Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri

%30 İNDİRİM
105.00TL 150.00TL

Yazar: Zeynep Ahunbay

Marka: YEM Yayın

Basım Tarihi: Ocak 2021

Sayfa Sayısı: 256

Boyut: 19.5 x 27.5 cm

Stokta

9786058043435

Title:  

Kültür mirası, koruma ve restorasyon alanlarında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen isimlerinden Prof.Dr. Zeynep Ahunbay’ın, Türkiye’deki mimarlık okullarının temel başvuru kaynaklarından olan Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon kitabının tamamlayıcısı niteliği taşıyan yeni kitabı Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri 'nin 2. baskısı YEM Yayın’dan çıktı.

Prof.Dr. Zeynep Ahunbay, yeni kitabı Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri’nde, çağdaş koruma uygulamalarını yönlendirmek için geliştirilen uluslararası ilkeleri, yaklaşımları irdelerken; bir yandan da oluşturulması gereken bilimsel altyapıyı açıklamaya çalışıyor. Zeynep Ahunbay, seçtiği ulusal ve uluslararası örneklerle, tarihi yapıları tanımaya, hastalıklarını teşhise ve koruma ilkelerine dayalı doğru seçimler yapmaya yardımcı olacak bilgiler paylaştığı kitabı hazırlama gerekçesini şöyle özetliyor:

“Ülkemizin zengin kültür mirasının korunması için adeta bir seferberlik yaşanıyor. Devletin sorumlu kuruluşları yanında, belediyeler, sivil toplum örgütleri kültür varlıklarının korunmasına kaynak sağlamaktalar. Halkın kültür mirasına sahip çıkması, korumayla ilgilenmesi, gönüllü, bilinçli çabalar yürütülmesi olumlu gelişmeler. Dileğimiz, iyi niyetle girişilen onarımların bilgiyle desteklenmesi, vasıflı ekiplerce özen ve sabırla yürütülerek, başarılı sonuçlar elde edilmesidir.

Restorasyon, basmakalıp bilgilerle, sıradan işçilikle yapılan basit bir tamir işi değildir. Başarıya ulaşmak için sistematik bilgiye, analitik gözlem yetisine sahip disiplinlerarası ekiplerle çalışılmalıdır. Koruma eyleminin aşamalarının planlanması, uygulamaların yönetimi ve izlenmesi mesleki deneyim ve birikim gerektirmektedir. Nasıl anatomi bilmeyen bir hekime insanları ameliyat etme yetkisi verilmiyorsa, tarihi yerleşmenin katmanları, bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmayan, geleneksel yapı malzemelerini, tekniklerini, tarihi yapı tiplerini, taşıyıcı sistemleri tanımayan, karşısındaki tarihi yapıyı okuyamayan bir mimar veya mühendise de kültür mirası emanet edilmemelidir.

Kültür mirasını koruma, bilgi ve deneyim gerektiren bir konudur. Genç mimar ve mühendislerin alanda karşılaşacakları sorunlara hazırlanmaları, konuları bilimsel yöntemlerle inceleme ve eleştirel bir bakışla değerlendirme yetisi kazanmaları önemlidir. Seçeneklerin titizlikle irdelenmesi ve değerlendirilmesi alışkanlığı edinilmelidir. Bilgi, sabır, özen ve sevgiyle yaklaşılması ve incelenmesi gereken kültür varlıklarını koruma alanına yönelen gençlere başarılar diliyorum.”

Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri, “Türkiye’de Koruma Uygulamaları Yapan Kurumlar; Yetki Alanları ve Çalışma Yöntemleri”, “Koruma Teknikleri İle İlgili Uluslararası İlkeler”, “Koruma Eğitiminde Temel İlkeler”, “Koruma Teknikleri”, “Arkeolojik Alanların Korunması” ana bölümlerinden oluşuyor. Ayrıca kitabın sonunda verilen “Uluslararası Tüzük, İlke, Belge, Bildirge ve Kılavuzlar” ile “Sözlük” bölümleri ise kültür mirasını koruma konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler için rehber niteliği taşıyor.

 

İÇİNDEKİLER

9 TÜRKİYE’DE KORUMA UYGULAMALARI YAPAN KURUMLAR; YETKİ ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

21 KORUMA TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI İLKELER

26 Venedik Tüzüğü

42 Venedik Tüzüğü’nü İzleyen Uluslararası Sözleşme ve Tüzükler (1964-2018)

67 KORUMA EĞİTİMİNDE TEMEL İLKELER

78 Koruma Konusunda Yaygın Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çalışmaları

83 KORUMA TEKNİKLERİ

86 Tarihi Yapılarda Görülen Bozulmalar, Nedenleri ve İncelenmeleri

88 İç Nedenler

91 Dış Nedenler

96 Hasarların İncelenmesi ve Belgelenmesi

98 Hasarların İncelenmesinde Kullanılan Teknikler

102 Sürekli Bakım ve Risklere Hazırlık

102 Sürekli Bakım

107 Risklere Hazırlık

112 Sağlamlaştırma

112 Zeminle İlgili Sağlamlaştırma Çalışmaları

114 Malzemelerin Konservasyonu - Sağlamlaştırılması

121 Taşıyıcı Sistemin Sağlamlaştırılması

129 Bütünleme

137 Bütünleme İçin Malzeme Temini ve İşçilik

139 Sağlıklılaştırma - Rehabilitasyon

145 Yeniden Kullanım - Uyarlama

156 Temizleme

156 Kent ve Yapı Ölçeğinde Temizlik

158 Kirli Yüzeylerin Temizliği

159 Taş Yüzeylerin Temizliği

161 Demir Öğelerin Temizliği

161 Ahşap Yüzeylerin Temizliği

163 Yeniden Yapım - Rekonstrüksiyon

171 Çağdaş Ek

173 Taşıma

181 ARKEOLOJİK ALANLARIN KORUNMASI

184 Arkeolojik Sitler İçin Koruma İlkeleri

185 Türkiye’de Arkeolojik Mirasın Yasal Koruma Altına Alınması ile İlgili Düzenlemeler

186 Koruyucu Envanter ve Tescil Çalışmaları

189 Mülkiyet Sorunları

190 Bayındırlık Projeleri

190 Arkeolojik Sitlerde Turizm ve İmar Faaliyetleri

191 Araştırma, Belgeleme, Sürekli Bakım

194 Koruyucu Çatılar

195 Yeniden Yapım - Rekonstrüksiyon

196 Çağdaş Kullanımlar

197 Alan Yönetimi

198 Arkeolojik Mirasın Geleceği İçin Öneriler

201 EKLER: ULUSLARARASI TÜZÜK, İLKE, BELGE, BİLDİRGE VE KILAVUZLAR

201 Ek 1. Venedik Tüzüğü (1964)

203 Ek 2. Savaşta Yok Olan Anıtların Yeniden Yapımı ile İlgili Dresden Bildirgesi (1982)

204 Ek 3. Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi (ICOMOS, 1990)

207 Ek 4. Anıtların, Yapı Gruplarının ve Sitlerin Korunması ile İlgili Eğitim ve Öğretim İçin Kılavuz (ICOMOS, 1993)

209 Ek 5. Nara Özgünlük Belgesi (1994)

211 Ek 6. Segesta Bildirgesi (1995)

212 Ek 7. Anıtların, Yapı Gruplarının ve Sitlerin Belgelenmesi İçin İlkeler (ICOMOS, 1996)

215 Ek 8. Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü (ICOMOS, 1999)

218 Ek 9. Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler (ICOMOS, 1999)

220 Ek 10. Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (ICOMOS, 1999)

221 Ek 11. Özgünlük ve Kültürel Mirasın Rekonstrüksiyonu Üzerine Riga Tüzüğü (2000)

222 Ek 12. Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler (ICOMOS, 2003)

224 Ek 13. Duvar Resimlerinin Korunması / Restorasyonu İçin İlkeler (ICOMOS, 2003)

227 Ek 14. Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimiyle İlgili Valetta İlkeleri (ICOMOS, 2011)

233 Ek 15. Endüstri Mirası Sitleri, Yapıları, Alanları ve Peyzajlarının Korunması İçin ICOMOS-TICCIH Ortak İlkeleri - “Dublin İlkeleri” (2011)

236 Ek 16. Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler (ICOMOS, 2017)

240 Ek 17. Kamusal Arkeolojik Alanların Yönetimi İçin Salalah Rehberi (ICOMOS, 2017)

245 Sözlük

249 Kaynakça

 

 

 

 

 

ZEYNEP AHUNBAY HAKKINDA

1970’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu; akademik yaşamına 1971’de aynı Fakültenin Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü’nde başladı. “Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonrası, 1609-1690” konulu doktora çalışmasını Prof. Doğan Kuban yönetiminde 1975’te tamamladı. 1977-78 öğretim yılında İngiltere’nin York Üniversitesi’nde koruma yüksek lisans programına katılarak, “Side’de Arkeoloji ve Koruma” konulu tezle diploma aldı.

Emekli olduğu 2013 yılına kadar İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin Restorasyon yüksek lisans, doktora programlarında ders verdi, tez yürüttü. İstanbul Medreseleri ve Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları üzerine araştırma ve yayınları bulunmaktadır. Korumaya yönelik yayınları arasında Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (1995), Dünya Mirasında Türkiye (2006) adlı kitabın İstanbul bölümü, Cultural Heritage of Turkey (2009), İstanbul’da Kentsel Mimari (2011), Selimiye Mosque and Its Social Complex (2012), Istanbul: A World Heritage Site (2012), Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri (2019) adlı eserler sayılabilir.

Türkiye’de ve yurtdışında (Bosna-Hersek, Kosova, Suriye) koruma proje ve uygulamalarına katılmış; 2002-16 arasında Bosna Hersek Ulusal Anıtlarını Koruma Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır. 1999-2005 arasında ICOMOS Türkiye başkanlığı görevini üstlenmiş; Mısır, İran ve Sudan’a Dünya Mirası raporları değerlendirme raporları yazmak üzere UNESCO uzmanı olarak görevlendirilmiştir. Eşi Prof.Dr. Metin Ahunbay’la birlikte İstanbul’da Kara Surları (1992-94), Ayasofya (1994-2000) ve Zeyrek Camii (2001-04) restorasyonlarını yürüterek kentin Dünya Mirasının korunmasına katkıda bulunmuştur.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın