Dini Mimaride Gizli Tasarım Yöntemleri

Dini Mimaride Gizli Tasarım Yöntemleri

99.00TL

Yazar: Atilla Arpat

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: 2006

Sayfa Sayısı: 280

Boyut: 19x27 cm

Stokta

3990000030466

Title:  

Ürün Açıklaması

ÖNSÖZ

Bu kitap yirmi beş seneyi aşan bir araştırmanın ürünüdür. Amacı Osmanlı, Hristiyan ve Musevi di¬ni mimarisinde ve Mason Locaları ile köşe taşlarının ve anıtlarının tasarımında gözlenen geometriyi ve sayı sembolizmini tanıtmak, bir sır olmaktan çıkarmaktır.
Yetmişli senelerin sonlarına doğru Osmanlı cami ve türbeleri ile ilgili çalışmalarımıza başlarken bu konuya ışık tutabilecek doküman ve yayın yok denecek kadar azdı. Gerçi yaklaşık 150 seneden beri çok sayıda kitap ve makale Hristiyan dini mimarisinin gizli tasarım yöntemleri ile ilgili araştırmalar ve bunların sonuçlarını tanımak için yayınlanmıştır. Ama Osmanlı mimarisinin bu yönü ile kimse ilgilen¬memişti.
M.S. Bulatov adındaki Rus bilgininin Orta Asya İslam mimarisi ile ilgili ve tasarımlarındaki geomet-riyi açıklayan eseri hem elimize emekli olmamıza yakın senelerde geçmiş hem de içerdiği geometrik çözümler o devirler için (Hele 9. asır için) fazla karmaşık gözükmüştü.
Yine de cesaretle çalışmalarımızı sürdürdük ve kaçınılmaz biçimde bir seri hatalı yollara da saptık. O senelerin çalışmalarını bazı makalelerimizde tanıttık. Eleştirilerin pek azı doğru yolu gösterecek se¬viyeye ulaşabiliyordu. Ancak şu kadarını - sanırız - inandırıcı bir biçimde ortaya koyabilmiştir:
Sinan ve ondan öncekiler dini mimari tasarımında Ebced Hesabından ve Besmeleden kaynaklanan bazı sayılara yer vermiş olmalıdırlar.
Emekli olduktan sonra bir kalça ameliyatı nedeni ile Kanada' ya göçmen olarak gittik ve sonra da orada kalmaya karar verdik. Araştırmalarımız açısından çok verimli ve hayırlı bir adım attığımızı za-man geçtikçe anladık.
Nasıl oldu ise, Mason Locasına başvurmak geldi aklımıza çünkü zengin kütüphanelerinden söz edildiğini duymuştuk. İzin çıktı ve biz haftalarca kütüphanelerindeki 19. asırdan hatta 18. asırdan kalma kitaplara gömüldük. Nihayet bir gün kafamızda şimşekler çakmaya başlamıştı. Arşimet gibi "ayreka" diye bağıracaktık neredeyse. Problemi çözmüştük. Anladık ki "Sırrın anahtarı Pitagoras üçgenidir."
Mimariye ve Pitagoras üçgenine Masonlukta verilen önem şaşırtıcı idi. Pitagoras'ın "47 problemi" devamlı anılıyordu. Bu üçgenin bazı localarda amblem olarak kullanıldığı, mason ambleminde per-gel ve gönyenin yer alması hep bu üçgenin önemini vurgulayan işaretler olarak gözükmeye başladı.
Acaba, dedik, aradığımız gizli tasarım yöntemi bu üçgenin Ebced Hesabı ile kombine olarak uygulanışı olmasın? Hz. İsa'nın Ebced Hesabı ile oluşan simgesinin 318 sayısı olduğunu, daha ITÜ de çalışırken öğrenmiştik. Bu sayı ile Pitagoras üçgenini ölçmeye başladığımız kiliselerin geometrisinde keşfedince nihayet doğru yolu bulduğumuzu anladık. Geriye dönüp Osmanlı cami ve türbelerine de öğrendiğimizi uyguladık.
Mesele önemli oranda çözülmüştü. Avrupa'ya (İngiltere, İsviçre ve Almanya) gidip kiliseleri ölçtük, arşivlerden planlar topladık, sinagoglara da el attık. Keşfettiğimiz yöntemle her analizde başarıya ula¬şıyorduk. Hata yapmadık mı? Yaptık, tabi. Birinci kitabımızdan sonra (Secrets of Architecture, 2004) araştırmalarımıza devam ettik. Hem birinci kitaptaki hataları düzeltmek hem de yeni ilginç örnekler ilave etmek sureti ile bu kitabı yazdık. Bilim daima önceki bulguları, teorileri sorgulayan, geliştiren bir uğraştır. Ne Niels Bohr'un Nobel ödülü kazanan atom modeli ne de Einstein'in izafiyet teorisinin ilk şekli son çözüm olarak kalmıştır. Ama o adımlar atılmasa, o keşifler yapılmasaydı bugün "String" teorisi doğamazdı. Einstein'in bile teorisi bugün değişikliklere uğramaktadır.
Biz buzul dağının ancak tepesini inceledik. Gerisi muhakkak gelecektir. Attığımız temelin önemli bir başlangıç olduğuna inanıyoruz.

Kitabımızı kime tavsiye ederiz?
- Osmanlı mimarisi ile ilgili araştırma yapanlara,
(Master öğrencileri, doktora öğrencileri gibi)
- Mimariyi öğretenlere ve öğrenenlere,
- Masonlukla ilgilenenlere,
- Uygulamalı matematikle ilgilenenlere,
- Kültür tarihi ile ilgili çalışmalar yapanlara,
- Mimari restorasyon uzmanlarına.


Kitabımızdaki tüm örnekleri incelemek, konuya biraz uzak olanlar veya matematikle, geometri ile ilişkileri kaybolanlar için sıkıcı olabilir. Bu okuyuculara ilk bölümü ve bazı basit örnekleri okumalarını öneririz. Örneğin Gazi İskender Paşa Türbesini, Saint İva Alla Sapienza Kilisesini, Philadelphia Ma¬son Locasının köşe taşın ve Washington'daki dikili taşın sırlarını anlamakta güçlük çekmeyeceklerdir. Masonik tasarım sırlarının gizlenmesi için girişilen çabalara örnek olarak Johannes Bazilikası ile St. Mark Kilisesinin okunmasını öğütleriz. Sanırız Kanuni Türbesinin gelişmiş mimarisinin temelinde bir dizi dairenin yattığını öğrenmek şa¬şırtıcı olacak, Kayzer Wilhelm Kilisesi'nin tasarımında mimarın her adımda kendi adının Ebcet hesabı ile karşılığını kullandığını ve projesinin yarışma yolu ile seçiminin bir Masonik Komplo olduğunu öğrenmek ilginç olacaktır.
Çalışmalarımızda bize yardım edenleri anmak ve onlara teşekkür etmek borcumuzdur.
Nova Scotia Public Archives, (Yeni İskoçya Halk Arşivine);
Grand Lodge of Nova Scotia, yani (Yeni Iskoça Büyük Locasına);
Basel Katolik Kilisesine;
Basel Protestan Kilisesine;
Halifax Anglikan Kilisesine;
Basel Devlet Arşivine;
Berlin Katolik Kilisesine;
Berlin Protestan Kilisesine;
Berlin Devlet Arşivine;
Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Arşivine;
İstanbul Türbeler Müdürlüğüne;
İstanbul Vakıflar Müdürlüğüne;
T.C Kültür Bakanlığına;
İstanbul Topkapı Müzesine;
İstanbul Teknik Üniversitesine ve Mimarlık Fakültesine;
Cami ve kiliselerde yaptığım inceleme ve ölçmelere izin veren yetkililere; teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca şu kişilere de değerli katkı ve yardımları dolayısı ile teşekkür etmek bir borçtur; ITÜ Mimarlık Fakültesinden; Asistanım Y.M Şükrü Yüksel, Ahmet Alptekin, Ayşe Sıkıçakar, Hakan Tong, Tezcan Sağlam, Tarih uzmanı merhum Kemal Elker, İstanbul, İngilizce yazdığımız birinci kitaptan kısmi tercümeler yapan Ebru Sürmeli, Anna Keefe, Halifax, Paul Evans, St. Jhon N.B., John Davis, Halifax, Stepanie Firlotte, Halifax , Robert Byers, Halifax, Justin Mharo, Halifax, Julia Epple, Basel, Arif Şeniz, Halifax, Johann Lorenz, Basel, Rebecca J.C. Maclnnis, Halifax, Ayşe ve Nigel Walding, Derby, Brodie Maclnnis, Halifax, Jeramy Stravwhite, Halifax, Y. M. Muharrem Özmelek, İstanbul, Kızlarım Nilüfer, Bilkerve Lâle'ye sağladıkları manevi destek ve daima iftihar kaynağı oldukları için ne kadar teşekkür etsek azdır.
Bizi dolaylı veya dolaysız eleştirenlere de teşekkür etmek isteriz, çünkü tenkitler bir kamçıdır ve bi¬zi daima olumlu sonuçlar almaya zorladıklarına inanıyoruz. Bunlardan lise ve üniversite hayatımızda ve seneler süren hocalığımız boyunca arkadaşlığımızı sürdürdüğümüz Prof. Doğan Kuban başta ol¬mak üzere, kongrelerde tartıştığımız fakat isimlerini unuttuğumuz değerli araştırmacılara da teşekkür borçluyuz.
Hepiniz sağ olun, Halifax, 2005 yazı.


YAZAR VE KİTAP HAKKINDA
Atilla ARPAT Emekli İ.T.U. Profesörü Atilla Arpat 25 sene süren araştırmalarının sonucunda dini mimarinin tasarımında Ebced Hesabı kullanılarak oluşturulan sembolik sayıların ve Pitagoras
üçgeninin temel ilkeler olduğunu kanıtlamış ve çalışmalarını bu kitapta toplamıştır. Bu çalışmalarla Osmanlı cami ve türbelerinde Allah'ın, Hz. Muhammed'in Besmelenin; kiliselerde Hz. İsa'nın ve sinagoglarda Yehova'nın ölçülerde gizlendiği matematik-geometrik analiz yolu ile ortaya çıkarılmaktadır. Asırlarca, tam bir gizlilik içinde uygulanan tasarım yöntemlerinin bir Mason sırrı olması konunun bir diğer ilginç yönünü oluşturmaktadır. 54 cami, türbe, kilise, sinagog ve Mason locası ile masonik köse ve anıt taşlarının analizlerinin kolay takip edilebilecek bir biçimde anlatıldığı bu eserde bazı mimarların ölçülerde kendi adlarını gizledikleri veya uyguladıkları yöntemleri akla gelmedik yollarla gizlemeye çalıştıkları da kanıtlanmaktadır. Bu kitap mimari tasarım tarihi araştırmaları ve öğretimi için yeni ve önemli bir kaynak oluşturacak niteliktedir.

İÇİNDEKİLER

 • Genel Bilgiler
 • Giriş
 • Bir Mason Sırrı mı?
 • Sayı Sembolizmi ve Ebced Hesabı
 • Aya Sofya'da Sayı Sembolizmi
 • Mimar Sinan
 • Mihrap Tasarımında Sayı Sembolizmi
 • Türbelerde Sayı Sembolizmi
 • Süleymaniye Camiinin Şadırvanı
 • Kâbede Sayı Sembolizmi
 • Teoriler, Geometri ve Kutsal Geometri
 • Pitagoras Üçgeni
 • Kalan Türbesi
 • Uzunluk Ölçüleri ve Ölçme Yöntemleri
 • Osmanlı Cami ve Türbeleri
  Yeşil Türbe,Bursa, 1421
  Rum Mehmet Paşa Camii,İstanbul, 1471 .
  Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi,İstanbul, 1542
  Şehzade Camii,İstanbul, 1548
  Süleymaniye Camii,İstanbul, 1557
  Gazi Kara Ahmet Paşa Türbesi,İstanbul, 1559
  Rüstem Paşa Camii,İstanbul, 1562
  Kanuni Sultan Süleyman Türbesi,İstanbul, 1567
  Gazi İskender Paşa Türbesi,İstanbul, 1572
  Selimiye Camii,Edirne, 1575
  II. Selim Türbesi,İstanbul, 1577
  Kılıç Ali Paşa Camii,İstanbul, 1580
  Şemsi Ahmet Paşa Camii ve Türbesi İstanbul, 1580-1581
  İvaz Efendi Camii, İstanbul, 1585
  Zal Mahmut Paşa Camii,İstanbul, 1588
  Sultan Ahmet Camii,İstanbul, 1619
  Hristiyan Kiliseleri
  Saint Ivo alla Sapienza Church,Roma, 1664
  Bir Yuvarlak Kilise, 18. Asır
  St. Mary le Strand Kilisesi,Londra, 1717
  Anglikan Vere Street Kilisesi,Londra, 1721
  AH Saints Kilisesi,Derby, 1725
  St. Paul Kilisesi,Halifax, 1750
  Old Holy Trinity Kilisesi,Middleton, 1792
  St. George Kilisesi,Halifox, 1800
  St. Mathevvs Kilisesi,Halifax, 1859
  Elisabethen Kilisesi,Basel, 1865
  Fort Massey Kilisesi,Halifax, 1870
  Marien Kilisesi,Basel, 1885
  Dankes Kilisesi,Berlin, 1889
  Emmaus Kilisesi,Berlin, 1893
  Johannes Bazilikası,Berlin, 1897
  St. Joseph Kilisesi,Basel, 1901
  Paulus Kilisesi,Basel, 1901
  Tabor Kilisesi,Berlin, 1903
  Stephanus Kilisesi,Berlin, 1904
  Oster Kilisesi,Berlin, 1910
  Ali Saints Katedrali,Halifax, 1910
  Heiliggeist Kilisesi,Basel, 1912
  St. Mark Kilisesi,Halifax, 1920
  Antonius Kilisesi,Basel, 1924
  Brunsvvick Sokağı Kilisesi,Truro, 1948
  Kayzer Wilhelm Anıt Kilisesi, Berlin, 1961
  Sinagoglar
  Lützow Sokağı Sinagogu,Berlin, 1897
  Prenzregent Sokağı Sinagogu,Berlin, 1925
  Klopstock Sokağı Sinagogu,Berlin, 1929
  Mason Locaları, Tapınakları, Köşe Taşları ve Anıtları
  Philadelphia Mason Tapınağı, Phiiadelphia, 1873
  A.B.D. Bağımsızlık Anıtı,Washington, 1885
  Scottish Rite Mason Tapınağı,Gutrie, 1921
  Parsborro Mason Locası,Parsborro,
  Nova Scotia Büyük Locası,Halifax, 1924
  Birleşik Trinity Kilisesi Köşe Taşı,New Glasgow, 1929
  Erasmus James Phillips Anıt Taşı, 1938
  Wolfville Mason Locası,Wolfville, 1961
  SaintAndrew's Kilisesinin Köşe TaşıWolfville, 1962
  Son Söz
  Kaynakça

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın