Mimarlıkta Doğal Taş Seti (2 Kitap)

Mimarlıkta Doğal Taş Seti (2 Kitap)

615.00TL

Yazar: A. Nil Türkeri, Canan Baş, Demet Arslan Dinçay, Deniz Aslan, Evren İyigönül, Genco Berkin, Hermann Graser, Konstantin Krüger, Nuray Saatçioğlu Uygur, O. Serkan Angı (Editör-Yazar), Philipp Meuser, Seden Acun Özgünler, Tobias Nöfer

Marka: STONELINE Yayınları

Basım Tarihi: Mart 2023 Temmuz 2022

Sayfa Sayısı: 710

Boyut: 15.0 x 19.0 cm

Boyut: 22.5 x 28.0 cm

Stokta

9786220207014

Title:  

Ürün Açıklaması

Doğal taşlar; yapılarda başlıca strüktür, döşeme ve kaplama elemanı olarak antik dönemden günümüze dek yaygın şekilde tercih edilen ve kullanılan en önemli yapı malzemesidir. Doğal taşlar; sahip oldukları zengin tür, renk ve desen çeşitliliğinin yanında dayanıklılığı ve uzun servis ömürleri sayesinde yapıların mimari ve estetik kimliğine önemli değerler katmaktadır.

“Mimaride Doğal Taş Seti”, Türkiye’nin doğal taşa odaklanmış ilk yayınevi olan STONELINE Yayınları’nın iki kitabından oluşuyor. Bu iki kitap, doğal taşın mimari yapılarda kullanımına yönelik seçim kararından başlayıp cepheye kadar uzanan uzun sürece ilişkin ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyan mimarlar, içmimarlar, mühendisler, doğal taş uygulayıcıları, akademisyen ve öğrenciler için başvuru kılavuzu olma niteliği taşıyor.

2.000’e yakın fotoğraf ve teknik detay çiziminin eşlik ettiği metinleriyle kitaplar, mimarlıkta doğal taş kullanımına ilişkin olarak okuyucuyu bilgilendiriyor.

 

MİMARLAR İÇİN DOĞAL TAŞ REHBERİ

“Hangi doğal taş nerede kullanılmalı?” sorusuna doğru cevabı vermeyi hedefleyen Mimarlar İçin Doğal Taş Rehberi’nin her bir bölümü, konusunda deneyimli mimar, akademisyen ve sektör uzmanlarınca kaleme alındı.

Mimarlar İçin Doğal Taş Rehberi’nde doğal taşın bloktan kaplamaya değin oluşum, üretim ve işlenme süreci; mimarlık tarihinde iz bırakmış önemli yapıları ve doğal taşın mimarlık tarihindeki yeri ve önemi; mimaride doğal taş seçim kriterleri; konuttan kamusal alana iç ve dış mekânda kullanım alanları; tasarım yöntem ve yapım ilkeleri; bozulma, temizlik ve koruma ilkeleri; sürdürülebilirlik açısından değerlendirilme yöntemleri ve ülkemizin doğal taş kaynaklarına ilişkin sayısal verileri ve daha fazlası uzmanlarınca kaleme alınmış metinler eşliğinde sunuluyor. “Doğal Taş Türleri” bölümünde ise yaygın olarak kullanılan farklı tür ve kökendeki doğal taşların örnekleri teknik özellikleriyle birlikte yer alıyor. Kitabın sonunda ise doğal taşlar ile ilgili teknik terimlerin açıklamalarını içeren kapsamlı bir sözlük yer alıyor.

 

DOĞAL TAŞ CEPHELER –  PLANLAMA İLKELERİ / PROJELER VE YAPILAR

Kitapta, teori ve pratiğe yönelik bilgilendirici metinlerin yanı sıra uluslararası alanda faaliyet gösteren mimarlık ofislerinin seçilmiş projeleri tek tek irdelenerek detay çizimleri, fotoğraflar ve tasarım ilkelerini açıklayan metinler eşliğinde sunuluyor. Aralarında İstanbul, İzmir ve Muğla’nın da yer aldığı 15 farklı dünya şehrinden seçilmiş 23 proje içinde Türkiye’den beş mimarlık ofisinin projeleri de yer alıyor.

Doğal Taş Cepheler, hem doğal taşın malzeme olarak uygulama çeşitliliğini göstermeyi hem de doğru yerde ve doğru biçimde kullanımına rehberlik etmek üzere bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlıyor. Aynı zamanda yatırımcı (işveren), mimar ve taş tedarikçisi firma arasındaki, özellikle planlamanın ilk aşamalarında büyük önem taşıyan işbirliğinin önemine dikkat çekerek bu sürecin kolaylaştırılması da hedefleniyor.

Kitap; doğal taşla cephe tasarımı konusunda güncel tasarım eğilimleri ve teknolojileri, mimarlık tarihinden referansları ve temel bilgileri, tasarım yöntemlerini, inşa edilmiş yapıların ve cephelerinin kapsamlı ve özgün bir bakış açısıyla incelenmesini, doğal taşın bloktan yapıya serüvenini ve başlıca taş türlerini kapsayan beş ana bölümden oluşuyor:

Konuya Giriş ve Yeni Eğilimler: Bu bölümde okuyucu, yapı malzemesi olarak doğal taşın halen geçerli olan avantajlarından günümüzdeki uygulamalara, geleneksel yapım tekniklerinden çağdaş imalat yöntemlerine uzanan geniş bir ufuk turuna çıkarılıyor.

Kuram ve Temel Bilgiler: Yapı malzemesi olarak taşın binlerce yıllık geçmişi göz önünde bulundurularak “Çağdaş mimarlığın bu geleneksel malzemeyle olan bağını koparması gerekiyor mu?” sorusuna yanıt aranıyor ve böyle olmasının gerekmediği sonucuna varılıyor.

Doğal Taşla Tasarım: Konunun devamı olarak silme, lisene ve pilastr, kolon ve sütun, bezeme ve yüzey, köşe ve derz gibi subasman ile çatı saçağı arasında yer alan detayları hem klasik biçim dili hem de biçimlendirmedeki plastisite açısından yakından inceleniyor.

Yapılar ve Cepheler: Bu bölümde son 20 yılda inşa edilmiş projelerin yanı sıra ek yapılara, yenilemelere, onarımlara ve rekonstrüksiyonlara da yer veriliyor. İki katlı beşik çatılı evden çok katlı konutlara dek genişleyen proje yelpazesi, betonarme çerçeveli yapı sistemiyle inşa edilen konut, ofis, otel, okul ve müze gibi farklı tipolojileri içeriyor. Seçilen projelerde cephe ön duvarı, havalandırmalı taş kaplamalı cephe veya kendini taşıyan masif elemanlar gibi farklı cephe tipleri örnekleniyor. Projeler tasarım yaklaşımları açısından rölyef etki, masiflik vurgusu, uzaktan bakışta ölçek ve konumlandırma açısından etkileyici konuma sahip olanlar, çevreyle kurdukları özgün ilişkileri, ışık ve gölge etkisini kullanımlarıyla öne çıkan projeler olarak tasnif edilerek inceleniyor.

Doğal Taşın Çıkarılması, İşlenmesi ve Türleri: Ocaktan kaplamaya kadar doğal taşın geçirdiği süreçleri ve başlıca taş türlerini örnekleriyle açıklıyor. Kitap, sonunda yer alan örnek uygulama planları ile sonlanıyor.

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın