2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

2020 YILI İNŞAAT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

250.00TL

Yazar: Ünal Akçalı

Marka: Ünal Akçalı

Basım Tarihi: 2020

Sayfa Sayısı: 790

Boyut: 19.5 x 27.5 cm

Kullanım dışı

9786058083912

Title:  

Ürün Açıklaması

Bu Kitap 2020 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizlerinden 2020 Yılı İçin Türetilen İnşaat Birim Fiyatlarının Analiz Dökümlerini İçerir.
1 Ocak 2020 Tarihinden Geçerli Olan Tamamen Bilgisayar Çıktısı Olan Bu Bilgilerde Esas Olan Bakanlık Tanım, Ölçü ve Fiyatlarıdır.

Hesaplamalarda ; Kamu İhale Kurumunun 22.08.2009/27327 Tarihli Kamu İhale Tebliğinin 39 uncu Maddesinde:

  1. Birim Fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar iki ondalık basamak şeklinde yuvarlanarak yazılacaktır.
  2. Birim Fiyat cetvelinde, herbir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, Analizlerde de her girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, en yakın iki ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanmak suretiyle yazılacak ve yazılan bu tutarlar toplanacaktır.
  3. Birim Fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Denilmektedir.

Kitabımızdaki Birim Fiyat Analiz Hesaplamaları da Aynen Tebliğdeki Gibi Her Girdi Miktarı ile Rayiç Fiyatların Çarpımı Sonucu Bulunan Tutar, En Yakın İki Ondalık Basamaklı Sayıya Getirilmiş ve Dikey Olarak Karsız Toplanmış ve 1.25 Kar Marjı ile Çarpılarak Karlı Genel Neticeye Varılmıştır.

Ancak Tip 1-2-3-4 Malzeme İşçilik, Makine Karlı Ara Grup Toplamlarının Elde Ettiğimiz Bu Kar Marjlı Genel Netice Arasında Yuvarlamadan Dolayı 1-2 Kuruş Mertebesinde Tutmadığı Görülür. Bu Durum Normal Olup Aritmetik Hata Olarak Kabul Edilmemesi Gerekir. Buna Göre İki Cilt Halindeki Kitabımız Sayıları Binleri Bulan Yapı İş Kalemlerinin Fiyat Belirleme Araştırmalarında Emsal Teşkil Edecek ve Yardımcı Olacaktır.

Fiyat Farkları Hesaplama örnekleri yapılmış ve güncellemelere yer verilmiştir. İhtiyaç Duyulan, senelere göre TÜİK Endeks Serileri ayrı bir bölümde Yer Almıştır. Aynı Zamanda Kitabımız; Fiyat Girdilerini de İçine Alarak Bilgi Sistemine Aktarılmış Olarak Hizmet Vermektedir. İşçilik, Makine, Malzeme Pozlarının Hangi imalat Birim Fiyat Pozu İçerisinde Yer Aldığını Bulmak İçin Rayiç-Girdi Listesine Bakmak Yeterlidir. Kesin Hesaplarda, Hakediş Düzenlenmesinde Birim Fiyat Pozlarına (Birim imalata) Geçiş Daha Kolay Hale Gelmiştir.

Analiz Esasında Bir Sentezdir. Tüm’den Geliş ( Analiz) , Tüm’e Gidiş ( Sentez ) Rahatlıkla Yapılabilir Olmuştur. İnsanlar Öğrenmeyi Ancak Analiz ve Sentez Yaparak Elde Ederler.

Yeni Yasa İle Anahtar Teslim Götürü Bedel ve Teklif Birim Fiyat Sistemine Geçilmiştir. Fiyat Farkları, Güncellemeler ve Endeksler Örnekleri ile Kitap Sonunda Gösterilmiştir.

Kitabımız Yapı Yaklaşık Maliyeti Hesaplarında, Hakedişlerde, Teklif Birim Fiyat Analizlerinde, İşin Bütünü, İş Gurubu, İş Kalemi ve Malzeme Bazında İşin Yapım Tekniği ile İlgili Olarak Hizmet Verecektir.

Kitabın sayfaları çok olduğu için dağılmaması açısından 2 cilt halinde sunulmuş, Örnek uygulamaların bazı bölümleri (İNŞAAT UYGULAMALARI HAKEDİŞ – METRAJ) adlı ayrı bir kitapta uygulama şekilleri ile üç boyutlu öğretici tanımları ile toplanmıştır. Şantiyede yapılan uygulamadaki hatalar kitabımızda yer almıştır.

Kalkınmamızın İtici Gücü Olan İnşaat Sektörümüzün Hizmetine Göre Hazırlanan ve Uygulamaya dönük Geliştirilen Bu Kitap ile Yapı İşlerinde Geçerli Fiyat Analizi Sistemi; Topluca, Kapsamlı Kolayca Kullanılabilir Bir Düzen İçinde Sunulmuş Olmaktadır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın