Projeler Yapılar Seti (9 Kitap)

Projeler Yapılar Seti (9 Kitap)

428.80TL 640.00TL

Yazar: Burçin Yılmaz (Ed)

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi: Kasım 2020

Sayfa Sayısı: 1472

Boyut: 19.5 x 26.0 cm

Stokta

9786060406842

Title:  

PROJELER/YAPILAR1 KONUTLAR

“ProjelerYapılar” dizisinin ilk kitabı “Konutlar”, Türkiye'den ve dünyadan önemlimimarların seçkin konut projelerinden oluşan bir derlemedir. Kitap, 34mimar/mimarlık grubu tarafından Türkiye'nin ve dünyanın 21 şehrindegerçekleştirilen toplu konutlardan tek evlere, apartman dairelerinden tatilevlerine toplam 38 yapıyı “Evlerden Oluşan Siteler”, “Tek Evler”, “Toplu Konutve Apartmanlar” bölümleri altında sunuyor. Kitapta yayımlanan projeler,kuşkusuz onların en iyi yapıtları olmak iddiasını taşımıyor.Ancak bu seçki,bina tipolojisi, modern ve geleneksel yapı malzemesi kullanımı, modern yapımteknikleri, topografyaya uyum vb. konularda başarılı örnekleri bir arayagetiriyor.

 
PROJELER/YAPILAR2 OFİSLER

“ProjelerYapılar” dizisinin ikinci kitabı “Ofisler”, Türkiye'den ve dünyadan önemlimimarların seçkin ofis ve yönetim yapısı projelerinden oluşan bir derlemedir.Kitapta, 26 mimar/mimarlık grubu tarafından Türkiye'nin ve dünyanın 11 şehrindegerçekleştirilen 32 yönetim yapısı ile ofisin tasarımları sunuluyor. bu seçki,bina tipolojisi, modern ve geleneksel yapı malzemesi kullanımı, modern yapımteknikleri, topografyaya uyum vb. konularda başarılı örnekleri bir arayagetiriyor. Kitapta bulunan ofis yapıları ve iç mekân tasarımları, özel çekilmişrenkli fotoğraflar, vaziyet ve kat planları, kesitler, görünüşler ileaksonometrik çizimlerin yanı sıra projeyi anlatan açıklama metinleriyleveriliyor.

 

PROJELER/YAPILAR3 EĞİTİM YAPILARI

Projeler/Yapılar dizisinin üçüncü kitabı Eğitim Yapıları,Türkiye’den ve dünyadan önemli mimarların anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretimokulları, üniversite, araştırma merkezi gibi yapılarından oluşuyor. Kitapta,son birkaç yılda, 29 mimar/mimarlık grubu tarafından Türkiye’nin de aralarındabulunduğu 10 ülkenin 22 ayrı noktasında gerçekleştirilmiş 32 eğitim yapısınıntasarımları sunuluyor. Kitap, bina tipolojisi, modern ve geleneksel yapımalzemesi kullanımı, modern yapım teknikleri, topografyaya uyum vb. konulardabaşarılı örnekleri bir araya getiriyor.

PROJELER/YAPILAR 4 KÜLTÜR YAPILARI

Projeler/Yapılar dizisinin beşinci kitabı olan KültürYapıları, Türkiye’den ve dünyadan önemli mimarların kültür, sanat ve kongreyapılarından oluşan bir derlemedir. Kitapta, 27 mimar/mimarlık grubu tarafındanTürkiye’nin ve dünyanın 17 şehrinde gerçekleştirilmiş 29 kültür yapısınıntasarımları sunuluyor. Kültür Yapıları kitabını oluşturan bu seçki, toplumlarısosyal ve kültürel açıdan besleyerek geliştiren kongre, gösteri, araştırma vegençlik merkezleri; konser, opera, tiyatro ve gösteri salonları gibi kültürelyapıların tasarımlarını ayrıntılı olarak bir arada sunuyor.

 

PROJELER/YAPILAR5 MÜZELER

Projeler/Yapılar dizisinin beşincikitabı olan Müzeler, Türkiye’den vedünyadan önemli mimarların müze yapılarından oluşan bir derlemedir. Kitapta,son birkaç yılda, 25 mimar/mimarlık grubu tarafından Türkiye’nin ve dünyanın 22ayrı noktasında gerçekleştirilmiş 28 müzenin tasarımları sunuluyor.Kitaptayayımlanan projeler, kuşkusuz müelliflerinin en iyi yapıtları olma iddiasınıtaşımıyor. Ancak Müzeler kitabını oluşturan bu seçki, tarihin eski dönemlerinde vegünümüzde yaratılmış bilimsel, kültürel ve sanatsal üretimler ile yeraltı veyerüstü zenginlikleri sergileyerek hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmayıhedefleyen bu kurumların seçkin örneklerini, arkeolojiden klasik ve çağdaşsanatlara, arıcılıktan oşinografiye, otomotivden havacılığa, denizciliktenenerjiye uzanan geniş bir perspektifte sunuyor.


PROJELER/YAPILAR 6 PEYZAJ TASARIMI

Projeler/Yapılar dizisinin altıncı kitabı Peyzaj Tasarımı,Türkiye’den ve dünyadan önemli peyzaj mimarlarının tasarımlarından oluşuyor.Kitapta, son birkaç yılda 29 peyzaj mimarı/grubu tarafından Türkiye’nin vedünyanın 25 ayrı noktasında gerçekleştirilmiş 39 peyzaj tasarımı sunuluyor.Peyzaj Tasarımı doğal, kültürel ve yapısal bileşenlerle ortaya çıkarılarakmimari ve kentsel dokuya işlevsel, sanatsal, ekolojik vb. açılardan değerkazandıran peyzaj tasarımlarından örnekler sunuyor.

 

PROJELER/YAPILAR7 ULAŞIM YAPILARI

Projeler/Yapılar dizisininyedinci kitabı Ulaşım Yapıları, Türkiye’den ve dünyadan önemli mimarlarınhavayolu, karayolu, denizyolu ulaşımı için tasarlanmış yapıları ileprojelerinden oluşuyor. Kitapta, son birkaç yılda, 17 mimar/mimarlık grubutarafından Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, dünyanın 24 ayrı noktasındagerçekleştirilmiş 26 ulaşım yapısı tasarımı Havalimanları, Otobüs Terminallerive Tren, Metro, Teleferik İstasyonları başlıklı üç bölüm altında tanıtılıyor.

 

PROJELER/YAPILAR8 OTELLER

Projeler/Yapılardizisinin sekizinci kitabı Oteller, Türkiye'den ve dünyadan önemli mimarlarınseçkin otel ve konaklama projelerinden oluşuyor. Kitapta, 26 mimar/mimarlıkgrubu tarafından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, dünyanın 16 ayrınoktasında gerçekleştirilmiş 26 turizm yapısının projeleri tanıtılıyor.“Oteller” kitabı, geçmiş dönemlere oranla iş, tatil, kültür, din vb.gerekçelerle çok daha fazla seyahat eden günümüz insanının farklı konaklamaihtiyaçlarına çözümler sunan seçkin örnekleri bir arada sunuyor.
 

PROJELER/YAPILAR9 RESTORAN VE KAFELER

Projeler/Yapılardizisinin dokuzuncu kitabı Restoranve Kafeler,  Türkiye'den ve dünyadan önemli mimar ve içmimarlarınseçkin bar projelerinden oluşuyor. Kitapta, son birkaç yılda, 24 mimar, içmimar(mimarlık grubu) tarafından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, dünyanın 16ayrı noktasında gerçekleştirilmiş 31 restoran, kafe, bar, gece kulübü projeleritanıtılıyor. Günümüzde, toplumsal kullanıma dayanan ve sosyal etkileşimin enyoğun olarak yaşandığı alanlardan olan yeme-içme mekânları, kent yaşamınıtamamlayan en önemli yapılar arasındadır.Çağdaş kent yaşamı içinde her geçengün daha sık kullanılan bu mekânlar tasarlanırken, kullanıcıların fizikselgereksinimlerinin ötesinde kültürel ve psiko-sosyal taleplerinin de göz önündebulundurulması gerekmektedir.Doğaldır ki, sadece günün belli saatlerinde hızlıatıştırmalıklar sunan bir kafe ile dünyaca ünlü şeflerin özel menülerhazırladığı bir restoran ya da gece geç saatlerde sahne performanslarıgerçekleştirilen bir gece kulübü arasında tasarım amaç ve yönteminin aynıolması beklenemez. “Restoran ve Kafeler” kitabı, artık daha fazla“dışarıda zaman geçiren” günümüz kentli insanının farklı taleplerine karşılıkçözümler sunan, her biri özgün tasarıma sahip yeme-içme mekânlarını bir aradasunuyor.

 

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın