Ege’nin İki Yakasından İstanbul Manzaralı Evler

Ege’nin İki Yakasından İstanbul Manzaralı Evler

39.00TL

Yazar: Nihal Uluengin

Marka: YEM Yayın

Basım Tarihi: Ekim 2020

Sayfa Sayısı: 124

Boyut: 19.5x27 cm

Stokta

9786257008174

Title:  

Ürün Açıklaması

Doç.Dr.Nihal Uluengin’in, 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı toprakları olan Anadolu veYunanistan’daki konutlarda yapılmış duvar resimlerindeki İstanbul tasvirleriniayrıntılı olarak ele aldığı yeni kitabı Ege’nin İki Yakasından İstanbulManzaralı Evler YEM Yayın’dançıktı.

18.yüzyılın ilk yarısında, Lale Devri’nden sonra İstanbul’da ortaya çıkanBatılılaşma hareketi, Osmanlı topraklarında kısa zamanda kendisinigöstermiştir. Özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında, gerek imparatorluğunbaşkenti İstanbul’da gerekse çeşitli bölgelerinde, mimari süslemeye sızan Batıetkileri, yapıların duvarlarında, “duvar resimleri” olarak görülür. Duvar resimleri, padişah sarayları ve zenginkonaklarının yanı sıra cami gibi dini yapılara da girmiş; uygulama alanı sadeceİstanbul’la sınırlı kalmayıp Anadolu, Mezopotamya ve Rumeli’nin pek çok yerinede geniş ölçüde yayılmıştır.

İştetam bu dönemde, Ege Denizi’nin iki kıyısında, Türkiye ve Yunanistan’dakiyerleşimlerde hayata geçen konutlarda yapılmış olan duvar resimlerindekiİstanbul tasvirlerini inceleyen Nihal Uluengin, yaptığı çalışmaya yönelikşunları söylüyor:

“Türkiye’de veYunanistan’da, duvarlarında resim bulunan evler-konaklar bu kitapta incelenenlerdençok daha fazladır. Ancak bu inceleme, genelde içinde İstanbul resmi veyaİstanbul’dan bir görüntü veya İstanbul olduğu genel kanısı uyanmış resimlerbulunan evler; özelde ise içinde sadece İstanbul’un simgesi durumuna gelmiş KızKulesi, Galata bölgesi, Tarihi Yarımada ve Anadolu yakasını içeren, ‘Klasikİstanbul Manzarası’ olarak isimlendirebileceğimiz resimler bulunan evlerikapsamaktadır.

1976 yılında EgeBölgesi’ne yaptığımız bir seyahatte, yolumuz Birgi’ye düştü ve o güne kadarsadece adlarını duymuş olduğum Çakırağa ve Sandıkoğlu konaklarını gezdim. Bukonaklarda beni en etkileyen, başodaların duvarlarında gördüğüm İstanbultasvirleri oldu. İstanbul’dan kilometrelerce uzak bir yerde İstanbul tasvirlerigörmek hem çok hoşuma gitti hem de beni hayrete düşürdü. Daha sonraki yıllardaTürkiye içinde yaptığımız seyahatlerde bu tür duvar resimlerinin Adatepe,Bayramiç, Datça, Karaman, Milas, Tokat ve Yenişehir’deki evlerde de bulunduğunugördüm.

2000 yılında, merkeziAtina’da bulunan Onasis Vakfı’ndan bir araştırma bursu kazanarak bir aylığınaAtina’ya gittim. Araştırmamın konusu, Melissa Publishing’in, Yunanistan’ın uzakköylerinde bulunan ve geleneksel evlerini kapsayan, 30’dan fazla yayınındasergilediği ‘Geleneksel Yunan Evleri’ni yerinde incelemekti. Bunun için bir günOrta Yunanistan’da bulunan Larisa şehrinin Ambelakia köyüne, Evthymiadis veGeorgios Schwarz konaklarını görmeye gittim. Bu evleri gezerken başodaduvarlarında gördüğüm İstanbul tasvirleri beni çok hayrete düşürdü; Birgi’deÇakırağa ve Sandıkoğlu konaklarında gördüğüm İstanbul tasvirlerine, gerek çizimgerek renkler ve gerekse üslup olarak çok benziyorlardı. Daha sonraYunanistan’ın kuzeyinde bulunan Siatista ve Kastoria, Midilli Adası’nda bulunanMolivos ve Petra yerleşmelerinde gezdiğim evlerin başoda duvarlarında daİstanbul tasvirleri görmek beni hem iyice şaşırttı hem de daha fazlaca merakımıuyandırdı. Bunun üzerine, her iki ülkede görmüş olduğum ‘duvar resimlerindekiİstanbul tasvirleri’ üzerine, mimar gözü ile karşılaştırmalı bir araştırmayapmak istedim ve böylece bu kitap meydana geldi...”

Türkiye’dendokuz, Yunanistan’dan dokuz olmak üzere, seçilmiş toplam on sekiz konak-evinincelendiği kitapta, yapıların plan, kesit ve görünüşleri duvar resimlerininyerlerini belirlemek amacıyla verilirken, içlerindeki İstanbul’la ilgiliresimler ise hem bütünü hem de ayrıntılarıyla paylaşılıyor.

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Summary / Abstract

Giriş- MinyatürSanatı, Duvar Resimleri ve İstanbul Tasvirleri

TÜRKİYE’DEN İSTANBULMANZARALI EVLER

Hacı Mehmet AğaKonağı, Adatepe, Çanakkale

Hadimoğlu Konağı,Bayramiç, Çanakkale

Çakıroğlu Konağı, Birgi,İzmir

Sandıkoğlu Konağı,Birgi, İzmir

Mehmet Ali AğaKonağı, Datça, Muğla

Hacı Sami TartanKonağı, Karaman

Latifoğlu Konağı,Tokat

Madımağın Celal’inEvi, Tokat

Şemaki Evi,Yenişehir, Bursa

YUNANİSTAN’DANİSTANBUL MANZARALI EVLER

GeorgiosSchwarz Konağı,Ambelakia, Larisa

Evthymiadis Konağı,Ambelakia, Larisa

Tsiatsapas Konağı,Kastoria

Nantzis Konağı,Kastoria

Nerantzis-AyvazisKonağı, Kastoria

Krallis Konağı,Molivos, Midilli Adası

Vareltzidaina Konağı,Petra, Midilli Adası

Maliongas Konağı,Siatista, Grevena

Poulkidis Konağı,Siatista, Grevena

Değerlendirme veSonuç

Doç. Dr. NİHAL ULUENGİN KİMDİR?

1946 yılındaİstanbul’da doğdu. 1964 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MimarSinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Mimarlık Bölümü’ne girerek 1972 yılındamezun oldu. 1976 yılında Kadıköy Devlet Mühendislik Mimarlık Okulu MimarlıkBölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1982 yılında Cidde Kral AbdulazizÜniversitesi’nin daveti üzerine Suudi Arabistan’a giderek aynı üniversiteninHajj Araştırma Merkezi’nde 1986 yılına kadar araştırmacı mimar olarak çalıştı.

1983 yılında MimarSinan Üniversitesi’nde “Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere AçıklıklarınınGelişimi” isimli doktora tezini tamamlayarak Restorasyon Programında “doktor”ünvanı aldı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamzamanlı Dr. Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında Yrd. Doçentoldu. 2003 yılında YTÜ’den kendi isteği ile emekli olarak Haliç ÜniversitesiMimarlık Fakültesi’nde ve Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve TasarımFakültesi’nde yarı zamanlı Yrd.Doç.Dr. olarak çalışmalarını sürdürdü.

2019 yılında Doçentolan Nihal Uluengin 2019-2020 öğretim yılından itibaren Haliç ÜniversitesiMimarlık Fakültesi’nde tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr. NihalUluengin, uzmanlık alanı ile ilgili çok sayıda bildiri ve makaleler yazmış,rölöve ve proje çalışmaları yapmıştır. Ulusal ve uluslararası sempozyumlara(Sudan, Yemen, Ürdün, Tunus, Sri Lanka ve ABD) katılmış ve bildirilersunmuştur. Dr. Uluengin’in, Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde PencereAçıklıklarının Gelişimi isimli doktora tezi YEM Yayın tarafından 1998 (1.baskı) ve 2000 (2. baskı) yıllarında yayımlanmıştır.

Nihal Uluengin, halenyeni yayın çalışmalarını sürdürmektedir.

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın