ
CİFT CİDARLI BACA SİSTEMLERİ
SANAYİ BACA SİSTEMLERİ
HAVA BACALARI
TEKİL HAVALANDIRMA BACALARI
KARMA HAVA BACA SİSTEMİ
ORTAK HAVA BACASI SİSTEMİ
ÇOP BACALARI
TESİSAT BACALARI
DOĞLGAZ BACALARI
MERKEZİ ISITMA İÇİN BACA KESİT HESABI
10 BOLUM
ÇATILAR
TANIM
EĞİMLERİNE GORE ÇATILAR
DÜZ ÇATILAR
NORMAL ÇATILAR
DİK ÇATILAR
ÇATILARDA EĞİM
ÇATI ÇEŞİTLERİ
BEŞİK ÇATILAR
KIRMA ÇATI
SUNDURMA ÇATILAR
MANSARD ÇATILAR
SİVRİ ( PAVYON VEYA MAHRUTİ) ÇATI
ŞET( TESTERE DİŞLİ) ÇATILAR
FENERLİ ÇATILAR
KANATLI ÇATI
SİLİNDİR ÇATI
KIRIK PLAK ÇATI
KUBBE ÇATI
KELEBEK KANATLI ÇATI
KOMBİNE ÇATILAR
ÇATILARIN PLANA GORE DÜZENLENMESİ
SAÇAKSIZ ÇATILAR
DÜZ SAÇAKLI ÇATILAR
SARKAN SAÇAKLI ÇATILAR
KORNİŞLİ SAÇAKLI ÇATILAR
PARAPET DUVARLI ÇATILAR
GİZLİ ÇATILAR
ÇATILARIN DENGELENDİRİLMESİ
ÇATI ALANLARININ AÇILIMI VE GERÇEK BOYLARININ BULUNMASI
İZDÜŞÜM METODU İLE GERÇEK BOYUN BULUNMASI
TRİGONOMETRİK METOTLA GERÇEK BOYUN BULUNMASI
GEOMETRİK METOTLA GERÇEK BOYUN BULUNMASI
ÇATILARIN YAPILMASI
OTURTMA ÇATILAR
ASMA ÇATILAR
bir Askılı Çatı Makası
İki Askılı Çatı Makası
Üç Askılı Çatı Makası
Sundurma Çatı Makasları
Çok Açıklıklı Asma Çatı Makasları
UZAY ÇATILAR
Kullanım Yerleri
Avantajları
Düğüm Noktaları
Civata, Somun ve Pimler
Çubuklar ve Konik Parçalar
Mesnetler
Kaplama
AŞIKLAR, EĞİM DİKMELERİ VE DERELER
Korozyona Karşı Koruma
Galvaniz kaplama
Boya
Galvaniz Kaplama
Montaj
Uzay Kafes Sistem Modei Detayları
Uzay Sistem Düğüm Detayları
mesnet Küre Detayları
dere ve Kaplama Detayları
Aydınlatma ve Havalandırma Detayı
Aşık Detayı
Uzay Sistem Çubuk Tipleri
TENEKECİLİK İŞLERİ
TANIM
ÇATI ŞAÇAKLARI, OLUKLARI
ASMA OLUKLARI
GİZLİ OLUKLAR
DUVAR DİPLERİ, BACA ETEKLERİ
ÇATI KAPAKLARI
DERE MAHYALARI
GİRİŞ BORULARI
İNİŞ BORULARI
BACA DELİĞİ KAPAĞI VE TEMİZLEME
YAĞMUR OLUK VE BORULARININ OLÇULENDİRİLMESİ
TERAS, ÇATI EĞİM VE SU, TAHLİYESİ
DİKEY YE YATAY ÇIKIŞLI GİDERLER
YAPRAK TUTUCULAR;
İKİZ GİDER SİSTEMİ
Yuvarlak Kesitli
Kare Kesitli
YAPRAK TUTUCU ELEMANLARI
YAĞMUR İNDİRME PARÇALARI
BAKIR YAĞMUR İNDİRME PARÇALARI YE EBATLARI
PLASTİK YAĞMUR İNDİRME PARÇALARI (DİKDÖRTGEN KESİTLİ) ÇELİK YAĞMUR İNDİRME PARÇALARI
PLASTİSOL TAKVİYELİ ÇELİK DERE YAPISI
MERDİVENLER
TANIM
HARİCİ MERDİVENLER
DÂHİLİ MERDİVENLER
YANGIN MERDİVENLERİ
MERDİVENLERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
YÜRÜYEN RAMPA VE MERDİVENLER
YÜRÜYEN RAMPALAR (BANTLAR)
YÜRÜYEN RAMPALARIN HESABI
YÜRÜYEN MERDİVENLER
YÜRÜYEN MERDİVENDE İNSAN TRAFİĞİ
YÜRÜYEN MERDİVEN HESAPLARI
TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKERLEKLİ SANDALYE YÜRÜYEN MERDİVENİ
MALZEMESİNE GORE MERDİVEN ÇEŞİTLERİ
AHŞAP MERDİVENLER
Rıhtsız ahşap merdivenler
Çakma Basamaklı Merdivenler
Bindirme Basamaklı Merdivenler
Sürme Basamaklı Merdivenler
Gömme Basamaklı Merdivenler
Rıhtlı ahşap merdivenler
Gömme Basamaklı Merdivenler
Bindirme Basamaklı Merdivenler
KARGİR MERDİVENLER
Taş merdivenler
Yapay taş Merdivenler
Betonarme Merdivenler
METAL MERDİVENLER
KÜPEŞTE VE KORKULUKLAR     

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın