Balat İlyas Bey Külliyesi

Balat İlyas Bey Külliyesi

1,200.00TL

Yazar: Leyla Kayhan Elbirlik, M. Baha Tanman

Marka: Söktaş

Basım Tarihi: 2012

Sayfa Sayısı: 338

Boyut: 24.5 x 33.5 cm

Kullanım dışı

9786056255106

Title:  

Ürün Açıklaması

 • Alman Veliahtı’nın 1903’te Balat’ı Ziyareti / The Visit of the German Crown Prince to Balat 1903
 • Luttrell, Anthony – Elizabeth A. Zachariadou / Batı Anadolu’nun 15. Yüzyıl Başlarındaki Siyasal Karmaşası İçinde Menteşe Emiri İlyas Bey / İlyas Bey, the Emir of Menteşe, within the Political Turmoil of 15th Century Western Anatolia
 • Emecen, Feridun M. / Beylikler Döneminde Batı Anadolu: Menteşeoğulları ve İlyas Bey / Western Anatolia in the Period of the Emirates: The Mentese Emirate and İlyas Bey
 • Baykara, Tuncer / Balat’ın Beylikler Devri / Balat During Period of the Anatolian Emirates
 • Turkantoz, Kayahan / Menteşeoğlu Döneminde Balat’ın Kent Dokusu ve Yapıların Dağılımı / The Urban Fabric and Distribution of Structures in Balat During the Mentese Period
 • Arel, Ayda / Menteşe Beyliği Mimarisi ve Balat İlyas Bey İmareti: Bir Aidiet Sorunu / The Architecture of Mentese Emirate and the İlyas Bey İmaret in Balat: A Question of Belonging
 • Tanman, M. Baha / İlyas Bey Camii’ne İlişkin Bazı Düşünceler / Some Reflections on the İlyas Bey Mosque
 • Tanman, M. Baha / Balat İlyas Bey Külliyesi Haziresindeki Mezartaşları / Tombstones in the Enclosed Cemetery of the İlyas Bey Complex
 • Balata, Rafet Yalçın / Mezartaşlarından Seçme Katalog / Selective Catalogue of Tombstones
 • Eskici, Bekir - Yaşar Selçuk Şener - Ali Akın Akyol -Yusuf Kağan Kadıoğlu / İlyas Bey Külliyesi Yapılarına Ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma ve Uygulama Çalışmaları / Research and Application Work in the Conservation of the Original Building Materials of the İlyas Bey Complex
 • Demiralp, Yekta - Şakir Çakmak / Balat İlyas Bey Külliyesi 2007-2008 Kazı ve Temizlik Çalışmaları / Balat İlyas Bey Complex Excavation and Clearing Work
 • Kadıoğlu, Selma - Yusuf Kağan Kadıoğlu / İlyas Bey Camii ve Çevresinde Yapılan Jeofizik Yer Radarı Çalışmaları / Ground Penetrating Radar Work in and Around the İlyas Bey Mosque
 • Eskici, Bekir - Cengiz Kabaoğlu / Balat İlyas Bey Külliyesi Koruma ve Onarım Çalışmaları / Conservation and Restoration at the Balat İlyas Bey Mosque Complex
 • Şahin Güçhan, Neriman / Türkiye’de Kültür Varlığı Niteliğindeki Restorasyon Sürecine İlişkin ve İlyas Bey Külliyesi Modeli / Problems Related to the Restoration Process Cultural Assets in Turkey and the Case of the İlyas Bey Complex
 • Akyüz, Uğurhan / İlyas Bey Külliyesi Yapılarının Statik Değerlendirmesi ve Güçlendirilmesi / Static Assesment and Strengthening of Structures in the İlyas Bey Complex
 • Çakmak, Şakir / Balat İlyas Bey Külliyesi Kazı ve Temizlik Çalışmalarında Bulunan Sikkeler / Coins Found in the Excavations and Cleaning Work of the Balat İlyas Bey
 • Gök Gürhan, Sevinç / 2007 ve 2008 Yıllarında Balat İlyas Bey Külliyesi'nde Yapılan Kazı ve Temizlik Çalışmalarında Ortaya Çıkarılan Seramikler / Ceramics Unearthed During the Excavation and Cleaning Work Conducted at the İlyas Bey Complex in 2007 and 2008

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın